Claudia VOICULESCU: RONDELURI

VOICULESCU ClaudiaÎMI APARE MAMA-N VISE

Îmi apare Mama-n vise
Tânără și tot frumoasă
Îmi aduce iar narcise
Și e noapte argintoasă...

Tot pe drumuri interzise
Cu parfum de chiparoase
Îmi apare Mama-n vise
Tânără și tot frumoasă...

Ea vine din paradise
Poate m-o vedea mireasă...
Ursitorile-mi, decise,

Pe destinul meu apasă...

CARIU VREMII

Cariu’ vremii roade în mine
Ca din uluci îmbătrânite
Cenușile se scurg din museline
Bat înainte orele grăbite…

Iar tu mai înainte plecat,
Te-ndepărtezi, nu te oprești din mers
Iar drumu-n urma ta s-a destrămat
Și urma ca-n nisipuri s-a tot șters.

Parc-ai vrut să nu te cat niciunde
Așteptând o nouă dezgolire
Când celălalt ecou ne va răspunde
Ascuns pe după altă oglindire

– Ne-om regăsi în noua lui rostire?

VA VENI O VREME

Va veni o vreme
Cercul când va fi închis
N-oi avea dileme
De-o fi Iad or Paradis…

Eu, doar eu sub steme
Gând necunoscut, transcris…
Va veni o vreme
Cercul când va fi închis.

Nescrise poeme
Oglindite ca Narcis
Vor pluti – embleme –
Peste apele din vis

Va veni o vreme…

PE NOI S-O PRĂBUȘI O TOAMNĂ

Pe noi s-o prăbuși o toamnă
Grea ca o tristă priveghere
Și ne-o cuprinde lunga soamnă
Visând promisa re-nviere…

Oare vom ști cine îndeamnă
Și cine-o pune bariere?
Pe noi s-o prăbuși o toamnă
Grea ca o tristă priveghere…

Ce jude-n urmă mai condamnă
Că n-am lăsat ceva avere?
El nu va ști nicicând ce-nseamnă
Odoarele de prin lăicere…

Pe noi s-o prăbuși o toamnă…

VALEA NATALĂ

Ce vale roditoare la Neajlov
Era-n comuna mea natală Corbii Mari!
Și pomenită într-n vechi hrisov
Scris domnesc, măiestru de nobili cărturari…

Munceau sătenii fără de istov,
– Știau tot rostul țarinei acei plugari –
Ce vale roditoare la Neajlov
Era-n conmuna mea natală Corbii Mari!

Păstrează al bisericii ceaslov
Vechi însemnări de fapte printre cei tropari
Cu nou născuți sau betegiți ca Iov
Și croitori, dogari, cizmari sau cârciumari

În valea roditoare, la Neajlov...

BOABA ADUNATĂ DE PRIN VIE

Boaba adunată de prin vie
Strânge-n ea o lacrimă a lumii
Iar când trimis-am vinu-anume ție,
Eu m-am gândit la lacrimile mumii.

Tu bea-l încet și stai în reverie
El a urcat în coardă seva humii...
Boaba adunată de prin vie
Strânge-n ea o lacrimă a lumii...

În sfânt pocal este făptură vie;
Cu-al nostru Iisus nicio teamă nu mi-i
Nici de moarte și nici de stihie,
El este tot, e paradigma sumii...

Boaba adunată de prin vie.

CÂND URCI ÎN ISTORII

Când urci către istorii, sus,
Și cauți umbre-nfiorare
Mai crezi că e ceva de spus
Cât gândul nu-i să se coboare...

Și-l cați la Sâmbăta de Sus
Sau la Hurezi, printre altare...
Când urci către istorii, sus
Și cauți umbre-nfiorare...

Din firul răsucit pe fus
Îstorii curg în fremătare
Cu Brâncoveanu-n ceas dedus
C-un vultur și o cruce-n gheare

Când urci către istorii, sus...

TE-NDEAMNĂ GÂNDUL CĂMĂTAR

Te-ndeamnă gândul cămătar
Să numeri ce ți-a mai rămas
Până s-ajungi la cel hotar
Cu apa-mpuținată-n vas...

Pe unde-neunde, cu har
Ai vrut să colinzi în Parnas?...
Te-ndeamnă gândul cămătar
Să numeri ce ți-a mai rămas...

Ai ars imperii pe altar
Atras de-al Melpomenei glas
Și-n jocul crud de cărturar
Când singur ești și de pripas,

Te-ndeamnă gândul cămătar...

CA FIRUL IERBII SUB ZĂPADĂ

Parcă s-au dus, parc-au pierit
Izvoarele, să nu se vadă,
Doar podul stă tot neclintit
În fața vremii, ca dovadă...

