Rexlibris Media Group: PAȘCU BALACI - PORTRET LITERAR 2018

BALACI Pascu 2018Nume și prenume:BALACI, Nelu Pașcu
Data și locul nașterii: 8 mai l956, satul Șebiș de Beiuș, județul Bihor

Studii: liceale la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuș, 1971- 1975
universitare: Facultatea de drept din Cluj-Napoca, promoția 198l
Debut: poezii în revista școlară a Liceului din Beiuș: Pagini de ucenicie, l97l

Consilier juridic la Marghita (l981-l986), Oradea (l987- l988)
Redactor la revista Flacăra București (l989- l991)
Publicist comentator la ziarul Crișana,Oradea, (l992-l996)
Avocat din anul l997 și până în prezent în cadrul conducerii Baroului Bihor unde deține funcția de censor
Președinte al Cenaclului literar Barbu Ștefănescu Delavrancea al Baroului Bihor din l998
Doctor al Universității „Babeș - Bolyai”, Facultatea de istorie filosofie, cu teza: Arbitraj international asupra problemelor litigioase din sud-estul Europei. Provincia Kosovo
Cetățean de onoare al comunei Telciu pentru piesa FLUIERUL DE OȚEL, consacrată martiriului lui Tănasă Todoran, tras pe roată în 1763 la Salva, județul Bistrița- Năsăud
Invitat de onoare la prima ediție a Festivalului EUROPA NOVA, consacrat limbilor sud-est europene, organizat de Ambasada României și Ambasada Republicii Moldova, septembrie 2013, Bruxelles, pentru prezentarea în limba franceză a pieselor de teatru publicate

Activitate literară:

Autorul a publicat:
Poezie în revistele Familia, Steaua, Tribuna, Viața românească, Orizont, Luceafărul, Flacăra, Poesis, Nord literar, Crișana, Aurora, Cele Trei Crișuri, Al cincilea anotimp, Caietele Oradiei, Lumea românească, Tribuna, Orient latin, Confluențe Literare, Prolitera, Singur ș.a.
Reportaje în: Familia, Flacăra, Tribuna, Crișana, Crișana Plus, Al cincilea anotimp, Expres, Luceafărul de dimineață, ș.a.
Teatru în: revista lunară Teatrul nr l2/l987, Aurora nr l/l993, Almanahul revistei Viața românească, l985, almanahul revistei Viața Românească , l988, Orient Latin nr 2/200l, Teatrul azi nr 4-5/ l997, Drama, decembrie 20l0, Familia, 2015, revista Confluențe Literare, ediția 1489/1490 28-29 ianuarie 2015. .

Cărți publicate:
50 de sonete, editura Dacia, Cluj Napoca, l994, postafață de Ion Simuț
Muntele osândiților, teatru, editura Dacia, Cluj Napoca, l995
Când îngerul aduce cheia, sonete, Editura Anotimp, Oradea, l998
Poeme, editura Anotimp, Oradea, l999
Sonetele către Iisus, editura Dacia, Cluj Napoca, 2000
Sonetele către Iisus, ediția a II-a, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002
Sonetele grecești, editura Dacia, Cluj Napoca, 2002
O călătorie în Grecia, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004
Viața lui Iisus în treizecișitrei de tablouri, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004
Cruciada, teatru, Editura Cartea Românească, București, prefață de Mircea Ghițulescu (Cartea a apărut cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor), 2004
Slăvește suflete al meu pe Domnul, sonete, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2007
Fluierul de oțel, teatru, prefață de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, postafață de Mircea Ghițulescu, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2008
Penelopa se mărită, teatru, Editura Palimpsest, București, 2008
Secvențe pariziene, Editura Convex, Oradea, 2009
Sonetele germane, Biblioteca revistei Familia, Oradea, 2009
Epistole din Șebiș, sonete, Editura Dacia XXI, Cluj Napoca, 2010
Tunul de cireș, teatru, editura Primus, Oradea, 2011
O călătorie în Italia, Biblioteca revistei Familia, Oradea, 2012
Scrisorile secrete ale tovarăşului Ivan din Ştei către iubita sa din Moscova (roman epistolar), Biblioteca revistei Familia, Oradea, 2013
Jeanne d΄Arc, (limba franceză) Editura EuropaNova,Oradea-Bruxelles, 2013
Franz Joseph, (limba engleză), Editura EuropaNova, Oradea-Bruxelles,2013
Das Mysterium Jesu, (limba germană), Editura EuropaNova, Oradea-Bruxelles, 2013
Euroshima, (limba germană), Editura EuropaNova, Oradea-Bruxelles, 2013
Executioners, I want to live!, teatru, (limba engleză) , Editura EuropaNova, Oradea-Bruxelles, 2013
Le canon en cerisier, teatru, (limba franceză) Editura EuropaNova, Oradea-Bruxelles, 2013
Cartea de uraniu, Biblioteca revistei Familia, Oradea, 2014
sută de ani de pace sau A fost foarte frumos, mi-a părut foarte bine... (teatru), Biblioteca revistei Familia, Oradea, 2015
Regina și Martirii, teatru, Editura Aureo, Oradea, 2015
Martirii Beiușului și Unirea cea Mare, teatru , Editura Aureo, 2017
De la Beiuș la Bruxelles, Editura Aureo, Oradea, 2017

