Adrian BOTEZ: MATROZI SUBLIMII (POEME)

BOTEZ Adrian xX WB1MATROZI SUBLIMII

scăpaţi din Naufragiul unei lumi
Matrozi Sublimii – cu rănile-n văpăi
ne luminează Calea către Noul Luni
şi ne şoptesc despre-alte – Mii de Căi...

zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii
Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii
şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii
sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii !

din Port în Port – ei îşi sporesc Lumina
din Port în Port – topesc păcatul – vina :
da – Sfinţii noştri CRESC din Naufragii

adaugă Cărţii - fulgere-pasagii...
...n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova-Nfruntării
s-o înălţaţi - cumpliţi : Mântuitorii Mării...

ÎN LOCUL DIN PĂDUREA-NTUNECOASĂ

...în locul din pădurea-ntunecoasă
fulgeră Ştime – cari de cari frumoasă
cu plete verzi – cu trup de marmură – ca Luna
purtând pe capete – împărătesc – Cununa !

ele-şi aşteaptă-Alesul să-l înece
apoi răpească-l în adâncuri – în Palate
mistic ştiută – colo - -i a-Ondinelor Cetate :
măreaţă – Nuntă-or face – peste vreun timp ce trece...

...vrei să cobori imperii – până la Rădăcină ?
să vezi Zânele Apei – cu tot scăpând de tină ?
n-ai decât să păşeşti în Unda Fascinantă...

nu sunt nici Vreme – Ornic – doar o Cetate-Atlantă...
...pogoară-te-n vecie : numai aşa vedea-vei tu – Minunea :
Mireasă Preaiubită-ţi va fi – Înţelepciunea !

TOT ACORDEZ LA STRUNE – SCRIPCAR DIN TATĂ-N FIU

...tot acordez la strune – Scripcar din tată-n fiu
visez – eu – Cântăreţul – într-un Palat Târziu
să-i lecuiesc de rane – pe Regii-Mbătrâniţi
căci Cântul meu e farmec – iar ochii-mi sunt vrăjiţi...

nu mă-nvăţa pe mine – bătrân strigoi de Munţi
cât Sânge – în Izvoare – a curs – şi cât din Frunţi
eu – şi nu altul – clădit-am Epopeea
din care-alung Trădarea – deci – fără greş : Femeia !

pe Poarta Epopeii săpat-am Slove Trei
s-alung şi Lăcomia – şi Crima – şi răcnete de Lei...
eu – biet Scripcar - cel dăruit pe la ospeţe

eu sunt Dresorul Lumii – în Nopţile Măreţe...
...de ce ne fie frică ? – Cântecul a-nceput
făcând – el singur – bine - cât Zeii n-au văzut !

ŢINE-MI SCRIPCA SUB BĂRBIE – PENTRU-UN ULTIM CÂNTEC

... ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cântec
vă trezesc din Somnul Morţii : Groaznicul vost' Pântec !
leac vă vine Armonia – Stih şi Viersuire
eu sunt – doar – Agonic Rege : vă dau Re-Mplinire !

nu de Lup şi nu de Urs fie-vă Scăldatul
ci-unui Zeu – Ars de Lumine – pregătii eu Patul :
Patul – Câmpul de Războaie şi de Ostoire
Patul – egal fi-va - pentru-Erou şi Mire
Patul – Câmp de Trandafiri – al Lui Crist 'Nviatul...

...ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cânt :
Foc voi da Luminii-Cântec – înfrângând Mormânt
iar deasupra Mării – negre s-or ivi - Corăbii grele

căci deasupra de ostroave vor ploua – iar - Stele...
...ţine-mi Scripca sub bărbie – şi – cu Jurământ
nu voi mai cânta alt Cântec – decât Cristul Sfânt...

FACEŢI – ÎN ACEASTĂ LUME - FACEŢI S-ARDĂ HORA

faceţi – în această lume - faceţi s-ardă Hora
altfel nu ne înţelegem – încurcăm şi ora !
nu tot îngânaţi blesteme – ele v-or ajunge
nimeni vini n-are mai mari – decât cel ce-nvinge

cu-ascuţiş de Cuţitoaie – cu Topor şi Săbii...
...de ce n-aveţi luare-aminte doar la Sfintele Corăbii ?
veţi umbla în zdrenţi de duhuri – veţi cerşi iertare :
porţile vor sta închise – parcă-n aşteptare...

Vânt Ponciş – Matrozii Cântă : ia-te după Cântec
ia-te după Neaua Firii – ninsă în Descântec
nu-urgisi – cu Uragane – Oceanul Cuminte
ci încinge Gând - Rostire – spre Steaua Fierbinte!
vino-n toi aprins de Horă – va fi greu – dar bine

chiar dacă - în Tălpi Bizare - bâzâie Albine...
...nu – Albinele nu-nţeapă decât Vreri de Rele :
în rest – voi – Matrozi ai Lumii : „ochii tot pe Vele !”

GRĂDINĂ ŞI MARE

tăcute – Florile Grădinii senin visează :
de-i arşiţă sau rouă – nu contează...
...seară se lasă – zorii-s oratòrii :
Grădina – neclintită – -i prinos Privighetorii...

Grădina-Mânăstire priveghează
Luna să nu ia foc – ci doar în Cânt să crează...
...văd Mări Celeste-n umbra de Copaci :
Ritm fascinant de Unde... – ...sileşte-te să taci...

Matrozii sunt Călugări – în Templul lor Lunar
unde oricare şoaptă – e-un Legământ Barbar :
traducerea din Limbi de Trandafiri

schimbă şi Cruguri – Popoare-ntregi de firi...
...deşerturi de sfinţenii ? – chiar şi-Undele Grădinii
Coroane-Aureole-ţi pogor – Sfinţit – pe creştet (...ori trudesc Mântuirii – încrâncenându-ţi Spinii ?!)...

SLĂVIŢI COPACII

slăviţi Măreţi Copacii – cu Rădăcina înfiptă în Izvoare
de n-aţi fi voi – n-aş fi aflat Furtuna cât ne doare...
Pădurea cântă Cântec Vechi – dar - totul - e bizar
când Strune nu-s ascunse-n Scripcă – ci-n Trunchiul de Stejar !

Mări de Verdeaţă Răscolită – amestecate-n Stele
vor lecui Eternitatea de Zei pudraţi cu rele...
Zâna Pădurii – asortată – deschide – astăzi – Balul
Copacii joacă Hora Vieţii – uitând că vine Valul...

Copacii Sfinţi vor în Altare – Candeli liturghisească
Preoţi sunt toţi ce văd Lumina că-ncepe-n Duh să crească...
e Noapte - dar nu-i Zi mai plină : Corăbii de Credinţă

şi-au înălţat Vele-n Pădure : Raiu-i AICI – nu doar e cu putinţă...!
...”Viaţa nu-i dreaptă” – zic toţi Strâmbii – aflaţi pe Arca Veche :
le-aş da dreptate – de n-aş şti : toţi cântă după-ureche...

RENAŞTERE

cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea
dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea...
nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane
nu mai eşti zeu – n-ai cunună : fugi de-aici – golane !

alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii
chiar de Sânge-mi curge-n Frunte – Obrajii-s cum Crinii...
sunt Vătaf de Suferinţe – nu – însă – şi Rege
pipăi după-un Foc Năprasnic : numa-aşa m-aş drege...

...cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină
am ieşit – cu Preţ de Sânge – din Cartea de Tină :
Stele-mi ard Coaja de Trupuri – şi scap de zădufuri

printre gene – ca o ceaţă - -mi regăsesc nădufuri...
...iată că nu-s gelatină : Foc înalt – miresme
i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – Râuri de Aghesme...

APOGEUL ÎNJOSIRII

...Pùrpura şi Coroana-mi fulgerau cumplit
când mă suiam pe tron – diriguind popoare...
...a fost în veacuri 'nalte – dar sunt – deja – un Mit :
rana din frunte - tot mai des - mă doare...

...am fost – apoi – Divin Ocean : mânia-mi spărgea baluri
am îngropat în mine albe neamuri – continente...
...astăzi sunt ostenit – doar şopotesc din valuri
Poveştile Titanilor (...pigmeii zic că-s doar...impertinente!)

...să fii Vătaf-de-Stele – ori Împărat Oceanic
să fii Heruv-de-Fulger – ori Dumnezeu Tiranic...
viermii te-or sfredeli-n huliri – măscări – amarnice batjocuri

de nu eşti Rege-Vierme – în Marele Nimic
zguduitor de nu eşti - între maţe - Prinţ-Limbric –
caută-ţi istoria prin Munţi – pe la Mitocuri...

ROSTUL MATROZILOR MISTICI

Catarge vin – Catarge pleacă –
Oceanu-i înclinat – oleacă...
...şi câţi gândesc la Suflet de Matrozi ?
câţi se gândesc la Harfă : câte Corzi ?

şi – totuşi – numai prin Matrozi aflăm
ce nu vedem – şi – poate – n-om vedea :
ei sunt Privirea Mistică : o-ncredinţăm
celor ce frică n-au ! - ...hmmm...poate – doar de Ţărm...

PORTUL INIŢIATIC

un Port e-o altă lume – şi Matrozii caută
şi speră într-o vastă ocrotire...
un Port e-uitarea lumii de-amintire...
...poate Corăbii – astăzi – le mai laudă...

într-una pleci – ajungi – şi iarăşi pleci
deasupra-ţi zboară gravii lilieci
şi prevestesc că Portu-i doar o POARTĂ
din cele cari se-arată – spre împliniri de soartă

...dar dacă ŞTII – Martiriu este Portul
căci îţi asumi să-nvii – când ceilalţi văd doar...mortul !
nu-i Naufragiu - -s de-àripi pregătiri

şi dorul de-a-L păstra pe Crist – Statornice Grădini de Trandafiri...
...nu pot nici Valul şi nici – haìn - El-Vântul
să-ţi smulgă – din fiinţă – şi Duhul şi Cuvântul...
*
...în toi de-Ocean – Nuntire e de Munţi :
golind pocale-n ceruri – Zeii zâmbesc – cărunţi...

MAREA ŞI STÂNCA

Marea şi Stânca – a cui e Dreptatea ?
feminitatea răbdătoare va nărui-aroganţa
Corabia-nlocui-va – cât de curând – Cetatea...
fluiditatea-şi impune eleganţa...

