Magdalena BRĂTESCU IMPRESII DE LECTURĂ – „DADU” DE ADINA ROSENKRANTZ - HERSCOVICI

DADU ROM COP 1Volumul bilingv (română şi ebraică) al Adinei Rosenkranz-Herscovici a văzut lumina tiparului, după o lungă gestaţie, la o dată apropiată de comemorarea a cincizeci şi doi de ani de la moartea timpurie a tatălui ei. Scrierea autoarei este nu numai o lucrare perfect documentată despre viaţa şi activitatea părintelui său, ci şi un gest de supremă iubire, recunoştinţă şi admiraţie a fiicei faţă de el.

Rar mi-a fost dat să citesc o carte şi să am sentimentul că între paginile ei bat la unison inimile oamenilor care l-au cunoscut pe erou, sau ale căror drumuri s-au încrucişat cu al său şi, datorită lui, s-au simţit ocrotiţi, apăraţi, salvaţi, redându-li-se libertatea şi chiar viata.

Rar mi-a fost dat să mă implic atât de emoţional în subiect şi în dezvoltarea lui, să pătrund cu intensitate afectivă în toate cotloanele unei existenţe de excepţie până în a-l vedea aievea, de parcă ar fi revenit pe pământ, pe acest om fără pereche.

L-am cunoscut pe când eram o copilă, căci veneam adesea în casa lui, dar abia acum realizez că acele întâlniri au fost un privilegiu.

Titlul, hipocoristicul „Dadu”, este numele eroului principal al cărţii, avocatul bucureştean David Rosenkranz care, asemenea seniorului medieval Bayard, ar putea fi înnobilat cu titlul de „cavalerul făr’de frică şi prihană”. A fost unul dintre cei mai străluciţi, talentaţi şi apreciaţi pledanţi în anii 30-60, până la emigrarea sa în Israel. Dar nu numai atât. Avea stofă de conducător şi această calitate coroborată cu inteligenţa, bunătatea, cultura, filantropia şi umanismul său l-a adus de tânăr în fruntea obştei evreieşti.

A deţinut numeroase funcţii printre care cea de Preşedinte al Studenţilor Evrei şi, apoi, de Secretar General al reprezentanţei Uniunii Evreilor din România sub preşedinţia doctorului Filderman pe care l-a secondat timp de douăzeci de ani în toate activităţile de combatere a antisemitismului şi de apărare a drepturilor cetăţeneşti ale evreilor.

Citește mai mult:Magdalena BRĂTESCU  IMPRESII DE LECTURĂ – „DADU”  DE ADINA ROSENKRANTZ - HERSCOVICI

Vavila Popovici - O mare compatrioată vizionară

Cugetari Reflections 2017Enunțurile aforistice și eseistica Vavilei Popovici planează calme, limpezi, sub semnul lui Cogito, ergo sum… Intuiția ubicuu – prezentă în Om ca mensură a tuturor lucrurilor, (definită) ca atare încă de eladici…
Complinitoare a operei unei Vieți exemplare, ca existență netrădată de te miri câte încercări ale orgoliilor psihanalitice (v. Augustin Buzura, după gnostici sau numerologi, în genere cele ale paradigmei paranormalului… Unul dobândit prin autocunoaștere Aristotelică, Platonică). Cugetări recte sentințe.
Marea compatrioată este paradoxal fiica (Sophia) Limbii Române care își asumă, ne-o divinatoriu, filosofic neo-liberal (v. Mihaela Miroiu ș.a.) – înnăscuta și divinatoarea Clarviziune.
Deloc sisifică, ci mai degrabă om cu vultur propriu, prometeic, înnăscută și asumându-și viața ca operă poliedrică, de mare calibru emoțional, Vavila Popovici aparține deja neoclasicismului românesc fără frontiere.
Cercetătorii literelor vor trebui să-i analizeze și interpreteze creația, spre a o face cunoscută așa cum i se cuvine… Bucuria de a o fi cunoscut nu va încetini vămile vârstelor noastre, atât de asemănătoare, gemelare.
Prodigioasa operă a Vavilei Popovici merită a fi predată noii generații pre și Universitare, iar unde D-sa va decide, o bibliotecă să-i poarte numele.

