Gheorghe DRAGOMIR: STRATEGIA AMENINȚĂRII

DRAGOMIR G 4Secolul XXI - civilizaţia umană în era ficţiunii şi geopoliticii ameninţărilor şi temerilor induse de atotputernicia dataismului

Motto:
„În secolul XXI ficţiunile umane vor fi induse în coduri genetice şi electronice, realitatea intersubiectivă va înghiţi realitatea obiectivă, iar biologia va fuziona cu istoria. În secolul XXI ficţiunea ar putea foarte bine să devină forţa cea mai puternică a Terrei, mai mare ca cea a asteroizilor cu traiectorii aleatorii şi decât selecţia naturală. Pentru a înţelege viitorul nostru, trebuie să descifrăm ficţiunile care dau sens lumii". (Yuval Noah HARARI, Homo Deus, Ed. Albin Michel, 2015)

Cine aduce lumină, trebuie să pătrundă în tenebrele întunericului, ignoranţei, prejudecăţilor şi temerilor plăsmuite în creuzetul emoţiilor negative care generează boli de natură fizică şi psihică. Pentru Hildegarde BINGEN, în spatele fiecărei probleme de sanitate, corpul, sufletul, spiritul, formează triunghiul interior care este inseparabil. În cadrul studiilor realizate pe mai mulţi pacienţi, dna BINGEN a observat că atunci când emoţiile sunt puternice, sufletul se dezechilibrează şi întregul edificiu este în pericol. Emoţiile sunt mai degrabă algoritmi biologici vitali pentru supravieţuirea şi reproducerea mamiferelor. Dacă vrem să înţelegem viaţa noastră şi viitorul nostru, trebuie să studiem cu atenţie ce sunt algoritmii şi cum sunt ei legaţi de emoţiile noastre, pentru că algoritmii vor domina evoluţia vieţii pe Terra în secolul XXI.

Conceptul de algoritm, este un ansamblu metodic al etapelor pe care le putem folosi pentru a face calcule, a rezolva probleme şi a lua decizii. Algoritmul nu este un calcul particular, ci metodă pentru a face un calcul. Algoritmul care controlează fiinţele umane, operează prin emoţii, senzaţii, gânduri. Creierul a fost considerat până în urmă cu ceva timp o cutie neagră care conţine informaţii ce trebuie decriptate de către specialiştii în neurostiinte, neurologi, neurochirurgi etc. Prin apariţia noilor tehnologii ale cunoaterii şi studiului aplicativ al cuanticii, s-a ajuns la concluzia că, putem compara creierul cu un computer extrem de complex având o reţea neuronală bine articulată care poate fi asemuita cu reţeaua neuronală a unui creier artificial conectată la un computer central cu care interacţionează. Aşadar, creierul este interconectat atât la reţeaua internă de neuroni care este un adevărat labirint interior comparat cu o fiară ce trebuie îmblânzită permanent pentru a fi în armonie, atât cât se poate cu sentimentele, temerile, spaimele, emoţiile noastre.

Dacă nu reuşim să punem ordine în acest război dintre creier şi spirit, nu vom reuşi să ne cunoaştem, să descoperim cine suntem, de unde venim şi care este rostul nostru pe acest pământ. Creierul este în acelaşi timp interconectat cu creierul Universului, cu Inteligenţa Supremă, de la care primeşte şi spre care trimite mesaje sub formă de energie pozitivă sau negativă care influenţează evoluţiile „în cer şi pe pământ."

Temerile, spaimele, ameninţările şi efectele lor asupra mişcării lumilor, sunt o adevărată geopolitică a terorii?

Temerile structurează societăţile noastre, crează dezordine şi haos care fragilizează ţesătura societăţii şi economiei, sunt de asemenea mijloace de creare a unei noi ordini bazată pe manipularea temerilor, şi fricilor de tot felul. Strategia ameninţărilor, temerilor, coalizează forţele şi le orientează energiile pentru a fi capabilă să înfrunte un inamic fictiv, creat de minţi bolnave cu scopul de a domina propriul popor sau popoare. MACHIAVELLI şi HOBS au înţeles că, temerile, fricile erau la baza întemeierii oraşelor şi societăţilor. A avea teamă, permite să desemnezi un inamic, chiar şi imaginar, care trebuie combătut prin toate mijloacele, dar, pentru a reuşi ai nevoie de o structură care să asigure victoria. Aşa a apărut necesitatea înfiinţării unor entităţi care să apere ordinea şi siguranţa comunităţilor umane, din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, cu adaptările şi metamorfozele adecvate.

