Georgeta Ghenea - Poeme

Georgeta Ghenea foto1. Ce ești tu, suflete?

Ce ești tu, suflete, pentru astă lume?
Un simplu trecător ce poartă-un nume.
Ce ești tu, suflete, pentru întregul Univers?
Un dulce cuvânt pe care Dumnezeu îl așează-n vers.
Ce ești tu, suflete, pentru tine?
Un nume prin care Dumnezeu te strigă creștine!
Ce ești tu, suflete, când nu mai ești?
Un tainic gând prin care trăiești.
Ce ești tu, suflete, acum când ești?
Un grai străvechi ce poartă straie românești.
Ce ești tu, suflete, cât vei mai fi?
Un altar pe care Hristos se va jerti.
Ce ești tu, suflete, ce nu ai fost?
Un călator ce-și caută un rost.
Ce ești tu, suflete, acum și mereu?
Un om ce-l caută pe Dumnezeu.
Ce ești tu, suflete, ce ești?
Un Tot, să nu te îndoiești.
Și să rămâi, ce ești!

2. Ploaie

Ploaie scursă din
norul întins la soare
prins între două cârlige de raze,
câte picături ascunzi în tine
și cât o să mai ții?

Spre zorii tăi zâmbesc
curcubeu plecat, curcubeu tăcut.

Frunzele pleoscăie cât colo
de pe crengile prăfuite de umbră
când te-oprești, când nu te mai uzi
de prea multă natură?

Mai spune-mi înc-o dată refrenul tău
dezlănțuit de pasiuni strânse-ntr-un
ciclon de anotimpuri efemere,
să te cânt,
să te cânt în vis
pe Marea Caraibilor.
Ah, te-aș fi zvântat pe recife de corali!

3. Trilul ciocârliei lin

Cerurile s-au deschis
și pe o aripa de nor,
coboară trilul ciocârliei lin...
O, imnul țării sfânt!

Îl aud și fecioarele nebune,
plecate după untdelemnul sfânt.
Prea târziu!

Un călugăr bâtrân și-a isprăvit rucodelia…
Smerenia e zăvorâtă în gloata ce pășește agale
spre margini de lume…

Stingher îmi privesc mâinile
străpunse de sângele amiezii,
în care se oglindește sfios drapelul.

Îngenunchez sub tăcere
la umbra cedrului divin.

Îmi cântă Psalmi și eu îi redau
trilul ciocârliei lin,
așa cum mi l-au spus străbunii....

4. Tu, sfântă patrie!

Privesc prin tine, țara mea,
dar tu stai cu capul în jos,
răsturnată de un arlechin șugubăț.
Aș vrea să îți întorc firea spre Răsăritul promis.
Brazii să ți-i înalț spre eter,
zâmbetul tău de altădată
să îl topesc în fibrele trupului meu.
O, sfântă patrie, de ți-ai întinde mâinile,
precum heruvimii cei cu câte șase aripi,
te-ai descătușa din mrejele grotești ale acestui circar.
În zbor te-ai răsuci năucitor
și pe pământul sfânt, ai păși, din nou, tu.
Te aștept să îmi picuri seva prin vene, ca odinioară.
Să gustăm din Potirul tainic
și prin lume, să ieșim din lumea subjugată...

5. Roșul stindardului românesc
Roșul stindardului românesc
s-a desprins din timpul trecător
și a alunecat lesne pe un fir plăpând de iarbă.
Un graur îl prinse iute, în ciocul său gălbui de la atâta soare
și îl duse mai departe pe o creangă dintr-un nuc bătrân.
Îi zise:
-De ce nu te-ai ținut mai bine de timp?
Prea repede ai căzut din albastrul divin…
Fervoarea ta mă-nduioșează-
te voi azvârli înapoi în timp.
Doar spune-mi:
-De ce te-ai suit pe acel fir iarbă?
Vroiam să ajung la Dumnezeu…

6. Muzica valurilor

În marea învolburată
de valurile stâncilor toți, toți
nu își găsesc rostul măcinat
de muzica unui stabilopod.

Aidoma unui surâs
îți strânge fața gândul-
nisipul se azvârle
în privirea ta plăpândă.

Te afunzi în nenumurire
îmbrățișând odrasla spumegândă
a meduzei-
Te duce în străfunduri vii și ude
de cerul plâns.

Astfel îl aud cum
se leagănă cu mine
ritmul
sus și jos
cu întoarceri spre-asfințit,
cu mine ritmul.

Prezentare Georgeta Ghenea

Numele meu este Georgeta Ghenea.
Am absolvit Facultatea de Marketing din cadrul A.S.E si am urmat Programul de Master “Marketing și comunicare în afaceri”.
Dorința de a împărtăși cititorului propriile gânduri, trăiri interioare și meditații asupra lumii înconjurătoare s-a înrădăcinat cu tărie în ființa mea, încă de timpuriu.
Am lăsat timpul să adune firimituri din clipe, emoții, concepte, idei filozofice. Au dospit sub pronie divină și încet-încet, aluatul frâmântat din suflet a crescut în forma primului roman.
Romanul meu de debut “Vin acasă, Andagio! ”, publicat la editura Coresi Publishing House a avut lansarea la Târgul Internațional de Carte Bookfest, în data de 1 iunie 2018.
Mi-am aplecat apoi cugetul spre poezie și importante reviste de cultură mi-au îmbrățișat cu drag poemele și mi-au acordat un spațiu generos în tiparul lor, pentru publicare.
Dintre acestea, voi aminti de: Logos și Agape -Revistă creștină de cultură, tradiții și atitudine civică, Spații Culturale- apare sub egida Asociației Culturale “Valman”, cu sprijinul Centrului Cultural “Florica Cristoforeanu” și al Primăriei Râmnicu Sărat, Armonii culturale- Revistă universală de creație și atitudine culturală, Boema- apare sub egida ASPRA( Asociația Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice), Luceafărul, Ante Portas- Revistă de literatură și artă, Mărturii culturale.
Totodată, în ziarul“ Vocea ta”- un ziar ce se adresează românilor din Austria, Belgia, Germania și Olanda se vor publica câteva dintre poemele pe care le-am scris.

Web Analytics