Cugetări, 2017, ediție bilingvă
Eugen Evu, academician onorific în patrie și occident – iulie 2017.

Comprimate pentru sănătatea minții

Astfel am fost îndemnat să numesc noua carte – „Cugetări / Reflections” – tipărită de Vavila Popovici în USA, Columbia SC, și apărută în 08 July 2017. Este, dacă am contabilizat corect, cel de al 42-lea volum al autoarei, care a navigat, cu vânt bun din pupa, pe oceanul imprevizibil al literaturii, când pe corabia prozei, când pe cea a poeziei, dar şi pe iahturile de lux ale eseului şi, iată, al cugetării. Ca și alte câteva cărți publicate în anii anteriori, şi aceasta este bilingvă (română – engleză), autoarea locuind de câțiva ani în America.

Citește mai mult:Vavila Popovici - O mare compatrioată vizionară

Passionaria STOICESCU: DESPRE BOEMIE, MORALĂ ŞI JOCUL LINGVISTIC

TERZIU George BSAP cop1Încă din titlul ales, „Boeme şi alte proze scurte”, volum apărut la Editura Inspirescu, Satu Mare, 2017, colecţia „Scriitorii secolului XXI”, George Terziu demonstreză apetenţa sa spre joc – lingvistic şi semantic – „boeme / poeme” susţinând un soi de paronimie metaforică. În ce fel se traduce asta? De la început, autorul ne dezvăluie esenţa existenţei sale artistice şi a existenţei sale în general: boemia, traiul într-o dezordine indusă de crezul şi simţămintele sale, sinceritatea de a o recunoaşte şi a face acest gest cu un fel de curaj ostentativ.

Boemia poetică e susţinută însă de poezie adevărată, cu timbru propriu.”Linia imaginară” trasă de George Terziu are concreteţe, „Poeţii îi fac cu mâna din fum”, prietenii îi sunt „în creier”, iar lumea sa „e din sticlă murdară/ din fantezii şi din şoapte”. Omul contemporan văzut de poet înseamnă ”Omul trist din oraşul trist/ Cu viaţa lui repetată, rotundă/ Care se trezeşte la 8 dimineaţa/ Sorbindu-şi aerul şi silabele din ceaşcă/ Şi privirea lui blândă/ El nu urăşte pe nimeni, nu iubeşte pe nimeni,/ Este echidistant ca o floare tandră/ Puţină realitate şi multe amintiri ratate.../” Concluzia? „De atâta prostie se face seară/ Şi încep să ne crescă dinţii de lapte”. Această „minoritate” reprezintă majoritatea şi titlul poemului e pe măsură: „Concert de pian pentru majori”.

Citește mai mult:Passionaria STOICESCU:  DESPRE BOEMIE, MORALĂ ŞI JOCUL LINGVISTIC

Mioara HUSUSAN: PRINTRE RÂNDURI... (ARGUMENT)

PRINTRE RANDURI cop1Motto: „Poezia este un fel de muzică, trebuie să o auzi ca să o apreciezi”. (Voltaire)

De ce „Printre rânduri, printre gânduri, printre oameni”? Pentru că aşa s-a născut această antologie. În prima fază, versurile şi-au luat zborul în eter, pe unde radio, apoi s-au conturat în volume, autorii bucurându-se de succes şi mediatizare în diverse reviste. Acest proiect, dorit de mult timp, s-a conturat abia acum, într-o primă ediţie.

„De n-am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica” (Emil Cioran). Poezia este, ea însăşi, o muzică a sufletului. Pornind la acest drum, am fost conştientă că nu va fi uşor. Oamenii, în general, au caractere şi principii de viaţă diferite, dorinţe, vise, idealuri proprii. Din acest motiv, am afirmat că nu este o lucrare uşoară, căci e dificil să-i mulţumeşti pe toţi autorii antologiei, însă cei prezenţi în acest volum sunt animaţi de aceeaşi dragoste pentru CUVÂNT.

Ce ţel poate atinge o carte? Cărţile sunt pietre de temelie spre o altă dimensiune, cea a frumosului din fiecare. În momentul când iubeşti şi respecţi cartea, te reîntorci la lectură, cauţi locul unde găseşti visul, emoţia, nostalgia şi ideea de sine a nostalgiei, ca act de comunicare. Între paginile acestei cărţi nu veţi găsi poveşti cu zâne şi feţi - frumoşi, ci versuri inspirate din viaţă, trăiri şi sentimente unice. Printre rânduri, veţi descoperi oameni care se strecoară printre cuvinte şi aleg din ele frumosul, în starea lui literară, stări sufleteşti, speranţă.

