Dorel Octavian RUSU: CUVÂNT ÎNAINTE LA „CARTEA SABINEI”

CARTEA SABINEI copx1Ajunsă la statura interioară și temporală a deplinei maturități, scriitoarea, editoarea și omul de cultură cu multiple valențe, Sabina Măduța, se revelează cititorilor și tuturor celor care știu să prețuiască arta cuvântului și trăirile spirituale adânci printr-un nou volum, făcându-și pe filele lui un amplu portret literar, căruia i-a pus un nume semnificativ: „Cartea Sabinei” și în care a așternut unele din cele mai valoroase sedimente ale operei sale scriitoricești. Drept preambul, ilustrează cartea cu un splendid tablou în care se străvede pe sine, realizat de prof. Cristian Petru Bălan, ce pune în lumină o frumoasă tânără care lecturează cu trăire adâncă un volum, încadrată de splendide flori suave, precum este și mesajul ce-l transmite privitorilor.

Mare și constantă iubitoare de carte încă din copilărie și tinerețe, devoratoare de literatură
beletristică și de poezie, chiar din vremurile pe care le-a prins când iluminatul caselor se făcea cu lampă, Sabina Măduța și-a pus în turnul de fildeș al sufletului său și i-a idealizat pe scriitorii preferați, lectura devenindu-i cea mai însemnată hrană spirituală. A citit cu pasiune și voluptate cele mai însemnate volume din literatura românească și străină, care i-au fost călăuzitoare cu prisosință destinului său literar. Textele alese de autoare pentru această antologie n-au fost selectate la întâmplare, ci vin să înfățișeze cele mai îndrăgite personalități literare și culturale asupra cărora Sabina Măduța s-a aplecat cu cinstire și uneori chiar cu venerație, pentru a le evidenția strălucirile diamantine ale spiritualității și creațiilor lor. Într-una din poeziile sale, autoarea ne destăinue obârșia numelui său, de care a fost mândră întotdeauna; „Am fost botezată Sabina/ așa-i plăcea preotului/ să le dea nou-născuților/ Nume latine./ Dar când el s-a trezit/ Înflorit pe buzele dragostei/ Și-n inima iubiri de Țară/ Am înțeles gândul părintelui Vasile Goldiș/ Când m-a botezat Sabina” (din poezia „Nomen”)

Citește mai mult:Dorel Octavian RUSU:  CUVÂNT ÎNAINTE LA „CARTEA SABINEI”

Elena BUICĂ: FARMECUL POEZIEI EMILIEI DĂNESCU

DANESCU Emilia VOCILE UNBREI cop1Parcurgând paginile volumului „Vocile umbrei”, apărut în 2017, la Editura „Antim Ivireanu” din Râmnicu Vâlcea, printre rânduri m-a urmărit chipul autoarei, Emilia Dănescu, rămas același din timpul când am cunoscut-o. Tonalități diferite i-au învăluit întreaga ființă, dar a rămas aceeași față îndreptată spre soare, același zâmbet cald și plin de cordialitate, ca o promisiune că e gata să se dăruiască dacă am nevoie, așa cum a făcut-o de atâtea ori. De atunci, cam de zece ani, i-am păstrat un gând curat pentru acea rază de soare care o însoțeşte și pe care, mai apoi i-am zărit-o și în poeziile sale, chiar dacă uneori se aud și ecouri ale tristeții subterane: „Dă-mi un semn de prietenie,/ ori o jumătate de lună./ Hai să împărțim în două/ singurătatea,/ într-o zi bună.// Și mai dă-mi un sâmbure/ de speranță,/ să-l sădesc în inima mea.// Poate va încolți la primăvară,/ poate va înflori la vară/ și va rodi în toamna mea/ târzie,/ într-o altă carte/ de poezie.// Pentru tine, prietene” (Pentru tine, prietene).

Revărsarea caldă și echilibrată a confesiunii din poezia sa, cred că a ținut clipa în loc dilatând-o prin farmecul cuvântului bine temperat. La aceasta, cred că a contribuit și starea de grație numită fericirea personală, născută din fericirea în doi, așa cum își dorește: „Și doi să fim doar cu iubirea noastră,/ În răsărit și-n asfințit de soare” (Să fim doi).

