Rexlibris Media Group: LANSĂRI DE CARTE LA REGHIN

LANSARE REGHINMuzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin și Primăria Municipiului Reghin au organizat mai multe lansari de carte. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 3 martie 2018, începând cu ora 19:00, în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului „Întâlnire cu femeia din tine”, publicul iubitor de carte. Este vorba de un „itinerariu spiritual”, după cum ar spune Mircea Eliade, în versuri și proză, ce trebuie să devină o experiență obligatorie pe drumul desăvârșirii fiecăruia dintre noi.

Daniela Gîfu – volum de versuri „Spovedania unei pantere”, ilustrat de Mihai Bandac, pictot și prefațat de Nicolae Băciuț, criitor, Ed. Vatra veche, Târgu-Mureș, 2017.

„Să fii doctor în informatică și doctor în filosofie, cu licență în fizică și master în comunicare și relații publice, să fii preocupată de inițiere spirituală, dar și de discursul politic, de dezvoltare comunitară și incluziune socială din/în perspectivă socio-economică și să scrii și poezie - ei asta da încurcătură. Cu siguranță însă că în teritoriile științei, atunci când le parcurge, Daniela Gifu caută/pune și poezie, iar în toată poezia sa caută/pune și știință.” (Nicolae Băciuț)

Dan Mircea Fărcaș - volum de proză „Virtuți adormite”, prefațat de Alexandru Cistelecan, critic literar și Dan Dungaciu, sociolog, Ed. University Press, Târgu-Mureș, 2015.

Citește mai mult:Rexlibris Media Group:  LANSĂRI DE CARTE LA REGHIN

Marian NENCESCU: BOLERO DESPRE TURISM ȘI SPECIFICUL NAȚIONAL ÎN SPANIA

BOLERO cop1Prima participare a Principatelor Unite la o expoziţie Universală are loc în 1867, la Paris. Responsabil de proiect cum s-ar spune în zilele noastre, savantul Alexandru Odobescu (1834-1895), ce ocupase această funcţie încă din timpul guvernării lui Cuza-Vodă, a expus pe Champ-de-Mars un întreg inventar de obiecte şi imagini ce constituie şi azi nucleul conceptului de specific românesc, de la costumele tradiţionale, la inventarul casnic şi de la planşele cu biserici, la modele decorative extrase de pe frescele de la Argeş. Cu totul, după cum reiese şi din broşura Notice sur la Roumanie, tipărită cu acest prilej, s-a urmărit a se elimina din imaginarul colectiv al lumii civilizate vechiul stereotip al cetăţii asediate, a insulei de latinitate dintr-o mare slavă, cum era perceput anterior spaţiul local românesc şi a se promova ideea, productivă economic, după care românii nu ar fi, ca popor, cu nimic mai prejos decât confraţii lor belgieni, francezi ori englezi, ba chiar din contră, identitatea românească, de la Bizanţ încoace, înseamnă un spaţiu cultural civilizat şi un interior confesionalizat.

Cu totul, participarea României la acest conclav al economiei mondiale a avut ca rezultat reinventarea folclorului şi a vârstelor de aur ale istoriei naţionale, de la tradiţia romană, la cea bizantină, şi în sfârşit, la Şcoala Ardeleană, prilej de reflexie asupra latinităţii dar şi a civilizaţiei româneşti, în ansamblu. Surprinzător, reeditarea manifestării, din 1937, pe aproximativ acelaşi amplasament, nu a făcut decât să reconfirme tezele lui Odobescu, de data aceasta promovate de Dimitrie Gusti, iniţiatorul, între altele, a unei sociologii originale, purtând chiar numele de ştiinţă a naţiunii române, bazată pe metoda monografică şi promovată cu succes de Şcoala Sociologică de la Bucureşti.

În mod surprinzător, expoziţia a promovat cu succes conceptul de noua Românie, amestec de naţionalism (romantic) şi clasicism de inspiraţie ariană. Prin concepte precum Delta Dunării – edenul melancolic, ori bisericile maramureşene din lemn – România organică şi profundă, Regatul român făcea dovada că ştie să gestioneze „ştiinţa naţiunii”, orientând-o către un specific local, sănătos şi unitar. Alături de emblema – Regele Carol, Mecena al culturii, românii au folosit cu succes şi elementul folcloric, etalat din plin la Pavilionul-restaurant, construit după planurile lui Octav Doicescu, unde concertau zilnic taraful lui Grigoraş Dinicu, naiul lui Fănică Luca, căluşarii selectaţi de Harry Branner, şi vocea jovială şi distinsă a Mariei Tănase.

