Vasile Filip: Un portret – mai mulți autori

Antologie selectiva a referintelor 2017Destinul scriitorului din destinul omului izvorăşte, se împlineşte şi rămâne în memoria timpului. Iar timpul le tezaurizează pe toate cele necesare dăinuirii. Timpul fiind, de fapt şi de drept, omul; adică beneficiarul. Cel care nu doar pentru sine lucrează, ci şi pentru cei care vor veni după el. Acesta este sensul existenţei umane şi aceasta este ţinta supremă.
Destinul omului şi scriitorului Vavila Popovici se înscrie armonios în acest cerc, exemplul putând fi socotit ca unul de referinţă. Viaţa trăită – biografic, geografic, profesional, social, intelectual, creator – face substanţa cărţilor sale. Nu, însă, o viaţă reprodusă fotografic, ci una metamorfozată şi evaluată ideatic. Filosofic. Scopul transpare cu evidenţă: cititorul să tragă învăţăminte şi... să se înveţe minte...
Rememorez, răsfoindu-i cărţile despre care am şi scris, la timpul potrivit. Închipui un portret mental de o impresionantă complexitate. Vavila Popovici s-a răsădit deopotrivă în cărţi de poezie – unele în română şi engleză –, în proză narativă, în file de jurnal, în articole şi eseuri. Peste tot, ca un leit motiv, am întâlnit informaţia amplă şi sentimentul profund, mereu susţinut de o gândire inteligentă, optimistă chiar şi în momentele de melancolică singurătate. Viaţa în vâltoarea ei. Dar şi mijlocele prin care se pot evita scufundările fatale.

Citește mai mult:Vasile Filip: Un portret – mai mulți autori

Eugen DORCESCU: DESPRE FILIA, AGAPE, EROS & ABOUT PHILIA, AGAPE, EROS

COPERTA EMILIA TUTUIANU 1Doamna Emilia Ţuţuianu aparţine acelor the happy few, despre care, pe urmele lui Shakespeare şi Goldsmith, vorbeşte Stendhal, definindu-i drept „âmes sensibles”. Doamna Emilia Ţuţuianu este, categoric, un „suflet sensibil”. După cum este, totodată, nu doar un individ uman, pur şi simplu, ci, mai cu seamă, o persoană, în accepţiunea pe care eu însumi, în smerenia mea, am conferit-o acestei noţiuni.

Anume: „Persoana este acel exemplar uman, purtător de excelenţă, care trăieşte pentru un ideal, care poartă cu sine şi sentimentul, dar şi cultul valorilor, care îşi recunoaşte necesităţi spirituale conştientizate”. Poemele cuprinse în această carte probează, cât se poate de convingător, excelenţa morală, reflexivă şi afectivă a poetei, nobleţea simţămintelor şi gândurilor sale, chiar dacă încadrarea tipologică, altfel spus: competenţa, nu angajează, neapărat, şi pretutindeni, şi indiscutabil, performanţa textuală, încadrarea axiologică.

Tema poemelor – Iubirea – este abordată cu imense timidităţi şi delicate perifraze, dragostea neavând nimic instinctual, vehement, tenebros, ci consumându-se între aspiraţii vagi, regrete discrete, dorinţe intense, dar, pudic, strunite, poate chiar reprimate, potrivit unui cod al bunului simţ, al onoarei, al purităţii. Drama, fiindcă mereu avem, pare-se, a face cu o iubire eşuată, se desfăşoară în plină lumină (în „Cetatea Luminii”), e comunicabilă integral, fiindcă nu afectează cu nimic imperativele decenţei: „Din Adevăr s-a zămislit lumina dragostei”. (Să se vadă şi Joc). În alcătuirea ei intimă, vitală, Poezia Doamnei Emilia Ţuţuianu năzuieşte spre sinteza dintre filia şi agape, lăsându-i erosului un rol secund, deloc de neglijat, fireşte, dar secund, totuşi. Este aceasta o însuşire de preţ, într-o vreme a dezinhibărilor comportamentale şi a brutalităţii lingvistice, a dezastrului marilor iubiri. Poeta cântă o iubire care, chiar reală fiind, rămâne ideală.

