Ioan ŢICALO: POVARA IUBIRII?

NEAGA FD FREGATA cop1„Povara iubirii e-o cruce
Din cel mai serafic granit…”

Domniţa Neaga din Roşiorii de Vede a crezut de cuviinţă să iasă în lumea literară, în 2017, cu o antologie de poeme din cele patru volume publicate: Noaptea ploilor acide (2000), Călător spre Crucea Sudului (2002), Muntele din vis (2013) şi Floarea de lotus (2016). E un bilanţ semnificativ pentru o autoare care poartă în sânge adagiul festina lente şi pentru care metafora a devenit un mod de existenţă. Apoi, este evident faptul că poeta abordează cu aceeaşi dezinvoltură atât versul clasic, cât şi pe cel al prozodiei bulversate, şi nu de puţine ori bulversante, fără să fie cazul autoarei care îşi poartă cu farmecu-i specific povara iubirii. De data aceasta, am avut surpriza unui adăugat supranume, coperta, cu o superbă imagine, fiind străjuită de Domniţa Flori Neaga. Sună bine. Şi nu numai atât. În felul acesta se „produce” o fericită interferenţă cu labirintul poetic al volumului Toamna, ca o fregată.

Semnul întrebării din titlul acestui material nu e fără rost. Iubirea-i într-adevăr o cruce şi doar de pe altarul ei orice muritor se poate înălţa, iar înălţarea presupune o evidentă şi necesară lepădare de sine, de egoismul cotidian paralizant, iar fenomenul merge până acolo când două fiinţe îşi conjugă identităţile, rezultanta fiind un singur trup, căci, nu-i aşa?, trăirea iubirii la intensitate maximă se înscrie pe calea atingerii androginiei. Şi atunci, paradoxal, povara se subţiază, se rarefiază şi devine uşoară, echivalentă cu ieşirea din labirint, poezia cuvântului intrând în zona tăcerii, unde nu rămâne decât candoarea sentimentului atotbiruitor.

Citește mai mult:Ioan ŢICALO:  POVARA IUBIRII?

„Cadourile lui Aston”, a doua carte a Lottei Geffenblad tradusa in limba romana

Cadourile lui Aston copertaBucureşti, 3 martie 2017 — Editura Cartea Copiilor lansează „Cadourile lui Aston”, a doua carte scrisă şi ilustrată de Lotta Geffenblad ce îl readuce în centrul atenţiei pe micul Aston. Aniversarea lui Aston se apropie, aşa că, înainte să primească propriile cadouri, el îşi uimeşte părinţii cu nenumărate surprize.
Aston a mai crescut de la prima poveste, „Pietrele lui Aston”, în care aduna pietrele de afară şi le oferea un culcuş. Acum i-a venit o idee şi mai interesantă: face cadouri. Ziua lui este la doar câteva zile distanţă, iar el, în loc să se pregătească cu liste nesfârşite de dorinţe, nu face decât să le ofere celor din jur mai mult decât ar putea ei să... ducă.
„Cadourile lui Aston” este o poveste despre o inimă mică, dar plină de dragoste, o călătorie într-o copilărie lipsită de griji, în care cele mai frumoase daruri nu se găsesc la niciun magazin.
Lotta Geffenblad (n.1962) este o artistă suedeză contemporană, atât autoare şi ilustratoare de cărţi pentru copii, cât şi regizor de film. De-a lungul anilor, a produs mai multe scurtmetraje de desene animate, răsplătite cu numeroase premii. În 2009, Lotta Geffenblad a fost onorată cu Premiul Elsa Beskow, oferit de Swedish Library Association celei mai bune cărţi pentru copii a anului.

Citește mai mult:„Cadourile lui Aston”, a doua carte a Lottei Geffenblad tradusa in limba romana

Lucian STROCHI: GHEORGHE ANDREI NEAGU - AESOPICAE

NEAGU N Gheorghe AESOPICAE cop1Un autor mai mult decât talentat, histrionic, şotios, pendulând între un naturalism bine temperat şi un fantastic cu origini livreşti, dar cu deschideri fertile, insolite şi insolente în imaginar este Gheorghe Andrei Neagu, revendicat, ca orice autor ce se respectă, de mai multe zone culturale şi revendicându-şi la rându-i, îngândurat ca o lebădă şi intransigent ca un condotier, teritorii doar ale sale, pe care, odată botezate, le restituie cu generozitate semenilor.

