Florica PATAN : ANDRA TISCHER, IPOSTAZELE IUBIRII SAU GEOGRAFIA UNUI SENTIMENT

TISCHER Andra PUGIC cop1.jpgwbIpostazele iubirii, precum şi treptele durerii acablante sunt evocate în versuri încărcate de substanţa unei realităţi tragice, prin care pâlpâie o anume duioşie; sunt versuri rupte parcă din trupul fragil al emoţiei şi al unei sensibilităţi împietrite în drama existenţială ce trebuie acceptată, ca şi când nu ar fi repetabilă în timp şi în spaţiu, ca un „inexorabile fatum”, ci doar acum, pentru prima dată, ar trebui traversată în univers, având senzaţia că „peronul e altul, filmul e greşit” („Urbană”). De aici, perceperea durerii la dimensiuni nemărginite, o experienţă ce a sfâşiat sufletul, precum şi încercarea de constituire a unor adevăruri pe un drum nou, al cunoaşterii poetice, al sondării în sinele fiinţei.

Versurile Andrei Tischer sunt acoperite de o fină tandreţe, dar cu forţă de persuasiune în metafizica ideilor în care sentimentul se înalţă de la tăcere, la „tunet” ce strigă îndoiala, neîmpăcarea, starea „colţului de pleoapă” cu „solzi de argint ai lacrimilor”, „pe drumuri de seară în crucea durerii”, după cum se ipostaziază poeta în „ghicitoare în cafea”, ca modalitate de transcedere a realităţii, un personaj imaginar, ca un alter ego cu „poveşti” reale, trăite.

Poeta mărturisea undeva că nu varianta sa analitică este cea mai reuşită, ci aceea a zvâcnirii în forţă spre exterior a propriei fiinţe, la nivel mental şi sufletesc, de aceea vom citi versurile în această cheie, a spontaneităţii şi sincerităţii absolute, voluntare, asumate. Dar eu aş îndrăzni să spun că lucrurile aparent simple au o anume complexitate, de aceea vom observa o poetă în mantia filozofului care pune întrebări sau în pelerina autorului postmodern, a gânditorului ce pune preţ pe energiile ce configurează universul interior, reflectat în exterior, precum în antice oglinzi esseniene, într-o geografie imaginară, a iubirii.

Citește mai mult:Florica PATAN :  ANDRA TISCHER, IPOSTAZELE IUBIRII SAU GEOGRAFIA UNUI SENTIMENT 

George ROCA: MAGDALENA BRĂTESCU: „RENDEZ-VOUS CU TEATRUL ISRAELIAN” – O PRIMĂ ANTOLOGIE-DOCUMENT ÎN LIMBA ROMÂNĂ

BRATESCU Magdalena RCTI cop1În febra pregătirilor pentru predarea la editura „Familia” a celei de a opta sa carte, romanul de ficţiune „Preafericita doamnă Reizl Witz”, scriitoarea şi jurnalista româno-israeliană Magdalena Brătescu, cunoscută atât în Israel cât şi în România, îşi lansează zilele acestea la Tel Aviv Antologia teatrului şi Operei israeliene.

„Rendez-vous cu teatrul israelian” este o lucrare-document originală, complexă şi bine redactată, alcătuită cu migală şi pasiune de autoarea sa. Cele trei sute de pagini cuprind sute de cronici, ilustrate cu fotografii din spectacole, grupate în zece capitole corespunzând numărului instituţiilor teatrale unde domnia-sa a vizionat toate premierele prezentate în perioada 2013-2017. Cronicile sale dramatice sunt publicate la rubrica „Din fotoliul spectatorului” pe care cronicara de teatru o deţine de patru ani în săptămânalul de mare succes „Gazeta Românească” şi unde scrie în continuare.

Cititorul, un posibil profesionist al artei dramatice, sau un simplu amator de spectacole, va socoti această antologie o invitaţie îmbietoare pentru toţi iubitorii de teatru şi operă, vorbitori de limbă română din ţară ori de peste hotare, de a cunoaşte îndeaproape efervescenţa vieţii teatrale mereu în evoluţie a Israelului contemporan.

Citește mai mult:George ROCA:  MAGDALENA BRĂTESCU: „RENDEZ-VOUS CU TEATRUL ISRAELIAN” – O PRIMĂ ANTOLOGIE-DOCUMENT...

