Constantin STANCU: RĂDĂCINILE LUMII

BOTEZ Adrian NAB copwbCinci povestiri fantastice de Adrian Botez, reunite în volumul „Nălucirile abatelui Bernardo" (Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2014. Director Constantin Marafet), o carte provocatoare, ruptă de tradiţia literaturii actuale. Brusc, scriitorul simte nevoia să mărturisească. Textul curge nesperat de liber, vine din zona textelor medievale, cu mister, cu aplecare spre rigoare, cu frică de cuvinte. Un text actual prin mesaj.

Temele alese pendulează între teologie, jurnal literar, spovedanie. Surprinzător la Adrian Botez este faptul că apelează la stilul catolic de a reda povestirea, face trimiteri specifice canonului, cu vie aplecare spre rigoarea acestei confesiuni. Adrian Botez este cunoscut ca un scriitor care activează în alt mediu, cu relief ortodox. Schimbarea paradigmei de viziune este un semnal puternic privind necesitatea atingerii profunzimii ideilor. Chiar dacă povestirile au ceva fantastic, au şi ceva real, ele se coagulează în inima scriitorului ca spovedanie a unei relaţii speciale: relaţia dintre om şi Dumnezeu. Conţinutul povestirilor a determinat şi stilul. Povestirile sunt:
Nălucirile abatelui Bernardo
„Il Pollaiolo" – Eliberatorul Zborurilor
Întâlnirea abatelui cu moartea
Abatele, schivnicul şi diavolul
Abatele şi imaginea din oglindă

Aceste scurte povestiri sunt prozo-poeme despre viaţă, moarte, prezenţa lui Dumnezeu, întrebările oamenilor, păcat, libertate, puterea celui atins de har, revelaţii particulare, tensiunea dintre acum şi nu încă, o temă importantă pentru un teolog.

Bernardo (are un nume mai lung, demn de sfinţire) povesteşte, călătoreşte, se roagă, este atent la semnele lăsate de Dumnezeu oamenilor. Este fantezie în aceste năluciri? Consider că nu, sunt marile teme care au marcat gândirea creştină în Evul Mediu şi care pun mari probleme teologilor şi scriitorilor contemporani. Raţiunea a dominat Evul Mediu, dar faptele oamenilor au fost marcate de miracole.

Povestirile redau existenţe inexprimabile, speciale, fapte iraţionale, evenimente care provoacă timpul, ies în afara istoriei, credinţa este altceva decât ceea ce doresc preoţii să ne convingă, cu totul altceva... Abaţia reprezenta o mănăstire cu un statut special în cadrul sistemului catolic teologic, avea legături direct cu papa sau cu alţi episcopi cu rang înalt. Abatele conducea abaţia şi era responsabil de sufletele aflate acolo şi de mesajul adresat lumii. Mesajul trebuia să vină de la Dumnezeu...

Deja am prezentat esenţa naraţiunilor, abatele Bernardo are ceva de spus lumii despre fiinţe speciale „las nicolettes" – soi de plante incredibile, care plutesc la suprafaţa Amazonului (pe cursul superior) în zona vârtejurilor, ca insule de lumină care orbesc privitorul, pot fi plante sau animale. Pot fi văzute de cei care „au ochi de zeu", oamenii sunt terorizaţi de apariţie. Ele nu au mai fost văzute din acel an 1633, dar există şi în alte zone cu risc divin... Se pare că abatele nu a minţit. El a fost acuzat de fantasme/"năluciri"... Înţelegem astfel că suntem în faţa unei revelaţii speciale, Adrian Botez şi-o asumă prin literatură şi stare. Poate fi şi redarea unei stări care l-a marcat pe scriitor, un fel de creator în abaţia sa care formează opera, viaţa, speranţele... Da, apariţiile acelea de la Amazon au fost văzute „pe cursul superior", adică pentru cei iniţiaţi...

