Mihai EMINESCU: RUGĂCIUNI DE PAŞTI

EMINESCU by ROCA 27FB wbÎNVIEREA

Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,
Al morţii rece spirit se strecura-n tăcere;
Un singur glas îngâna cuvintele de miere,
Închise în tratajul străvechii evanghelii.

C-un muc în mâini moşneagul cu barba ca zăpada,
Din cărţi cu file unse norodul îl învaţă
Că moartea e în lupta cu vecinica viaţă,
Ca de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-şi prada.

O muzică adânca şi plină de blândeţe
Pătrunde tânguioasa puternicile bolţi;
„Pieirea, Doamne Sfinte, căzu în orice colţ,
Înveninând pre însuşi izvorul de vieţe.


Nimica înainte-ţi e omul ca un fulg,
S-acest nimic îţi cere o rază mângâioasă,
În pâlcuri sunătoare de plânsete duioasă
A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg".

Apoi din nou tăcere, cutremur şi sfială
Şi negrul întuneric se sperie de şoapte,
Douăsprezece pasuri răsuna, miez de noapte,
Deodata-n negre ziduri lumina da navală.

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie,
Colo-n altar se uita şi preoţi şi popor,
Cum din mormânt răsare Christos învingător
Iar inimile toate s-unesc în armonie:
„Cântări şi laude’naltam,
Noi, Ţie Unuia,
Primindu-L cu psalme şi ramuri
Plecaţi-vă neamuri,
Cântând Aleluia!
Christos a înviat din morţi,
Cu cetele sfinte,
Cu moartea pre moarte călcând-o,
Lumina ducând-o
Celor din morminte!"

RUGĂCIUNE

Nădejde şi-ntarire
şi zid de mântuire
pe tine câştigându-te,
îngenunchem rugându-te:
de chinuri ce ne bântuie,
Marie, tu ne mântuie!

O, Sfânta Marie!
Tu, maica durerilor,
regina tăriilor,
tăria soliilor,
izvoru-ndurarilor
luceafăr al mărilor,
îndură-te, pleacă-te,
nădejdea corăbiei,
învingerea sabiei,
limanul sarmanilor
şi soarele anilor,
balsamul răniţilor,
norocul iubiţilor,
o, dă-ne tărie,
Sfânta Marie!

Iisuse Hristoase,
de oameni iubitorule,
Mântuitorule,
izvor mântuirilor,
de acum şi pururea
şi-n vecii vecilor!

RUGĂCIUNE (2)

Crăiasa alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire,
Privirea-ţi adorata
Asupră-ne coboară,
O, Maica prea curată
Şi pururea Fecioară,
Marie!

Noi, ce din mila Sfântului
Umbra facem pământului,
Rugamu-ne-ndurarilor,
Luceafărului mărilor;
Asculta-a noastre plângeri,
Regina peste îngeri,
Din neguri te arata,
Lumina dulce clară,
O, Maica prea curată
Şi pururea Fecioară,
Marie!

Web Analytics