Nicolae DINA: NOBLEŢE, RAFINAMENT ŞI SPIRIT ROMÂNESC

BUICA Elena SGAV cop1Fiecare nouă carte scrisă de Elena Buică-Buni, octogenara noastră compatrioată originară din Ţigăneştii Teleormanului şi trăitoare, alături de fiica, nepoata şi ginerele său, în primitoarea Canadă de peste mări şi ţări, surprinde în modul cel mai plăcut, devenind un adevărat regal de lectură pentru cititorii săi statornici, ca şi pentru cei care au norocul să le cadă în mână, întâmplător sau la recomandarea vreunuia dintre cei dintâi.

Mă număr printre cei dintâi şi recunosc că, prin fiecare carte a sa, sufletul meu a vibrat la căldura, simţirea şi afecţiunea descoperite în rândurile scrise de Elena Buică, atentă şi ataşată de persoanele şi de locurile prezentate în eseurile sale cu talent şi cu măiestrie artistică indeniabile. Aceleaşi trăiri afective sunt transmise şi de ultimul său volum, „Sensul giratoriu al vieţii”, al cărui subtitlu, „Scrieri publicate în diverse reviste”, ne avertizează că este o culegere de articole, eseuri, cronici, note de lectură, interviuri, note de călătorie publicate în ultimul an.

Publicarea volumului la Editura „Armonii culturale” din Adjud (2017) s-a datorat editorului Gheorghe A. Stroia, marele şi inimosul prieten al literaţilor români de pretutindeni, semnatar al prefeţei (Sensul giratoriu al vieţii sau Calea pe care ai vrea s-o parcurgi împreună cu Lumina), care reliefează comprehensiunea şi condescendenţa sa, atât pentru personalitatea, cât şi pentru scrierile Elenei Buică, şi sesizează nobleţea unui suflet trăind profund spiritul românesc, exprimându-l cu rafinament, cu afecţiune, cu sensibilitate, cu talent.

Citește mai mult:Nicolae DINA:  NOBLEŢE, RAFINAMENT ŞI SPIRIT ROMÂNESC

George ROCA: UN SCRIITOR, O CARTE - VIOREL VINTILA ŞI UNIVERSUL SĂU AMERICAN...

VINTILA Viorel DE PRIN STATE ADUNATE„Mulţi visează să zboare, puţini, însă, dau şi din aripi.Fă-ţi din visuri aripi şi vei reuşi să zbori!” (Viorel Vintilă)

Pe domnul Viorel Vintila îl cunosc de mulţi ani... L-am întâlnit pe una din cărările internetului. În urmă cu şase ani i-am editat prima carte. De povestiri. Despre viaţa unui „Românaş la San Francisco”. Aşa se numeşte volumul! Simpatic foc! Şi autorul şi povestirile sale! Pe coperta cărţii, pe care i-am creat-o cu plăcere, autorul este reprezentat în uniforma armatei americane, mărturie că a făcut parte din Forţele Armate ale Statelor Unite! Bravo lui! Un român – soldat american care îşi scrie memoriile... Sau o parte din ele...

După apariţia cărţii, la editura „Anamarol” din Bucureşti, în 2011, nu a vrut să stea „blând” şi să îşi vadă de treburile cotidiene, de lupta pentru existenţă de la poalele vestitului pod sanfranciscan „Golden Gate”! Prinde gustul succesului şi scrie, la nici după un an, o nouă carte de povestiri şi reportaje, numită semnificativ „De prin State adunate”, pe care o publică în 2012 la editura „Reflection Publishing”, Citrus Heights, California, SUA. Ura! Un pas inainte! De la o editură bucureşteană la una californiană!!!