Marea şi Stânca – ce spumegare furioasă !
Injuria Spumoasă îmbrăţişa-va Catargul Bărbăţiei
şi se va căţăra – iederă-impetuoasă
impunând – peste toate cele : doar Herbul Dinastiei...!

Matrozii doar Privesc : sunt jocuri de putere
Necruţătoare – încălecând pe Vrere !
Matrozii-nvăţăcei învaţă cum Tăcerea

Stindard e în Triumf – deloc Plăcerea !
va dispărea-aparenţa – Cântul e al Credinţei !
...de ce să nu învingi – când poţi schimba
tot ce-a fost Crimă – Rău – 'naintea ta ?

LEBĂDA-CRIST

solzoasele Sirene – fascinante
momesc Matrozii – pe veşnicele pante :
căci între Bărbăţie şi-Unduire
se duce Lupta Dreaptă – pentru Nemurire !

...ce Cântece şi Stihuri nasc în luptă !
ce Armonii se iscă – dincolo de trupuri !
să nu te-nfăţişezi – de-ai Scripca ruptă
de Stihul ţi-e beteag – strâmbat de ...„grupuri”...

avem un singur Zeu : e Armonia !
luptăm c-un singur Crez : Noi Constelaţii !
zdrobim Târziul şi Monotonia

clădim Lumină – fără tribulaţii...
...sunt infinite Lumile-Armoniei :
Lebăda-Crist – în toate - -i Duh Tăriei !

BIATA BARCĂ – MUMA ARCĂ

biata Barcă – Muma Arcă
pe Ocean nu-i loc să-ntoarcă !
ori urmezi Matrozii – spre Tărie
ori rele te zdrobesc : o Herghelie !

...ninsoare de Lumini se-agaţă de Catarg
Vântul şi Valul ocrotesc Sămânţă
ce va deschide lumile mai larg
sufletul – mai adânc smerindu-l – spre Căinţă...

zbura-vor Păsări – ca alternative
(...la tot atâtea scopuri şi motive...)
la Miezul Libertăţii şi-Armoniei...
lăsaţi-vă în voia Milei Selenare – Viei !

şi veţi afla : Frumosul orişicine-l poartă
şi veţi afla : Hristos e orişiunde :
în Munţi – în Mări – Izvoare – Sfinte Unde!
Duhul Rebel nu este Sclav-de-Soartă !

EXISTENŢA NU-I O CĂLĂTORIE DE PLĂCERE

vei pleca de undeva – spre a ajunge
altundeva : niciunde - nicio scofală - de pielea ta...
numără Corăbiile – din zece în zece
şi – poate - -ţi va trece pofta de-a tot petrece

aici e vale – colo e deal : asta-i toată învăţătura
pe care ţi-o poate zice – pe de rost – până şi bătătura...
nu insista la porţi deschise – la sorţi deja scrise :
altfel – se va zice că nu eşti în toate minţile...permise...

oricum – mereu şi pretutindeni – o vei lua de la-nceput
oriunde vei fi şi orice ai fi făcut :
sfinţi nu sunt (decât în calendar) – şi nici draci – aşa că-apucă-te de-aprofundează

şi – la ce – deja – ai dobândit : STAI ŞI VEGHEAZĂ...
...existenţa nu-i o Călătorie de Plăcere :
pretutindeni – miere pe buze – în fapte : fiere...

PUNE ŞAUA PE CALUL SOARELUI

pune Şaua pe Calul Soarelui :
vom zbura peste Mări – Corăbii – peste Matrozi...
înnoadă-mi Capul de Şaua Calului :
n-ai nevoie de Cap – când vizitezi Sori şi Irozi...

e-o zi ca oricare alta – scăpată din poala Lui Dumnezeu
un Dumnezeu senil – cum am văzut la circ – cândva – un Leu...
varsă Var Nestins – peste întreg Pământul
şi lasă-l să-l împrăştie - pe-ndelete - Vântul...

noi ne ţinem de călărit – nu de salubrizare
de aceea – şi mergem la Hergheliile de Soare...
...între mine şi Calul meu – e-o vizibilă asemănare :

amândoi ne-am săturat de Pământ – de mâncare...
...”bagă viteză – Solarule – vreau să ies - din orice-ntrebare :
mi-e mai bine-ntre lumi – decât... în fiecare...!”

ÎNVĂŢĂTURĂ

Naufragiul e cea mai înţeleaptă
Poveste – pe care n-ai asculta-o – dacă
nu ţi s-ar întâmpla – necesar - şi
legic – şi
peste

Naufragiile sunt aşezate – în
viaţă – strategic şi-n
şir – precum nişte
Candele-Aprinse – cu Mir - care te-ndeamnă la
Meditaţie – la
Rugă – şi la-a
Alege – mai cu băgare de
seamă – cu mult mai
statornice fantome - cuprinse de
Lege

Naufragiile sunt leacuri – nu
fleacuri - pentru Trezirea Dârzeniei – a
Luminii – a Scârbei de
Furişat - deci a
Omului Adevărat

...cine a suportat un
Naufragiu – le va putea suporta pe
toate : cine s-a deşteptat - prin
Naufragiu – numai acela va
răzbi între Zei – ieşind
definitiv – dintre
Şerpi – Şacali – Tigri şi
Lei

BINECUVÂNTATĂ - PATRIA MEA

binecuvântată Patrie – a Munţilor şi-a Mărilor
binecuvântată Patrie a căutărilor şi aflărilor
a tuturor Florilor - a Zborurilor slobode - ale tuturor Acvilelor-Păsărilor :
Sfânt – Pământul Tău - duios ne sfinţeşte Zânele şi Mumele Neamului
Grădinile cântă-ngereşte : de fapt - sunt (umflate de Vântul Matrozilor) - Harfele Ramului...
...în genunchi ne rugăm – la-Altarul Tău – Patrie Sfântă - în toate zilelele Anului...

venim - în genunchi - către Mândra Crăiasă :
tămâi de păduri rostogoleşte pe coastele Munţilor – precum şi în Casă...
iar Valul de Mare l-a fost făcut atât de-nălţat –încât nu ştiu : mai sunt pe Pământ – ori în Cer am şi-intrat...?!

...ştergem din hronici şi halimale-nvechite - -insipide-Epopei – şi
TRĂIM - făr' de boală a Cărţii...Poveştii : PĂSTORII MALULUI DE NESURPAT – DE NESĂGETAT : „ORTOMANI” ŞI...TUSTREI !

...stângaci – uituci – oleacă laşi – noi - de la Moşii noştri – Candela Re-nvăţăm
de la Strămoşi - Regească – precum Vulturii – rămasu-ne-a Fruntea
am făcut – demni – peste vremuri – Biserici şi (spre Heruvi ori Serafi) – Mândră – iar – Puntea...
de la Strămoşi - iară - vom cere Peceţi de-Mpăraţi
şi cerem şi Soră-Doina – şi Mumă-Hora – care ne-adună – negreşit – pe toţi – Fraţi

...da – popoare toate – cândva - în timpii cei de pe-a Prăpastiei buză
vor striga – cu urlet s-or spăima – pentru că nu vor avea nici spuză...

...prin bezne - vâjâind-bâjbâind – la noi ele-or veni (-n ritm vioi !)
după Scăpare – după Mântuire - după Candelă-de-Zi :
da – numai la noi afla-vor – iarăşi - popoarele lumii-mbeznate-n Judecata din Urmă – iar noi
dimpreună cu Duhul – Năduful – ce-avem sfânt - le vom părtăşi :

Văpaie şi Sfinţită Urnă ! - ...mistic – prin Ele - Timpii nu vor mai porni...n-or mai tropăi...!
...şi - frăţeşte – atunci – TOŢI – Foc-de-Duh vor primi – de la Patria mea
la care – de-atunci – Neamurile – TOATE – s-or închina...!
*
...Corbii – din întunericul cimitirelor – prelung ne vor privi – şi n-or mai îndrăzni
să fâlfâie a nenoroc – în bătătura Soarelui şi Lunii – Miri Sfinţi – ce veşnic ne-or păzi...

DECĂDEREA LEGICĂ
(după un vechi cântec breton)

o – voi – nevolnici Cavaleri
parc-ar fi azi – parc-a fost ieri...
...am ocrotit mii de Prinţese
Truveri cântau Cântece-alese
la-ospeţe – cu Pocale Drese...

...piraţii – azi – dau foc la Coastă...

iar noi – îmbătrâniţi meschin
uitat-am să ne-mpotrivim...

în flăcări – părăsim Panaşe
uităm Domniţele gingaşe...
ne poticnim de-orice Cuvânt
pe sus ne-a luat chiar primul Vânt...

Blazon ne-a mai rămas un Cânt...
şi Crist – Lumina din Mormânt...!

...plebèi – cu mintea-n Roata Morii :
cojiţi - nedrept - Toiul Culorii !
...întineriţi fostele Glorii !
să se arate-Alt Cavaler
tânăr – păstrând acel Sublim Mâner
ce ne-a făcut veste-n fruntarii
şi ne-au cântat Fapta – Scripcarii !

...poate veţi fi şi-alţi Cavaleri
dar n-aud Cântul de Truveri
domniţe nu-şi flutur' Batiste
ba – sunt atât...atât de triste...!

...de ce nu ţineţi – în Memorii
trecute zile – cu-albe-armòrii ?

Blazoanele ne fulgerau
salvam Domniţe ce ţipau
în Crunte Mâini de Mercenari :
mestecături de Măcelari !
...pe toţi i-am fost tăiat în Săbii :
eram Matrozii din Corăbii...

...faptele noastre se scriau
sfioşi - ochii plebèi s-plecau :
Minunile nu conteneau...

...de (iar) s-or ivi Cavaleri
cutezători – uimind Truveri -
m-aş bucura... – ...dar ştiţi de una :
nu veţi rămâne-aşa – într-una :

voi – Tineri Veşnici n-oţi rămâne :
veţi decădea – cu fiece „mâne”
şi alte plebi or să hulească
Făptura voastră-Mpărătească...
...dar ruinată şi grotească... !