Citește mai mult:Eugen DORCESCU:  DESPRE FILIA, AGAPE, EROS  & ABOUT PHILIA, AGAPE, EROS

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ: ISTORIILE DOCTORULUI MARCOVICI

OZIAS MARCOVICI CARTIÎntr-o frumoasă zi de mai la Muzeul Unirii din Iaşi, în majestuoasa Sală a Dublei Alegeri, bucurându-se de prezenţa a numeroşi colegi şi prieteni din vremea studenţiei, domnul doctor Ozias Marcovici şi-a lansat două cărţi. Dar nu dintre multele lucrări ştiinţifice ale domniei sale, ci două volume de istorie.

Ar putea părea ciudată această aparentă abatere de la o logică oarecum normală dacă nu am fi aflat pe timpul numeroaselor luări de cuvânt că domnul doctor a avut acest hobby, cunoaşterea istoriei, încă din tinereţe. Iar acum când sfera profesională a devenit doar domeniu de referinţă „istorică” iată că domnia sa revine la iubirea din tinereţe, niciodată uitată şi scrie cu mult talent, vervă, dar şi obiectivitatea celui care face acest lucru doar din pasiune, aceste două lucrări intitulate: „Măreţii trecătoare” şi „De la Paris la Teheran”.

Am observat cu acest prilej că în sala arhiplină erau foarte mulţi dintre aceia care preferă să citească istoria fără pretenţia lecturării unor studii elaborate de specialişti, preferând lucrările pasionaţilor, cei care scriu fără nici un fel de inhibiţii sau interese, cu multă sinceritate deci, despre evenimente ori oameni din trecut. Cum şi eu mă număr printre aceştia, m-am bucurat din două motive.

Primul ar fi că, iată, bunul exemplu al lui Heinrich Schliemann, diletantul care a schimbat cursul istoriei oficiale, nu s-a pierdut, ba mai mult, sunt destui cei care pot discuta cu multă competenţă diverse evenimente istorice şi pot să emită opinii cât de poate de corecte chiar dacă nu sunt aliniate dogmelor oficiale. Şi cred cu toată convingerea că este bine aşa, deoarece istoria fiind o ştiinţă politică are mari şanse ca încă din primul moment al consemnării evenimentelor acestea să fie deformate spre folosul celui care face, coordonează sau ordonă acest act.

Al doilea motiv de bucurie este că oameni de diferite profesiuni au curajul, dar şi perseverenţa de a cerceta şi scrie lucrări din alte domenii decât cel strict profesional, iar acest fapt în sine îmi dă temeiul unei speranţe că, în timp, se pot afla şi adevărurile ascunse printre paginile arhivelor. Iar acest adevăr, din varii motive, îl putem afla doar prin munca dezinteresată a pasionaţilor. În consecinţă, am cumpărat şi am citit cu sufletul le gură cele două volume foarte bine scrise şi bogat augmentate iconografic.

Citește mai mult:Mihai BATOG-BUJENIŢĂ:  ISTORIILE DOCTORULUI MARCOVICI

Rexlibris Media Group prezintă: IQ VERSUS EQ

GOLEMAN Daniel EMOTIONAL INTELLIGENCE cop1Este foarte interesant că, deşi au diplome echivalente ca valoare, unii se târăsc în slujbe umile, în timp ce alţii fac salturi impresionante, în drumul lor către succes. Cum se explică faptul că unii, care dovedeau în copilărie o inteligenţă vie şi promiteau foarte mult, au eşuat până la urmă în mediocritate, iar alţii, care nu se distingeau prin nimic deosebit, au reuşit în viaţă?

Răspunsul la toate aceste întrebări ţine cont de faptul că noi „decidem şi gândim sub influenţa sentimentelor", după cum ne sugerează Daniel Goleman, psiholog la Harvard. Adevărata măsură a inteligenţei nu este I.Q., ci E.Q., coeficientul emoţional. „Marea revoluţie a anilor 2000 constă în revanşa sentimentelor asupra inteligenţei", ne asigura Daniel Goleman, în cartea sa celebra deja în Statele Unite ale Americii, "Inteligenta Emoţională".