Citește mai mult:Marian NENCESCU:  BOLERO DESPRE TURISM ȘI SPECIFICUL NAȚIONAL  ÎN SPANIA

Mirela-Ioana BORCHIN-DORCESCU: CELESTA – O POVESTE DE DRAGOSTE (1)

BORCHIN DORCESCU Mirela Ioana CELESTA cop1Căci, dincolo de-a lacrimii perdea,
O-mbrăţişai. Şi EA te-mbrăţişa.
(Eugen Dorcescu, Triada)

Într-o seară posacă de iarnă, după ore, când îmi strângeam lucrurile, s-a apropiat o studentă de catedră. Cu un zâmbet sfios, s-a aplecat spre mine, de parcă ar fi vrut să rămână totul între noi, şi m-a întrebat: „Doamna profesoară, cum vorbiţi dumneavoastră cu soţul...?” Ce era să-i răspund, de unde să încep, unde să mă opresc? De fapt, pentru mine conta mai mult decât orice că ea se întrebase asta, că o preocupa aşa ceva... Oare chiar încercase să-şi închipuie felul cum vorbeşte profesoara ei cu Teodoru? M-a surprins că nu i-a spus pe nume, ci s-a referit la el în calitate de soţ al meu, al doamnei profesoare! Nu-mi venea să cred că am stârnit o asemenea curiozitate în rândul studenţilor! Am început să-i povestesc, cu o însufleţire nouă, cum am primit, în acest an, ceea ce, poate, de mult mi se cuvenea, dar pentru care niciodată nu e prea târziu...

***
Borchin-Dorcescu, Mirela-Ioana
Celesta (O poveste de dragoste)
Editura Mirton, Timişoara, 2018, 210 pg.

Capitolul I: Pe mine mă caut

Am primit zeci de telefoane, mailuri, inter­pelări cu întrebarea: „Cine e personajul din finalul Punctului interior, cel ce rosteşte propoziţia «Pe mine mă caut»?” Cei mai mulţi veneau cu presupuneri: „E Tudor, s‑a materializat spiritul lui Tudor... I-a făcut Corinei bucuria asta...” Sau: „E Dan Moraru, cel din tren. Nu poate fi Tudor. Ea s‑a trezit la realitate. E cu picioarele pe pământ, nu mai visează la stele verzi”. Le răspundeam în funcţie de inspiraţia de moment. În general, le dădeam dreptate, mai cu seamă fiindcă voiau să-şi verifice ipotezele şi tăria raţionamentului. Eu exprimasem acolo, în acel prim roman al meu, o stare de spirit. Personajele erau fictive. Cel puţin, aşa credeam la ora aceea. Nu-mi puteam închipui că ele există în proximitatea mea. Când eram foarte mică şi mă uitam, printr‑un geam spart, de la vreo cinci metri de televizorul alb-negru, la desenul animat „Băieţelul de pe afiş”, credeam într-adevăr că, atunci când nimeni nu‑l vede, acesta se dă jos de pe stâlp şi trage-o fugă după un corn cald sau după o îngheţată, joacă tontoroiul, bate o minge de-un zid, ori îşi ia medicamente de la farmacie, căci a răcit după ploaie...

Citește mai mult:Mirela-Ioana BORCHIN-DORCESCU:  CELESTA – O POVESTE DE DRAGOSTE (1)

Răzvan VONCU: HOINAR DE SUFLET, HOINAR PRIN SUFLET

CACIULARU Roni HDSH cop1Recent lansat la ICR Tel Aviv, volumul „Hoinar de suflet halandala”, al scriitorului și gazetarului Roni Căciularu, poate concura cu succes la titlul de cea mai bună carte a anului, publicată în limba română în Israel. Dar, mai mult decât atât, este o carte care trece fără probleme Mediterana, adresându-se cititorului din țară și integrându-se firesc în literatura română, cea, vorba lui Călinescu, indivizibilă.