Trec peste el, ca la un rit,
Cohortele, la promenadă...
Parcă s-au dus, parc-au pierit
Izvoarele, să nu se vadă...

Dar poate ele-au ațipit
Ca firul ierbii, sub zăpadă
Sau poate doar s-au adâncit
Ca vechiul cântec în baladă...

Parcă s-au dus, parc-au pierit...

DAR VINE ZVONUL LUMII-NTREGI...

Auzi și vezi fărădelegi
Și-ai vrea să stai ascuns în casă
Să nu mai ști de cer, de legi,
De cele toate ce te-apasă.

Și nu mai vrei nici să dezlegi
Câte se leagă la o masă...
Auzi și vezi fărădelegi
Și-ai vrea să stai ascuns în casă...

Dar vine zvonul lumii-ntregi
Te asurzește, nu te lasă
Și nu știi ce s-aprobi, să negi...
Mai bine bei o tămâioasă

Auzi și vezi fărădelegi...

ÎN ALTĂ LIMBĂ CE SĂ ÎNVEȚI?

În altă limbă ce să-nveți?
Se-nalță și se prăbușesc imperii,
Prin lumea-ntreagă cresc scaeți
Iar de meteahna lumii tu te sperii...

Cu susu-n jos merg ca orbeți
Toți oamenii grămadă și-n puzderii...
În altă limbă ce să-nveți?
Se-nalță și se prăbușesc imperii...

Și peste tot mai cresc bureți
Și printre noi se prăbușesc bacterii
Și-același soare-n dimineți
Îți scaldă părul tău când tot ți-l perii...

În altă limbă ce să-nveți?

PE-UN ȚĂRM AVAR CU APA PREA AVARĂ

Cât a trecut, să fie dinadins
De când ne-am fost iubit în ceea vară,
Când sufletul nebun părea învins
De vâlvătaia focului, barbară?

Ce vânt năprasnic nava a împins
Pe-un țărm avar cu apa prea amară?
Cât a trecut, să fie dinadins
De când ne-am fost iubit în ceea vară?

Doar dragostea a fost în necuprins
Și am crezut că am găsit comoară
Chiar în oglinda de-nvingător și-nvins
Ce se topise-n noi dulce povară...

Cât a trecut, să fie dinadins?
-------------------------------------
VOICULESCU Claudia, scriitor, poet, născută la data de 30 ianuarie 1950, în comuna Corbii-Mari, județul Dâmboviţa. Studii: Facultatea de Litere, Universitatea București. Membră a U.S.R. (Uniunea Scriitorilor din România), a S.M.S.P.R. (Societății Medicilor Scriitori şi Publicişti din România), a PEN (România), a U.M.E.M. (Union Mondiale des Écrivains Médecins), a S.R.I.M. (Societatea Română de Istoria Medicinei), a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni și a U.Z.P.R. (Uniunea Ziariştilor Preofesionişti din România).

Debut în poezie: 1968 în revista “Manuscrise“ a Liceului nr.27, Bucureşti. Debut editorial: 1978 în „Caietul debutanţilor“ în urma „Concursului de debut în poezie“ al Editurii Albatros. Aprecierile critice la grupajul de poezii intitulat: „Jocul şotron“ s-au datorat poetului Ştefan Augustin Doinaş cât şi criticului literar Laurenţiu Ulici.

Volume publicate: „Rondelul orei fermecate” (Editura „Insert”, Bucureşti, 1994); „Nimic pentru vamă” (Editura „Helicon”, Timişoara, 1998); „Arzând anotimpuri” (Editura „Helicon”, Timişoara, 1998); „Dintr-o iubire” (Editura „Signata”, Timişoara, 2001); „Şansa suferinţei” (Editura „Muzeul Literaturii Române”, Bucureşti, 2006); „Sudul târziu” (Editura „Vremea”, Bucureşti, 2008); „Dintr-o iubire/Szerelemből” - Ediţie bilingvă română-maghiară (Editura „Agerpress”, Bucureşti, 2010); „Poeme/Poèmes” - Ediţie bilingvă română-franceză (Editura „Detectiv”, Bucureşti, 2011); „Poezii” (Editura „Ideea Europeană”, 2012); „Spre ciuturi”- Opera omnia (Editura „Tipo Moldova”, Iaşi, 2012); „Mozaic”- Opera omnia. Publicistică şi eseu contemporan (Editura „Tipo Moldova”, Iaşi, 2012); „Trepte-n adânc” (Editura „Tracus Arte”, Bucureşti, 2014); „Vedere prin hublou”- Opera omnia. Publicistică şi eseu contemporan (Editura „Tipo Moldova”, Iaşi, 2015) (George ROCA, Rexlibris Media Group, Sydney, Australia, 15 august 2019)

Web Analytics