Se pare că, încă de la creaţia sa, OMULUI i s-a picurat în ADN-ul sau, gena fricii, a temerii, a ameninţării cu pedepsirea sa pentru neascultarea poruncilor şi legilor divine care guvernează ordinea Universului. Marele Creator, Cel Prea Înalt, i-a pedepsit pe ADAM şi EVA, pentru neascultare şi curiozitatea lor de a "gusta" din Pomul vieţii şi al cunoaşterii, care Ie-ar fi dat acces în „clubul nemuritorilor", făcându-i egali cu aceştia, ceea ce nu intra în planurile Marelui Creator, cel puţin la acel moment, întrucât cei în cauză nu erau pregătiţi spiritual să înţeleagă tainele lumilor văzute şi nevăzute şi în plus au încercat să paseze vină de la unul la altul, transferând vina asupra „şarpelui viclean" care I-a amăgit. Ba mai mult, ADAM a avut îndrăzneala să atribuie Creatorului vină că a "plămădit-o" pe EVA şi I-a atribuit-o drept soţie. A fost un moment cosmic al adevărului ca, OMUL, creaţia iubită este o fiinţă imperfectă, schimbătoare, care îşi doreşte autonomie în luarea deciziilor, orgolios şi instabil în a respecta Cuvântul Domnului şi în a-i fi credincios. Judecata Celui Prea Înalt a fost dreaptă, pedepsind atât pe cei doi făptuitori, dar şi pe ispititor care a vrut să demonstreze Domnului că a greşit acordând încrederea şi dragostea Să necondiţionată, acestor fiinţe nerecunoscătoare.

Istoria civilizaţiei umane este bogată în asemenea momente de cumpănă, când Cel Prea Înalt a trebuit să pedepsească omenirea pentru neascultare, încălcarea legilor morale ale Universului, abandonarea credinţei faţă de divinitate şi închinarea la idoli etc., trimiţând asupra Terrei calamităţi naturale (Potopul, cutremure devastatoare, incendii, erupţia vulcanilor, pandemii, crize şi conflicte de tot felul), descrise de cărţile sacre ale Orientului şi Ocidentului, cu lux de amănunte. În acelaşi timp, Marele Creator a răsplătit cu binecuvântări şi binefaceri, popoare şi persoane care au dovedit iubire necondiţionată faţă de divinitate, credinţă statornică şi viaţa virtuoasă, devenind repere pentru omenire ca: AVRAAM, LOT, NOE, ENOH, MOISE, IOV etc. De asemenea găsim în Noul Testament o serie de momente de cumpănă din viaţa unor păcătoşi, care prin iubirea faţă de Domnul şi Mântuitorul Nostru, IISUS HRISTOS, s-au transformat în mărturisitori şi apărători ai dreptei credinţe, devenind sfinţi martiri care au contribuit la răspândirea în lume a învăţăturilor Mântuitorului şi la convertirea la creştinism a unor capete încoronate, a numeroase popoare şi elite spirituale.

Temerile, ameninţările de tot felul, acţionează asupra psihicului omului vulnerabilizandu-l în faţa „inamicului văzut sau nevăzut", permiţând autorităţilor, indiferent de regimul politic şi sistemul de guvernare, să intervină cu "scenarii" bine ticluite care să asigure controlul şi manipularea mulţimilor prin măsuri sporite de supraveghere pentru a cunoaşte impactul avut şi a multiplica restricţionarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor sub pretextul asigurării securităţii colective şi a ordinii civice. Aceste evoluţii s-au resimţit de către fiecare om în zilele noastre odată cu progresul tehnologic şi apariţia noilor tehnologii care, pe lângă beneficii în toate domeniile vieţii materiale au fost însoţite şi de noi temeri şi ameninţări datorate nesăbuinţei omului care s-a transformat în ucenicul vrăjitor, folosind ştiinţa ca arma de descurajare, dar şi de distrugere în masă a rasei umane şi a ecosistemului planetar.

Consecinţele şi efectele temerilor, fricilor:

- Atacă sistemul imunitar şi ecosistemul social şi planetar;
- Atacă armonia şi echilibrul geopolitic, geoeconomic, geostrategic al lumii;
- Atacă şi îngrădeşte libertatea de expresie, împiedica gândirea liberă, creativă, inovanta;
- Manipulează opinia publică prin difuzarea de ştiri false pentru a produce deruta şi teroare, ameninţa reflecţia asupra problematicii societăţii, orientând atenţia spre ţinte false;
- Încurajează prin măsuri bine articulate, menţinerea în ignoranţa a majorităţii populaţiei, pentru a rămâne captiva jocurilor politice practicate de partide, grupuri de interese nelegitime, ONG-uri;
- Pe acest fond, liberul arbitru de care „beneficiem" încă de la creaţie, nu este decât o iluzie, oamenii fiind conduşi prin strategii de management al temerilor, ameninţărilor, de către o elită politico-administrativă şi instituţionala parazitara, coruptă, afiliata la organizaţii oculte interne şi internaţionale care promovează interesele marii finanţe şi politica corporaţiilor transnaţionale;
- Înlesneşte producerea confuziei şi neancrederii la nivelul societăţii, ceea ce favorizează un control şi o supraveghere atotcuprinzătoare la nivelul populaţiei de către structuri de informaţii şi siguranţa naţională, deci legitime, dar şi de entităţi oculte aparţinând statului paralel;

Niciodată viitorul omenirii nu a părut atât de incert.