Aceasta, în pofida faptului că, în chip firesc, locuind în Țara Sfântă din 1983, majoritatea „hoinărelilor” băcăuanului Roni Căciularu au loc prin realitatea israeliană. In special prin Tel Aviv, un oraș prin care scriitorul este (pe bună dreptate!) îndrăgostit, și pe care îl cunoaște în toate aspectele sale. „Hoinarul” este, de fapt, un iscusit reporter literar, un prozator care se plimbă nu numai pe străzi, în galerii de artă sau parcuri, ci și prin stări de spirit, prin amintiri și cultură.

„Hoinărelile” încep cu o „luare în posesie” a Tel Aviv-ului: poartă de intrare în Israel a noilor „olim” și, totodată, fascinantă metropolă a spiritului evreiesc, întâiul mare oraș întemeiat de poporul lui Israel din timpurile biblice încoace. Prima proză, care dă și titlul volumului, este o „mise en abîme” a întregului, căci, redactată în fragmente, punctează toate „popasurile” pe care următoarele proze le vor face prin realitatea israeliană și românească. Străzile, parcurile, forfota, arhitectura, colțurile vechi din Yaffo: toate instituie o stare, sub semnul căreia receptăm textele următoare.

Citește mai mult:Răzvan VONCU:  HOINAR DE SUFLET, HOINAR PRIN SUFLET

Daniel IONIŢĂ: O ISTORIE DIN UNGHIURI COMPLEMENTARE

ANGHEL Petre IPALRP cop1O analiză la „Istoria Politică a Literaturii Române Postbelice”
a lui Petre Anghel

Comparat cu munumentalul volum Istoria Literaturii Române 1940-2000 a lui Alex Ştefănescu, volumul lui Petre Anghel nu apare atât de amplu. Dar pentru că abordează literatura română din cu totul alt unghi decât cel abordat de faimosul critic şi istoric literar - Istoria Politică a Literaturii Române Postbelice a lui Petre Anghel este de referinţă pentru cititorul interesat de ce anume s-a petrecut în culisele şi pe coridoarele tenebroase ale luărilor de decizii cu privire la literatură, volume, scriitori, edituri, pe vremea dictaturii comuniste - şi care au fost victimele, multe neştiute de critici şi de public, ale acesteia.

Dacă Alex Ştefănescu se ocupă eminamente de partea literară şi face referinţele necesare şi pertinente la politic, în măsura in care acesta a afectat opera unui scriitor, Petre Anghel subliniază în mod special influenţa politică, şi implicarea politică (mai mult, mai puţin, sau în rare cazuri de loc) a scriitorilor, editurilor, şi politicienilor, a securtăţii - elemente care se încrucişează intr-un dans de multe ori diabolic, uneori ilar, rareori benefic - şi care-şi lasă amprenta în mod direct pe fielele tipărite, sau uneori interzise, ale volumelor aparute, ori modificate înainte de apariţie, ori moarte din faşă.

Citește mai mult:Daniel IONIŢĂ:  O ISTORIE  DIN UNGHIURI COMPLEMENTARE

Lucian-Zeev HERŞCOVICI: DAVID (DADU) ROSENKRANZ DIN VIAŢA UNUI AVOCAT ŞI LIDER EVREU DIN ROMÂNIA ÎN SECOLUL XX

DADU X2Recent am primit o carte bilingvă, în ebraică şi română, care mi-a atras atenţia datorită titlului ei: „Dadu” (Betapress, Ashdod, 2017; 144 & 109 pagini, incluzând şi fotografii documentare). Este biografia fostului activist al Uniunii Evreilor Români, avocatul David (Dadu) Rosenkranz, scrisă de fiica lui, profesoara de liceu Adina Rosenkranz-Herscovici.

Volumul este util pentru cercetătorul istoric, deşi este o evocare familială şi nu o biografie academică. Autoarea însăşi – care este şi editoarea documentelor şi evocărilor – afirmă în prefaţă că: „volumul... nu e conceput şi nici scris ca o carte închegată care să îmbine în mod armonios fapte autentice ale personajului principal cu evenimente istorice autentice şi cu crâmpeie din viaţa sa personală, ceea ce ar fi făcut poate din el un roman pasionant, dar pe care eu aş fi fost incapabilă să-l scriu”. Ea adaugă că: „volumul cuprinde în primul rând documente autentice, scrise sau dictate de Dadu însuşi, în propriile sale cuvinte; apoi, relatări şi mărturii scrise şi spuse de oamenii care au avut norocul de a-l cunoaşte în perioade grele şi de a beneficia de sprijinul sau/şi de prietenia lui; şi, în sfârşit, mini-amintiri, gânduri, anecdote, pe scurt, fragmente de viaţă cu el”.