Citește mai mult:Mioara HUSUSAN:  PRINTRE RÂNDURI... (ARGUMENT)

Cezarina ADAMESCU: DRUMUL CĂTRE FERICIREA VEŞNICĂ

BALAN PC DINCOLO DE CURCUBEU copx1Cristian Petru Bălan
„DINCOLO DE CURCUBEU,
Un roman al convertirii la Credinţă”
Editura North America,
Chicago, 1992

Prestigiosul scriitor român stabilit în America de câteva zeci de ani, continuă să ne uimească prin abordarea unor tematici diverse în scris, ca şi diversificarea stilului, în funcţie de genul sau specia pe care le stăpâneşte cu aceeaşi măiestrie, rigurozitate şi competenţă, de fiecare dată. De această dată, dimensiunea spirituală precumpăneşte iar faptul că o abordează direct, fără rezerve, conferă un plus de credibilitate lucrării, care e mai mult decât o confesiune, e un fragment de viaţă trăită şi împărtăşită. Mai bine spus, o sumă de trăiri autentice ale unor personaje reale. Puse cap la cap, aceste întâmplări formează un rotund cât se poate de armonios în perfecţiunea lui. Stilul este direct, între autor şi cititori, într-o conversaţie care aşeaptă răspuns sau cel puţin o altă părere, e scris pe un ton confesiv, discret şi neapărat sincer. Încă din prima frază autorul îşi întreabă cititorul, cu formula: “Oare ce-aţi zice dacă?” – supunând judecăţii cititorului, cazul în speţă.

Interesant de remarcat e faptul că autorul dă şi răspunsul în locul cititorului, anticipând reacţia acestuia şi conducându-l pe calea pe care i-a trasat-o dinainte, adică aceea a intenţiei sale: “Desigur, auzind în trecăt despre dăscălaşul anahoret, aţi spune că aşa ceva pare foarte puţin probabil…” Prin această modalitate de întrebare-răspuns, autorul anticipează acţiunea. Unul din personajele lui Cristian Petru Bălan este Mihai Doran, proaspăt absolvent de biologie, care hotărăşte la un moment dată să se retragă undeva, departe, în mijlocul unei păduri şi să trăiască în pustnicie. Aici are parte de o experienţă mistică uluitoare care-i va schimba total viaţa, aşa cum se întâmplă îndeobşte, celor care trăiesc asemenea revelaţii. Într-un fel, autorul abordează stilul clasic de naraţiune în care el însuşi este povestaşul, iar acţiunea decurge în mod firesc, aşa cum va fi fost în realitate, cu opriri şi suspansuri pentru a sublinia un aspect sau altul. Aducerea în actualitate a unor fapte petrecute demult face parte din stilul acestui roman cu tendinţe clasice. Menţionăm că romanul este scris în urmă cu 30 de ani, pe meleag străin, în anul 1987.

Citește mai mult:Cezarina ADAMESCU:  DRUMUL  CĂTRE FERICIREA VEŞNICĂ

Cezarina ADAMESCU: RUG DE IUBIRE PENTRU POETUL ÎNGERILOR

MADUTA Sabina VASILE VOICULESCU cop1Sabina Măduța
Acatist de Dragoste Eternă
Poetului Îngerilor – Vasile Voiculescu
Editura „Florile dalbe”, Bucureşti, 1999

Trebuie să mărturisesc dintru început că această carte de iubire, scrisă de Sabina Măduţa, m-a cucerit definitiv, deşi ştiam câte ceva din viaţa poetului martir Vasile Voiculescu. Dar intensitatea trăirii ei este atât de mare încât atrage un număr mare de doritori să afle cât mai multe. E ca o scânteie care reaprinde Rugul ce a ars de Iubire pentru Dumnezeu şi a fost repede înnăbuşit de teama răspândirii căldurii care se degaja din el.

