Rodica Elena LUPU: MIHAI EMINESCU A GÂNDIT PENTRU NEAMUL NOSTRU

LUPU E Rodica LUME MULTA OAMENI PUTINI copȊn faţa unei opere de artǎ, vizualǎ sau auditivǎ, dacǎ sensibilitatea noastrǎ esteticǎ nu tresaltǎ, şi uneori pânǎ la extaz, valoarea ei este nulǎ. De aceea şi în metafizicǎ, estetica participǎ în sfera afectivului, frumosul şi adevǎrul se impun în primul rând prin simţire. Oamenii insensibili sunt atrofiaţi fie din cauza unor insuficiente eforturi de gândire, fie din cauzǎ de ordin patologic.

Când Eminescu scrie: Credinţa zugrǎveşte icoane în biserici, se referǎ tocmai la acest sentiment, afectiv şi orizontul lui estetic. Afectivul şi implicaţiile lui estetice stau şi la baza gândirii biopolitice a neamului. M-a preocupat şi mă preocupă fenomenul biopolitic şi vă propun câteva pagini din opera politică a lui Mihai Eminescu: Putreziciunea socială şi politică; Degenerarea fizică şi intelectuală a naţiunii; In faţa lui Ştefan Vodă; Religia; Ideile Liberale si Conservatoare ale naţionalităţii noastre; Amestecul străinilor în România; Studii etnologice.

În politică, românul nu trebuie să importe idei străine despre dreptate sau adevăr, nici democraţie franţuzească, absolutism ţarist etc. Principiile politice ale românului să fie determinate de gândirea şi concepţia lui despre viaţă, patrie, familie şi credinţa lui. Asta cu atât mai mult, cu cât etnicitatea noastră este legată de existenţa milenară a spaţiului Carpatin. În ceea ce priveşlte concerpţia cosmogonică a poetului, am sesizat că mulţi critici literari, mai mari sau mai mici, îi atribuie lui Eminescu anumite influenţe Kantice sau pesimismul lui Schopenhauer.

În ce priveşte Kant, atât în Critica raţiunii pure, cât şi în Critica raţiunii practice, ideile lui sunt fundamentate pe raţionalismul spiritului protestant Luteran iar după unii autori, Kant suferă şi o influenţă a gândirii lui Platon. Schopenhauer este în adevăr pesimist însă Mihai Eminescu în toată opera sa poetică şi politică este un mare idealist.

Citește mai mult:Rodica Elena LUPU:  MIHAI EMINESCU  A GÂNDIT PENTRU NEAMUL NOSTRU

Daniel CORBU: TEODOR DUME SAU SINGURĂTATEA CA O RELIGIE SALVATOARE

DUME Teodor DEVORATORUL DE UMBRE cop1Unul dintre poeții adevărați și profunzi din peisajul liric românesc de azi este Teodor Dume. Născut în 1956, trăitor la Oradea, cu un debut editorial în 1985 (Adevărul din cuvinte, prefață de Gheorghe Grigurcu), cu excelente volume de poeme (Strigăt din copilărie - 1994, Azil într-o cicatrice - 2015, Vitralii pe un interior scorojit - 2016, Colecționarul de răni - 2017), Teodor Dume a fost ocolit cu metodă de făcătorii de topuri și liste de poeți din România. Ca un stigmat pecetea de scriitor local, regional, pe care la începuturi au purtat-o și Bacovia și Kavafis sau Faulkner!