Şi nouă carte are succes, fiind reeditată în câteva ediţii. Vezi Amazon Publishing şi E-bay! Iată ce declară un distins scriitor american - de origine română, desigur, după ce a lecturat volumul „De prin State adunate”: „Începutul cărţii lui Viorel Vintila e nu numai plin de viaţă; e o involuntară reflecţie despre experienţa cea mai egalizatoare a generaţiilor noastre: expatrierea. Grupul de prieteni ai autorului, descrişi direct, cu fişele de destin comprimate şi agăţate de piept ca tichetele de pasaj din filmul lui Chaplin «Emigrantul», sunt şi obişnuiţi şi de neuitat. Atâţia din noi am fost pe vaporul descris de Vintila, cei mai mulţi ca amploaiaţi, câţiva ca pasageri. Toţi am simţit acea sugere, de moment cu moment şi întâmplare cu întâmplare, într-un nou challenging din toate punctele de vedere. Am extras din noi ceeace nu ştiam că avem, ca răbdare, ingeniozitate, naturaleţe şi inocentă, strategie şi supravieţuire. Coverta de refugiaţi a lui Vintila e planeta noastră de azi...” (Petru Popescu – Scriitor)

Citește mai mult:George ROCA:  UN SCRIITOR,  O CARTE - VIOREL VINTILA ŞI UNIVERSUL SĂU AMERICAN...

Biti CARAGIALE: DESPRE „CAFEA ŞI FUM DE ŢIGARĂ"

CACIULARU Roni CAFEA SI FUM DE TIGARA 20AUG2017 cop1La începutul lunii octombrie, ne-am bucurat să participăm la evenimentul de lansare a volumului cu titlul „Cafea şi fum de ţigară”, apărut sub semnătură colegului nostru, Roni Căciularu. Volumul, editat prin internet de George Roca din Sydney, a fost tipărit în Israel şi cuprinde o culegere din reportajele şi interviurile realizate de Roni Căciularu de-a lungul activităţii sale scriitoriceşti şi a unei îndelungate colaborări la publicaţii electronice de cultură.

Lansarea noului volum a avut loc la Tel Aviv, în cadrul redacţiei Jurnalului Săptămânii, în prezenţa autorului. La lansare a luat parte şi editorul, George Roca, venit special pentru acest eveniment de pe meleagurile îndepărtate ale Australiei. Un bun prieten al scriitorilor israelieni de limbå româna, George Roca s-a născut în Ardeal în 1946 şi a emigrat din România în 1980, stabilindu-se la Sydney. Cunoscut animator al presei culturale electronice, activează neobosit în spaţiul culturii româneşti, fiind jurnalist, poet, prozator, editor de publicaţii şi cărţi în limba româna. Printre revistele electronice pe care le-a iniţiat şi le conduce menţionăm: „Confluenţe literare”, “Prolitera” şi “Cetatea lui Bucur”.

Din numeroasele sale apariţii de literatură scrisă, citam volumul de poezie „Căutând insula fericirii", publicat la Bucureşti în engleză şi româna. George Roca este, deasemenea, autorul unui ciclu de interviuri, sub titlul „De vorbă cu stelele" (două volume), prin care a pus în evidenţă gânduri, idei, opinii ale unor români stabiliţi pe trei continente: America, Australia şi Europa, activi în diferite domenii - arta, literatură, ştiinţă, sport. Interlocutorii au fost aleşi dintre persoanele iubitoare de bine şi frumos, exemplari în profesie. În general, aşa cum mărturiseşte autorul, îi ocoleşte pe cei care urmăresc să se impună prin vulgaritate şi violenţă.

Citește mai mult:Biti CARAGIALE:  DESPRE „CAFEA ŞI FUM DE ŢIGARĂ"

Adrian GRAUENFELS: GETTA BERGHOFF - ULTIMA NINSOARE

BERGHOFF Getta ULTIMA NINSOARE cop1Într-un Israel frământat de războaie şi de probleme existenţialiste de tot felul, Getta Berghoff descoperă târziu impulsul şi obsesia scrisului. Crescuse deja o familie, doi copii, ca în sfârşit, la vârsta de 50 de ani, găseşte energia aşternerii pe hârtie a romanul de debut „Ultima Ninsoare", carte tipărită în limba ebraică la Editura Reshafim şi în limba română la Editura Minimum.

Suntem în 2001, primul an al unui mileniu care nu aduce pacea mult visată ci din contra, începe cu un terbil atac terorist la New York în luna septembrie. Lumea e în fierbere, la fel şi nevoia scriitoarei de a pune pe hârtie o carte autobiografică de mare suflu şi frământare. Exact aşa cum spunea Benjamin Fundoianu în anul 1921: "Fiecare carte este istoria unei nelinişti".