Reprezentări teatrale:
O boală care nu se vindecă decât aici, Casa de cultură a studenților, Cluj Napoca, l978, regia Rodica Radu de la Teatrul Național Cluj Napoca
Naufragiul sau Cine este Penelopa?, Casa de cultură a studenților, Cluj Napoca, l980, regia Rodica Radu de la Teatrul Național Cluj Napoca
Banii n-au miros, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, 5 decembrie 2004, regia Ovidiu Lazăr
Victima și călăul, Teatrul de Stat Oradea, 2008, regia Adrian Moraru
Victima și călăul, Teatrul de Nord Satu Mare, 2011
Penelopa se mărită, Teatrul pentru copii şi tineret Cernavoda, martie 2008, regia Victor Ignat, artist emerit al Republicii Moldova

Reprezentări radiofonice:

Banii n-au miros, Teatrul Național Radiofonic, București, 3 și 4 ianuarie l998
Muntele osândiților, Teatrul Național Radiofonic, București, l4 februarie 2000
Muntele osândiţilor, Radio Cluj, 2010.

Spectacole lectură cu piesele:

Fluierul de oțel, 1 decembrie 2008, (cu Virgil Ogășanu și Adela Mărculescu)
Umbra, interpret Mircea Albulescu,
Penelopa se mărită
toate având loc în Sala Oglinzilor la sediul Uniunii Scriitorilor din România.

Spectacol lectură cu piesa istorică TUNUL DE CIREȘ, Institutul Cultural Român, București, mai 2013
Spectacol lectură cu piesa EVA HEYMAN sau MOARTEA CELEI MAI TINERE REPORTERIȚE DIN LUME, la Teatrul Evreiesc de Stat, București, 29 iunie 2018

***
Paşcu Balaci este doctor al Universității BABEȘ-BOLYAI din Cluj Napoca, Facultatea de istorie-filosofie, catedra de relații internaționale și studii europene cu teza intitulată ARBITRAJ INTERNATIONAL ASUPRA PROBLEMELOR LITIGIOASE DIN SUD- ESTUL EUROPEI.PROVINCIA KOSOVO, teză susținută în 22 septembrie 2012 în sala Ferdinand a Institutului de istorie, conducător de doctorat prof .univ. dr. Vasile Vese. Teza a fost distinsa cu calificativul MAGNA CUM LAUDAE prin diploma de doctor nr 1002/ 23.02.20l3, seria H nr. 0013777, eliberată de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în domeniul Relații internaționale și studii europene și înmânată în sala AULA MAGNA a Universității Babeș-Bolyai de către domnul rector, academician și profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop în data de 23 februarie 20l3

1. Cetățean de onoare al comunei Telciu, județul Bistrița - Năsăud, din luna august 20l2, pentru publicarea piesei istorice FLUIERUL DE OȚEL , consacrată martirului erou Tănase Todoran, tras pe roată în l2 noiembrie l763 pe același platou Mocirla de lângă Salva unde a ținut în 10 mai 1763 o cuvântare de protest pentru nerespectarea drepturilor românilor în fața batalioanelor de grăniceri ce urmau să depună jurământul de credință față de împărăteasa Maria Thereza