În aceste vremuri din urmă, se vorbeşte tot mai mult despre crearea unor arme inteligente care pot modifica comportamentul uman, arme meteorologice care modelează fenomenele naturale sau arme hipersonice dotate cu încărcătura nucleară care în câteva minute pot lansa atacuri devastatoare asupra infrastructurilor critice civile şi militare, cu consecinţe dramatice asupra ecosistemului planetar şi social la scară globală.

Teama izbucnirii unui război nuclear care a dominat perioada războiului rece, a revenit în actualitate îndeosebi în zona Orientului Mijlociu şi în regiunea Asia-Pacific, teamă declanşării unor noi crize economico-financiare, sanitare, alimentare, a apei potabile şi a resurselor energetice, crează o stare de tensiune şi iritare la nivelul guvernelor şi instituţiilor cu vocaţie internaţională: ONU, NATO, UE, FMI, OCDE, OMS, OIT (Organizaţia Internaţională a Muncii), care trebuie să gestioneze cu înţelepciune aceste ameninţări care aduc instabilitate economică şi politică, adâncesc inegalităţile între ţările bogate şi sărace, proliferează, inclusiv în ţările dezvoltate sărăcia, bolile, declanşează mişcări în masă de populaţii din zonele sărace sau aflate în conflict, spre tari bogate, într-un cuvânt, grăbesc haosul şi APOCALIPSA.

Aceste angoase şi pericole care deja domina la nivel planetar primele decenii ale secolului XXI, se transformă în timp record în războaie şi conflicte hibride sau atipice, asimetrice, care pot scăpa controlului şi aruncă în aer planetă. După cum am văzut, secolul XXI, care va fi dominat de noile tehnologii, fiice ale ştiinţei, va fi în permanenţă sub ameninţarea sabiei lui Damocles a ştiinţei cunoaşterii, a IA şi roboticii, producând teamă mai mult decât am visa, întrucât IA a schimbat şi va schimba în continuare viaţa umană în raport cu maşinile, va modela conştiinţa individuală şi colectivă la nivel regional şi global, în baza unor algoritme. Dar, aflându-ne în zorii secolului XXI, observăm că, omenirea pare a fi încă dominată de temerile ancestrale prin mondializarea temerilor şi ameninţărilor cu transformarea a tot ce ne înconjoară în marfă de vânzare: apă, aerul, resursele şi bogăţiile naturale, inclusiv OMUL, urbanizarea (prin crearea mega metropolelor inteligente), mobilitatea profesională şi socială, progresul sub toate formele, banul ca mijloc de satisfacere a nevoilor legitime ale omului etc.

Spectrul noilor dezastre îngrijorează lumea şi se referă la două categorii: pe de o parte crizele geopolitice de tip nou provocate de hiperterorism, ultranaţionalism şi fundamentalisme, iar pe de altă parte de "atacurile la ecosistemul planetar ca sursă a catastrofelor naturale sau industriale de mare amploare, cu consecinţe grave regionale sau internaţionale. Dacă teamă este la originea dezordinii şi tulburărilor, ea permite de asemenea poporului/popoarelor să se unească în jurul conducătorilor pentru a putea înfrunta împreună ameninţările şi pericolele cu care se confruntă şi a restabili pacea socială, cu toate că ordinea publică nu mai vizează să însoţească cetăţeanul pentru a-şi atinge aspiraţiile cele mai înalte, ci îl protejează mai degrabă de propria mediocritate. S-a creat astfel un joc constant a cărui regula este de a găsi anumite slăbiciuni umane, o paradă a dezordinelor şi o disoluţie a ordinii civile.

Geopolitica temerilor, a fricii. Strategia ameninţării.

Între realitate, reprezentările şi uzanţele politice, teamă este un veritabil obiect geopolitic, prezentându-se sub diverse forme şi manifestări, aşa cum am menţionat mai sus. Aceste temeri şi frici devin cronice la începutul secolului XXI şi se amplifica de această dată la tineret care, a devenit "generaţia fulgilor de nea", foarte sensibili, nemulţumiţi de tot ce-i înconjoară şi de condiţia lor socio-profesională, lupi singuratici care se simt solidari numai în haită lor, urăsc tot ce este legat de trecut, inclusiv de ataşamentul faţă de părinţi, bunici, valori morale şi etice, ostili oricărui sistem de guvernare prin lege, însă ezitanţi şi temători în a-şi asuma răspunderi instituţionale. Temerile lor sunt de natură spirituală, generate de noile tehnologii, de evoluţia rapidă a IA şi reţelelor de socializare de care au ajuns să depindă. Drept urmare, s-au multiplicat şi diversificat formele afecţiunilor psihice care generează depresii severe, pesimism, tristeţe, tendinţa de izolare, tentativele de suicid etc.