A-i închina cuiva o carte este, se ştie, o dovadă a preţuirii şi dragostei pe care cineva o simte pentru acea persoană, indiferent dacă e scriitor, pictor, muzician ş.a. E un gest care onorează, nu numai persoana omagiată, dar şi pe autorul acelei cărţi omagiale.
Informată şi receptivă la tot ce înseamnă acest spirit înalt care a fost şi a rămas Vasile Voiculescu pentru posteritate, Sabina Măduţa a avut fericita inspiraţie de a-i alcătui – drept omagiu – o carte-acatist cu specificaţia că acest acatist este de Dragoste Eternă.
De obicei, acatistele sunt închinate sfinţilor, oamenilor consacraţi ori persoanelor pe care le impune credinţa şi evlavia populară, mai înainte ca Biserica să se pronunţe în privinţa veridicităţii virtuţilor şi sfinţeniei acestora. În viziunea autoarei şi nu numai, marele poet mistic Vasile Voiculescu, prin mărturia lui, este considerat un creştin care şi-a apărat credinţa până în cele din urmă clipe, cu preţul unor suferinţe de neînchipuit, cauzate de regimul comunist. El şi-a dus crucea până la sfârşit, fără să se lepede de ea, – considerată drept „dulce jug a lui Christos” la care s-a înhămat de bunăvoie, după cuvintele lui Iisus: „Matei 11:29,30 Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învaţaţi de la Mine, căci Eu Sunt blând şi smerit cu inima; şi veti găsi odihnă pentru sufletele ...” De asemenea, a te încredinţa lui Dumnezeu cu tot ce eşti, cu tot ce îţi aparţine, este o dovadă de mare încredere şi devotament. De aceea, spune Vasile Voiculescu în poezia “Crucea – Jug” – care deschide volumul Sabinei Măduţa, un fel de motto la această splendidă lucrare devoţională: “Stau să mă mine Domnul unde-o vrea/ Cu biciul Său de Duh atât de drag;/ Şi nici o muncă nu-mi mai pare grea/ Când ştiu că brazda mântuirii trag” (Vasile Voiculescu – Crucea – Jug). Poezia este datată de însuşi autorul ei: “Luni, 27 Septembrie 1954, Bucureşti”.

Citește mai mult:Cezarina ADAMESCU:  RUG DE IUBIRE PENTRU POETUL ÎNGERILOR

Gabriela CĂLUŢIU-SONNENBERG: NICHITA STĂNESCU TRADUS PENTRU PRIMA DATĂ ÎN LIMBA CATALANĂ

STANESCU Nichita ANIMA GRAMATICAL cop1O veste tulburătoare pentru românii care trăiesc în afara ţării: Nichita Stănescu a fost tradus pentru prima oară în limba catalană. Editura Lleonard Muntaner-Editor din Mallorca (Spania) a publicat noul volum „Ànima gramatical. Antologia poètica 1960-1984” (în colecţia de poezie La Fosca, nr. 31) al lui Nichita Stănescu, în traducere în limba catalană de Lilica Voicu-Brey şi Xavier Montoliu Pauli, şi cu o prefaţă semnată de criticul catalan de originea americană D. Sam Abrams.

Această ediţie bilingvă româno-catalană, care a beneficiat de sprijinul Centrului Naţional al Cărţii din cadrul Institutului Cultural Român, reuneşte aproximativ o sută de poeme selecţionate de către traducători din volumele: „Sensul iubirii”, „Alfa”, „Oul şi sfera”, „O viziune a sentimentelor”, „Dreptul la timp”, „11 Elegii”, „Necuvintele”, „Un pământ numit România”, „În dulcele stil clasic”, „Belgradul în cinci prieteni”, „Măreţia frigului”, „Epica magna”, „Operele imperfecte”, 2Noduri şi semne”, şi din „Album memorial Nichita Stănescu”, acesta din urmă, editat de Gheorghe Tomozei în 1984, fiind singurul volum postum selecţionat.

Citește mai mult:Gabriela CĂLUŢIU-SONNENBERG:  NICHITA STĂNESCU TRADUS PENTRU PRIMA DATĂ ÎN LIMBA CATALANĂ

Sabina MĂDUŢA: O ANTOLOGIE DE NONA TUDOR HERDEANU

HERDEANU TUDOR Nona POEZII cop1Joi 6 iulie, de la ora 18:00, la Protopopiatul Ortodox din Oradea va avea loc lansarea volumului de antologie „Poezii”, semnat de Nona Tudor Herdeanu. Volumul a apărut recent la editura „Treira” din Oradea şi este o valoroasă colecţie de versuri memorabile.