Cartea pe care-o avem în față, pregătită pentru tipar, cu titlul Devoratorul de umbre, impune lectorului un poet metafizic, profund, coborâtor în sine, pentru a reveni cu prețioase mărgăritare lirice de dăruit semenilor. Altcineva le-ar numi coborâri în abis. N-ar greși! Pentru că prin tot ceea ce face, Teodor Dume încearcă să țină Moartea la cîțiva pași mai încolo. Și, ca orice poet blestemat, face asta ajutat de stările poetice, de cuvânt, de semnele unei iluzii universale, între care se simte confortabil, ca peștele în apă proaspătă. Spune poetul: „Sub singurătățile mele nopțile sunt reci.!. Și „În mine nu mai locuiește nimeni/ totuși/ din trup mi-au înmugurit umbre!” Pentru el liniștea e „o umbră ațipită pe trup”, singurătatea e „amanta perfectă”. Alteori „liniștea cotrobăie prin clopot”, iar „moartea își numără morții și tace”. Spun, fără a greși, că prezentei cărți nimic nu i se potrivește mai bine ca motto zisa lui Friedrich Nietsche „Eu sunt singurătatea devenită om”.

Pentru mine, cel care pledez pentru menținerea poeziei române în metafizic și nu în joculețe lirice exterioare, descoperirea lui Teodor Dume e o bucurie, iar lectura acestei cărți, o sărbătoare. Pentru că, poet al profunzimilor, al spectacolului ființial, poetul în discuție este constructorul unui univers liric magnetic, original. Simțindu-se un umil trecător „printre lucruri, lumini și umbre”, poetul încheie cu lumea un pact, mai precis Un fel de armistițiu: „uneori oamenii nu mai fac nimic/ trăiesc din priviri reciclate/ ridică din umeri/ a neputinţă şi/ se vor eroi/ timp în care unii/ scormonesc prin răni/ după o altă iubire/ eu azi o să fac/ ceea ce nu am/ putut/ o să ies din rană şi după/ ce am să o cos la loc/ voi încheia un armistiţiu/ cu mine însumi// şi asta pentru a nu-mi trăda inima.”

Citește mai mult:Daniel CORBU:  TEODOR DUME SAU SINGURĂTATEA CA O RELIGIE SALVATOARE

Cezarina ADAMESCU: PAȘI SPRE NECUNOSCUT - ÎNTÂLNIRI FANTASTICE ÎN ROMANUL LUI CRISTIAN PETRU BĂLAN „OASPEȚII DIN ELIZEU”

BPC OASPETI DIN ELIZEU copCa tot ce scrie Cristian Petru Bălan, și acest roman este neobișnuit, atât prin subiectul propus cât și ca modalitate de abordare. Domeniul parapsihologiei a fost atât de mult cercetat de oameni de știință și de scriitori încât, s-ar putea crede că nu mai oferă nimic nou. Dar, dincolo de toate datele în sine, vor exista întotdeauna noi experimente și descoperiri care vor valida ori invalida, informațiile existente. Pe de altă parte, experiențele paranormale, practicile spiritiste, exercită întotdeauna o atracție deosebită pentru om și vor exista mereu adepți pentru acele tulburătoare comuniuni cu lumea de dincolo. Povești de viață și de moarte, de aici și de dincolo, reunite între copertele unei cărți de excepție. Un adevărat ghid informativ despre mari personalități ale omenirii, fie pozitive, fie negative, care au rămas în conștiința posterității prin faptele lor. Experiențe yoghine, experiențe extracorporale, experiențe telepatice, tot ce ține de tainele creierului uman, spiritism și interpretarea fenomenelor spiritiste, levitație, povești despre fantome care se materializează, dar și experimentele marilor savanți, Tesla, Edison, Hașdeu, Einstein și Marconi despre lumea de dincolo, despre Experimentul Philadelphia, despre vocile morților, înregistrate de Konstantin Raudive și despre straniile manifestări psihokinetice ale Ninei Kulaghina și multe alte subiecte curioase, incandescente, rodul muncii de cercetare asiduă a mii de savanți, dar și rodul fanteziei lor, sunt menite să stârnească interesul pentru astfel de subiecte. Un subiect aparte este și cel al teoriei metempsihozei, atât de mult tratat de-a lungul veacurilor.