Citește mai mult:Lucian-Zeev HERŞCOVICI:  DAVID (DADU) ROSENKRANZ  DIN VIAŢA UNUI AVOCAT ŞI LIDER EVREU DIN ROMÂNIA...

Elena BUICĂ: LANSAREA CĂRŢILOR MELE LA „BIBLIOTECA DIN ALEXANDRIA”

BUICA Elena SGV IDL COPS WBPrimul cuvânt despre lansarea cărţilor mele la Biblioteca judeţeană „Marin Preda” din Alexandria –Teleorman, este mulţumire, o mulţumire sufletească şi o bucurie asemenea unei înălţări de spirit…

Mă aflam pe meleagurile Teleormanului de aproape o lună, bucurându-mă de reîntâlnirile cu prietenii, rudele, cunoscuţii şi sătenii de care mi-a fost atâta dor, de revederea locurilor care cuprind în adâncul lor tainele comorilor de visuri şi speranţe de pe vremea când credeam că pot atinge cerul cu mâna, înaripată de speranţele părinţilor investite în mine. Toate şi totul, văzute şi muiate în necuprins, m-au adus de la cei 8.000 kilometri distanţă, cu dorinţa tainică de a le spune spiritelor părinţilor mei că ceva din speranţele lor le-am îndeplinit şi le pun la picioarele lor.

O toamnă frumoasă şi blândă îşi întindea aripile moi peste tărâmul natal şi peste trăirile mele. Doream să-mi lansez cele două cărţi apărute în 2017 – „Sensul giratoriu al vieţii” şi „Între două lumi, Canada şi România” ediţie bilingvă - ambele apărute la Editura „Armonii culturale”, editor, George A Stroia. Iniţial, intenţionam să fac lansarea la Casa de Cultură din Roşiorii de Vede, unde, cu un an în urmă, fusesem primită cu braţele deschise la lansarea cărţilor publicate în anul respectiv. Dar, cum o astfel de acţiune nu ţine de voinţa sau de efortul unei singure persoane şi, mai ales că apăruseră şi alte activităţi care ar fi tins să se suprapună, am optat pentru o lansare la Alexandria, reşedinţa judeţului, activitatea desfăşurându-se la Biblioteca Judeţeană „Marin Preda”, pe 19 septembrie 2017. Am primit sprijinul personalului şi al directorului Viorel Fota, cărora le mulţumesc şi pe această cale.

Citește mai mult:Elena BUICĂ:  LANSAREA CĂRŢILOR MELE LA „BIBLIOTECA DIN ALEXANDRIA”

Georgeta BLENDEA- ZAMFIR: MĂRGĂRITARE DE RECUNOSTINŢĂ, PENTRU POEZIA CORINEI LIGIA PĂTRAŞCU

PATRASCU CL VAND ROCHIE DE MIREASA copÎnfiorat Universul declară: „Ars poetica’, sugestivei intarsieri de elemente sensibile strecurate în versurile Corinei Ligia Pătraşcu. Paradox metaforic de la alfa la omega, de la bine la rău, poezia include idei îmbrăcate într-o haină halucinant de sugestivă. Alternanţele ţâşnesc în aria strălucită. Optzecistă dar mult îmbogăţită ultramodern în linia poeţilor contemporani îmbrăţişaţi de nemuritoarea metaforă, poeta surclasează linia creaţiei actuale: „din săbii de foc se preling rubine”. Rubinele în sângeriul roşului se nasc în fiecare vers al volumului: „Vând rochie de mireasă”. Simbolul ochilor de păun devoalează impresionanta sensibilitate a poetei, fascinată de splendori.
„Aleargă zilele nopţile
...
săruta mâna Cerului îngenunchiate
însetate de roua clopotniţelor
crinilor”.