Trei nuvele (le-am numi „exemplare” – în spiritul lui Cervantes) reunite sub acelaşi titlu Aesopicae (Povestirile lui Axie, Noile legende ale Olimpului şi Aventurile unui Kakanez în Pokerania) sunt bântuite de ludic, autorul sugerând indirect că jocul poate fi, ca şi râsul, expresia unui spirit superior, gata să pună în paranteză stereotipiile noastre culturale. Se pot face destule trimiteri culturale, unele fertile, altele inutile, posibile toate, pentru că autorul crede că originalitatea este expresia ultimă a unei scrieri şi nu un punct de plecare.

În Povestirile lui Axie, protagonistul este Esop, un fel de Socrate pentru Platonul nostru. Parabolele sunt epure din Anton Pann sau Cilibi Moise, sentinţele – grave, solemne, aforistice – se strecoară printre paradoxuri, calambururi, vorbe de duh, toate extrase dintr-un metalimbaj mimând spiritul elen, atenian, dar şi spartan, cu destule plonjări ce par prolepse în realitatea imediat contemporană nouă: miedul are 5 stele şi poartă nume devenite branduri, Tomis sau Milcov, agora e traversată de tramvaie şi poartă numele de Universitas, iar xenodochionul pe cel de Trocadero; înţelegem până la urmă că Esop e doar un pretext sau, după cum însuşi mărturiseşte: „Eu sunt fiecare dintre voi, cei ce nu aţi părăsit speranţa în Libertate, cei ce aţi rostit sau aţi murmurat în fiecare clipă de restrişte pildele pline de umor şi sarcasm împotriva celor ce încearcă să înăbuşe libertatea OMULUI.”

Citește mai mult:Lucian STROCHI:  GHEORGHE ANDREI NEAGU - AESOPICAE

Florin T ROMAN: ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME - STARPRESS 2017

STARPRESS ANTPLOGIA ROM RUS cop1Dacă mai există vreun om de cultură român care încă nu a făcut cunoştinţă cu Doamna Limbii sale materne, Ligya Diaconescu, înseamnă că, citind aceste rânduri, a sosit momentul să o cunoască. De ce Ligya Diaconescu este Doamna Limbii române? Nu neapărat pentru că este jurnalistă, poetă, scriitoare, publicistă de cetăţenie română. Nu pentru că deţine titluri de director general, de proprietar sau membru al unor prestigioase asociaţii, reviste, cluburi culturale române şi internaţionale. Şi nici pentru că a fost sau este producător ori coproducător de emisiuni de televiziune şi radiodifuziune, organizator a numeroase festivaluri, concursuri şi conferinţe culturale de rezonanţă internaţională. Nici măcar pentru bibilografia Domniei sale atât de extinsă şi de eterogenă.

Ligya Diaconescu este, cu siguranţă, şi va rămâne peste vremuri Doamna Limbii române, aşa cum Zoe Dumitrescu-Buşulenga (alias monahia Benedicta de la Văratec) a rămas pe vecie Doamna Literaturii române, pentru că inima Domniei sale bate mai tare la rezonanţa cuvintelor România, român, românism, pentru că s-a născut în judeţul mănăstirilor Neamţ, Agapia, Sihăstria, Secu, şi al Humuleştiului lui Ion Creangă, pentru că, deşi pleacă adeseori peste mări şi ţări, ca ambasator cultural al României, revine la fel de des în patria sa natală, la locuinţa din judeţul mănăstirilor Cozia, Frăsinei, Bistriţa, Arnota, şi al lui Antim Ivireanu lori Anton Pann.

Ligya Diaconescu mai este Doamna Limbii române pentru că, în 2012, la iniţiativa Domniei sale şi a regretatului Corneliu Leu, fost regizor la Televiziunea română, Parlamentul ţării a legiferat Sărbătoarea Zilei Limbii române pe data de 31 August, dată la care de atunci, în fiecare an, au loc ample manifestaţii cultural-educative în întreaga ţară şi în cadrul comunităţilor de români de pe întreg mapamondul, pentru că are un spirit de sacrificiu rar întâlnit, care o face să pună cultura ţării înaintea problemelor, necazurilor, suferinţelor sale personale, şi, nu în ultimul rând, pentru că este iniţiatoarea a nenumărate antologii de poezie şi proză, în care reuneşte, printr-o riguroasă selecţie, personalităţi ale culturii române din întreaga lume.