„În mod tradiţional, puterea creierului este dată de IQ, însă cu cât lumea devine mai complexă, inteligenta emoţională trece pe primul plan" (Daniel Goleman). O persoană inteligentă emoţional este abilitată în patru domenii: identificarea emoţiilor, înţelegerea emoţiilor, reglarea emoţiilor şi folosirea emoţiilor. În viziunea lui Daniel Goleman (1998), inteligenta emoţională este formată din cinci factori: cunoaşterea propriilor emoţii, managementul emoţiilor, motivare, recunoaşterea emoţiilor la alţii (empatie) şi relaţiile interpersonale.

Citește mai mult:Rexlibris Media Group prezintă:  IQ VERSUS EQ 

Drumeț prin viață - Al șaptelea volum de Articole și eseuri – Vavila Popovici

Art. Eseuri VII 2017Aceasta este concluzia la care am ajuns de mai multă vreme, citind cărțile (măcar trei sferturi din ele) pe care autoarea Vavila Popovici, româncă trăitoare în America, le-a publicat până în acest an, cu numărul 2017. Treizeci și nouă. Aceasta – „Articole, eseuri”, vol. VII – fiind a patruzecea, pe lângă alte volume colective. Dincolo de numeroasele greutăți pe care timpul i le-a scos în cale pe parcursul existenței sale, scriitoarea și omul au reușit să biruie. Mai mult: să tragă învățăminte, să acumuleze informații, să asimileze substanța acestora, să-și zugrăvească devenirea într-un plan general, care nu este doar al său. Drumețiile au pus-o la încercare, ea a onorat drumețiile.
Hotărât lucru: Vavila Popovici este un poet profund gânditor, aflat în permanență sub oblăduirea stimulativă a meditației deopotrivă raționale și sentimentale. Ideea cu miez în haină de metaforă frumoasă o particularizează. Mărturie stau nu doar cărțile sale de poezie și nu numai prozele sale viguros emotive. În chip deosebit, articolele și eseurile confirmă afirmația de mai înainte. În poeme se găsesc idei metaforice; în proze se află metafore ideatice. Nu e un joc de cuvinte în ceea ce scriu, ci o constatare proprie, de cititor avizat, aș cuteza să susțin. Aduc în sprijin ceea ce scrie pe coperta cărții: „Principalele trăsături ale societății de astăzi – nu am greși dacă am spune că sunt egoismul, obrăznicia, impertinența, lipsa credinței. A gândi asupra acestora, înseamnă a filozofa, înseamnă să-ți întorci ființa pe o parte și alta până la durere, pentru a înțelege lumea în care trăiești. Și faci acest lucru având curaj. Te frământă problemele acestei lumi și uneori, culmea, realizezi că ai pierdut timp în zadar, nereușind să găsești o formă de echilibru a omului în această lume. Și totuși conștiința ta nu te lasă să ieși din această sferă a frământărilor, continui să judeci, să adâncești situațiile ivite și încerci în continuare să înțelegi, să găsești justificări, uneori poate și remedii...” Iar gândul, cel puțin pe mine, mă duce către ceea ce a spus, ceva mai demult, poetul George Coșbuc: „O luptă -i viața, deci te luptă!” Și trag concluzia: Vavila Popovici este, între altele, o luptătoare. Arma ei principală: cuvântul. Ținta ei principală: biruința vieții.

Citește mai mult:Drumeț prin viață - Al șaptelea volum de Articole și eseuri – Vavila Popovici

Petre ISACHI: IOV, OMUL LOVIT DE CEL RĂU

ICHIM Dumitru PSALTIREA cop1„Epidemia de ziduri continuă
şi toată populaţia globului a intrat în panică
răspândindu-se vestea
că, de fapt mormântul era gol”
(Dumitru ICHIM)