REFLECŢII PENTRU DUH

cad frunze-n Lac – cu resemnare
dar văd şi furioasa Mare :
Nostalgicii – şi Fraţi-Rebelii
toţi – înfruntând Spaime – puzderii
toţi – duşi de-acelaşi Vânt
pe-acest grăunte de Pământ...

e Armonie spre Sfârşit – sunt Răzvrătiri de Început
până la urmă – Spade – Scut
se-armonizează-n Cosmic Cânt :
senin – dar – în adânc – arzând...

Patima e-nceputul Vieţii
Înţelepciuni – Miez Bătrâneţii :
atâtea Firi sfios tânjesc
atâtea Fapte se-mplinesc
dar e o singură Cetate
având – în Toiul ei – de toate...

unii visează – alţii fac
te-ntrebi : unde sunt – oare – cei ce tac ?

te-ntrebi : la mijloc – unde-i Terezìa
Divin Cântar – Albă Magia ?

„a face” : nu – pururi - înseamnează „bine” – iar „a visa”... :
eu ştiu...? - ...poate n-ajuţi pe nime...

o – Terezìa nu-i aici :
e-n straşnice Furtuni-Furnici...

...numai la Crist o vei afla...
dar – şi la El : doar când a vrea...

degeaba-ntreb un Inorog – ce tocmai intră în Poveste :
el ştie tot atât – cât – pe Pământ – se mai bârfeşte :
Religii – Erezii – Sfinţi – Demoni - şi tot ce-i în Duh - greu
nu-aici se hotărăsc – ci-n Mintea Lui Crist-Zeu...

Duhul plecat va şti - de tot bine şi clar
nu ce se scrie-n orice calendar
ci câte Puteri-Mume-ai strâns - colea – sub cel Pieptar...
cât Merit - în frământarea oarbă-a Vieţii - ţi-ai agonisit...

...cum şi pe unde tu-i intra-n Argint
AŞA - şi-ACOLO – în „lumea-aceea” - tu vei fi primit...

SFAT DAT OMULUI

nu vei fi iertat – omule
oricâţi avocaţi ţi-ai
tocmi – aici – pe
Pământ – şi oricâţi
dumnezei ar fojgăi – prin
cer

orice Respiraţie a ta e o
Crimă – orice
Defecare a ta e o
Blasfemie – orice
Durere a ta este
o Gravă Insultă - la
adresa Întregului
Cosmos

încearcă să nu te mai
arăţi – nici
Regnului Oamenilor – nici
Regnurilor Zeilor – şi întreabă – din
Regn de Zeu - în
Regn de Om – şi din
Regn de Om - în
Regn de Zeu : unde este
Neantul...Supleantul...

...de fapt – fă
altceva – mult mai
sigur – ca sorţi de
reuşită-n ispită – şi
scăpare de însăşi
noţiunea - schiloadă şi
Hâdă Omidă : noţiunea de
„Om” : cheamă – în
taină – la tine – doar
Matrozi-Marangozii : sunt singurii care
vor îndrăzni – vreodată – să
călăuzească – pe
cineva – înafara
LATRINEI FIINŢEI – ori
Nefiinţei... !
...dar – pretutindeni şi-oricând : tot în Ocolul
Umilinţei...

LASĂ-AROGANŢA – UŞI DE SPÂNZURAŢI

lasă-aroganţa – uşi de spânzuraţi !
piept lângă piept : o Inimă – de fraţi !
e-o luptă grea şi lungă – generaţii
coboară în mormânt – Matrozi Curaţii !

din Naufragiu-n Naufragiu – spre Înţelepciune
şi spre Putere Bună : schimbi lumea-n Rugăciune !
Crist dacă e cu noi – vedem Lumina :
şi Ceruri – şi Pământ – şi Cânt : totuna!

fii credincios – loial : Ram faţă de Copac !
să nu fii – niciodată – Măcelar lui „FAC”!
senin şi iubitor – înfruntă Mişelia
chiar de stârni-vei – în Munţi – iar – Vijelia !
tu contra lumii-ntregi ! – ucide Crima

măcar 'naint' de moarte - s-aflăm Rima !
...nu vă minţiţi pe voi – Oceanu-i Tată
şi nu vă va ierta înşelăciunea – niciodată !

ICOANA DIN ODAIE

o singură - -enigmatică Icoană
stă pe pereţii din odaia mea
(...cel'lalte-or fi fugit de mult – ca de ispita grea...) :
când o privesc – nu ştiu : s-o iau la goană
sau – în genunchi să cad – ca-ntr-o biserică de nea ?

...stă – se-uită fix la mine – şi dă din cap :
atunci ştiu sigur : nu e bine ! - ...iau treaba de-o-arìpă
şi...nu aşa...ci-n disperări şi-n pripă :
o duc la cel'lalt capăt – aşa cum niciodată-n viaţa-mi – de mine şi de Duhul meu – nu am făcut risipă...
...altfel – ştiu bine : linişte-n suflet n-oi avea
nimic din mine nu se va clădi ori înălţa...

...şi nu ştiu despre ea decât că mustră...
nu luminează – nu-i pe post de lustră
dar ştiu : de n-o păstrez – Nenorocirea
tentaculele prelungi-va-şi dincolo de Firea...

e-un Chip de-Ncrâncenată Vâlvă – ori de Mumă :
nu mi-a cântat nicicând - cu-ngăduinţă - -n strună...
iar când am vrut – tembel – s-o iau în râs

în jurul Gâtului - de-un Şarpe am fost strâns...
...nu te minţi – neghioabă Formă de Tâmpire :
vomită-te – să te-ùşuri – că-i mai bine...
*
e bine pentru omenire – dar
şi pentru tine...
să chemi – mereu – Matrozii – ca să i se-nchine
dar şi pentru ca – de-i fi fără putere – să repicteze-Icoana - -n fine !

...şi să nu uiţi a şterge praful ! – Ochii-Icoanei - mereu arzând - să-i vezi :
numai aşa-ţi va sta-n echilibru - TRIADA : Minte-Suflet-Duh
în Mijloc-de-Senin-Ocean - nu-n Putregai de Stuh...

DORINŢĂ DE PURITATE

grădini lehuze – aşteptând sorocul
văzduhul să vădească-n ele Fructul :
în stele-şi osteniră Sorţii – jocul
Ondine-au reparat – azi – apeductul...

e-un mâl – fecund şi verde – pomi plini de prihană
iar duhuri deşucheate se azvârl la hrană :
e Mâlul Vieţii – Verdele Otrăvii
Ospăţ de Vară... - ...vin – deja – Corăbii...

anahoreţii – scuturaţi de luturi
privesc – scârbiţi – vomele grele-a' humei...
...spre cerul bântuit de Duh şi Fluturi

au predicat sfârşit Nesfintei – Ciumei...
...nu vă-nşelaţi cu Mâzga de Născare :
va ninge Timpul-Fără-Lupanare...

VISUL MEU DE ARMONIE – CEL FRUMOS

pe ritmuri vechi – dansează Stele şi Corăbii
ţin pasul – după Stele – Bătrâne Nave-Săbii :
astfel – Poem se scrie – în cer şi pre pământ
filele Cărţii – scrise – se răsfoiesc în vânt...

capul cine înalţă – îşi va citi Ursita
neteamă-se de Moarte : e-o vrajă – prigonita...
seninul cer voieşte ce vreau – mereu – şi eu :
Corăbiile-Harfe Îl caut' pe Dumnezeu...

triumful Pânzelor-de-Zbor e Luminosul Vânt
veghează îngereşte – în cer şi pre pământ...
e Visul meu de Armonie – Cel Frumos

sunt biruinţi de Crist – pe-Oceanul Neguros...
...Matrozii – toţi – aşteaptă dorinţe din pământ :
Ne-nduplecaţii - -s gata de Fulger-Jurământ!

TERATOLOGIE

broscovenii-nghit lumina şi orăcăie la Lună
templu înglodat în monştri – uitând lumii să-i dea-arvună
aschimodii trag la dible – să acopere-infracţiunea
un călugăr scoate coarne – zeii-s traşi în piept – într-una

crengi de melci zornăie linişti – în palatul de strigoaie
căpcăunică e umbra – şi pe toţi dracii-i înmoaie
Talaleu şi Paraleu – îmi plătiţi voi datoria
faţă de Luntraş-Leprosul – mormăindu-şi omilìa...

nu-ţi căuta în buzunare – dai liber la crocodili
pui – la un cazan de smoală – Paiaţa - plus trei edili :
e prea mare-nghesuiala în acest infern ad hoc
e diluviu-aghezmuiala – ca să-ţi cumperi un biet loc...
...eu mă duc la concurenţă – cu Serafii să mă joc...

...uimitoare e Iubirea : când îi tragi două la ceafă
dau năvală – peste tine – zeci zeiţe – şi o Scroafă!

DEMENTĂ SCULPTURĂ

acum
părul tău iese din
gură :
dementă
sculptură - cu umplutură
de zgură

DIN CADOURI SE MOARE

din cadouri se
moare - când – foc de curios - le desfaci sub
Soare – iar nu sub
Lună : îmi strănută – străbună - în
faţă – o Gigantică –
-nnegurată Boare...