Citește mai mult:Florin T ROMAN:  ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME -  STARPRESS 2017

Adina DUMITRESCU: CUVINTE AŞTERNUTE CUVINTELOR, PAUZE, CONVERTIRE-N SONATĂ

OANA PARAU Ovidiu RPA SONETTINA cop1wbAmprentă personală înfiată prin citirea cărţii „RĂSPUNSURI PENTRU ANNE” Sonettina de Ovidiu Oana-Pârâu

N-am dorinţa şi nici menirea de critic, de erudit cititor şi nici, Doamne fereşte, de post-faţator. Sunt precum fotograful din alte timpuri ce asistă în camera obscură la impresia fotografică instaurată gradual în lichidul de developare. Cu cartea încă închisă-mi imaginam firul feminităţii unei Anne aşezată în urma devenirii şi creşterii titanului, umbra aceluia, despre care izvoarele istoriei păstrează prea puţine impresii. Şi-am mers pe firul normal al existenţei acesteia. Mi-am imaginat-o fată de mici burghezi căreia-i trecuse vremea însoţirii, mi-am imaginat-o văl de sub care, nepuse la vedere stau varii sentimente pur feminine ce înglobează tremur păstrat feciorelnic, apropiere sfielnică dublată de duioşie maternă – era doar mai vârstnică decât Will, deschidere de boboc crescut în umbră şi acoperit de plin soare, năvalnică feminitate descoperitoare de izurile rozelor, de falice izuri, proaspătă mamă în multiplu de trei, lăuzie încoronată de scâncete şi prime cuvinte, singură legănătoare. Mi-am imaginat-o aşteptare, dorinţă ascunsă, aprigă frământătoare de aşternut gol, iertare, supunere şi sacrificiu de soaţă de meşter Manole, dăruire spre zidire trainică şi iubire… însoţitoare din plin de iubire statornică până-n ultima clipă a vieţii. Şi i-am spus autorului înainte de lansarea cărţii „cred că vei îmbrăca-o pe Anne cu toată iubirea ta, de care avea atâta nevoie”.

Fac prima pauză şi deschid cartea. Citesc. Obişnuit, un poet îşi descrie dragostea gradual dacă este vorba de o singură iubire, acesta merge pe firul ei de la înfiripare şi păstrează un maxim nefiresc de lung pe aceeaşi abscisă. Sau, depinde de caz, culege numai vârfuri afective din care scrie o carte. Aici, la Ovidiu Oana-Pârâu se începe cu un maxim devorator, iubirea completă, poetul ridicându-se deasupra ei, dar, ţinând bine în mână un cumul din care nu uită nici cel mai mic amănunt. Obţii tu, cititor, tot fiorul începutului acestui sentiment, toate nuanţele erosului captat, inclusiv al carnalului eliberator al momentului, nu disipându-l, ci lăsându-i un moment de respiro refrişant, continuîndu-şi apoi reînvierea.

Citește mai mult:Adina DUMITRESCU:  CUVINTE AŞTERNUTE CUVINTELOR, PAUZE, CONVERTIRE-N SONATĂ