De altfel, întreaga viaţă a omului s-a aflat şi se află sub dictatura ameninţărilor şi temerilor de tot felul, de când ne naştem şi până părăsim această lume, copiii fiind de mici crescuţi să fie temători: de Bau-Bau, de Dumnezeu care ne pedepseşte când greşim, teamă să nu ne accidentam, teamă de profesori, de note şi examene s.a.m.d. În tinereţe temerile şi fricile sunt mai subtile: teamă de a nu fi acceptat la un loc de muncă sau să nu-ţi pierzi locul de muncă, teamă de şefi, teamă că nu eşti iubit sau că poţi să-ţi pierzi iubita etc. În partea finală a vieţii, temerile sunt de altă natură şi mai apăsătoare: teamă de îmbolnăviri, frică de singurătate, teamă că poţi pierde pe cei dragi, frică de moarte s.a.

Deci, a „îmblânzi" efectele acestor temeri, frici, ameninţări, care sunt folosite astăzi mai mult ca oricând de către guvernanţi, indiferent de sistemul politic, pentru a asigura un control total şi supunere oarbă a popoarelor, cred că este nevoie de o educaţie spirituală încă din timpul şcolii, de creare a unei culturi a responsabilităţii şi solidarităţii civice, de pregătire fizică şi psihică pentru situaţii de şoc ce pot apare: atentate, cutremure, cataclisme climatice, războaie hibride, inclusiv de răspândire de ştiri false, alarmante, cultivarea empatiei, milosteniei, într-un cuvânt pregătirea pentru gestionarea inteligenţei emoţionale şi pentru profesia de OM.

Este interesant să înţelegem profunzimea rugăciunii Sf. EFREM, care ne vorbeşte de existenţa a patru duhuri rele şi a patru duhuri bune, rugăciune pe care să o invocăm zilnic că pe o mantră protectoare: „Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, depărtează-l de la mine, iar Duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi dragostei, dăruieşte-l mie slugii tale; Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi să-mi văd greşelile şi să nu osândesc pe fratele meu, ca binecuvântat eşti în vecii vecilor, AMIN."

Analizând şi exersând această rugăciune, avem în faţa noastră soluţia pentru a învinge fricile, adoptând o conduită ancorată în realităţile morale şi etice ale societăţii, indiferent de regimul politic, sistem de guvernare ori zonă geografică, rezistând astfel în faţă ispitelor şi provocărilor unei lumi aflată în agonie, în care, desfrâul, corupţia, consumerismul, teroarea, s-au transformat în "valori morale", adevărate himere după care aleargă oamenii. Drept urmare, este bine să privim viaţa ca pe un dar de mare preţ, aşa cum este, ca pe o aventură în munţi cu urcuşuri şi coborâşurile sale, cu soare şi umbră, cu bucurie şi mulţumire pentru tot ce ne înconjoară, pentru binefacerile şi binecuvântările trimise zilnic de către Univers. Să preţuim tot ce avem, să ne însoţim cu oameni veseli, senini, care mulţumesc Domnului pentru fiecare clipă trăită în armonie cu semenii noştri, cu natura şi divinitatea.

Concluzii şi informaţii necenzurate:

Teama de viitorul Inteligenţei artificiale şi pericolul ca omenirea să se robotizeze iar roboţii să se „umanizeze", l-a determinat pe Sanctitatea Sa, Papa FRANCISC I, ca în 2020 (noiembrie), să îndemne credincioşii catolici să se roage că "progresul în conştiinţă a roboţilor şi a Inteligenţei Artificiale să nu intre în conflict cu fiinţa umană";

În 2021, Papa FRANCISC I a publicat lucrarea „Vicii şi virtuţi" în care reaminteşte ca POTOPUL a fost dat de către DUMNEZEU pentru a şterge de pe faţa pământului civilizaţia umană care devenise foarte coruptă şi destrăbălată, care renunţase la viaţa virtuoasă, pervertindu-şi sufletul la rele şi vicii. Sanctitatea Sa, pune întrebarea, dacă să ne temem de un nou POTOP? Răspunsul său a fost clar: „Un nou POTOP este posibil din cauza încălzirii globale climatice şi topirii gheţarilor şi se va produce dacă vom continua să mergem în aceiaşi direcţie.";

SUA - CHINA continua „parada" ameninţărilor şi acuzelor reciproce care s-a transformat într-un adevărat război mediatic, deşi toată lumea aştepta ca sloganul lansat de noul preşedinte J. BIDEN la depunerea jurământului de investitura „America se întoarce", să „întoarcă" o nouă pagină în istoria relaţiilor bilaterale, faţă de cele petrecute în timpul administraţiei TRUMP.