SADISMUL CREAŢIEI COSMICE

recapitulându-Ţi – pentru a nu ştiu câta
oară – Creaţia – ai văzut – deodată – undeva – cu
totul înafara şi împotriva
Voinţei Tale – un Rai : şi-ai
Implantat – în el
Iadul-Darabană :
Specia
Umană

DUMINICĂ - ÎN FAŢA BLOCULUI

zuruie – dinspre toate zările
blocului – zaruri de table – şi
în acelaşi timp (eficient
combinat : femei cu
bărbat) – discuţii – savante
vorbării nesfârşite – despre
gunoiul din faţa blocului – despre
câinii de companie (...cât „fac” în
cutie – cât în
sufragerie - şi
cât în iarba de-afară...) - şi despre
plozii lor proprii (...se pare – umani...) – şi despre
cei ai vecinilor – despre
modalităţi noi de-a umfla
botul nevestelor – cât şi despre
subtile procedee de a-ţi bate bărbatul – când
e făcut...”turtă”... – cât şi despre
noi reţete - de
prăjituri – sau (după caz) de
sinucidere...

asta înseamnă a-ţi petrece o
după-amiază
plină – perfect relaxantă – înseamnă a-ţi petrece o
zi de duminică – fără
sentimentul c-ai fi pierdut-o
de pomană

ÎN LUMEA BUNĂ

damă c-un
dam – ambii cu
păr în formă de
salam : nu am decât să mai privesc pe
geam – să văd cum trece-o
Codobatură-Contesă : nonconformist (şi
fără caracter !) - cuplată cu un
Gunoier : cel care are doar o
tresă-n lesă

...în minţi de criminali ciripesc
chipsuri : viaţa – în general – vădeşte numai
lipsuri

PRESCRIPŢII MEDICALE

majoritatea bolilor
lemnoase – trebuie tratate cu
piroane antipiretice (a se vedea
clasicul caz – profund
patologic : HRISTOS)

nu există
restricţii (la
piroane – fireşte!)

posologie (sau
mod de dozare şi
întrebuinţare) : câte patru (hai – fie
cinci!) piroane – de fiecare
Golgotă

dacă nu se obţin rezultatele
scontate (sau
se manifestă reacţii
adverse – faţă de
ordinul de execuţie) – adresaţi-vă
medicilor curanţi : Caiafas şi
Ana

în lipsa lor – puteţi să
recurgeţi şi la serviciile şi sfaturile
duioase – ale doctorului
Iuda

...raportaţi – în timp
util – TOTUL !

IDEALISTUL

se şterge cu prosopul pe
dinţi – îşi dă cu spray contra
muştelor – pe intestine – iar pe
creier (cu delicateţe
infinită !) – îşi întinde conţinutul unui întreg
borcan cu muştar

în felul acesta – el doreşte să
schimbe câteva sute de
guverne – şi
câteva milioane de
destine năpăstuite – plus că obţine o
igienizare ideală a
muşuroaielor cu lunatici
filiformi
filfizoni – rezidenţi – de
multe ere – pe
Lună – ...fără să spună...

MACHO SCREMUT

o-ntreagă epopee se consumă
când socoteşte cu creionu-o sumă :
câte femei el – „viril macho” – a sedus
câte femei pe el de nas l-au prins şi...”dus”...

...e-atâta linişte pe cheiuri
atâta-ispită a noi spray-uri
încât comunitarul câine care trece
devine-„ebrietar” – de nota ZECE !

căutaţi în cronice bătrân-astrale – chibzuite
detalii despre vagi vieţi – (cher)chelite – risipite :
cu norul de lăcuste-lei şi bi-anuale

emasculările devin – halucinant - dureri de şale...
...s-au tot scremut Mascùlii – pe planetă :
dar Faima lor e-o...Roşie Trotinetă !

CÂND VEZI UNUL MAI PRICĂJIT ŞI MAI CUMPLIT BUMBĂCIT

când vezi unul mai pricăjit şi mai cumplit bumbăcit
îi arzi – şi Tu – una zdravănă – să-l faci de tot fericit...
n-ai fair-play nici cât un gândac de bălegar
dar Te dai mare şi tare – la cântar...

cine Ţi-a făcut educaţia – Doamne ?
eşti – cumva – de la casa de orfani ?
au trecut atâtea nostalgice – îndelungi toamne
şi – prin ceruri – toţi s-au făcut – din golani – mai golani !

în tăria văzduhului – e o întrecere socialistă :
cei mai măgari sunt trecuţi în frunte de listă
şi lăudaţi – de Marele Patron de Beton...

eu L-aş lua – oleacă - de guler – şi L-aş întreba : „ce faci - măi, musiu...?!”
dar începe să-mi fie scârbă de toată această tarabă cerească : ptiu !

...de „crezut” – n-am cum să nu „cred” – că doar El – şi nu altul – de zor - mă cotonogeşte
dar – vorba aia – la aşa lipsă de obraz... - ...mă rog...să mă prefac că nu mă priveşte...

PROSTIA COSMICĂ

viermele vrea să fie
stea – steaua ar vrea să fie
greiere – greierele ar vrea să fie
muscă – musca ar vrea să fie
om : dar cineva râde de toţi – la
chestia asta – ca un
spiriduş – în hohote de
neoprit :
MICROBUL – nici cât un
atom – prizărit...

ÎNCĂPĂŢÂNARE LINGVISTICĂ

„-...şi dacă nu-njur – ce
face El ? – mă face
sfânt – mă bagă-n
rai – să stau
degeaba ?
care-i treaba ?”

„-nu ştiu – dar dacă-njuri pe
Gură – ţi se umflă
amigdalele – şi
corzile vocale – şi...
faci cancer – la gât : devii – tot
un rât...”

„-şi-atunci – tu zici să-njur
pe...pe partea...
ailaltă...opusă...ăăăă... ???!!!”

„-nu – nu – nu - pentru că
şi cancerul anal şi
rectal – sunt
tot aşa de
rele...”

„-ei – apoi – dacă
nici aşa - şi
nici aşa – atunci rămâne
cum ne-am înţeles – ...'tu-i...!”

POTENŢIALĂ PETIŢIE CĂTRE DUMNEZEU

e-atâta zgomot şi
gălăgie – pe lumea asta – încât
am surzit

de când am surzit – mă simt ca un înger – sau ca un
schivnic erudit

nu ştiu cum o fi cu
surzenia mea – în
celelalte lumi – viitoare – dar
dacă nu se încetează – nici acolo – cu
zarva – şi mi se ia şi dreptul la
surzenie – eu îmi dau
demisia : mă duc cu petiţie la Însuşi

Dumnezeu – şi precum cetăţenii de
grădiniţă – „mă cer
afară...”

...afară din
Creaţie – se-nţelege...

COMPLOT LINGVISTIC

„nu pune mâna !” - ...dar
ce să pun : splina ?

vorbirea şi
generozitatea umană – seamănă cu acea
Cunună de Spini – a
Hritosului – de pe
Cruce : unii zic că-i mijloc de
barbară turtùră – alţii – mai buni de
gură – afirmă – entuziast – că
este
Coroana Solară a
Trandafirilor Cosmici („Floarea cu O Mie de
Petale” - ...jale !)

„stai cuminte !” – ...dar
dacă „stau cuminte” – ziceţi că-s
idiot...

„ţine-ţi mâinile
ACASĂ !” – ...dar de când arăt eu
(cu tot cu straie...) – a
spaţiu locativ
autonom... – ...a
odaie ? – Mâinile mele – sunt
dimpreună cu mine – mereu şi
pentru totdeauna – în
casa unde mă
aflu !

...degeaba protestaţi
voi : există un
complot lingvistic modial - cu totul
neloaial – al
iezuiţilor şi
demagogilor lumii – care
dintr-o singură şi
simplă Linie – îşi
agonisesc şi
construiesc motive – pentru
două (şi mai multe !) discursuri
consecutive – cu teme
opuse - compuse
suprapuse
induse
incluse – totdeauna
din străinătate aduse - şi
prost traduse...

...ce-ar fi să
devenim şi
sinceri – brutal de
sinceri – când vorbim – când
„luăm Cuvântul” (de parcă – de faţă – ar fi chiar
Făcătorul - şi
Donatorul Parashabdei Sacre !)...hmmm ? - ...oasele şi
coastele rupte – în cadrul acestor
manifestări brutal-lingvistice – vi le
lipesc la loc – eu
gratis ! - ...eu
Medicul Personal şi
Solar - al Lui
Dumnezeu...

...este că v-ar
veni mai bine – ba chiar
v-ar conveni - de
Minune ?!

PLEBEA

Plebea stârneşte nori de praf – prin Uraganul Gurii
e plină – doar – de-otrava grasă – a Valurilor Urii...
dar nu clinteşte o Idee – pe Cer şi pe Pământ :
e noapte – Plebea – noapte-adâncă – şi nu tresare Cânt...

e doar Urgie – Prăbuşire – e Viermele Gigant
goale inele ea târăşte – sfărâmă Diamant...
nu e Putere – nu-i Iubire – nu ştie nici ce-i Roua :
Plebea-i tumultul – Cer şi Mare – Vârtej-Neînţelesul Burlesco-Tragic – precum Ziua-a-Doua !

nu te apropia de Plebe – consumă-şi Hău şi Haos...
tu fii doar Stâlpul de Lumină – în orişicare Naos !
torentul Ei – Crima Avidă – să treacă peste case

tu prinde-te de Prova Navei : Nădejdea ne rămase...
...vocea Poporului nu sună – nu ESTE ! - Dumnezeu :
Cuvânt Rânduitor rosteşte – tu – Răspicatul Zeu !

EU NU MĂNÂNC DE LA STRĂINI – TOŢI STRĂINII AU OTRAVĂ

eu nu mănânc de la străini – toţi străinii au otravă
mai bine mor de foame : nu mă dau lor – chiar...pe tavă...
străinii-s cobre – COBRE! – oarecum şi...regale...
sunt şerpi de ai pustiei - ...situaţia-i – deci - gravă...

...străini buni – străini răi : fiinţele Lui nu-s egale
jivinele cosmice-au coborât doar o vale...
şi nici nu poartă – la gât – tăbliţe de-nmatriculare
pentru-a circula-n astă lume – criminală şi mare...
nu pot şti de mă urăşti – ori cine mă iubeşte
decât dacă - -uite-acum! – la gât - o tăbliţă ţi-ar creşte...

...de-atâtea mii de ani – am devenit mai suspicioşi – ne-ncrezători :
nu toţi străinii sunt Pelerini - Călători :
cei mai mulţi poartă-n traiste – Teribilă – Crima :

eu de unde să-i ştiu ? - credincioasă-i doar Rima !
...nu mai staţi să mă convingeţi : Lumea schimbaţi !
nu-mi veniţi cu „fumata” poveste : că – toţi – am fi fraţi...

TRÂNDAVE SOIURI DE-ARĂTĂRI S-AU FOST PRĂSIT

trândave soiuri de-arătări s-au fost prăsit
cu gândul – toţi – la...”paradisul părăsit”...
se plictisesc şi de-a mai răsufla :
Aristocratice Scursori de Mahala !

livezi şi trandafiri – de-a valma – s-au pleoştit
fiind privite de publicul tâmpit...
păsări s-au prăbuşit – din zbor – înfipte-n plisc :
una cu mâzga-s : Aripi şi Sacru-Obelisc...

faceţi ceva cu-această fandosită Arătare
ce sforăie cumplit şi de-a-mpicioare !
aflaţi şi lenei întrebuinţare

în lumea predispusă pentru ...guiţare !
...iar dacă nu – tocaţi – mărunt – toţi „fraţii”
umpleţi – cu ei – în şiruri – chipeşi – toţi Cârnaţii !