Tema dominantă a volumului este iubirea pe care poeta o trăiește din plin în cea de a doua parte a vieții sale. „Poemul rugăcine”, cu dedicația „lui Mihai Antonescu” este edificator, „Dacă aș ști să cânt,/ ți-aș cânta./ Dacă aș ști să pictez,/ te-aș picta.// Cum știu doar să scriu,/ uite, îți dărui poemul ăsta, să-ți fie de liniște/ și rugăciune în zi de post,/ să-ți alunge umbrele dimineților/ și ceața din priviri.// Apoi tocmesc o ceată de îngeri, / dimpreună cu Dumnezeu,/ să-ți aprindă lumina/ în paginile cărții tale,/ ce stă să se nască.”

Citește mai mult:Elena BUICĂ:  FARMECUL POEZIEI  EMILIEI DĂNESCU

Haidi S. SIMON: VALERIU CÂMPEANU - OAMENI, VALORI ȘI DESTINE

oameni valori destinePoetul, scriitorul, eseistul Valeriu Câmpeanu este cunoscut de mult timp cititorilor israelieni din scrierile sale publicate în „Revista mea” cu ani în urmă, și mai recent, nu o dată în „Revista familiei”. Pe pagina de față simt nevoia să exprim impresiile mele despre volumul de memorii ale scriitorului, întitulat atât de sugestiv, „Oameni, valori, destine”. Țin în mână o carte subțire de 132 de pagini, întrebându-mă cum a reușit autorul să cuprindă într-un spațiu atât de mic amintiri minunate despre niște oameni de cultură români, pe care i-a cunoscut în diferite perioade de viață. Cu unii prin relații de lucru, cu alții prin legături de prietenie, simpatie și admirație profundă. Cititorul reușește însă să-i cunoască sau să-i recunoască pe toți, datorită portretelor fidele, cinstite și fără ascunzișuri pe care ni le oferă scriitorul acestui volum de amintiri. Acțiunea cărții se petrece în Craiova, deseori și în București, în perioada comunismului, apoi și în timpul revoluției din 1989 la care autorul participă cu entuzism tineresc, cu dăruire și speranțe într-un viitor frumos pentru țara sa.

Urmează apoi dezamăgirea, întrebările pe care și le punea fiecare participant la acest act patriotic despre adevărații conducători ascunși în spatele elanului patriotic al multor tineri care și-au sacrificat viața, fără a afla cine împotriva cui luptă cu adevărat, cine va obține până la urmă victoria pentru a se bucura de ea. Ajungând în acest punct, autorul se retrage din mișcarea revoluționară, fiind dezorientat și depășit de situație. Și nu era singurul, astfel că în perioada următoare, postrevoluționară, au intrat în conducere alte persoane, interesate de a ocupa poziții înalte, lăsând idealurile în urmă, pe mormintele victimelor.

Citește mai mult:Haidi S.  SIMON:  VALERIU CÂMPEANU - OAMENI,  VALORI ȘI DESTINE

Valentina TECLICI: FEMEIA ETERNA POVESTE, CÂNTATĂ PE STRUNELE TIMPULUI DE TRUBADURUL ZĂRILOR

BIRTU PIRAIANU TICTAC cop1„Tic-tac, Tic-tac…”
Viorel Birtu-Pîrăianu
Editura Singur,
Târgoviște, 2017

Literatura românească s-a îmbogățit cu încă un volum de poezie autentică. Este vorba de volumul „Tic-tac, Tic-tac…” al poetului Viorel Birtu-Piraianu, care de-a lungul anilor a rămas fidel genului liric și a publicat până în prezent 28 de cărți și și-a presărat poemele în peste 30 de antologii. Teme diverse, cum ar fi destinul poetului, căutarea de sine, ireversibilitatea timpului, tristețea despre declinul țării, iubirea efemeră și eternă străbat volumul.

Obsesia pentru timpul și viața risipite prea repede de poet și orice ființă trecătoare, oboseala, tristețea, acceptarea și o oarecare împăcare de sine, sunt prezente ca un laitmotiv și justifică titlul dat cărții: „mă sufocă timpul/ iar privirea curge/ între dor și sânge/ flăcări ard în ceruri/ țipă în mine ultimul atom/ poate ești aceea/ ce o aștept în ani” (Amurgul pustiu); „offf, câte aș vrea/ dar jocul ăsta s-a sfârșit/ așa că am plecat și eu un pic/ să dorm o clipă/ am obosit, să mor în fiecare zi...” (Aș vrea); „azi sunt bolnav/ timpul a trecut/ risipit de mine, de tine/ de oricine ce trece, ce vine” (O lacrimă într-un suspin); „sunt atât de obosit/ de viață/ de mersul orb, prin ceață” (Aștept)