2. Diplomă de excelență pentru creații literare remarcabile, acordată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Cabinet Secretar de Stat și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Bihor, 5 februarie 2010
3. Diploma de excelență a protopopiatului ortodox român Huedin, „în semn de prețuire pentru promovarea culturală și spirituală a personalității Părintelui protopop Aurel Munteanu (10 septembrie 1940), martir al neamului românesc”

4. Diploma și Medalia Emanuil Gojdu pentru calitatea de luptător al cauzei recuperării patrimoniului Fundației Gojdu (187l- 2008), acordate de Baroul Bihor, Comitetul „Pro Gojdu” Oradea, Asociația română pentru Ex Libris, 2l februarie 2008

5. Diploma și Medalia Bicentenarului Emanuil Gojdu (1802- 2002), pentru premiera de la Marghita, joi 24 noiembrie 2005, a piesei de teatru istoric și alegoric „Banii n-au miros” în montarea Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, „pentru contribuția exemplară la promovarea culturii, limbii și literaturii române”, acordate de Fundația Emanuil Gojdu Sibiu - filiala Oradea & Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, noiembrie 2005

6. Diploma Primăriei municipiului Beiuș „Pentru contribuția adusă la dezvoltarea culturală a Țării Beiușului”, 2005

7. Diploma de merit a Primăriei Municipiului Marghita și Consiliului local al municipiului Marghita „Pentru valoarea artistică, contribuția marcantă la dezvoltarea culturală a municipiului Marghita și eforturile depuse pentru promovarea valorilor românești”, 24 noiembrie 2005

8. Diploma pentru cea mai bună piesă „Banii n-au miros”, acordată de Uniunea Scriitorilor din România, Consiliul județean Prahova, Radio România Cultural, prezentată la a III-a ediție a Colocviului Național de Dramaturgie Bușteni-Sinaia, 5-7 mai 2004

9. Premiul celei de-a XV-a ediții a Festivalului Primăvara studențească, l980, Cluj Napoca pentru spectacolul cu piesa Naufragiul, regia Rodica Radu de la Teatrul Național Cluj Napoca

10. Premiul „Ioan Bușiția” al Departamentului ASTRA Beiuș pentru volumul 50 de sonete, l994

11. Premiul „Ionel Teodoreanu” pentru piesa de teatru Război între români, la prima ediție a Concursului Național de Creație Artistică „Nihil sine Deo”, Brașov, 1999

12. Diploma și Premiul I la poezie la concursul artistic din cadrul etapei județene Bihor a Festivalului „Cântarea României”, ediția a VI-a, 1985-1987

13. Diploma și Premiul Studioului RTV Cluj pentru creație originală, (teatru), piesa istorică Muntele osândiților sau Horea Rex Daciae, 1986

14. Diploma și Premiul I la concursul interjudețean de creație în domeniul reportajului literar și fotoreportajului „Alexandru Sahia”, Călărași - Mînăstirea

15. Premiul I și Titlul de laureat la concursul de poezie din cadrul etapei republicane a festivalului ”Cântarea României”, 1987

16. Mențiune pentru piesa „Umbra” la Săptămâna Teatrului Scurt, ediția a X-a, Oradea, 2-8 octombrie 1995

17. Diploma de nominalizare la Premiul de Excelență al Primăriei Municipiului Oradea și Consiliului Local al Municipiului Oradea în domeniul Literatură, 2007

18. Diploma de excelenţă pentru creaţii literare remarcabile cu ocazia împlinirii vârstei de şaizeci de ani acordată de Direcţia judeţeană pentru cultură Bihor, Oradea, 18 mai 2016

19. Marele Premiu la Festivalul internaţional de poezie LUCIAN BLAGA, Lancrăm - Sebeş, 2017

20. Cetăţean de onoare al oraşului Ştei, judetul Bihor, pentru anul 2017, pentru cărţile de poezie dedicate exploatărilor de uraniu din zonă: Scrisorile secrete ale tovarăşului Ivan din Ştei către iubita sa din Moscova (roman epistolar), Cartea de uraniu (sonete) şi Zborul clandestin al unui rus îndrăgostit de la Ştei la Moscova şi retur (sonete)
--------------------
noiembrie 2018

Web Analytics