PANORAMARE ŞI RUGĂCIUNE

javre – jigodii şi jigănii : aceasta-i lepra pământească...
cine-a creat-o – răzgâiat-o : slăvit să fie şi...trăiască !
...cumplit deşertu' - -i Rai – de Armonii Serene
faţă de-această Faună Divină – doar de şacali şi hiene...

din liniştit Neant – am poposit în toi de bestii şi mârâituri
(...cei ce-au păţit ca mine – să se adăpostească în...Sculpturi !)
...cum mişc din Deget ori din Minte – pe mine Haita sare :
să nu cumva s-ajung în Soare – s-ating – măcar – vreo Zare...

...ură – venin – invidie pură – perfect aristocratic
pândesc intruşii : „nu molipsim o lume-ntreagă de MORBUL CEL SOCRATIC !”
...ploaie de vomă dăruiesc călăilor samariteni

fertilizez – astfel – pământul – cu spumi de-alţi pământeni !
...voi – Aştri – Stele – ce ne-atrageţi Oceanul spre Lună
la Crist – şi pentru mine : puneţi o vorbă bună...!

DISCURS DESPRE DEMOCRAŢIE
(fragmente)

...cu sos „democraţie” – crimă şi minciună
„plăcinta-americană” – şi-astăzi – „merge strună”...
Cobra Regală muşcă fără saţiu
şi toate se retrag din timp – din spaţiu...

...senatoare – senatoare
n-ai să mai mergi pe picioare :
lumea-ailaltă
are baltă
cu-aprinsă smoală
cu moartea – boală...

...dar şi în lumea de-aici - din pridvor
bandiţii ştiu... – ...şi mulţi chiar mor !

...aşa-i hotărât – în cealaltă parte
de Crist să fie totul scris în Carte :
Graşi – Viermii Trădători
ard de vii – până în zori...
...şi scuipăm cenuşa lor
(...şi pe soare – şi pe nor...)

...Hiene „Patrioate”
nu ştiţi de Dreptate ?
Juzi surprinşi în curul gol ?
Procurori - unşi cu...”nămol” ?
limbrici-Avocaţi – scrobiţi
flatulează-n guri şi-n dinţi
şi „scot” criminali...”cuminţi”?

ia luaţi mitraliere-n mână :
curăţaţi ! - ...”să fie Lună”!

...zăhărelul nu mai merge
Magistraţi Fără de Lege :
Hristos cu Fulger lovì
crime de noapte – de zi...

n-a-ntrebat vreun Jude-„Brici”
de-are drept să poarte Bici !
...unde El plesni cu Focul
pentru noi se-iscă Norocul !

IARĂ DOINA NĂCAZULUI

Năcazul mi-i frate bun
nu mă lasă el în drum :

stă – cu mine – şi în pat :
zice-mi coşmar ce-am visat...

stă şi la masă cu mine :
bucatele-s arse bine...

ştie cât mi-i de urât :
îmi pune cuţâtu-n gât...

...piei tu – cobe - de pe casă
piei – cenuşă – de pe masă :

poate o veni vo zî
când Năcazul o lipsî...

ŞARPELE DE STÂNGA – ŞARPELE DE DREAPTA

Şarpele de stânga – Şarpele de
dreapta – nu te lasă – Doamne fereşte – să
derapezi şi să
cazi în Rai

cântă-le din
Nai – dacă tot vrei să ai
Catastrofa Mult-Visată – derivaţie de
divertisment (dement...) – de la
Şoseaua – Netedă – Teribil de
Clară – Dantelată - şi
Grozav de
Lată

NOPŢI FĂRĂ SFÂRŞIT – VINOVATE ŞI GRELE

nopţi fără sfârşit – vinovate şi grele – şi grave
înaintează prin bezne – sfâşie ceţuri cu-etrave...
câinii-au tăcut – de groază – cutremure se ţin lanţ
e un coşmar : lumea-ntreagă-i drăcesc – orgiastic danţ...

nu ieşiţi din cochilii – pescarii-au cuţite şi foame
zeii dorm duşi – pân' şi portarul lor doarme...
sânge va curge-n pocale – beregăţi se vor sătura
de băutura hidoasă : sufletul din inima mea...

de-ar alerga stele mai repede-n ajutor – cu o coşcovită „Poveste-Beton” :
poate-aş mai prinde-o lumânare de Viaţă... - ...aşa – doar Incendiatul Carton...
...după foc – vor veni zugravii : o Nouă Lume se văruieşte...

pe unde noi ne-am născut – am crescut : acum – tot – năpârleşte...
...cică mai sus de spălătorie – o Vamă ar fi :
culmea : eu mă nărui de rane – şi ranele tot eu voi plăti...!

ŞOMAJ APOSTOLIC

am fost apostol – acum sunt „pe liber”
Hristos m-a-aruncat în şomaj – cum că-s „biber”
că pot – adică - să-mi fac casă – familie – foc
şi pot să trăiesc şi cu alţii – senin – la un loc...

...instituţia şomajului pătruns-a şi-n apostolat :
nu zic – Crist e Dreptatea : pot fi – zic – şi pirat
dar eu voiam apostol – urmam Lumina-I Bună
ştiam : mi-e preajmă – să ne rugăm 'preună...

acum – sunt între două lumi : cea de-apostol curat
şi cea viitoare – de angajat...”bun băiat”...
nu voi alege – mai curând voi muri :

numai El mă-nţelege - ...serios : curând - voi dormi...
...inutil – mor apostoli – Crist nu ia măsuri
stabilind care-i Sfântul – Martirul... : ...acu-s mari călduri...
*
...mai nebuneşte omul şi când e frig în casă
d-apoi pe zăpuşeală : se saltă-n ştreang – pe masă...

ŞTIINŢA ÎNGHIŢIRII

înghite - cât
trăieşti - câte
gloanţe poţi : cu restul – vei fi
executat

din timp în timp – vei
învia într-altă
parte – dar – principalul e
să nu uiţi – cumva – să
înghiţi

altfel – vei
hoinări mai mult decât e
indicaţia Medicului
Cosmic – şi – deci - vei
vedea chiar mai
multe – decât ţi-e dat – în
mod obişnuit – să
vezi (...nu trebuie – Doamne fereşte! - să
crezi...)

n-ar face bine nici la
retină – nici la
minte – nici măcar la
stomac : mac-mac...

NEMERNICIT DE TOANELE DIVINE

nemernicit de toanele divine
năpăstuit în propria-mi odaie
mai hoinăresc în jurul frunţii-mi-claie :
gânduri roiesc – ca harnice albine

mucegăiesc în toiuri de tăcere
nimic din ce gândesc nu trece-n vrere
se poticneşte-n hoitu-mi orice faptă
(...oricât meschină - jalnică – nedreaptă...) :
singurătatea-mi stoarce-orice putere...

...nimicnicia este-o floare rară :
dintre aspide – bestii – ea mă scoate-afară
şi-apoi privesc – cât vreau – bătrânii Munţi

ascult – cu jind : colò-mplinesc Mistice Nunţi...
...un pas peste Hotar – iar înapoi :
mintea-mi se-ntrece (...rablă...) - cu sticleţi...piţigoi...

PROBLEMA IDENTITĂŢII

cine sunt
eu ? – cât voi rezista să fiu
ACEST eu – în
continuare ?

cine are răbdare – să mă
ţină cu această
înfăţişare ? – cine mă are pe
inventar – cu această
identitate şi
înfăţişare - şi
minte – nesiguranţă şi
exasperare ?

dar cine-mi va
rupe – în faţă
inventarul acesta – şi-mi va arăta
altul – de care – întâi
mă voi înspăimânta – apoi
îl voi accepta – cum îl accept şi pe
acesta de faţă – deşi asta-nseamnă
fără greş şi fără
onoare – că
un om – cu-adevărat
moare ?

...care dintre noi ? – cine suntem aceşti
„noi” ? – câţi suntem – aceşti
„noi” ? – până când răbdăm să
fim – sub această
Mască - de
„noi” ?– până când suntem
răbdaţi a fi
„noi” – „noi”
cu această - teribil de
problematică – identitate şi
înfăţişare - ...anodină – fără nicio
culoare...?

...dar - oare
existăm – cu adevărat
noi ? - adică : eu
tu
el
ea...: ...da – cine-mi răspunde - versat ? - e posibil
cu adevărat – să existe acest atât de
instabil - şi
crâncen dubios
gunoi : ”NOI” ?!

E ZĂPUŞEALĂ MARE

e zăpuşeală mare – păsările-ncearcă
de le-a rămas vreun colţ de voce – netopit...!
demoni de aer – Poate şi cu Parcă
stârnesc deliruri şi miraje – ba şi-un Mit !

e iadul pe pământ – florile-atârnă
şi – des – apar - pe Chip – pete de scârnă...
Satan e ghiftuit de combustibil
aşa că totu-n lumea-a devenit posibil :

fizice legi se tot vaporizează
iar cele de prin coduri – nu contează...
această vară schimbă Vânt şi Gânduri

va transforma şi Mările în...scânduri !
...e-atâta praf pe stihurile mele :
curat nu se va face nici cu cinci rindele...

TRUP ASTRAL

trupul meu e doar o boare
s-a iscat parfum de floare
s-a întruchipat din soare
îndemnând Arca pe mare

furişat din noapte-n zi
fâlfâitul lui „a fi”
furişat din zi în noapte
preschimbă Cuvânt – în Şoapte...

umflă aripa de vultur
înţelepţii brazi se scutur
alintă pisc 'nalt de munte
îndârjit să fie punte...

zăbovesc doar la fereastră :
aştept Pasăre Măiastră !
zăbovesc şi-n Pisc de Crai :
acolo-s cuiburi de Rai !