Această carte de excepţie a ajuns pe masa mea de lucru, graţie directorului Revistei Credinţa ortodoxă, Revistă de cultură, atitudine şi spiritualitate a Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, Ioan Enache, şi nu ascund că mi-a stârnit, prin simbolistica titlului, interesul creştinului ce ştie că nu poţi să stăpâneşti Răul raportându-l la vreo vină anume, dar şi curiozitatea criticului, de a vedea ce anume actualizează/ transfigurează preotul din Kitchener, Canada, din Cartea lui Iov. Ceea ce susţinea proorocul Iezechiel (cap. 14, versetele 14 şi 20) care lăudându-i spiritul de dreptate („Nae, Daniel şi Iov, apoi aceştia, prin dreptatea lor, şi-ar scăpa numai viaţa lor, zice Domnul Dumnezeu” – V. 14) era convins că Iov nu s-ar salva decât pe el sau răbdarea în credinţă exemplificată în Epistola Sfântului Apostol Iacov : „Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat: aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul hărăzit lui de Domnul; că mult-milostiv este Domnul şi îndurător” (Cap. 5, V. 11).

Desigur că poetul Dumitru Ichim figurează în Psaltirea apocrifă … un Iov, „pildă de suferinţă şi îndelungată răbdare”, dar şi un Iov spirit/ simbol al dreptăţii divine şi al nevinovăţiei, care a întâlnit „răul ca Cealaltă faţă a lumii”, Răul, lucrare a lui Satan, venit ca o fatalitate asupra robului „fără prihană şi drept şi temător de Dumnezeu şi care să se ferească de ce este rău” (Cartea lui Iov (cap. 1, V.8).

Citește mai mult:Petre ISACHI:  IOV, OMUL LOVIT  DE CEL RĂU

Umor, ironie, nebunie şi ...câte o lacrimă ştearsă pe furiş. Ia-o şi fugi înapoi, în copilărie!

MAMA DE 3 FEMEIE DE 10 SAU INVERSIeri s-a lansat cartea „Mamă de 3, femeie de 10! Sau... invers?”, o carte despre viaţă şi bucurie, o „terapie” a sufletului prin întoarcerea la inocenţă. Volumul marchează debutul autoarei Cristina Lincu.

O carte în care apar copii, părinţi şi întâmplări care mai de care mai amuzante, inedite şi năzdrăvane, povestite cu umor şi autoironie. O carte care-ţi şopteşte, printre rânduri, că eşti un părinte minunat, fără să-ţi dea, însă, niciun sfat, nicio indicaţie şi, mai ales, fără să te dojenească... Aşa se prezintă „Mamă de 3, femeie de 10! Sau... invers?”, cartea de debut a autoarei Cristina Lincu, publicată de editura Bookzone.

Scrisă în ritmul în care copiii descoperă lumea – alert, neobosit -, „Mamă de 3, femeie de 10! Sau... invers?” adună în cele peste 280 de pagini crâmpeie de viaţă (aparent) obişnuite, ale căror protagonişti sunt chiar cei trei copii ai autoarei! Precum toţi copiii, Alex, Teo şi Roby sunt ingenioşi în replici şi reacţii, înţelepciunea lor precoce, sinceritatea şi micile lor strategii delicioase devenind prilej de amuzament şi meditaţie în acelaşi timp. Cartea povesteşte astfel păţaniile unei familii contemporane cu trei copii, pe parcursul a doi ani.

Citește mai mult:Umor, ironie, nebunie şi...câte o lacrimă ştearsă pe furiş.  Ia-o şi fugi înapoi, în copilărie!

Vasilica GRIGORAŞ: MARIANA GURZA ÎN PELERINAJ PRIN CUVÂNT, GÂND ŞI SUFLET

GURZA M PPIGSS cop1Recent, la Editura Muşatinia din Roman a apărut o carte interesantă, de şi despre poeta şi eseista creştină, Mariana Gurza, în coordonarea Emiliei Ţuţuianu, care cu perseverenţă şi ingenuozitate îndeplineşte şi munca de editare. Titlul şi subtitlul cărţii „Apropieri: Mariana Gurza – pelerinaj prin idee, gând şi suflet” sunt extrem de sugestive.