„Tic-tac, Tic-tac…” este un volum al permanentei căutări de sine: „nu știu cine sunt/ mă doare tăcerea/ arde durerea ultimului cuvânt/ privesc la cer/ mă uit la viată/ cum se scurge/ cum picură/ implacabil în gol” al acceptării și resemnării: „merg pe picioare amputate/ rostesc cuvinte frânte / adun cuvinte din cioburi de gânduri/ și tac printre rânduri” (Printre gânduri amputate); „am înțeles că sunt acel/ ce nu mai sunt” (Drumul) Dar și de autodefinire și despre destinul poetului: „sunt un copac/ pe țărmul unui gând/ lovit de oameni, timpuri/ curg și curg” (…) „în zori,/ eu înverzesc mereu/ doar pentru voi” (Copacul): „eu nu's de aici/ nici de dincolo/ sunt un absent prezent” (…) „stau trist și obosit în goliciunea zbuciumată a sufletului/ o proiecție finală/ a unui vis ucis/ de oameni, de viață” (În față); „sunt o păpușă stricată” (Păpușa stricată); „eu trubadur al zărilor” (Pașii iubirii): „sunt suflet obosit/ dezvelit de idei/ chinuit de gânduri” (…) „sunt parte dintr-o parte/ găsită ieri în altă parte” (Timp rătăcit); „trubadurul clipelor ce trec” (Pe corzile gândurilor); „sunt flacără aprinsă/ în trupul ăsta efemer” (Lacrima sufletului); „sunt pescarul mărilor albastre/ o umbră/ rătăcită în timp peste ape” (Pe țărm); „scriu și scriu/ cu pana gândului și sângele trupului/ pe scoarța sufletului” (Scrisoarea).

Citește mai mult:Valentina TECLICI:  FEMEIA ETERNA POVESTE, CÂNTATĂ PE STRUNELE TIMPULUI DE TRUBADURUL ZĂRILOR

Codruț Marian STROIA: „SUFLETUL... LA CONTROL” SAU DINCOLO DE APARENȚE

SAG SUFLETUL LA CONTROL cop1În ultima sa carte, „Sufletul... la control”, poetul Gheorghe. A. Stroia reliefează un tărâm în care cuvintele sunt tranșate până la esență. Acestea înglobează, prin concentrația lor, o lume, un univers, în care realitatea este văzută prin prisma omului ce observă că după o viață întreagă, toată averea lui este de fapt timpul, iar el nu este decât un cărunt în barba infinitului, un om ce a reușit să vadă dincolo de rozul falsului cotidian.

În primul rând, ființa creatoare denunță verosimil adevărul dur, care, în deprinderile de zi cu zi ale contemporanilor, este îmbrăcat într-un tumult de vorbe dulci, de emoții false și admirație perfidă. Emoțiile lor de fațadă, izvorâte din caracterul oamenilor „de carton”, au ca scop mascarea acestuia, îngropându-l dincolo de vama rațiunii. Ființa poetică scoate adevărul la iveală, creionând portretul realității, reprezentată de fragilitatea ființei raportată la natura adânc batjocorită în decursul anilor: „eu am îmbătrânit,/ el e încă un copil”(am trăit).

Excesul liniștii amuțește freamătul constant al sufletului: „așa, ca pe un hap amar/ care-ți face bine;/ prea mult... devine toxic” (liniștea). De asemenea, întâlnim motivul decăderii îngerilor: „doar cad pe pământ,/ atunci când/ le atârnă prea greu.../ aripile.” (îngerii nu mor); interesant este și modul în care izbutește adevărul să biruiască minciuna în peisajul actual: „adevărul/ are rănile/ atât de adânci,/ încât îneacă minciunile/ în sânge...”(adevărul).

Datorită sensului conotativ bogat al creației, aceasta are un univers pictat în spatele cuvântului - baza universului văzut; se evidențiază următorul aforism: „frunzele/ nu vor deprinde/ niciodată zborul,/ fără să existe copacul/ de care să se desprindă” (frunzele). Analizând această frază putem obţine imaginea sacră a familiei - „frunzele-copii” care cad, dar numai datorită copacului/ părinților, izbutind a fi purtaţi de valurile vieţii pe marea destinului.

Citește mai mult:Codruț Marian STROIA:  „SUFLETUL... LA CONTROL” SAU DINCOLO DE APARENȚE

Mihai BATOG-BUJENIȚĂ: TÂLCUL DESTĂINUIRILOR

BRANDEA Sergiu DESTAINUIRI cop1În urmă cu aproape cinci ani l-am întâlnit pe domnul Sergiu Brandea la o memorabilă activitate culturală organizată de doamna Doina Meiseles în splendida sa reşedinţă din Tel Aviv. Ne-am adunat atunci aproape o sută de scriitori, poeţi şi publicişti de limbă română, majoritatea din Israel, iar onoranta participare a ambasadorilor României şi Republicii Moldova la acest eveniment a fost de natură să sublinieze importanţa sa. Sunt şi acum convins de faptul că dincolo de prestigiul gazdei, dar şi excepţionala sa capacitate managerială, ceea ce a contribuit la succesul evenimentului a fost şi farmecul uriaşei personalităţi a bunului nostru prieten Harry Ross pe care l-am sărbătorit cu acest prilej.