FIE ŞI DOAR FIIND – EŞTI PĂCĂTOS

fie şi doar FIIND – eşti păcătos
nevrednic să-i fii frate Lui Hristos...
Duhul a prins o coajă grosolană
scârbavnică - asemeni puroiului din rană !

fie şi doar FIIND – eşti păcătos
căci lepra te-a scobit până la os :
hai – rupe coaja – şi hoitu-ţi dă-l la câini
eliberează Duhul spre Trepte şi-Nălţimi !

atunci – abia – te vei scălda-n izvoare
şi în Lumină-ţi vei preschimba putoare
iar Duhul tău vesti-va Regele-n candoare :

nu va duhni a Crime – a Pulberi şi Sudoare...
...în Noul Cuib – vei ciripi-ngereşte :
Limba Tăcerii iscă Crin – şi-l creşte...

PE POLIŢA BUNICII ERA O TRESTIOARĂ

pe poliţa bunicii era o trestioară :
eu am schimbat-o-n Fluier şi Vioară...
nimeni nu luă în seamă cântarea mea din zori
dar mai pe seară – iată – sosiră Călători...

erau două lumine – cu straiul orbitor
m-au întrebat de Viersu-mi îmi este zburător...
copil fiind – eu n-am ştiut răspunde
ci am cântat din trestii : simţii că îi pătrunde

stihul şi cântul meu – pe Călători Desculţii...
şi din puţini şi singuri – se luminară Munţii
văpăile – din două – alcătuiră MULŢII...

şi cum cântam pe prispă – o Stea - în toiul Frunţii
aprinse prevestirea : nu mai stăteam în ger !
...cântul mă înălţase : vă luminam din Cer...!

LEAPĂDĂ-TE

leapădă-te leapădă – pe dată
de vampirul zeu ce-şi zice „Tată”
căci în cer e foametea de Vineri
când – pe-ascuns – sfinţii-i mănânc' pe tineri..

leapădă-te leapădă - -omenire
de năravul de-a-ţi ieşi din fire
căci te pândesc demoni – prin dumbrăvi
şi-mplinesc – colò– cumplite-isprăvi...

leapădă-te leapădă – tu – Munte
de – viclene - fiarele bătrâne şi mai crunte
căci vor năpădi Pădurile cu Stele :
pogorăsc – din Cer – Morţile mele...

ADEVĂR – ATLETUL PÂINII

caracatiţe hidoase ne-nvelesc cu-ai lor tentaculi
şi ne leagănă-ipocrite – ca s-uităm Nava sfărmată...
jos – în beznele de-oceane – ca în somn – plângem ridiculi :
primul diavol ce ne-ascultă ni-e o Mumă Nestemată...

sus – pe Punţi – eram Titanii – de ne-nvins şi bătăioşi
jos – în Pântecul Terorii – doar un cârd de viermi băloşi...
cum să urci – din Hăul Morţii – spre Lumina Cea Curată ?
Candela de Călăuză s-a fost stins – înnegurată...

...supunerea n-am în sânge – nu-s din sclavii răbdători :
un Cuţit – şi spintec Bezne – şi pe Monştrii Sfidători !
un Cuţit – şi Val e Cerul – dau năvală peste zei !

sunt Matroz – ce nu se teme de Furtună – ori de Stei...
...voi muri – dar nu în Cuşcă – precum – fără vlagă – Câinii
orbi ce-ar veşnicì în lanţuri – numai să le promiţi...osul...

...răcnetu-mi spulber' laşi Zeii : va rămâne doar Hristosul
Război întru Buna Pace : ADEVĂR – ATLETUL PÂINII !

AM SĂLTAT DIN UMĂR – CÂND M-AI ÎNTREBAT

am săltat din umăr – când m-ai întrebat :
moartea nu-i de resortul meu – m-am resemnat...
şi am plecat – hai-hui – în zări - pe dealuri
să-mi vindec şi tristeţi – şi amintiri... – ...şi idealuri...

acolo-s Zâna Bună – mii Spiriduşi...şi un Moşneag :
ştiu că m-aşteaptă să mă vadă – şi toţi trag
nădejde că nu voi mai pleca : eu – însă – m-oi întoarce în Cetate
mă voi supune-acolo – iarăşi – la chinuri – amintiri – „dreptate”...

nu îmi sunt scrise-n sânge Iubirea – nici Câştigul :
mereu – mereu – primesc în suflet Momeala şi...Cârligul !
nu dau vina pe Stele – şi nici pe Hornul Negru :

le-ascult boscorodeala – dar eu rămân integru...
...oare-şi va aminti - vreunul – de-integritatea mea ?!
...măcar nu mă hulească – în nopţi cu vreme grea...

SPECIE APARTE

miros a om : oamenii nu o ştiu
miros a om : ei nu mă recunosc...
şi – totuşi – sunt aici – de-a-ntregul viu
uite cum degetele - -ntinse - îmi fac : „trosc” !

...mă duc la Creator – doar El mă plămădi !
Hristos se uită lung : „tu...cine eşti ?”
e culmea ! – eşti în stare lumea a clădi
dar pe un biet Poet – îl socoteşti...”poveşti” !

„ce s-a-ntâmplat cu mine ?” – întreb eu larga lume
„ia lasă-mă în pace ! – te ţii numai de glume !”
din zi în zi – aşa mă simt şi eu :

o glumă – sau o rimă - -adică...Zeu!
...va trebui să mă obişnuiesc – în Carte :
Poeţii sunt o specie...aparte !
*
...aparte – şi nevăzută de plebei
aparte – invidiată de-orice zei...
...îmi iau doar Scripca la spinare
şi - -n ciudă - le fac – iarăşi – o Cântare :
poate-or mai învăţa ceva – despre
...”piper şi sare”!

PROBLEMA EXISTENŢEI POETULUI

astăzi – „Poet” îi zici şi-unui limbric de casă
ori detergent de folosit - cu râvnă - la closet
când nu ţi-a picat bine mâncarea „de bufet”...

eu v-aş vorbi de Sfinţii ce nu lasă
să se prăsească doar...limbrici de casă :
nu lasă - prin Verbul lor – ca Armonii să se schimonosească
nici Limba – Patria – Neamul – să se chircească şi părăduiască...
...de parcă n-ar fi fost nimic – pe-aici – de parc-am fi niscaiva cim-PAN-ZEI -
nu Duhuri Luminoase şi nu Fraţii de Zei...!
*
...se zice că Poeţii tot ar mai exista
dar nu-i mai vede - recunoaşte – nimenea...
(„o specie demult apusă
cine ştie – poate la vreun enigmatic muzeu – dusă...”)
...Poet – ceva cum este Inorogul :
îşi face-n Carte – tacticos – bârlogul

dar a intrat în Peştera Poveştii
n-a mai rămas – din El – nici Urma Veştii...
...sau l-a ascuns Pădurea de Simboluri :
se-emit opinii – se pun – la analiză - Goluri
fără să crezi c-aşa ceva şi-Există...
...vei fi citit – de El – în nu ştiu ce revistă...

Poetul este-un epic Zeu Nautic
dar – toţi – văzutu-l-au pe Listă :
nu-n carne – oase – sânge şi durere
ca pe-o fiinţă cari se răstigneşte – piere :

şi învie : iscă – cel mult – vreo nouă religiune snoabă
pe care-o cari – tăcut şi răzvrătit – cu-o roabă...
*
...dar – chiar : Poeţii mai există – Sfinţi...?
...sau concurenţă fac la pastele de dinţi ?
*
...la ce ne trebuie Poeţi şi Poezie ?
ia – cu grătare - bere – mai trageţi o chindie !
te întăreşte fix la lingurică – splină... – ...să vezi cum te-mplineşti !
(...mai lasă tu prostia aia : „Poezia”...)
...nu-ţi mai fă tu probleme cu-Armonia :
păi – pentru asta – tre' să mai şi gândeşti !

DISCURSUL PĂRINTELUI CAIN

„...nu e Om Adevărat – decât
acela care
ucide alt om

podiditele mele Mâini : de rodnicul
Sânge al lui
Abel : abia acum nu mai
tremuraţi !

...de-acum încolo – veţi şti
unde şi cum să
loviţi – ca să vă
liniştiţi

şi Abel s-a
liniştit – căci
ştie că şi-a împlinit
menirea : de a face – dintr-un
om tremurând - fricos
şovăielnic şi
dezorientat – adică – din
fratele său de
Sânge – CAIN - un
Zeu Adevărat : atotputernic – şi
în sfârşit – DEPLIN
VINOVAT !”

FAPTA ŞI MOTIVAŢIA PĂRINTELUI CAIN

pe un drum de seară – podidit de Sânge
Călătorul Veşnic – cu-ochi arzând Viziune
Mâinile îşi frânge... :
cum se va-arăta el – oare – Zeului Sălbatic ?
n-a făcut nimica – spre-a-l hrăni cu JĂRATIC...

dar deodat' tresare – sub umbră de brad :
„nu voi fi nimica – dacă Mâini îmi cad !
să-mi ridic – deci – Mâna – cu ea să lovesc
da – pe-alt om – în Frunte – cu-o piatră-l izbesc

omul tre' să fie nu-orice venetic : Frate Slab - de Sânge
să dea Mărturie Neclintită : el - cel Slab – tot plânge...

Sângele ţâşni-va – Frate va muri
eu voi fi puternic – cum Zorii-de-Zi !
şi-acolo – în ceruri – Dumnezeu Flămând
din Sânge de Abel l-oi vedea – curând
cum hrăneşte lumea (crâncenă-aşteptând!) :
o Istorie-ntreagă – a Crimei cu rod

eră după eră – legând nod cu nod...!”
...asta va să fie a lui Cain Poveste
şi Motiv prin care – OM-CUŢIT trăieşte...

ÎNJUGĂ AGER – PUNE CUVINTELE LA TREABĂ

înjugă ager – pune cuvintele la treabă
vădind ideile - -n siberii de hârtie :
acolo vor sălăşlui fără de grabă
din hoitul minţii – Firea se-iscă vie !

...din mistice tăceri plodesc Arheii :
Cuvântul este Carul cel de Zeu
prin care vin – spre toţi plebeii
(...numai să fie-n veghe : sfinţenia-i ca răgetul de Leu...!)...

iar a pricepe Fulgerate Scrisuri
trebuie să vină-ajutorinţă de la Visuri :
Doi Paji : un Gând şi-un Vis – păşesc spre Rege

abia la poala Tronului vor înţelege...
...Scripcar Bătrân – la Crist te uită-ntr-una
căci dintr-acolo vin şi Soarele – şi Luna...