Cartea începe spectaculos, cu o cronică-jurnal care se întinde între martie 1963 şi iunie 1966, ani care preced emigrarea Gettei în Israel în anul 1970. Suntem la Bârlad, la înmormântarea cuiva drag, un bărbat iubit. Şi tot ce va urma este un spectaculos document literar încărcat de trăiri şi emoţii. Eroul este un om care a trăit şi s-a întâlnit cu destinul autoarei. Getta alege să scrie un roman şi nu o biografie liniară.

Regretatul scriitor Al Mirodan compară stilul Gettei cu cel al lui Ştefan Zweig sau al lui Andre Maurois, care prin anii ’30 publicau cu succes biografii romanţate. Getta intuieşte corect setea cititorilor pentru memorii, confidenţe, al exhibiţionismului dus la extremă, la care suntem martori azi. Schema cărţii se axează pe acţiunile unui misterios avocat: Miltiade Băcauanu, un nume despre care nu mulţi au auzit. Lectura ne oferă prilejul să cunoaştem de aproape realitate unor sentimente extreme, cum tot Mirodan subliniază:
„Autoarea acordă prioritate absolută adevărului şi autenticităţii credinţei în jurământul ce l-a legat cu decedata ei iubire - mână în mână - de parcă ar materializa versetul din cartea cântărilor: «Puternică precum moartea e dragostea»".

Citește mai mult:Adrian GRAUENFELS:  GETTA BERGHOFF - ULTIMA NINSOARE 

Magdalena BRĂTESCU IMPRESII DE LECTURĂ – „DADU” DE ADINA ROSENKRANTZ - HERSCOVICI

DADU ROM COP 1Volumul bilingv (română şi ebraică) al Adinei Rosenkranz-Herscovici a văzut lumina tiparului, după o lungă gestaţie, la o dată apropiată de comemorarea a cincizeci şi doi de ani de la moartea timpurie a tatălui ei. Scrierea autoarei este nu numai o lucrare perfect documentată despre viaţa şi activitatea părintelui său, ci şi un gest de supremă iubire, recunoştinţă şi admiraţie a fiicei faţă de el.

Rar mi-a fost dat să citesc o carte şi să am sentimentul că între paginile ei bat la unison inimile oamenilor care l-au cunoscut pe erou, sau ale căror drumuri s-au încrucişat cu al său şi, datorită lui, s-au simţit ocrotiţi, apăraţi, salvaţi, redându-li-se libertatea şi chiar viata.

Rar mi-a fost dat să mă implic atât de emoţional în subiect şi în dezvoltarea lui, să pătrund cu intensitate afectivă în toate cotloanele unei existenţe de excepţie până în a-l vedea aievea, de parcă ar fi revenit pe pământ, pe acest om fără pereche.

L-am cunoscut pe când eram o copilă, căci veneam adesea în casa lui, dar abia acum realizez că acele întâlniri au fost un privilegiu.

Titlul, hipocoristicul „Dadu”, este numele eroului principal al cărţii, avocatul bucureştean David Rosenkranz care, asemenea seniorului medieval Bayard, ar putea fi înnobilat cu titlul de „cavalerul făr’de frică şi prihană”. A fost unul dintre cei mai străluciţi, talentaţi şi apreciaţi pledanţi în anii 30-60, până la emigrarea sa în Israel. Dar nu numai atât. Avea stofă de conducător şi această calitate coroborată cu inteligenţa, bunătatea, cultura, filantropia şi umanismul său l-a adus de tânăr în fruntea obştei evreieşti.

A deţinut numeroase funcţii printre care cea de Preşedinte al Studenţilor Evrei şi, apoi, de Secretar General al reprezentanţei Uniunii Evreilor din România sub preşedinţia doctorului Filderman pe care l-a secondat timp de douăzeci de ani în toate activităţile de combatere a antisemitismului şi de apărare a drepturilor cetăţeneşti ale evreilor.