Dar, ghinion! La 27.01.2021, J. BIDEN a semnat 40 decrete, acţiuni şi memorandumuri, acoperind 4 crize, potrivit şefului sau de cabinet, Ron KLAIN, referindu-se la dosarele: CHINA, RUSIA, IRAN, ORIENTUL MIJLOCIU. Deşi lumea s-a schimbat şi logica celui mai puternic de partea căruia este dreptatea după care a funcţionat SUA în perioada unilateralismului, nu mai este de actualitate acum când multilateralismul care are drept promotori CHINA, RUSIA, INDIA şi ţările emergente din zona ASIA-PACIFIC şi UE, totuşi Washigtonul pare să fie rupt de realităţile geopolitice în care trăim şi se considera „îndreptăţit" să facă regulile jocului planetar.

Relaţiile SUA - CHINA debutează la începutul mandatului noului preşedinte american sub auspicii tensionate, care ne reaminteşte de celebra formula a lui Raymond ARON cu privire la războiul rece „Pace imposibilă, război improbabil". În 2021, gramatica fundamentală a liedership-ului sino-american este aceea a alegerii între două viziuni concurente.

Preşedintele OBAMA reamintea recent că se impune o dezbatere serioasă a acestei probleme, afirmând că: "Trebuie să ne asigurăm că SUA este o ţară care scrie regulile pentru comerţul secolului XXI, dacă nu, CHINA îşi va asuma acest rol." Pe de altă parte, preşedintele JIPING aplica în relaţiile cu SUA strategia evocată de al doilea preşedinte american care zicea că: „Sunt două maniere de a cuceri o naţiune: prin sabie sau datorie.". Ori SUA este cel mai mare datornic al CHINEI, iar planul de relansare economică de 1900 mld $ anunţat de BIDEN este departe de a rezolva problema, întrucât investiţiile planificate urmează un anumit proces până ajung la maturizare.

CHINA – SUA dans macabru care îngrijorează lumea.

Prima reuniune diplomatică sino-americana care s-a ţinut la ANCHORAGE (ALASKA) despre care s-a vorbit foarte puţin în presă internaţională, a fost marcată de o retorică neobişnuit de dură, reliefându-se dacă mai era cazul, existenţa unei concurente strategice la nivel global care îşi va pune amprenta asupra evoluţiilor în deceniile următoare a întregului sistem de relaţii internatonale generând noi alianţe cu geometrie variabilă şi interese conjuncturale.

Răspunsul CHINEI la restricţiile economico-comerciale impuse din timpul administraţiei TRUMP şi reafirmate de noul preşedinte american, a fost ferm şi anume că, îşi va dubla eforturile pentru a încuraja corporaţiile multinaţionale, inclusiv americane să se conecteze la pieţele chineze în sectoarele tehnologiei de vârf, IT, roboticii şi cel al semi-conductorilor şi economiei numerice.

Strategia americană sub BIDEN nu este încă bine conturată şi se limitează doar la o retorică agresivă fără acţiuni concrete, războiul economico-comercial şi ameninţările cu operaţiuni militare în zona ASIA-INDIA-PACIFIC, nu impresionează BEIJIN-ul care şi-a asigurat o prezenţă militară aeriană şi năvală în regiune care îi permite să controleze accesul american în acest areal.

SUA se văd deja în postura unei fantome care bântuie mările şi oceanele planetei în căutarea hegemoniei pierdute cu aliaţi care cu greu se hotărăsc să-i acorde adăpost. Administraţia BIDEN rămâne captiva viziunii ex. Preşedintelui OBAMA desemnându-l pe Kurt CAMPBELL, arhitectul strategiei „pivotul Indo-Pacific" să redeseneze noul concept de abordare a relaţiilor cu Extremul Orient.

Ori situaţia actuală a cunoscut o schimbare fundamentală odată cu ascensiunea economică, comercială şi militară a CHINEI şi a noilor aranjamente bazate pe interese comune, realizate cu JAPONIA, COREEA de SUD, VIETNAM, COREEA de NORD, AUSTRALIA. Deci viaţa bate... visul de unilateralism al AMERICII!

Concluzia care se desprinde din această sumară analiza, este că, administraţia americană se afla în faţa unui test geopolitic major în secolul XXI, şi anume relaţia cu CHINA, deci evoluţiile ce vor urma vor avea doza lor de surpriză geostrategica cu mize mari şi rezultate incerte.