DEFINIREA POETULUI

Poetul – jivină nestatornică în glas
(...de-aceea-i – El – statornic în...impas!) :
de la-Adoraţie – la Blasfemie
distanţa-i de la Supărări – la Bucurie

de la Copac şi pân' la Flori :
şi de la vara – cu arşi nori
pân' la-efemerele ninsori...

...Hristos mă lasă – eu Îl las...
...mai face – fiecare - -un pas
(...unul spre altul – se-nţelege :
altfel – cum – oare – Duh s-ar drege ?)
...şi ne-ntâlnim – iar – la taifas
de nici nu ştii când fuge-un ceas !
...ba – chiar nu ştii când trecu noapte
când voi eraţi : Răni - lângă Şoapte !

...Fraţii Sublimi nu pot – cu-adevărat
să se mânìe : ei s-au împăcat
'nainte de a se certa !

...păi ăsta-i suflet de Poet-sadea...!
(...tu să nu spui la nimenea...!)

...Poet - Hristos : acelaşi Duh – aceeaşi Fire :
cum să te cerţi – Poet – cu-al Muzei Mire ?

NU MAI ŞTIU CE-AM RĂTĂCIT

nu mai ştiu ce-am rătăcit
ştiu atât : că m-am răcit
şi că-n juru-mi au venit
spiriduşi şi vrăjitoare
lebede şi mii cocoare
inorogi – magi şi mioare...

...acoperit de petale :
Sclav al Florilor Banale...
al Oglinzilor Ovale...

...dar – iată c-am înviat :
sunet de Nai m-a căutat
m-a aflat colò - sub hat
şi m-au liberat din lut
mii lumine...bucium mut...

...Munţi vuiesc – păduri trosnesc
Maluri de Mări mă doresc...

într-un Brad e o Măiastră
şi-i gătită ca în glastră
cu rubin în cioc de pin
cu olmaz – suflet deplin...

o Măiastră a venit
cu care am slovenit
cântece de negrăit :
vă miraţi că e Măiastră?

asta-i meseria noastră :
punem Minuni în Fereastră !

MICA DEFECŢIUNE

Mătăsuri curg – pe Stâncile Măririi
Valea Luminii îşi aşteaptă Mirii
Sfera e Sus – în Piscul Împlinirii
iar Împăraţi şi-Mpărătese au jertfit Uimirii..

rostogolindu-se din Ciumăfăi şi Spini
vin Zeii Zării – de-ndurare plini
şi Timpul şi-a fost pus – pe cap – Coroană
s-oprească Telegarii Trecerii – din goană...

e-atât de cald – pe Munţi rarefiaţi
e-atât de bine : Dùşmani devin Fraţi
...dar din atâtea – a' Plebei Prăbuşiri

se-nalţă Pulberi Aurite – ZBIRI...
...tot ce-i Frumos – se scurge - -acum – în jos
s-aducă Beznei - Triumfal Prinos...

STIH APOTROPAIC

desferecă ferecatul
să nu vină Necuratul
apele să tulbure
izvoare să cumpere
munţii să-i scufunde
în sipete-afunde
păduri vestejească
păsări s-amuţească
suflete s-acrească...

şi desferecă şi Neamul :
de lumine fie-i hramul
Sfânt se lase pe tot Ramul...

atunci se vor pogorî
îngeri - şi s-or îngrozi
de tăcerile din vale
unde răii pun la cale...

vor întruchipa Poeţi
cu Cartea în sân – citeţi
Meşteri Scripcari vor cânta
de şi Crist va lăcrima...

lumea se va preschimba :
răii – proşti vor rămânea
iar cei buni s-or luminà
şi – iarăşi – s-or aripà...
...cum zice-n Povestea mea...

...du-te – Necurate
nu-s a' tale toate ... :
...mai veghează-n zloate!

SĂ-ŢI FIE MILĂ – DECI SĂ UMILEŞTI !

să-ţi fie milă – deci să umileşti !
mai bine-ai chema umăr lângă umăr
şi – iar – mii de-umeri – fără număr :
ai pune stavilă în faţa demoniei - PEŞTI !

să lupţi cu Răul şi să-l biruieşti :
repui pe ceruri Soarele şi Luna !
să te împotriveşti – senin – într-una
la tot ce-i strâmb – iar Cântul să-l iubeşti...

nu fă pomeni – ci-agoniseşte-ţi fraţi :
cu ei mănânci şi dormi – şi – toţi – luptaţi !
dumnezeiesc e să fii camarad :

împărtăşeşti tranşee – liberând Iubire...
...să nu fii singur şi să nu fii trist :
atunci când vei muri – ştii că renaşti Artist !

NE-POVESTE

a fost odată o prinţesă – dar că-i prinţesă nu ştia
au fost - odată – şi popoare – dar că-s popoare nu se-afla
a fost şi-un dumnezeu la mijloc – sfinţenia-şi bagateliza
au fost şi Munţi - a fost şi Mare – dar – iarăşi : nimeni nu-i vedea...

...un singur om s-a fost trezit – căzând – din pat – în Rugăciune...
un singur om – cu viaţă-n ochi – a creat toată-această lume :

...prinţesa s-a ştiut prinţesă – iscată – magic – din porunci
şi toţi supuşi-au adorat-o – fie bărbaţi - femei ori prunci...
...popoare-au tresărit în spaţii – şi-au început să se ucidă
când diferenţa „alb” şi „negru” i-a fost muşcat – ca o
aspidă...
...iar Dumnezeu făcea-exerciţii şi fulgera din te miri ce
când vedea oameni că se mişcă – în Cuşca dintre „a” şi „b” !
...doar Munţi-Păstorii – Mări Matrozii – rămas-au la cherem uman
de parcă nu ne-ar fi Părinţii – în orice lumi-teren viran...

...nu e poveste : -aşa se-ntâmplă – când feţi trezim spre uragan...

VINI MISTICE

cine vede Lup – se vede că turbează
de frică – ori de Soarele de-Amiază...
mai bine căutaţi Urs – ca bine să vă meargă
să păstraţi bunul-simţ – şi mintea voastră – -ntreagă...

...dar – poate – nu-animalele-s de vină
ci Duhul nostru – cari spre-Amurg se-nclină...

ALEGERI GRELE...

aleargă Soare să te prindă – şi umbre grămădeşte :
să uiţi de Iasomii – de Crini – de tufele agreste...
...aşteaptă Luna – cea cu parfumuri - cu miile de mii
în jocul Lunii : Crin e Crist – şi Mume-s Iasomii!

...de n-ar fi nebunìi solare – şi Crima ar dormi
în arşiţă nu-ţi vine să mai paşti herghelii...
...Luna ţi-ascunde multe – dar Râurile-s line
Fântânile-ţi vorbesc de Taine şi Mistice Cadâne
iară Izvoarele te saltă până la Silfi şi-Ondine...

...nu te grăbi – nu mulţumi – fiinţă visătoare
ci cântăreşte-ţi : Vecia-Vis - Clipa Făptuitoare... :
e greu de-ales : Lumine - şi Răcoare...
Luna cu Fantezii... – ...cu Eroisme : Soare...

NUNTA DIN MUNTE

frăţii de brazi păzesc agheasma izvoarelor din Munte
unde vin Zânele Pădurii – miresmele să-asculte
şi mii de stele – mii de păsări – cu îngeri însoţite
sosesc – pe seară - -n Toiul Nunţii – cu fâlfâiri grăbite

Bătrânul Muntelui – Trezitul – pe Tronu-i se înalţă
şi cu Toiagul lui de Aur – pe Ucenici învaţă :
Toiagul Moşului se-aprinde – pe aer scrie semne...
Păstorii-Ucenici veghează : da - cântă Sfinte Lemne !

...”dar unde-s Mirii ? – cine-s Mirii ?” se-ntreabă Corb-de-Veacuri
la întrebarea lui pripită se-aşează Ceruri-Bracuri
şi lasă-n mijloc Drum de Raiuri – Drum fără de suspinuri

pe care calcă Făt-Frumosul şi Sânziana - -n plinuri...
...de-altfel – în Nunta de-astă-vară – de cari vorbim într-una
Mirii-erau veşnici – precum Vremea : -erau Soarele şi Luna...

POPAS ÎN BUCOVINA

se-aprind plopi tineri – în dumbravă
Zimbri Strămoşi – adânc boncăluiesc
amurgul vestejì grămezi de-otavă...
n-am ochiul proaspăt – Timpul să-l privesc...

cu Moşii-Zimbri – împieptaţi – eu mă pogoru
pân' la Voievozi şi Acvile Regale
şi simt Mândria-acelor vremi (...ascunse-azi – în Mii – Norii de Jale...) :
o altă Inimă îmi bate-acum – când dau Trecutului Onoru' !

...greu să trăieşti în două lumi deodată :
ceea ce - astăzi – ochiului se-arată
nu merită nici Clopote de Sărbătoare

şi nici Salut al Străjii de Hotare...
...din când în când - din neguri – încă mai apare
DACUL REGAL – RĂZBOINICUL : pereche – pe-acest Pământ Pierdut – El nu mai are...!

SE RIDICAU – PE-ATUNCI – VOIEVOZII LA HOTARE

se ridicau – pe-atunci – Voievozii la Hotare
Glia Dacilor Sfinţi : O PALMĂ nu dispare !
Moşii-Ndârjiţi – Nepoţii Blânzi – ţineau la Moştenire
iubeau Pământ şi Neam Nemuritor – aflate-n Strălucire :
Părinţii-Moşii – copiii-şi învăţau – în Satul de-altădată
că Glia Sfântă nu-i făcută – în Lumini de Zei – spre-a fi – duşmăneşte - muşcată...!

Bătrânii Înţelepţi vegheau la astă-nvăţătură
care trecea – din Gură-n Suflet – şi înapoi în Gură
spre-a fi vestită spuzei plozilor blonzìi – din bătătură...
...această Evanghelie a ars : cu Ea – şi Plozi-s Zgură...

...azi - cine să-i înveţe ? – un POPOR-MAHALA ?
îi pasă doar de blide – nicicum de Soarta sa...
plebèi nemerniciţi - şi-au pierdut Dumnezeul... – ...le-a dispărut şi Stea !
...nu merităm noi Moştenirea Sfântă :
s-o-ascundem – deci - sub Valul Greu al Mării
să o rugăm pe Muma Mare : „te implorăm - păstrează Neamul-Duh al Ţării...!” :
...numai Ea – Muma – cu grijă – Sfânt Moştenirea o-nmormântă...