Discuția din debutul romanului, între un personaj real, un bătrân inginer ploieștean și autorul cărții, constituie baza tratării acestor subiecte de larg interes pentru publicul cititor, dar și pentru omul comun, pentru a-l mai scoate puțin din rutina zilnică. Acestea se pot încadra în categoria lucrurilor extraordinare, de excepție. Autorul subliniază faptul că aceste fenomene, sunt rodul interveției forțelor demonice, care acționează în lume, acolo unde găsesc un „teren slab”, adică o slabă credință și o mare îndoială. Ședințele de spiritism nu sunt decât contactul cu demonii care împrumută vocea și caractersticile celor solicitați să iasă din morminte și să vină la „întâlnirea” cu cei vii, de obicei în crucea nopții, pe întuneric, în locuri obscure.

Citește mai mult:Cezarina ADAMESCU:  PAȘI SPRE NECUNOSCUT - ÎNTÂLNIRI FANTASTICE ÎN ROMANUL LUI CRISTIAN PETRU...

Ohara DONOVETSKY IPOSTAZE ALE FEMINITĂȚII Note despre volumul de versuri „Legi nescrise” (Editura Armanis, Sibiu, 2018)

TISCHER LEGI NESCRISEVolumul de versuri al Andrei Tischer se construiește ca o elaborată definire a unui sine ipostaziat multiplu, dar aflat permanent în raportare la Celălalt. Imaginea care se desfășoară înaintea ochilor cititorului este aceea a unui drum de la Ea la El, aflați, de cele mai multe ori, în puncte opuse, situate la capetele a două infinituri. Iubirea mijlocește întâlnirea dintre aceste două universuri și, în egală măsură, în punctul zero al întâlnirii dintre acestea se alcătuiește sau se găsește poezia - pare să spună autoarea -, aici este zona de liniște, de tăcere, locul aflat în afara timpului, spațiul în care ființa se revitalizează, în care se recompune și se analizează. Aici, la limita dintre cele două lumi, se află o gară, un peron, aici se poate trage aer în piept sau se anulează suferința și se suspendă timpul. Și de bună seamă, aici se făurește poezia. O poezie a viscerelor, a trăirilor intense și minuțios analizate, o poezie construită cu foame, sete, rană, oase, sânge ca expresie a sincerității sau a suferinței înțelese ca necesitate a creației: în inima mea nu mai e loc de sânge sau ei nu știau că mi se terminase tot sângele. Poeziile din volum sunt confesiuni și încercări de definire a eului prin raportare la timp sau la cuvânt, dar permanent prin raportare la iubire, fie ea suferință sau extaz: sunt rana din tâmplă sau sunt memorie întoarsă acasă pe scut. Nimic nu există fără iubire, e rătăcit drumul (Labirint), În afara iubirii nu e nimic, e glaciațiune, e apocalipsă, ceea ce conduce la imposibilitatea de a crea: nu mai scriu poezie de la plecarea ta (Istoria unei catastrofe). Iubirea este descrisă în diverse chipuri: ca teatru de război, pe de o parte, dar și ca joc, candid sau hazardat, cu flori, fete sau băieți, melodii sau cântăreți,/ cu alba neagra și cu v-ați ascuns (Domenica) sau, dimpotrivă, periculos, de noroc, ca o ruletă rusească, pe de altă parte; ca frenezie a simțurilor, dincolo de toate legile și emoțiile, dar și ca stare de seninătate, de repaus, ca o zi de duminică.

Citește mai mult:Ohara DONOVETSKY  IPOSTAZE ALE FEMINITĂȚII  Note despre volumul de versuri „Legi nescrise”...