Locul RUSIEI între IRAN şi TURCIA, va fi definit de evoluţiile din Orientul Mijlociu Extins. În 2011, când s-a declanşat războiul civil în SIRIA şi în 2017, dată care marchează prima reuniune la ASTANA (KAZAHSTAN), între RUSIA, TURCIA, IRAN.Moscova a devenit principalul actor diplomatic şi militar în Orientul Mijlociu, regiune de unde s-a retras în baza acordurilor de la MALTA (dec.1989), când o nouă reîmpărțire a sferelor de influenţa între SUA şi URSS, prindea contur. RUSIA a înţeles mai bine decât alţii, ca lumea a devenit multipolara, de aceea căută să profite cu pragmatism de orice ocazie pentru a împinge în prim-planul strategiilor, interesele sale, ţinând seama în aparenţă şi de cele ale altora, realizând astfel stabilitatea regimurilor indiferent de natura lor, aşa cum a procedat SUA în perioada sa de glorie când hotăra unilateral soarta lumii.

Relaţiile RUSIEI-TURCIEI-IRANULUI sunt de fapt o lecţie diplomatică de multipolaritate, RUSIA ducând o strategie defensivă în MEDITERANA, odată cu consolidarea bazelor sale militare din ŞIRIA.

Preşedintele francez Emmanuel MACRON a lansat la 9 mai la Strasburg, organizarea unei conferinţe privind viitorul EUROPEI, cu ocazia preluării de către FRÂNTĂ a preşedinţiei rotative a UE. Politicieni şi reprezentanţi ai media apreciază această iniţiativă drept o "operaţiune politică foarte frumoasă pentru pregătirea campaniei electorale din 2022 şi pentru îmbunătăţirea imagii destul de şifonată a preşedintelui francez, determinată de lipsa de viziune şi acţiune coerentă pentru combaterea pandemiei şi relansarea economică." Deja studiile efectuate de experţii economico-financiari prognozează o scădere în continuare a PIB-ului şi o depăşire a pragului de 120% a datoriei publice, iar din septembrie vom asista la creşterea şomajului din zona serviciilor din industria turismului şi hotelurilor şi nu numai, care anunţa mişcări de stradă de mare amploare, proteste din partea sindicatelor şi o ruptură politică la nivelul alianţei care guvernează ţară.

Internet HALO-F, numit internetul venit din cer, a apărut în contextul generalizării telemuncii şi din nevoia de a avea conexiuni rapide şi fiabile. Revoluţia declanşată de acest internet este comparabilă cu o veritabilă cursa spre stele care operează în sectorul IT, iar ca imagine cu modul de realizare a vaccinurilor anti-covid. Deja pieţele bursiere încep să se agite şi să se intereseze îndeaproape de acest subiect, pe scurt piaţa este în fierbere.

RUSIA testează o nouă armă capabilă să declanşeze un tsunami radioactiv în largul coastelor americane, ştire care generează noi tensiuni între SUA şi RUSIA care vine să completeze strategia militară rusească de a pune presiune pe occident atât prin desfăşurarea unor manevre militare complexe şi de mare anvergură în Marea Neagră cât şi prin lansarea pe piaţă a unor noi arme inteligente care vor modifica echilibrul geopolitic şi strategic în marile care se aflau până mai ieri sub controlul NATO şi SUA. Această nouă armă va fi desfăşurată în ARTICA, este o rachetă cu propulsie nucleară concepută pentru a exploda în largul coastelor ţărilor inamice producând tsunamiuri radioactive. În câteva luni RUSIA va instală în regiunea ARTICII, racheta POSEIDON ZM39, considerată o adevărată APOCALIPSA. PENTAGONUL urmăreşte cu îngrijorare militarizarea regiunii arctice. Trebuie să înţelegem că acţiunile „belicoase" ale RUSIEI se înscrie în strategia de securitate naţională care prevede lansarea periodică de ameninţări militare când se deţin informaţii că SUA şi aliaţii săi europeni sunt în dezacord pe diverse teme de interes geostrategic şi geoeconomic.

AMERICA prin vocea preşedintelui BIDEN a anunţat că recunoaşte genocidul practicat de Imperiul Otoman în 1915 asupra populaţiei armene, care a produs peste 2 milioane de victime din rândul armatei şi populaţiei civile. J. BIDEN este singurul preşedinte american care a recunoscut acest genocid cu riscul de a afecta şi mai serios relaţiile şi aşa tensionate cu TURCIA care a fost supusă unor sancţiuni economice cu efecte grave pentru economia turca generând o puternică inflaţie şi o devalorizare dramatică a monedei naţionale. Această atitudine a administraţiei americane, cu siguranţă va modifica locul şi rolul TURCIEI în cadrul NATO şi va marca o apropiere geostrategica de RUSIA pentru a asigura un control total în zona Marii NEGRE şi M.MEDITERANE.

