Ileana Cornelia NEAGA: POEZII DE PAȘCI ÎN GRAI RIBIȚAN

NEAGA I CorneliaPOSTU’ PAȘCILOR

Iarna nici nu-i dusă bine
Postu’ Pașcelui să pringe.
Zua-i cald, frigu-i pă sară
Mniroasă a primăvară.
Mneii-s mnici, fluturii zboară
Vîntu’ suflă într-o doară.

Bace toaca pa Tocila
La susăni... gata-i slaina!
Că sî vorbeșce pîn sat
Că porcu... tăt l-or mîncat!

Negina gin grîu s-alege
Vinerea încet să fierbe.
La S’înt Toager el să mîncă
Cu zahar, ge vrei... cu nucă.

Spală cica*, fecile
Cu apă șî iegeră,
Păru’ să fie frumos
Ca iegera sînatos.

Acu’ să mîncă ge post
Că șî Postu-are-un rost.
Postu’ țînem, ge bîrfim
La popa ne spovegim!

Acu’, tînări-au uitat
Cum să jiucau altădat’
Șî la cuci, la Țîc-Malai,
Dar asta nu-i nici un bai,
Acu’ să jioacă pa net
Pa „Feisbuc”, pa internet!
-------------------------


*cică – coada împletită

LA CUCI

Ce s-auge-n Postu’ Mare
Așa, mare harmalaie?!
Duminică-i az’ în sat
Oare, ce s-o fi-ntîmplat?
Trec io podul, ies în cruci:
Tînări să jiucau la cuci*!
Șî mai mnici șî mai înalț’
Baceau lopta c-apucaț’:
Doi staceau între doi pari,
Alțî-n față sî-ntorceau,
Toager lopta o zvîrli
Mnihai cu bîta lovi.
Lopta pîn’ la nori ajiunsă,
Da’ Nelu iuce o prinsă.
Locu-acuma îl șcimbară
Mînile să înălțară
- Ilie, nu o lăsa! Doamne!
Pcică-n Valea li Ioane.
- Să dusă la... lucru rău!
- Scoace-o Petre, gin parău!
Ș-o tăiară doi mai mnici
S-o scoată gintră urzîci!
Da’ fugind să-mpegecară,
Pă cină** alunecară...
Cu leci*** tăț’ îs vacaliț’****!
- Lasaț’ cucii, coborîț’!
Ai, calca-v-ar sarahoi
Acu’ pun cioca pa voi!
Strig-o babă oțarîtă
Ce trecea, propcită-n bîtă!
-------------------------------
*cuci – oină la țară
**cină – noroi
***leci – lut
**** vacaliț’ – murdari, înnoroiați

FLORII

Rămurele de sălcuță, de măslin chiar și de nuc
Fiecare zonă-aparte după obicei străbun,
Crenguțe abia-nmugurite la biserică le duc
Popa ca să le sfințească că românu-i creștin bun.

Rămurelele-s sfințite chiar în ziua de Florii
Când pe Domnul așteptară, să intre-n Ierusalim.
În mirosul de tămâie toți creștini, bătrâni, copii
Cu păcatele spălate ziua de Florii cinstim.

Le luăm cu noi acasă, le-așezăm după icoană
Și-n grădină și la șură, le punem și la fântână,
Că de leac ele sînt bune, ne feresc și de boscoane*,
Păstrăm obiceiul sfânt și așa o să rămână.
---------------------------------
*boscoane – făcături. – oină la țară

SĂPTĂMÂNA MARE

Îi Săptămâna Mare, Prier în calendar
Iar prunii-s încărcați cu flori dalbe, cituș*
O toacă bate-n deal, pe văi ecou-i clar
O mamă-și strânge doru-n mâinile căuș.

Și oile-s ciopor, păscînd neliniștite
Cu ochii umezi, știind ce-o să se-ntâmple.
Se-apleacă peste mal cu crengile-nverzite
O salcie ce plânge cu mâțișori pe tâmple.

Îi Săptămîna Mare, tot omu-acum postește,
Fasolea cea bătută la loc de cinste îi
Doar câte-un păcătos, la dulce, mai râvnește
-Ptiu!... Doamne, iartă-mă!... își zice-n sinea lui!

Iară în Joia Mare, ceara se topește
Se împistresc** la ouă ori se fierb cu ceapă
Se coace și colacul, fașâr*** se pregătește
Să aibă creștinul după ce bea apă!