Pe domnul Brandea nu-l cunoşteam personal însă citisem cartea „Strâmba”, lansată în anul 2010 şi care urma să facă o strălucită carieră aflată atunci abia la început. Am discutat despre carte, am mai povestit câte una-alta, deoarece ne legau unele amintiri comune din Bârladul tinereţilor sale şi am rămas în contact, astfel că peste un timp când a apărut volumul „Confidenţe” am scris despre carte cu un entuziasm absolut firesc având în vedere faptul că eram deja familiarizat cu stilul autorului.

Şi, iată, după aproape un deceniu de la prima apariţie editorială, Sergiu Brandea mă onorează dăruindu-mi un nou volum intitulat de data aceasta: „Destăinuiri”. Volumul, apărut la editura „24 Ore” din Iaşi şi prefaţat de cunoscutul critic literar Ioan Holban dovedeşte şi prin aceasta faptul că numele autorului tinde să devină renume, un bun şi apreciat renume, cu cititori nu numai în Israel, ci şi în România.

Citește mai mult:Mihai BATOG-BUJENIȚĂ:  TÂLCUL DESTĂINUIRILOR

Vitalie RĂILEANU: MARIA TONU ȘI CONSTELAȚIA POEZIEI SUBLIME

TONU CERCURI CONCENTRICE cop1Poeta Maria Tonu mi-a oferit spre lectură un superb volum de versuri, întitulat – „Cercuri concentrice”. În acest cuprins am încercat tărâmul enigmatic bănuit dincolo de cuvintele asemănătoare celor de cotidiană utilitate, dar dispuse în virtutea unei alte norme, unui cod dominator mult diferit și parcă străin al acestora, cartea cercuri(-lor) concetrice nu promite o acomodare ușoară, o existență ademinitoare la modul curent; acceptarea se presupune o lentă inițiere în necunoscut, înfrângerea rutinei sufletești și a convențiilor sensibilității marcate puternic de inerțiile adaptării la real și tot atâtea impulsuri repetitive: „Poate eu te-am inventat/ Dintr-un dor nestăvilit/ Și de-atunci, neîncetat,/ Te visez îndrăgostit” (Cercuri secante p. 19, Speranțele, ca niște petale, p. 36), se confesează autoarea.

Volumul de față înseamnă, însă, mai mult; înseamnă opera poetică, o lucrare completă precum și-o visează poeta, înseamnă, totodată, un dar de preț făcut poeziei noastre, aflate mereu în zbor de adeziune, în care Maria Tonu vine: „Cu două rânduri de aripi/ Înalți în cer și marea-n valuri./ Îmi cad din talpă ancestralii ghimpi/ Și se topește rana fără maluri./ Cu două rânduri de aripi...” (Cu două rânduri de aripi, p. 20).

Cititorul atent este cucerit de intesitatea stărilor prevăzute, de presimțiri, speranțe, de domeniile previzibilului, de ciudățeniile intuiției și a fadorii: „Chinuită, vlăguită, o carcasă.../ Astăzi mi-a venit inima acasă,/ A plâns amarnic, mult și bine./ Cum am putut să fiu așa de rea cu mine?// Bine că ai venit acasă,/ Inima mea cea rănită și arsă./ Nu are rost să te risipești/ Când nu ești iubit, chiar de iubești.// El va iubi turnătoare cu grade,/ Femei depravate, vagaboande,/ Se va risipi ca roua pe lunci/ Rătăcind prin spelunci.// Nu e vorba de noi, inimă dragă,/ Nici dragostea noastră de fragă./ Bine că ai venit acasă,/ Inima mea ce rânită și arsă” (Mi-a venit inima acasă, p. 13). Poezia este parfumată de senzații tipic feminine, de confesiuni direct tulburătoare, pentru că Maria Tonu rămâne mereu o deosebită poetă ce ne surprinde prin prospețimea și tinerețea artistică, prin sinceritatea, naturaleța și vigoarea vocii sale poetice: „Ia dorul meu în brațe/ Și să fugim în munți./ Cu buzele prea hoațe/ Chiar de suntem cărunți,// Sărută-mă pe sâni,/ Dar și ființa-mi toată,/ Că ne-au furat străini/ Și ne-am pierdut odată.// Ia dorul meu în brațe,/ S-avem acelaș drum./ Cu buzele prea hoațe/ Ne-am regăsit din scrum.//[...]” (Ia dorul meu în brațe, p. 27).