Voilà! Poveste de viaţă prinsă ca fluturii în boldurile de aur ai metaforelor, „clopotniţele crinilor”, mă poartă la George Călinescu care l-a menţionat pe Mihai Eminescu în „tăria unui crin”. Îl regăsesc pe Nichita Stănescu desfăşurând paradoxal cuvintele până ajunge la necuvinte. Că în „Bolero-ul” lui Ravel, muzica interioară a Corinei Ligia Pătraşcu desfăşoară tonul ambiental al ritmului încântător. Scorpionul din fiinţa poetei se mişcă înainte şi înapoi în oceanul lui Odin eminescian, umplut cu fantastice comori lucrate de maestra bijutieră. Noţiuni ca dorul, mirul comunică basme din universul complex, ancestral al spaţiul carpato-danubiano-pontic.

Citește mai mult:Georgeta BLENDEA- ZAMFIR:  MĂRGĂRITARE DE RECUNOSTINŢĂ, PENTRU POEZIA CORINEI LIGIA PĂTRAŞCU

Martha EŞANU: UN DECENIU DE BOOKLOOK-URI

REVISTA BOOKLOOK 43 2017Spre sfârşitul anului 2017 a apărut la Editura ieşeana PIM volumul omagial al revistei Booklook (2007-2017) intitulat „Un deceniu de Booklook-uri”. Editat sub egida Asociaţiei Literare „Păstorel” şi al Academiei Libere „Păstorel” Iaşi, “acest volum aniversar a fost realizat prin trudă şi sârguinţa lui Eugen Deutsch, redactor-şef al revistei Booklook, cel care a avut şi ideea acestuia şi a lui Gheorghe Bălăceanu, director adjunct al asociaţiei, coordonaţi fiind de Mihai Batog-Bujeniţă, directorul A.L.P.I..

În deschidere, volumul prezintă câteva repere istorice privind constituirea şi activitatea Asociaţiei Literare „Păstorel” şi a Cenaclului Literar Umoristic Academia Liberă „Păstorel” Iaşi afiliate Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi. Dintre aceste repere am notat câteva pe care le redam mai jos.

Din iniţiativa redacţiei ziarului „Flacăra Iaşului“ şi a Filialei locale a Uniunii Ziariştilor, la 12 februarie 1975, s-a constituit la Iaşi Cenaclul Epigramiştilor. Prima întâlnire a cenacliştilor, la care au fost prezente peste 70 de persoane, s-a bucurat de un deosebit succes. În şedinţa din lună martie 1975 poetul Nicolae Ţaţomir a fost ales preşedinte al cenaclului, iar George Petrone vicepreşedinte. Acest „conclav de literatură înveselitoare" a fost coordonat, mai bine de 30 de ani, de epigramistul George Petrone ales preşedinte în august 1975. La propunerea sa, după 1990, cenaclul îşi schimbă denumirea în Academia Liberă „Păstorel “Iaşi (A.L.P.I.). În anul 2006 George Petrone se retrage din funcţia de preşedinte iar scriitorul Mihai Batog-Bujeniţă este ales la conducerea asociaţiei literare şi a cenaclului literar-umoristic. De-a lungul celor 42 de ani de activitate, membrii cenaclului au obţinut peste 800 de premii naţionale şi internaţionale; au publicat aproximativ 180 de volume personale şi colective de epigrame, poezie şi proză şi au fost prezenţi cu numeroase creaţii în antologii naţionale, în culegeri de epigrama, poezie şi proza dar şi în publicaţii periodice din ţara („Epigramă”, „Intercultural”, „Spinul”, „Fereastra”, „Rapsodia”, „Hohote“, etc.) şi din străinătate („Observator “(Canada), „Jurnalul săptămânii “, „Viaţa noastră “, „Revista mea - Expres Magazin „(Israel), „Faleze de Piatră “(Anglia), „ProLitera”, „Aşii Români” „Vocea ta” şi „Agero” (Germania), „Gândacul de Colorado” (SUA), „NiramArt” (Spania), „Expresia”, „Antipozi”, „Australiana” „Argument” (Australia), „Confluenţe Literare”, „Singur”, „Cetatea lui Bucur” (România), ş.a.)

Citește mai mult:Martha EŞANU:  UN DECENIU DE BOOKLOOK-URI

Web Analytics