Mariana Gurza întreprinde prin scriitura sa un pelerinaj viu prin cuvânt, gând şi suflet, astfel apropiindu-se de Dumnezeu şi de semeni, se regăseşte pe sine şi înţelege adevărata esenţă a vieţii. Dacă aş dori să găsesc un motto pentru această publicaţie, cred că dintr-o infinitate, cel mai potrivit ar fi „Dăruind, vei dobândi” N. Steinhartd. Poeta a dăruit şi oferă multe, însă fiind vorba de o carte, un exemplu elocvent este acela de a se apleca cu seriozitate şi meticulozitate asupra unor cărţi spre lectură, dar şi cu dorinţa împlinită de a scrie despre ele şi autorii lor. A făcut aprecieri pertinente, echidistante, i-a încurajat pe mulţi, debutanţi ori nu, lucru învăţat de la regretatul Artur Silvestri, despre care mărturiseşte că i-a fost mentor.

În cele trei capitole „I. Reflecţii de cititor”, „II. Reflecţii critice” şi „III. Interviu…”, eroul principal este Mariana Gurza, iar cartea încearcă s-o prezinte cu multe din faţetele creaţiei sale, dar şi ca Om. Din această perspectivă încercăm să desprindem, să aflăm trăsături, calităţi ale personalităţii sale prin ceea ce scrie, dar şi prin prisma altor scriitori, intelectuali, cu vocaţie nobilă, grăitoare, cu renume şi nu cred că greşesc spunând şi cu glorie în literatura şi cultura română: George Anca, Adrian Dinu Rachieru, Eleonora Schipor, Boris David alias Daris Basarab, Anna-Nora Rotaru-Papadimitriou, Constantin Enianu, Mugurel Puşcaş, Dacina Dan, Octavian Curpaş, Anatol Covali, Camelia Cristea, Dorina Stoica, Teo Cabel (Cabel Ştefan Teodor), Ilie Motrescu, Cecilia Bănica-Pal, Ioan Miclău, Veronica Blaj, Eugen Emeric Chvala, Maria Rugină, Mariana Corcoveanu Ivaniuc, Hedir Al-chalabi, Ben Todică, Aurel Turcuş, Constantin Pădure, Iulian Neculcea, Catinca Agache, Anton Naghiu, Mariana Strungă, Cristina Mihai, Ovidiu Vasile, Alin Cucuruzan…

Citește mai mult:Vasilica GRIGORAŞ:  MARIANA GURZA ÎN PELERINAJ PRIN CUVÂNT, GÂND ŞI SUFLET

Dorel SCHOR: CONSTANTIN CIOSU - CLASICUL „HAZ DE NECAZ"

CIOSU Constantin X5Alegându-şi subiectele mereu din actualitate, cunoscutul caricaturist Constantin Ciosu abordează ingerinţa în viaţa noastră a reţelelor de socializare care sunt astăzi dominante în mai toate domeniile. Există în desenele sale un umor stenic, cu caracter specific prin soluţii neaşteptate şi care produce adesea ilaritate.

Cifrele de pe cadranul ceasului clasic nu mai corespund „necesităţilor" omului internetic şi sunt inlocuite de google, yahoo, facebook, e-bay, twitter, youtube şi alte însemne familiare generaţiilor mai tinere şi nu numai. La vizitarea unei expoziţii de pictură într-un muzeu de artă, majoritate celor prezenţi se îngrămădeşte în jurul unui televizor care transmite un meci de fotbal sau actualităţi, în timp ce doar un singur cetăţean (posibil ghidul) admiră o capodoperă a unui maestru vestit, de fapt motivul pentru care şi ceilalţi se află acolo.

Personajele lui Ciosu sunt ridicole, dar simpatice. Umorul caricaturistului este blând, cumsecade, critica lui înregistrează o situaţie valabilă peste tot, el face de fapt clasicul haz de necaz. Aluziile sunt desigur incomode, dar adevărul trebuie totuşi spus. In desenele lui Constantin Ciosu arta se intersectează cu satira, dar şi cu umorul născut în situaţii de criză. In fond, este şi acesta un exerciţiu în arta modernă a comunicării.

Citește mai mult:Dorel SCHOR:  CONSTANTIN CIOSU - CLASICUL „HAZ DE NECAZ"

Web Analytics