Citește mai mult:Vitalie RĂILEANU:  MARIA TONU ȘI CONSTELAȚIA POEZIEI SUBLIME

Constantin MARIN: O REVISTĂ PERENĂ - IZVOARE CODRENE ȘI CHIORENE

ICC REV15„Izvoare Codrene şi Chiorene” – Revistă de cultură, literatură, artă, religie, tradiţii – Nr. 15, 2019

Spre mijlocul anului 2010, apărea, din iniţiativa poetului Vasile Dan Marchiş – unul dintre exponenţii de frunte ai grupării culturale „Izvoare Codrene” – primul număr al revistei cu acelaşi nume. Cum se întâmplă de obicei, scepticii au lansat opinia conform căreia revista „nu va avea prea multe zile de trăit”. Însă, Dumnezeu a vrut să contrazică această „profeţie mincinoasă”, iar revista apărea, an de ani, mai viguroasă, cu un conţinut din ce în ce mai diversificat.

Când lucrurile se leagă, altfel spus când „îşi dau mâna” oamenii de cultură, autorităţile locale şi oamenii de afaceri se creează condiţiile ideale pentru creşterea unui „vlăstar” literar, necesar zonei maramureşene, despre care facem vorbire.

În cel mai recent număr al acestei reviste este prezentată opinia părintelui Radu Botiş, despre volumul omagial 100 de ani de la Marea Unire. 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie. Sunt menţionaţi arhiepiscopul Maramureşului, vrednicul de pomenire şi amintire Justinian Chira, episcopul Emilian Birdaş, George Pop de Băseşti, luptătorul anticomunist Vasile Blidar, scriitorul Petre Dulfu, folcloristul Emil Gavriş, doctorul Florian Ulmeanu, părintele Vasile Lucaciu, „alături de marea pleiadă a atâtor făuritori de unire şi întregitori de neam, cu generozitate cuprinşi în această carte-document”.

Citește mai mult:Constantin MARIN:  O REVISTĂ PERENĂ - IZVOARE CODRENE ȘI CHIORENE 

LANSARE DE CARTE: FEREASTRĂ SPRE MÂINE - Simona Mihuțiu

Foto roman Fereastra catre maaine Simona MihutiuAstăzi, într-o frumoasă, însorită zi de sfârșit de martie (30.03.2019), am avut bucuria să fiu invitată la o lansare de carte a distinsei doamne doctor Simona Mihuțiu .
Medic oncolog la Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”din Oradea, de data această doamna Simona Mihuțiu alege să ne vindece sufletele , într-o evadare a sa din mediul spitalului unde întâlnește suferința fizică zilnic.
Așa cum autoarea ne mărturisește “Fereastră spre mâine este un roman de dragoste, scris din suflet pentru suflet. Este o carte de ficțiune, dar care se derulează pe fundalul unor întâmplari reale. Într-o lume în care se citește putin, această carte este scrisă din plăcere, pentru plăcerea de a citi. Am simţit o eliberare, o evadare din ceea ce facem noi în fiecare zi pe plan profesional. Oncologia mi-a adus foarte multe satisfacţii dar nu este mai puţin adevărat – noi ştim foarte bine cei care lucrăm la oncologie – că te întâlneşti zilnic cu boala şi moartea şi nu are cum să nu te amprenteze aceste lucruri. Şi atunci mi-am propus să evadez în ceva frumos, şi ce poate fi mai frumos decât o poveste de iubire”- Simona Mihuţiu.
Manifestarea a fost rodul unei frumoase și fructuoase colaborări între Asociația Culturală „Citadela Artelor” Cluj Napoca, Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Oradea în parteneriat cu editura care și-a pus girul pentru acest roman de debut al autoarei, Editura Total Publishing, București, într-o locație cu gust și pricepere aleasă, Omega House, (Str. Aurel Vlaicu, nr 20, sector 2), ce într-un spațiu primitor, intim, adecvat acestui gen de eveniment a adunat un public numeros, cititori, colegi de breaslă și prieteni, iubitori de literatură, oameni ai condeiului, jurnaliști.

Citește mai mult:LANSARE DE CARTE:  FEREASTRĂ SPRE MÂINE - Simona Mihuțiu

Web Analytics