Romanul de debut „Vin acasă Andagio!” - Georgeta Ghenea

DSC 0686Fie că ne aflăm în țară, fie că ne aflăm dincolo de hotare, într-o lume străină de cea pe care am cunoscut-o odinioară, la un moment dat, toți mai devreme sau mai târziu suntem chemați acasă.
Romanul meu de debut „Vin acasă Andagio!” a apărut la editura Coresi Publishing House și îndeamnă cititorul să se regăsească pe sine în acest tumult al vieții și să conștientizeze mărginirea acestei lumi.
Câteodată ne pierdem prin graba vieții, trecem unii pe lângă alții ca într-o vâltoare a timpului. Ne oprim o clipă și apoi iar alergăm haotic, lovindu-ne de cuvinte, de situații, de ziduri ce și ele se macină de intemperii.
Și atunci, obosiți de acest zbucium al unei societăți mereu pe fugă simțim nevoia să ne odihnim.
„Vin acasă Andagio!” poate fi clipa de respir al sufletului pentru fiecare dintre noi.
Lansarea acestuia a avut loc în data de 1 iunie 2018, în cadrul Târgului International de carte Bookfest.
Andagio, acest termen abstract, inexistent ca și cuvânt recurent desemnează sufletul și crește duhovnicește odată cu înaintarea în vârstă a personajului principal.
Veți regăsi o frumoasă poveste de dragoste între un tânăr filozof și o slovacă. Acțiunea se petrece în cel de-al doilea război mondial.
Pentru a scăpa nevătămat din acest război nemilos sublocotenentul Ioan Staicovici, personajul principal al romanului se refugiază în munți și duce o viață ascetică, închinată lui Dumnezeu.

Citește mai mult:Romanul de debut  „Vin acasă Andagio!” - Georgeta Ghenea 

Adrian BOTEZ: OARE, DEJA, MERITĂM? Glose la ANTOLOGIA realizată de doamna ELENA ARMENESCU: „UNIREA FACE PUTEREA”

UNIREA FACE PUTEREA cop1…Toate cărţile (bune…) merită respect, dar aceea pe care o am în faţă, acum, merită un respect cu totul deosebit. Este o “Antologie Centenară”, alcătuită de doamna ELENA ARMENESCU : “UNIREA FACE PUTEREA – 100-ROMÂNIA: 1918-2018 – SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ”, editată (splendid!) la Râmnicu Vâlcea, de Editura Antim Ivireanul, 2018. Evident, nu Antologia împlineşte suta de ani – ci Antologia evocă, “sine ira et studio” (din punct de vedere istoric, cultural şi literar), împrejurările şi reacţiile lirico-patriotice, faţă de „UNIREA CEA MARE”, cum i se mai zice actului istoric, de la 1 Decembrie 1918. Unirea Ardealului, cu Patria-Mamă. Sau, dacă vrem să fim exacţi, Unirea MAMEI cu Fiica... – ...pentru că, în Ardeal, bate inima Sarmizegetusei, cea atotîntemeietoare, precum în Carpaţi, aşa şi-n lume...

Având în vedere că Antologia de faţă se referă la un act politico-spiritual, care a preocupat şi frământat o Europă întreagă (după primul război mondial), se pune problema: această carte poate deranja-irita sensibilităţi europene? Da şi nu: cine-i fără minte, se simte agresat şi de o floare de grădină, ori de un fluture...; dar cine-i cu minte (şi cu echilibru deplin în mintea aceea), citeşte, admiră, discută-comentează. Doamna ELENA ARMENESCU (ca artist cu autoritate) putea, dacă ar fi căutat, cu orice preţ, scandalul senzaţional, „profitabil”, să alcătuiască o Antologie-de-scandal – periculoasă, pentru însăşi existenţa poporului român.

Citește mai mult:Adrian BOTEZ:  OARE, DEJA, MERITĂM?  Glose la ANTOLOGIA realizată de doamna ELENA ARMENESCU:...