IRAN-INDIA parteneri şi rivali în marele proiect chinez „Noul Drum al Mătăsii" şi viitoarea cale de tranzit pentru mărfurile indiene către Asia Centrală, RUSIA, EUROPA, parteneriat care vă cunoaşte suişuri şi coborâşuri ca urmare a presiunilor ce le va exercita CHINA, RUSIA, TURCIA şi SUA, asupra ţărilor aflate pe traseu şi care au deja interese economico-comerciale şi de investiţii în special cu RUSIA şi CHINA. Este interesant de urmărit aceste evoluţii ştiind că SUA va încerca să stimuleze un conflict militar major între INDIA şi CHINA.

CHINA şochează lumea declanşând o amplă campanie de cumpărare de pe piaţa internaţională a unor cantităţi semnificative de aur, mărindu-şi substanţial depozitul Băncii Centrale chineze. Ce vrea să însemne această nouă iniţiativa chineză? Este o temă ce ar trebui studiată şi monitorizată atent de experţii în politici monetare şi de către BNR. Interesant că nici până în prezent BNR nu a repatriat aurul depozitat la Banca Angliei şi nu este interesată să-şi mărească depozitul prin noi achiziţii sau prin punerea în valoare a zăcămintelor româneşti, prin investiţii directe în exploatările de aur sau în asociere cu parteneri externi. Rămâne un mister tăcerea vinovată a guvernatorului BNR în această problemă extrem de sensibilă.

Lumea sub ameninţarea dataismului în secolul XXI trăieşte agonia trecerii civilizaţiei umane la o nouă etapă a evoluţiei sale când omul se uneşte cu tehnologia, devenind omul hibrid, supraomul dotat cu puteri şi calităţi cognitive şi fizice superioare explorând şi călătorind spre alte planete şi universuri. Impactul cu această nouă provocare va fi extrem de puternic în plan psihic şi emoţional, încât puţini vor supravieţui acestui ecosistem creat de Inteligenţă Artificială care se va transforma într-un mijloc de îmbunătăţire a calităţii vieţii rasei umane modificată genetic şi a întregii naturi modelată după algoritmi şi necesităţi, dar şi într-o armă de distrugere în masă care ar putea fi manipulată în scopuri distructive de către minţi bolnave, aşa cum de altfel a fost folosită ştiinţa în secolul XX.

Recent şeful GCHO, o ramură a intelligence-ului britanic, Jeremy FLEMING a ţinut o conferinţă la Colegiul Imperial-Vicent BRISCOE, unde a abordat din perspectiva preocupărilor sale, ameninţările şi pericolele ce stau în fata serviciilor de informaţii şi nu numai pentru securizarea comunicaţiilor şi informaţiilor colectate şi aflate în gestiunea organismelor de siguranţa naţională, armata şi infrastructurilor critice, ameninţări care ar veni din direcţia unor regimuri autoritare care au devenit jucători globali în mediul numeric internaţional, făcând referiri la RUSIA şi CHINA.

Problema este discutabilă cu atât mai mult cu cât dezvăluirile defectorului Edward SNOWDEN făcute în 2013, a scos în evidenţă programul de supraveghere globală al SUA, prin intermediul NSA (Agenţia Naţională de Securitate) practicat fără scrupule pentru culegerea de informaţii confidenţiale şi spionarea aliaţilor europeni şi nu numai, fie că este vorba de şefi de state şi guverne (FRANŢA, GERMANIA), organisme internaţionale şi regionale, companii şi corporaţii concurente, etc. Interesant că Serviciile britanice cooperează activ cu cele americane în cadrul programului de supraveghere globală „Five Eyes" ceea ce arata cât de departe poate merge ipocrizia şi manipularea celor care strigă „hoţul", dar sunt cei care folosesc noile tehnologii pentru a-şi spori avantajul strategic şi menţine sub control pieţele financiare şi bancare, comerţul, inclusiv cel numeric la nivel mondial. Adică SUA şi MAREA BRITANIE pot spiona în spaţiul cibernetic fără ruşine şi afectând libertatea internetului, dar dacă CHINA, RUSIA, IRANUL, COREEA de NORD, sau alte state ori entităţi private fac acelaşi lucru, este o ameninţare şi un pericol la democraţie şi la libertatea internetului. De aceea semnalul lor de „alarmă" nu este credibil şi arata panica de a pierde hegemonia şi în acest mediu virtual, aşa cum au pierdut-o în lumea reală.

În octombrie 2020, Naţional Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) recomandă executivului american să se sprijine pe Inter Parlamentary Alliance on CHINA (IPAC) pentru a pune beţe în roate regimului chinez în cursa tehnologică care se joacă între cele două puteri, în sensul de a lansa un lobby puternic pe lângă ţările europene şi asiatice pentru a îndepărta grupurile tehnologice chineze de pe diverse pieţe publice, inclusiv de a refuza oferta G-5. În această uriaşă maşină de propagandă şi dezinformare, au fost incluse şi NATO, UE, ODCE, QUAD (SUA, JAPONIA, AUSTRALIA, INDIA), J. FLEMING avertizează că: „dacă nu se face nimic, anumiţi adversari străini ar putea să ameninţe securitatea tehnologiilor viitoare de genul celor folosite în organizarea oraşelor inteligente”. În acesta manieră, J. FLEMING a descris că: „fără acţiune imediată, este din ce în ce mai clar că tehnologiile cheie pe care noi ar tebui să ne bazăm proprietatea şi securitatea viitoare nu vor fi modelate şi controlate de occident, CHINA propunând deja o schimbare radicală a arhitecturii internetului, fiind susţinută de RUSIA şi parţial de ARABIA SAUDITĂ..".