O carte valoroasă pe care şi-ar dori-o orice colecţionar împătimit de frumos, un volum de adevărată Poezie care reuneşte trei apariţii editoriale anterioare:
Inscripţie pe viata mea – 2011
La o masă stelară - 2013 şi
Icoana din cuvânt - 2016.

Ilustraţiile de pe copertă şi cele din interior aparţin fiului poetei, artistul plastic Cristian Tudor, ele reprezentând sculpturi în lemn deosebit de expresive.

Doamna profesoară Nona Tudor Herdeanu nu şi-a ales poeziile tipărite după criterii strict cronologice fiindcă nu le-a scris spre publicare, aşa cum ne mărturiseşte şi aşa cum au făcut colegii săi de cenaclu, Ana Blandiana, Gheorghe Grigurcu, Mircea Bradu ş.a. Astfel se explică şi faptul că acestea au rămas de-a lungul anilor prin caiete sau foi volante, dar s-au dovedit până la urmă a fi veritabile.creaţii poetice.

Citește mai mult:Sabina MĂDUŢA:  O ANTOLOGIE DE NONA TUDOR HERDEANU

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ CU HEDI SIMON PRINTR-O LUME POSIBILĂ

SIMON S Hedi FLOAREA DESERTULUI cop1Am citit în ultimii ani mai multe din scrierile doamnei Hedi Simon, doar din cele încadrate genului proză scurtă şi, recunosc, am fost încântat nu numai de frumuseţea poveştilor ci şi de fluenţa şi coerenţa frazelor, de construcţia subtilă a intrigii, dar şi de personaje, unele dintre acelea pe care le îndrăgeşti şi ai tendinţa de a le transforma în modele. Lucru deloc de neglijat cu atât mai mult cu cât, în general vorbind, noi cititorii cu vechime, rar mai întâlnim în prozele scurte personaje, acestea fiind mai mereu înlocuite de un „eu” inutil supradimensionat.

Dar am avut întotdeauna impresia că nu descoperisem substanţa intimă a farmecului şi ineditul acestor scrieri şi că rămâneam totuşi la suprafaţa fenomenului nereuşind să intru prea adânc în straturile profunde, acelea care în ultimă instanţă definesc nu neapărat scrierea, ci mult mai mult pe creatorul ei. Că aveam dreptate, dar şi că acest fapt, intrarea în profunzimea scrierii, s-a produs doar după ce am citit, cu multă plăcere, ba chiar cu un fel fior, romanul „Floarea Deşertului”, aveam să aflu numai după această lectură.

Mi-am dat seama că Hedi Simon, spre deosebire de marea majoritate a scriitorilor contemporani ne propune o aventură într-o lume fundamental bună, o lume în care personajele, cât se poate de credibile, sunt oameni ca noi dar care pot trăi, surprinzător, în afara intrigilor care presupun trădări, crime, laşităţi, orori sau imoralitate şi cu toate acestea să fie totuşi personaje literare pe deplin demne de acest statut. Nu ştiu câtă ficţiune şi nici cât adevăr este în construcţia acestui roman însă el merită citit atât pentru calităţile sale literare, cât şi pentru ineditul intrigii.

Asta măcar pentru a găsi un răspuns întrebărilor care ne vor măcina pe parcursul lecturii: cum de este posibilă o carte în afara regulilor cu care am fost dresaţi să gândim, respectiv: moarte, durere, asasinat, urmăriri pline de suspense, gloanţe, torturi şi scenarii fioroase, imaginate de tot felul de regizori cu probleme psihice. Fiindcă trebuie să recunoaştem, ne-am format sub influenţa micilor şi marilor ecrane, pline de viziuni, ştiri şi mesaje apocaliptice, dar şi sub acea a scrierilor demne de serie-noir, aşa cum erau denumite romanele de groază ale anilor antebelici.

Citește mai mult:Mihai BATOG-BUJENIŢĂ  CU HEDI SIMON PRINTR-O LUME POSIBILĂ

Web Analytics