Galina MARTEA: APARIŢIE EDITORIALĂ – ANTOLOGIA „LA TAIFAS CU IUBIREA” – COORDONATOR LIGYA DIACONESCU

DIACONESCU Ligya LA PAS CU IUBIREA cop1Într-o ţinută editorială de calitate şi cu un conţinut de valoare ce corespunde rigorilor literare, recent a apărut de sub tipar Antologia „La taifas cu iubirea” (Starpress, Editura Olimpias, România, 2017), antologist Ligya Diaconescu (poet, scriitor, publicist, jurnalist, economist). Lucrarea de faţă, fiind o creaţie artistică în poezie şi proză, este însoţită de o prefaţă destul de expresivă, consemnată de scriitoarea Mary Smith, Los Angeles, USA. În respectiva prefaţă Mary Smith ne vorbeşte cu multă delicateţe despre importanţa literaturii în procesul civilizaţiei umane şi, totodată, Domnia Sa face o descriere minuţioasă cu accent pe sufletul uman, substanţa spirituală ce dă omului viaţă şi care, nemijlocit, are mereu nevoie de sentimentul de afecţiune/de dragoste. Aici prefaţatoarea cărţii ne reproduce cuvintele lui Lao Tzu, astfel scriind: „Să fii iubit de cineva îţi da putere, iar să iubeşti pe cineva îţi da curaj”. Prin această frază Mary Smith face o paralelă demnă de apreciere la personalitatea Doamnei Ligya Diaconescu, fiinţa care respectă şi ţine extrem de mult la valorile spirituale omeneşti, la neamul românesc, la cultura naţională română şi la tot ceea ce cuprinde valoarea sentimentului faţă de propria ţară şi semenul său. În contextul dat, se menţionează că „prin antologiile publicate de Ligya Diaconescu se creionează cu un contur binemeritat imaginea României atât în plan naţional, cât şi mondial, astfel fiind promovate adevăratele valori româneşti şi adevărata cultură română. Iar dna Ligya Diaconescu reprezintă o adevărată ambasadoare a României peste hotarele ţării, dânsa fiind omul care îşi iubeşte nestingherit ţara românească şi tradiţiile naţionale româneşti… În rezultat, antologiile apărute de până acum, purtând semnătură doamnei Ligya Diaconescu, au fost foarte bine recunoscute atât în ţară, cât şi în afara ei, în modul acesta România fiind reprezentată şi promovată cu locul său binemeritat în lume”.

Citește mai mult:Galina MARTEA:  APARIŢIE EDITORIALĂ – ANTOLOGIA „LA TAIFAS CU IUBIREA” – COORDONATOR LIGYA...

Petru Vasile TOMOIAGĂ: OCHIUL NEADORMIT AL BUFNIŢEI – UN NOU VOLUM SEMNAT DE ION MARIN ALMĂJAN

ALMANJAN IM ONAB cop1Scriitor în adevăratul sens al cuvântului, Ion Marin Almăjan a simţit că proza îi este menirea în care poate să-şi arate cu adevărat valoarea, altfel spus valoarea lui a strălucit prin aportul pe care l-a adus în proza contemporană, prin întregul prinos dat scrisului românesc.

Emblematic nu doar prin romanele sau volumele de proză scurtă, scriitorul a fost tot timpul şi un om al cetăţii, apărând cu demnitate şi îndârjire, în acelaşi timp, moştenirea culturală a Banatului, implicit a ţării, fiind înainte de toate un bun român. Ion Marin Almăjan este etalonul care arată că se poate face cultură şi să trăieşti demn în acelaşi timp indiferent de timp - adică de eşti tânăr, ori la maturitate şi indiferent de orânduieli - mai ales când acestea au fost la fel de nedrepte şi în socialism-comunism şi în capitalismul sălbatic de azi.

Este preţuit şi stimat pentru şi prin valorile pe care le are şi pe care le împărtăşeşte cu generozitate celor din jur. A fost în funcţii de conducere şi în vechiul, dar şi în noul regim, demonstrând că talentul autentic a fost preţuit întotdeauna, dincolo de graniţele unei orânduiri. Şi pentru că toate acestea nu se puteau face decât în cinste şi adevăr, în luptă şi credinţă, lui Ion Marin Almăjan i se potriveşte mănuşă dictonul lui Aristotel: „Platon îmi e drag, dar mai drag îmi este adevărul”, pricină din care are şi prieteni, şi duşmani pe măsură.

Citește mai mult:Petru Vasile TOMOIAGĂ:  OCHIUL NEADORMIT  AL BUFNIŢEI –  UN NOU VOLUM SEMNAT DE ION MARIN ALMĂJAN

Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA: OFERTĂ DE CARTE (25) FEBRUARIE 2017

STANCIULESCU BARDA wbVă rugăm să ne permiteţi să vă prezentăm lucrările pe care le avem disponibile pentru vânzare în stocul parohiei noastre. Ne exprimăm, totodată, speranţa, că ele vor găsi ecoul cuvenit în sufletul Dvs. şi ne veţi face comenzi cât mai consistente, atât pentru nevoile Dvs. spirituale, cât şi ale celor dragi.