...veni-va – poate – Zi de Înviere – şi-acestui Neam renaşte-va-i – iar – SFÂNTA VRERE :
atunci – din Valuri – ieşi-vor Zână - Făt-Frumos – şi – amândoi - vor cere
ca Neamul renăscut – dezgroape-şi – iar – Voievozi Cărunţi :
Raze de Soare vor avea – drept Săbii – iar Munţii-or împlini – în Taină – Sfinte Nunţi...

...şi-astfel – acest Neam al POVEŞTILOR DE FIRE
Lumii Întregi va fi re-adus – spre SFÂNTĂ MÂNTUIRE !

NU BATJOCORIŢI BĂTRÂNII

„n-asculta de Moşi – că Moşii – toţi sunt nişte proşti !
scuipă-i – crapă-i : nu vezi, frate ? – tac – ca nişte cloşti !
...noi avem o altă lume – de la-americani
ăi de-uciseră piei roşii : le-au furat curcani
(...hoţii de curcani serbează – pentru acea Crimă
Ziua de Recunoştinţă...mi-e silă şi-n Rimă...) :

ne-au adus – în bătătură – gumi de mestecat
şi bazele militare ( ...doar suntem poporul cel mai... ocupat !)
...şi picioarele pe masă – obicei stilat !
...şi pizza – şi cim-Pan-Zeii... - ...Creieri la Uscat !”

...de la cine – tinerèle – iei învăţătură ?
de la-analfabeţi cu bombe... – ...şi cu-„O.K.”-u-n gură ?
...mică bestie cretină – africană la frizură
cum veţi înnoda voi Timpul ? – altfel veţi cădea
între ce a fost în lume – şi ce s-a afla !

nu batjocoriţi bătrânii – Singuri Croitori
care cos ce-i azi în lume – de ce-a fi în Zori !
numai peste-o punte-ntreagă vei putea păşi

vei ghici - -n Amurg de Lume – Noii Zori de Zi !
...unde sunt Învăţătorii ? – i-aţi sfărmat cu compresoare...
...deocamdată - păstraţi Moşii - A FI de vreţi – în lumea asta – SFÂNT POPOR – printre popoare...

RĂSTIGNIT : DECI – GĂTIT PENTRU COSMICA ÎMBRĂŢIŞARE !

...agheasmă-n cer – să împarţi Armonia :
din Rimă – Cântec – din Demenţă Sfântă
iscat-a Crist Minunea : SUBLIM SIMFONIA !
şi suflete pe dos întoarce – le frământă

iscând din ele Îngeri şi Cuvinte...
...Zei Înţelepţi ştiu să-nvingă morminte !
*
Focul focureşte numai pentru sine
îmi tai şi-mi lipesc – cu tărie - -alte vine
să treacă prin ele şi trăsnet şi fulger
să prind – de-o aripă – şi câte un înger...

nămol – bălegar – daţi – toate – de-o parte
în mojare pisaţi nerăgazuri şi gânduri deşarte
vreau Floare de Crin – pe deasupra de silă
vreau Stea – şi vreau Magi – şi vreau Iesle Umilă...

desferec - spre Soare – tot zări după Zare
Oceanul – Corăbii – Matrozii – abia-acum au cătare
Vânt de Lumină – sodomul de Flori năpusteşte

da – Oarba Lumii a-nceput de zăreşte...!
...toate strunele Scripcii am dat la schimbare :
RĂSTIGNIT : DECI – GĂTIT PENTRU COSMICA ÎMBRĂŢIŞARE !

...FĂRĂ SFÂRŞIT...
…O LUME – UN PORT…

I-ADEVĂR ŞI PRINCIPII

…o Lume – un Port ! – …ai învăţat – oare – să te sfinţeşti
în Frumuseţea Minunilor-Veşti ?
(…băgaşi de seamă - că au şi intrat – aievea – cu
trup şi suflet – în Temple-Poveşti
cele mai Adevărate-Epopei – depre TEI ? – vino
din Agheasma lor să iei - în
Agheasma lor să
Arzi – şi să
Vrei !)
…dacă DA – te alduiesc MATROZ – Cavaler Mistic
al Creaţiei şi al Oceanului Cristic !

…dacă NU – mai aşteaptă – cu-mpădurită răbdare - pe Valuri
până vei învăţa : orice Sfânt – nebun – senin şi blând – a trebuit să transforme – întâi – în Rugăciune – Maluri :

pentru a pătrunde - cu Fiinţa-i – în Luminate Văzduhuri
preschimbând – astfel – Ţărmul – în PORT – adică în PATRIE-NALTĂ DE DUHURI…
…nu cârti – pentru că Fiinţarea ta există doar în Patrie
există doar întru Sfânt – Cel Curat de Pământ…
mai bine supune-te propriului magic Gând – afară de Cer şi Pământ

şi rosteşte – cu Fierbinte Credinţă : « voi fi Matroz – Mistic Cavaler
pentru a-mi vedea Adevărata-mi Fiinţă – aceea din Enigmaticul Cer ! »

…să fii Loaial – să fii Senin - Curajos şi Curat – luminat oricând - gata de a muri şi-a-nvia întru tine – Cel Adevărat :
ASTA ÎNSEAMNĂ SĂ FII MATROZ - FRATE BUN LUI HRISTOS-ÎMPĂRAT !

II-ARIPI-GLOD-DEMIURGIE

etrave spintecând Claia de Valuri
etrave-amuşinând toate-Aşchiile de Maluri
Matrozii Dimineţii – arşi de Foc
cu voi răzbi-vor în oricare lume - -n orice loc…

căci nu putem muri decât călăuziţi
şi Călăuză este tot ce auziţi :
sunt Armonii încrâncenate de dezamăgire
dar tot nădăjduind răzbirea-n altă Fire

ce este-Naltă-Armonizare – între Energii
se va sui-n Lumină – ca în Munţii Vii –
iar ce-i caricatură – Vampir de-Armonie

va fi uitat Băltirii – scurgându-se-n Istorie – …ere… – adică - FIIND FĂR' SĂ FIE… !
nu se sfârşeşte Viaţa cu « prezenta » lume :
nu vă-nălţaţi – nu coborâţi – ci aveţi un Alt Nume

care înseamnă ARIPI – sau înseamnă GLOD
după cum aţi ştiut – ori aţi uitat – că Lumea-i doar un Pod…de Norod !
…ce-a fost – va fi-n vecie – dar ALTFÈL
căci « Infinit » - tradus în Trandafiri – se scrie : « DEMIURGIE » - « ZEL »… !

III-CALEA VIEŢII-FĂRĂ-DE-SFÂRŞIT

voi nu veţi părăsi Planeta Spirituală
ci-o veţi târî – prin Munţi şi Mările Fiinţei – ca pe-o ŞCOALĂ !
v-a învăţat o Lecţie – urmează – fără-ntârziere – alta :
vă veţi ciopli – din Astru-n Astru – tot cu CIOCANUL-DALTA !

sunteţi Sculpturile-unui Demiurg – poate Nebun
ori – poate – dornic de Desăvârşire :
de Adevăr tu vei avea – de-a pururi – Ştire
doar când – din Fiu – vei deveni STRĂBUN !

…căci – da – mereu - voi vă veţi naşte Bătrâneţii…
Renaşterea-i condiţia Minunii :
veţi aştepta să înflorească Prunii

şi-n Florile de Prun – VOI veţi fi FEŢI FRUMUSEŢII...!
…e-o Cale - Calea Vieţii-Fără-De-Sfârşit
decât în Dumnezeu – Cel Singur FERICIT !

IV-ZESTREA DE LUMINĂ : STADIUL VULCAN

Desăvârşire – Calea-a infinitei Vieţi – întru-Armonie :
căutaţi – în Bezne – fără-ncetare – Noua Ciocârlie
căutaţi nuntaşii – ce se strâng – în Munţi - Alai
când Soarele şi Luna – Mirii Veşnici – vor fi prinzând şi Grai…

nu-uitaţi Principiile Două – şi vă-nchinaţi Luminii Lui Hristos
căci El e Candela Unirii - cu care răzbeşti Sus – când ai fost Jos…

…şi Axa Mântuirii se împlineşte-n Tine – oame :
Ubicuu Zeu – Închinătorul Hămesit al RAZEI : UNICA-ADEVĂRATA FOAME…

…« acolo » şi « aici » - este totuna : nu TU contezi – Bătrâne Os
ci ZESTREA DE LUMINĂ : Munţilor-Punţi - făr' contenire – o-nchini Prinos…

…gata cu Graba – Zadarnica-Alergare :

în Munţi trebuie – Sublimă Zăbavă : SLUJIREA LUMINII - Meditare şi Sfântă-Nchinare… :
Dezvăluire-a Dimineţii : adică-a tot ce n-ai fost înţeles – DAR CÂT DE CRUNT - CÂT DE JALNIC TE DOARE !
…ai fost ajuns la Stadiul Lui VÙLCAN : dacă eşti RĂU – fi-vei – în veci : PROST (…făr' – măcar - de-alinare…) !

V-GLORIA FINALULUI

…nu-l mângâia – lânced şi
condescendent – pe
creştet – cu o
singură
Mână - pe
« Puiul
Finalului » - în speranţa că
Pigmeele tale
Afecte (zarzavaturi
de mult storcite şi
încă mai de mult
înnegrite…) - îl vor
maturiza
cândva…

ia-l – bărbăteşte – între
ambele
Palme - şi freacă-l
vânjos - El înde El (…ca pe cele
Două Lemne Sfinte - ale
FOCULUI INDIAN : Viaţă-
Moarte – Moarte-
Viaţă…la infinit !) – până ce
vijelios - precum
Vulcanii - s-aprinde ! – …erupe
acoperă universul
întreg - cu
Lava Înţelepciunii şi
Faptei
Matrozilor : aceasta este Forma
Deplină
Desăvârşită – a
Gloriei Finalului
Ineluctabil !
-------------------
Adrian BOTEZ
Adjud, Vrancea
August 2019

Web Analytics