Citește mai mult:Constantin STANCU:  RĂDĂCINILE LUMII

Geo CĂLUGĂRU SCRIERILE – SALVARE ŞI ETERNIZARE

ARMENESCU GDU cop wb

Volumul de eseuri întitulat „Gânduri de utrenie” apărut la editura Mirabilis, mi-a oferit bucuria de a constata că doamna doctor Elena Armenescu este nu doar o poetă de certă profunzime şi sensibilitate, ci şi o eseistă de acceaşi factură. Cele treizecişidouă de eseuri care alcătuiesc acest volum de o mare bogăţie şi diversitate a gândurilor de utrenie, de început de zi, de viaţă, de conştienţizare a propriei identităţi şi a capacităţii de a le exprima deosebit de captivant şi convingător, confirmă aprecierea de mai înainte.
 
Cartea se deschide cu un motto, cugetare a lui Cicero: „Dacă ai o grădină şi o bibliotecă, ai tot ceea ce îţi trebuie”. Cu câteva titluri, am constituit un frumos enunţ, care rezulţă şi din lectură: Soarele – ne asigură autoarea – o întâmpină zi de zi La poarta veşniciei, pentru a-i dărui Gândul de dimineaţă, care-i activează toate energiile ce o conectează la întregul univers şi o îndeamnă tranşant Îndrăzneşte, să se poată bucura de Visele din zori.  
 
  Scriitoarea Elena Armenescu iubeşte intens capitala în care trăieşte, munceşte, iubeşte şi este iubită. Tocmai de aceea îşi exprimă uneori mâhnirea şi chiar indignarea, când pe străzile Bucureştiului, cândva  pline de farmec (de unde şi  supranumirea de ”Micul Paris”) întâlneşte azi multă mizerie, gunoaie luate de vânt, şi invită la corectarea urgentă a atitudinii, la fapte din partea celor datori să restabilească ordinea. Pentru dânsa, iubirea  constituie cordonul obilical care o pune în legătură cu Dumnezeu, cu tot ceea ce o  înconjoară şi calea prin care îşi cunoaşte tainele inimii. De aceea ne îndeamnă să ne iubim semenii, să-i ajutăm să se descopere pe ei înşişi ca părţi ale dumnezeirii, crezând în perfectibilitatea fiinţei umane.  Nu sunt surprins, dimpotrivă când autoarea mărturiseşte şi în acelaşi timp ne îndeamnă să iubim: ” vei înflori iubind, pentru că iubirea te va înconjura pretutindeni şi vei înţelege Legea”
 
Iubirea implică încredere în tine însuţi, în Dumnezeu şi în cei din preajma ta. Când încrederea – chiar în cazul unei prietenii îndelungate – este zdruncinată şi începe să se dilueze, până la a fi sufocată, culminând cu despărţirea, conduce la o profundă durere. Câtă dreptate are eseista Elena Armenescu când consemnează că păstrarea încrederii unul în celălalt este vitală pentru păstrarea acestui frumos sentiment omenesc, şi scrie toate acestea întru ţinere şi luare aminte!
 

Citește mai mult:Geo CĂLUGĂRU  SCRIERILE – SALVARE ŞI ETERNIZARE

Alexandru FLOREA: CORNELIU LEU ŞI-A LANSAT VOLUMUL „ANEXE NEDORITE” CE CUPRINDE EXTRASE DIN DOSARELE SECURITĂŢII

CORNELIU LEU AGERPRESS PHOTO wbScriitorul Corneliu Leu şi-a lansat joi, la Librăria „Mihail Sadoveanu", volumul „Anexe nedorite", care cuprinde extrase din dosarele Securităţii puse la dispoziţia autorului de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS).
„Am văzut că, atunci când colegi de-ai mei au scos cărţi în care au publicat documente obţinute din dosarele Securităţii, foarte mulţi le cumpărau ca să vadă dacă sunt sau nu descoperiţi acolo. Aşa că am mizat şi pe cartea asta, publicând şase dosare din arhivele Securităţii, dosarul unchiului meu, episcopul Grigorie Leu, care a fost ucis în 1949, dosarul arestării tatălui meu, după aceea, dosarul unui văr al meu care a fost arhiepiscopul emigraţiei romane şi a fost răpit de KGB, dus la Moscova, anchetat şi după aceea trimis în ţara spre a fi condamnat la moarte şi, în conjungere, şi dosarul meu de anchetat în procesul acela", a spus joi Corneliu Leu.
El a ţinut să precizeze că ultima parte a cărţii nu este de fapt nici măcar un pamflet: „E un amuzament al meu, că pot să demonstrez că şi teroarea, când e birocratică, e penibilă cu desăvârşire şi că întotdeauna birocraţia profitoare de buget de stat e în stare să inventeze anumite acţiuni, de suspiciune, de urmărire, de acuzare, ca să-şi justifice bugetul instituţional din care beneficiază toţi".
Corneliu Leu şi-a exprimat bucuria că soarta i-a dat posibilitatea să facă din această culegere de documente un amuzament, şi nu un „lamento", şi i-a îndemnat pe cei care-i citesc cartea sa o privească numai sub aspectul umorului care îl caracterizează.
Prefaţa a fost realizată de prozatorul Florentin Popescu, care a spus că interviurile din această carte nu urmează un tipar, ci sunt un amestec de impresii, de păreri şi de puncte de vedere.