Ia foc cimitirul cu lumini aprinse
Bucuria-i mare: - Cristos a-nviat!
Cerul se deschide, doruri mai sunt stinse
Lumină-i în suflet: - Adevărat a-nviat!
----------------------------------
*cituș – buchețel
**împistresc – încondeiază
***fașâr – drob din măruntaie de miel.

JOIA MARE

Joia Mare îi zi sfântă, când cu hainile cernite
Merg creștinii la spovadă cu inimi-mpărtășite.
Este ziua-n care popa, din altar, crucea o scoate
La care să i se-nchine, spovediți fără păcate.

Cu gândul la cei plecați se dă la săraci pomană
Câte-un dărăbuț* de pită și-o gură de vin în cană.
Doisprezece evanghelii s citite-s când se-nserează
Cu luminile aprinse, creștinii îngenunchiază.

Limba clopotulu-i mută până-n noaptea de-nviere
De-acum toaca-i ține locul, bătută fiind cu putere.
Ouăle ce-s împistrite, fierte -n coji, roșu vopsite
Nu se strică niciodată, la-nviere sînt sfințite.

Și tot azi în Joie Mare nu poți lucra-n bătătură,
Să pârlui**, să coci colacii, să spargi bruși pe arătură.
Și-așa până Joia Verde când se-ncheie jurământul
Care l-a făcut străbunul făcând cruci, pupând pământul.

Prin Zarand doar se cunoaște, cum au făcut legământ
Iobagii în vremuri grele, ce nepoții l-au ținut.
S-au jurat că au să ție, joile ce o să vie
Dacă până la Rusalii rup jugul la iobăgie.
-------------------------------------
*Dărăbuț –bucățică
**părlui – se albesc în pârlău pânzeturile

CAR ÎMPRUMUTAT

Este-un obicei în sat
Păstă ani, el s-o pastrat.
Merg feciori pa însarat
Să-mprumuce car, gin sat!
Lemne-uscace ca s-adune
Pa carul gi fier, le-or pune!
Șî-l împing, da’ fără cal
La beserică, la geal!
Trag cloapăcele, trag tare
Să apringe focul mare!
A-nvierii-i noapcea sfîntă
Îngerii bucuroși cîntă...

Obiceiul s-o țînut
Ge cîn’ lumea s-o șciut,
Numa-odată s-o-ntîmplat
Că unu’ s-o mîniat
Pa feciorii cei gin sat
Cîn’ caru’ i l-or luat:
- Acum ați făcut-o lată
Eu vă dau în judecată!

Strînsără curaua bine
Caru’ veci ge îl placiră
Tri flacăi ge-a li Nistor
Ge-a li Bgirău, alt fecior
Cu-a li Gegera, gin sat...
Io cred c-or șî blastamat...
Inge s-o mai pomenit
Obicei, așa placit?!!!

ÎN NOAPTEA DE ÎNVIERE

În noaptea de Înviere ieșeam cu moșu' Georgiuț
S-aprindem lumini la morți, în țâncerim* pe deluț.
Ardea focul vâlvătaie, cu spuză pe noi ningea
Pușcau pruncii cu carbid, toaca de-acu' amuțea.

Cu putere bătea popa în ușile de goron
Iar Cengiuț deschidea-ndată, să intre „Măritul Domn”.
Ne chema să luăm lumină iar în grai de clopot sfânt
Aveam bucurie-n suflet, biserica-nconjurând.

-„Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte călcând”
Răsunau vocile-n strană, Popa cânta, tămâind.
Sălta vesel printre jilțuri, mielu' mândru-mprimurit*
Ce-aștepta cu ochii umezi, trupu' să-i fie jertfit.

Lungă-era slujba-nvierii! Făcea cruci, moșu' smerit,
Eu, cu ochii pe icoane, așteptam să ia sfârșit.
Luam Paști, acas' să ducem, la acei fără putere
Să urce sus pe deluț, la slujba de Înviere.

-Cristos a-nviat! strigam eu, plină de ceară
-Gevărat a-nviat! Binețe în Primăvară!
---------------------------------
*împrimurit – gătit cu panglici colorate.
-------------------------------
Ileana Cornelia NEAGA
Ribița, Hunedoara
Săptămâna Mare 2019

Web Analytics