Parohia noastră pune la îndemână tuturor cărţi ziditoare de suflet, de literatură, de istorie, filozofie şi din alte domenii, tocmai în această perioadă, când, pe toate canalele de informaţie, suntem bombardaţi cu tot felul de produse menite să ne îndepărteze de Dumnezeu. Cărţile propuse de parohia noastră pot fi hrană pentru sufletul Dvs., dar şi un cadou fericit, pe care îl puteţi oferi celor din jurul Dvs. Se cheltuiesc sume enorme pentru tot felul de daruri ce se fac celor dragi, deşi multe sunt doar simbolice şi de circumstanţă. Noi vă punem la dispoziţie cărţi, care să fie un prieten de nădejde pe drumul către Dumnezeu, atât pentru Dvs., dar şi pentru cel ce le primeşte ca dar din partea Dvs. O scurtă privire asupra listei de mai jos v-ar convinge de seriozitatea ofertei noastre. Ele sunt achiziţionate de la centrele eparhiale, de la diferite edituri, care s-au remarcat prin seriozitatea şi competenţa publicaţiilor în domeniile menţionate mai sus.

Înţelegem că această activitate de răspândire a publicaţiilor religioase creştine ortodoxe face parte din însăşi misiunea noastră de a răspândi, cu timp şi fără timp, cuvântul lui Dumnezeu. Datorită acestei lucrări, putem să desfăşurăm şi o serie de activităţi misionar-pastorale în parohie, de ajutorare a unor familii şi persoane aflate în dificultate, donaţii de cărţi în parohie, gratuitatea serviciilor religioase şi multe altele.

Citește mai mult:Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA:  OFERTĂ DE CARTE (25)  FEBRUARIE  2017

Dorina STOICA: MOMENTE DE RĂGAZ CU PODURI LIRICE

TECLICI POETICAL BRIDGES cop1Am făcut cunoştinţă cu acest concept literar de Antologie în mediul on-line, mai precis pe facebook, acum câţiva ani când o editură din Bucureşti mi-a propus să particip la un astfel de proiect cu texte de proză şi poezie. După ce am primit primele două astfel de cărţi şi am văzut că sunt publicată alături de autori din ţară dar şi din diasporă, unii dintre ei nume consacrate, am înţeles cât de important este să aduni într-o carte 10, 20 autori cu stiluri diferite, în stadii diferite ale creaţiei şi din locaţii diferite. Prin intermediul acelor cărţi am aflat mai multe lucruri despre autorii incluşi în antologie, le-am citit textele, apoi le-am căutat cărţile şi cu cei mai mulţi am devenit cu timpul prieteni în mediul virtual. Pe parcursul a doi ani am tot contribuit cu texte la alcăturirea altor antologii, cu alţi autori din ţară şi diasporă. Am participat şi la câteva lansări ale acestora chiar şi la târgul de carte Bookfest. Dacă până atunci ne cunoşteam doar din mediul on-line, cu ocazia lansărilor ne-am cunoscut personal, am făcut schimb de cărţi şi în prezent ne citim creaţiile. Antologiile sunt cu adevărat „poduri lirice” întru cunoaşterea fenomenului literar contemporan.

În Cuvântul înainte al “Poetical Bridegs - Poduri lirice”, antologie bilingvă, româno-engleză, apărută în anul 2016 la Editura Scripta manent, Napier, Noua Zeelandă (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) şi tipărită la PIM, Iaşi, editorul Valentina Teclici, ne spune că a descoperit o totală necunoaştere de către poeţii din România a poeziei scrise de cei din Noua Zeelandă şi invers. Traducerea exemplară realizată de poeta Valentina Teclici din limba română în limba engleză şi din limba engleză în limba română a făcut posibilă o interacţiune între o părticică din cele două culturi, atât de diferite dar care şi-au găsit un numitor comun în a se apropia, poezia.

Citește mai mult:Dorina STOICA:   MOMENTE DE RĂGAZ CU PODURI LIRICE 

Web Analytics