Citește mai mult:Alexandru FLOREA:  CORNELIU LEU ŞI-A LANSAT VOLUMUL „ANEXE NEDORITE” CE CUPRINDE EXTRASE DIN...

Zoltan TERNER A POVESTI ŞI A REMEMORA

BERGHOFF Getta FEMEI SI DESTINE 2015 wb Titlu cărţii: Femei şi destine
Autor: Getta Berghoff
Cuvânt înainte: Zoltan Terner
Editura Ofakim, Tel Aviv, 2015
ISBN: 978 96592402-0-3
266 pagini A5

Despre virtuţile prozei scurte a Gettei Berghoff

Povestirile adunate între copertele acestui volum par să aibă ca punct de plecare un material autobiografic sau memorialistic, adică trăit, cunoscut, observat. De aici izvorăşte poate şi caracterul autentic, verosimil, şi - în ultimă instanţă - adevărul epic şi uman al textelor. În imaginarul prozatoarei un loc important îl constituie conflictele de familie, dramele rupturilor de cuplu, abandonul căminului conjugal, copiii părăsiţi de taţi, mamele rămase singure.

Toate aceste drame familiale beneficiază din partea autoarei de o înţelegere profundă, caldă, empatică şi de o redare expresivă, fin nuanţată. Aspectele relaţiilor dintre generaţii nu lipsesc nici ele din câmpul de observaţie al autoarei. Alte povestiri au ca material epic dificultăţile adaptării noilor veniţi în Israel, modalităţile de trăire a rupturii de vechea viaţă şi de confruntare cu şocul transplantării într-o nouă lume culturală, lingvistică şi de mentalităţi. Contondenţele istoriei şi suferinţele cauzate oamenilor (mai ales evreilor) de Holocaust şi de Gulag fac şi ele obiectul atenţiei (Violoncelul din Centrul Dizengoff).

Citește mai mult:Zoltan TERNER  A POVESTI ŞI A REMEMORA

Se lansează la Bucureşti volumul "Artă şi suflet"

11111Se lansează la Bucureşti volumul "Artă şi suflet" pe 6 MARTIE la ora 17.Evenimentul are loc la Piaţa Romană, Academia de Studii Economice -Cladirea Eminescu, etajul 5, Sala 1514 - Lectoratul Francez . Volumul "Artă şi suflet" doreşte să prezinte publicului larg, ce înseamnă suferinţa medicală denumită generic, Distonie. Şi cel mai important cum poate fi "invinsa" Prin determinare, dorinţă şi construcţie pozitivă, toate transpuse prin intermediul formei şi a culorilor în lucrările unui amator de artă.
"Lupt cu stereotipurile prin cultură" - Este deviza lui Sorin Ionescu
- Preşedintele Asociaţiei Distonia. Subiectul principal al cărtii este drumul pe care proiectul "Arta, Remediul Sufletului" la urmat timp de 2 ani, cu multe puncte culminante, dar mai ales cu reuşite.
Autori: Maria Kiss şi Sorin G. Ionescu, volum apărut la editura Scoala
Ardelenă din Cluj-Napoca
Parteneri: Editura Şcoala Ardeleană Cluj-Napoca si Academia de Studii Economice Bucureşti.

Intrarea liberă.

Web Analytics