Serviciile de informaţii americane reafirmă într-un raport recent prezentat preşedintelui că: "PEKINUL este principalul concurent strategic care se concentrează pe tehnologii considerate ca fiind esenţiale pentru viitorul său militar şi economic, inclusiv pe informatică avansată şi Inteligenţa Artificială, cât şi pe nevoile tehnice ale comunicaţiilor securizate. Emily TAYLOR, expertă în securitate cibernetică şi securitate internaţională în cadrul grupului de reflecţie „CHATHMAN HOUSE" sugerează să se construiască un răspuns mult mai diferenţiat în condiţiile în care există în lume superputeri tehnologice care nu împărtăşesc de nici o manieră propriile noastre valori. Aceasta ar presupune: „investiţii, creativitate şi întărirea propriilor capacităţi, în condiţiile în care informatică cuantică devine uzuală şi deschide noi breşe, dar şi oportunităţi în tratarea informaţiilor, ceea ce va face că metodele actuale de cifrare să devină complet inutile."

În concluzie, securitatea cibernetică este o problemă din ce în ce mai strategică care necesită o abordare la scara naţională. Regulile se schimbă de o manieră care nu este totdeauna controlată de către guverne, de aceea trebuie să avem în vedere investiţii serioase în apărarea spaţiului cibernetic. Fiind o lume interconectată tehnologic prin folosirea Inteligenţei Artificiale, sunt convins că se va ajunge la un consens între puterile tehnologice statale şi cele private, pentru a institui un sistem de reglementare necesar la nivel global, pentru a proteja spaţiul cibernetic de intruşi răuvoitori care ar perturba ecosistemul virtual, dar şi pentru a controla IA care ar putea la un moment dat să ia decizii autonome fără să ţină seama de interesele omului.

***
În încheiere, vreau să subliniez că în secolul XX poporul român, ca de altfel în întreaga sa existenţă multimilenară, a trăit sub spectrul ameninţărilor venite din exterior şi amplificate din interior de către coloana a cincea formată din trădători şi conspiratori care prin acţiunile lor anti-romanesti au creat zavistie şi instabilitate politică, decădere economică şi amputarea teritoriului naţional.

Secolul XXI găseşte ROMÂNIA la marginea unei EUROPE arogantă şi ipocrita care trăieşte agonia trecerii la o nouă etapă a evoluţiei sale, când popoarele au realizat că actuala arhitectura instituţională parazitara, trebuie înlocuită cu instituţii flexibile încadrate cu un personal redus şi format din adevăraţi specialişti care în mod real să identifice problemele cu care se confruntă cetăţenii europeni şi să vină în întâmpinarea lor cu soluţii realiste şi sustenabile financiar. Numai în acest mod se va salva acest proiect politico-economic şi militar, tratând cu respect fiecare ţară membră a UE indiferent de puterea să economică, eliminând hegemonia ţărilor mai bogate şi asigurându-se o dezvoltare armonioasă şi prosperă ţărilor şi regiunilor aflate în dificultate şi la un prag de sărăcie şi marginalizare socială, inacceptabil pentru o comunitate de state europene democratice. De aceea, cred că ROMÂNIA bine guvernată de experţi în diverse domenii şi cu oameni de stat adevăraţi, animaţi de dorinţa de a servi cu cinste şi demnitate interesele naţionale, ar putea face acel pas decisiv în a-şi regăsi sensul pierdut şi respectul de sine.

Dragi cititori, vă doresc să vă bucuraţi de Învierea Domnului şi Mântuitorului Nostru, IISUS HRISTOS, nădejdea şi lumina călăuzitoare care prin Maica Sa binecuvatată ne va ajuta şi de această dată să depăşim greutăţile şi provocările care ne induc temeri şi frică pentru ziua de mâine. Vă îndemn să nu vă temeţi de nimic, să purtăm în suflet speranţă şi credinţa că nu suntem singuri şi că Cel Prea Înalt ne veghează şi ne păzeşte să nu cădem, iar dacă ne mai împiedicăm, ne ajută să ne ridicăm şi să ne continuăm lucrarea pentru care am fost trimişi pe această planetă.
--------------------------------------------
Gl.bg. (r) Gheorghe DRAGOMIR
Preşedintele Centrului de Etică şi Strategii
Membru al UZPR
01 mai 2021

Web Analytics