Constantin MOȘINCAT: SEMNAL DE CARTE – NICOLAI MOGHIOR „REGELE FERDINAND”

MOGHIOR N FERDINAND1 COP1În cinstea Centenarului Unirii Basarabiei cu România, de la 27 martie 1918, Editura Tipo MC, din Oradea, ne propune o poveste adevărată, exprimată prin vocea cea mai autorizată și informată a momentului: Regele Ferdinand I. Momentul apariției coincide cu o sumă de acțiuni cultural, științifice și patriotice legate de eveniment, pe care orădenii le/au gândit și pus în operă. Între acestea aparițiile editoriale sunt salutate și prezente pe afișele care omagiază faptele înaintaților. Cu modestele posibilități, Editura Tipo MC, aduce în actualitate cea mai marcantă personalitate a acelor zbuciumate vremuri de suferințe ce au măcinat deopotrivă poporul, armata și implicit structurile Coroanei României. Despre evenimentele petrecute, acum 100 de ani, se povestește în carte prin glasul, neexprimat încă, al documentelor emanate, chiar pe câmpul de luptă, de la însăși autorii, și autoritățile instituționale, ale marilor decizii din vremea războiului pentru întregirea neamului românesc. În acest context, lucrarea este o continuare a preocupărilor de cercetare științifică, pe care autorul și editorul, l-au consacrat temei, de-a lungul timpului, pe care o supunem atenției cititorul cu o recomandare semnată de: conf. univ. dr. Răduţ Bîlbîie, Directorul Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale.

*
„Apariţia cărţii „Regele Ferdinand I – cuvânt pentru unirea neamului românesc. O poveste adevărată: Basarabia :1918" este un adevărat motiv de bucurie pentru pasionaţii de istorie şi nu numai. Pe lângă plăcerea oferită de numărul impresionat - 26 - de fotografii de calitate, atent selectate din patrimoniul Muzeului Militar Naţional„Regele Ferdinand I”, cititorul află o sumedenie de informaţii cuprinzătoare despre viaţa regelui Ferdinand I, „suveranul care a pus mai presus de interesele personale şi de familia sa germană înfăptuirea năzuinţelor milenare ale poporului român”.

Citește mai mult:Constantin MOȘINCAT:  SEMNAL DE CARTE – NICOLAI MOGHIOR „REGELE FERDINAND”

Rexlibris Media Group: LANSARE DE CARTE – DAN TEODORESCU – ESEURI CU BALONUL OVAL

TEODORESCU Dan2 LANSARE APR2018Spectacol de zile mari cu ocazia lansării cărţii „Eseuri cu balonul oval", de jurnalistul Dan Teodorescu

În seara zilei de vineri, 20 aprilie 2018, pe durata a patru ore, Salonul Moldova din incinta Hotelului Moldova din Iaşi a găzduit spectacolul de lansare a cărţii „Eseuri cu balonul oval", de jurnalistul Dan Teodorescu. Binecunoscutul om de presă din străvechea capitală culturală a Moldovei a organizat un eveniment artistic de zile mari, în parteneriat cu Asociaţia Literară "Păstorel" Iaşi (ALPI), publicaţia "Sport Fan Club", Liga Scriitorilor Români - Filiala Iaşi-Moldova, Cenaclul "George Topârceanu" şi conducerea Hotelului Moldova Iaşi.

Cartea pusă în dezbatere publică numără 608 pagini şi în ea este tratată evoluţia rugbyului ieşean şi românesc de-a lungul timpului, cu cele mai importante evenimente sportive care au avut loc pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Dealul Copoului, pe stadionul Nena-Constructorul, stadionul Agronomia-Sandu Ville-Gorun, pe TEPRO sau Tineretului.

Există şi o bogată galerie foto pe teme rugbystice, dar şi un capitol pe teme culturale, cu evenimentele la care a participat în acest an autorul cărţii, jurnalistul Dan Teodorescu, care este şi membru UZPR şi APSR, membru senior în ALPI şi vicepreşedintele Ligii Scriitorilor Români - Filiala Iaşi-Moldova, cu publicaţii multiple pe teme sportive şi de cultură în mass-media din România şi străinătate.