Citește mai mult:Magdalena BRĂTESCU  IMPRESII DE LECTURĂ – „DADU”  DE ADINA ROSENKRANTZ - HERSCOVICI

Vavila Popovici - O mare compatrioată vizionară

Cugetari Reflections 2017Enunțurile aforistice și eseistica Vavilei Popovici planează calme, limpezi, sub semnul lui Cogito, ergo sum… Intuiția ubicuu – prezentă în Om ca mensură a tuturor lucrurilor, (definită) ca atare încă de eladici…
Complinitoare a operei unei Vieți exemplare, ca existență netrădată de te miri câte încercări ale orgoliilor psihanalitice (v. Augustin Buzura, după gnostici sau numerologi, în genere cele ale paradigmei paranormalului… Unul dobândit prin autocunoaștere Aristotelică, Platonică). Cugetări recte sentințe.
Marea compatrioată este paradoxal fiica (Sophia) Limbii Române care își asumă, ne-o divinatoriu, filosofic neo-liberal (v. Mihaela Miroiu ș.a.) – înnăscuta și divinatoarea Clarviziune.
Deloc sisifică, ci mai degrabă om cu vultur propriu, prometeic, înnăscută și asumându-și viața ca operă poliedrică, de mare calibru emoțional, Vavila Popovici aparține deja neoclasicismului românesc fără frontiere.
Cercetătorii literelor vor trebui să-i analizeze și interpreteze creația, spre a o face cunoscută așa cum i se cuvine… Bucuria de a o fi cunoscut nu va încetini vămile vârstelor noastre, atât de asemănătoare, gemelare.
Prodigioasa operă a Vavilei Popovici merită a fi predată noii generații pre și Universitare, iar unde D-sa va decide, o bibliotecă să-i poarte numele.

Cugetări, 2017, ediție bilingvă
Eugen Evu, academician onorific în patrie și occident – iulie 2017.

Comprimate pentru sănătatea minții

Astfel am fost îndemnat să numesc noua carte – „Cugetări / Reflections” – tipărită de Vavila Popovici în USA, Columbia SC, și apărută în 08 July 2017. Este, dacă am contabilizat corect, cel de al 42-lea volum al autoarei, care a navigat, cu vânt bun din pupa, pe oceanul imprevizibil al literaturii, când pe corabia prozei, când pe cea a poeziei, dar şi pe iahturile de lux ale eseului şi, iată, al cugetării. Ca și alte câteva cărți publicate în anii anteriori, şi aceasta este bilingvă (română – engleză), autoarea locuind de câțiva ani în America.

Citește mai mult:Vavila Popovici - O mare compatrioată vizionară

Passionaria STOICESCU: DESPRE BOEMIE, MORALĂ ŞI JOCUL LINGVISTIC

TERZIU George BSAP cop1Încă din titlul ales, „Boeme şi alte proze scurte”, volum apărut la Editura Inspirescu, Satu Mare, 2017, colecţia „Scriitorii secolului XXI”, George Terziu demonstreză apetenţa sa spre joc – lingvistic şi semantic – „boeme / poeme” susţinând un soi de paronimie metaforică. În ce fel se traduce asta? De la început, autorul ne dezvăluie esenţa existenţei sale artistice şi a existenţei sale în general: boemia, traiul într-o dezordine indusă de crezul şi simţămintele sale, sinceritatea de a o recunoaşte şi a face acest gest cu un fel de curaj ostentativ.

Boemia poetică e susţinută însă de poezie adevărată, cu timbru propriu.”Linia imaginară” trasă de George Terziu are concreteţe, „Poeţii îi fac cu mâna din fum”, prietenii îi sunt „în creier”, iar lumea sa „e din sticlă murdară/ din fantezii şi din şoapte”. Omul contemporan văzut de poet înseamnă ”Omul trist din oraşul trist/ Cu viaţa lui repetată, rotundă/ Care se trezeşte la 8 dimineaţa/ Sorbindu-şi aerul şi silabele din ceaşcă/ Şi privirea lui blândă/ El nu urăşte pe nimeni, nu iubeşte pe nimeni,/ Este echidistant ca o floare tandră/ Puţină realitate şi multe amintiri ratate.../” Concluzia? „De atâta prostie se face seară/ Şi încep să ne crescă dinţii de lapte”. Această „minoritate” reprezintă majoritatea şi titlul poemului e pe măsură: „Concert de pian pentru majori”.

Citește mai mult:Passionaria STOICESCU:  DESPRE BOEMIE, MORALĂ ŞI JOCUL LINGVISTIC

Web Analytics