Pentru început, după ce Dan Teodorescu a mulţumit celor peste 80 de oameni prezenţi la evenimentul de la Hotelul Moldova, s-a ţinut un moment de reculegere în memoria celor care au trudit în rugby-ul ieşean de-a lungul timpului, cartea fiind dedicată acestora. Au prezentat apoi cartea "Eseuri cu balonul oval" şi activitatea jurnalistului Dan Teodorescu importanţi oameni de cultură şi sport din Iaşi, precum George Marici, Corina Matei-Gherman, Emil Gnatenco, respectiv Clement Nemesniciuc, Ciprian Ursu şi Petru Vieru.

Citește mai mult:Rexlibris Media Group:  LANSARE DE CARTE – DAN TEODORESCU – ESEURI CU BALONUL OVAL

Valentin MARICA NOTE DE LECTURĂ – DANIELA GÎFU - SPOVEDANIA UNEI PANTERE

GIFU Daniela SPOVEDANIA UNEI PANTERE cop1Titlul surprinde; la început. Apoi, intrând în inima textului, îi apreciem poetei inspirația titlului și câmpurile de sensibilitate ale versurilor definind călătoria spre Sine (amintind de Călătoria spre mine însămi, titlul unui volum de Ileana Mălăncioiu).

Spovedania unei pantere e o noua carte despre voia mea, voia ta și voia Lui (și acordul dintre acestea!), când, cum consemna Serghei Bulgakov în Lumina neînserată, „creatura încă mai geme și întreaga lume tânjește și suferă din cauza amestecului și înfruntării dintre bine și rău.” Trecerea de la voia noastră la voia cerească, într-o dureroasă alternanță a stărilor de conștiință, este cale de urmat în scrierile Danielei Gifu, o „rechemarea la ordine” (v. Georges Gusdorf). Despre ieșirea din îndărătnicia individuală și întâlnirea cu spiritul divin disertează Daniela Gifu în „33. Jurnal de inițiere spirituală” sau în „eu, tu și El”, dar și în volumul de versuri „Spovedania unei pantere”, Editura Vatra veche, 2017.

Acestuia din urmă îi parcurgem litera și spiritul în Zilele de Paști, când înflorește pustia precum crinul, înviind nu doar firea, ci și Cuvântul. Poeta iese precum actorul sub reflectoarele scenei spre a ne spune câtă mirare e în Învierea Cuvântului și câtă nădejde în împlinirea Legii Divine sau câtă înfăptuire a asemănării noastre cu Dumnezeu prin eliberarea din zădărnicie. Spovedania unei pantere e mizanscena căinței (a rugăciunii cu sfințenie; poetei îi repugnă rugăciunea „fără sfințenie” și fără culoare) și, apoi, a mântuirii, a apropierii de potir, după ce eul liric simte stingerea sălbăticiei panterei. Căci vine o vreme a decantărilor, când se împuținează ființa Lutului, înmulțindu-se ființa Duhului. Scria Emil Cioran: „M-a apucat o pasiune nebună pentru tot ce e pur și nefalsificat în lumea asta de indivizi acri, sceptici și incapabili de sacrificii.” Asemeni filozofului, poeta are revelația a ceea ce este esențial, voind să schimbe cursul timpului, trecându-l prin bătăile de ceasornic în stare să limpezească ochii împăienjeniți și să aducă „vinul nou în burdufuri noi” (Matei 9; 16-17) firii înrobite. Cu alte cuvinte „cu pace să ieșim”. Nu întâmplător cităm din trama liturgică, atâta timp cât poeta, căutându-și Sinele (ne pierdem dacă nu ne căutăm destul), își rostește spovedania într-un acompaniament liturgic (de altfel discret) menit să prefigureze bucuria rodului și, mai departe, înnoirea lumii. Linia de orizont a poetei e întruchiparea seraficului, aleea ce duce la capătul Cerului (Te urmez), unde poate avea loc cununia speranțelor.

Citește mai mult:Valentin MARICA  NOTE DE LECTURĂ – DANIELA GÎFU -  SPOVEDANIA UNEI PANTERE

Web Analytics