Gheorghe PĂUN: LANSARE DE CARTE: „CUMPĂNA ROMÂNIEI” DE CĂLIN GEORGESCU

CUMPANA ROMANIEI wbLuni, 10 octombrie, ora 17.00, în sala mare a Centrului de Cultură şi Arte „George Topârceanu” din Curtea de Argeş, se va lansa „Cumpăna României” (Editura Christiana, 2016) de Călin Georgescu, expert internaţional în dezvoltare durabilă.

Cititorii revistei „Curtea de la Argeş” îl cunosc pe autor, din revistă (a se vedea numărul din august 2016), din conferinţa ţinută la ziua revistei, ediţia 2015, de pe internet, de la televizor.

Este vorba despre o carte care propune un proiect de ţară, pune diagnostice lucide lumii şi României deopotrivă, dar propune şi soluţii realiste, ba chiar urgenţe („hrana, apă, energie”, sub sloganul „Pentru noi, prin noi înşine!”), o carte care se poate constitui într-un benefic program de guvernare.

Va vorbi despre carte prof. Pavel Chirilă (postfaţator al cărţii; cartea are şi două prefeţe, una semnată de Eugen Mihăescu, membru de onoare al Academiei Romane, şi una de subsemnatul), îşi va prezenta ideile autorul, într-o scurtă prelegere (urmată de o „sesiune de autografe”).

Sunt aşteptaţi iubitorii de cultură, prietenii revistei, toţi cei interesaţi în „mersul lumii”, în soartă României – aflată în cumpănă în această vreme.
------------------------
Acad. Gheorghe PĂUN
Curtea de Argeş
octombrie 2016

Ioan DAN: DINCOLO DE CURCUBEU

BALAN PC DINCOLO DE CURCUBEU copx1Romanul „Dincolo de curcubeu” (420 de pag.), primul roman religios din România, a fost scris la Chicago de Cristian Petru Bălan în numai o lună şi câteva zile: 16 mai-18 iunie, 1987. Coperţile color au fost realizate de autor. Cartea a apărut la editura „North America” din Chicago în 1992 şi a fost distribuită mai mult gratuit în comunităţile româneşti din America, dar şi în România. Acolo a fost copiată ilegal în 1994 de o editură pirat şi pusă masiv în vânzare, schimbându-se puţin numele autorului (Cristian Pătru Bălan în loc de Cristian Petru Bălan!), fără a se putea afla vreodată cine au fost autorii fraudei.

Încă de la apariţie, subiectul tratat (o tematică incluzând şi un complex roman de dragoste) s-a bucurat de o mare preţuire (printre cititorii acestor pagini numărându-se Regele Mihai I, ex-preşedintele Emil Constantinescu, Nadia Comăneci, maestrul Gheorghe Zamfir, Nicolae Furdui Iancu, Ştefan Hruşcă, Iurie Darie, criticul Aurel Sasu, actorul Ion Dichiseanu, mulţi preoţi şi pastori, scriitori şi poeţi, studenţi, elevi etc. Marele poet creştin Ioan Alexandru, după ce a citit romanul într-o singură noapte, l-a caracterizat cu entuziasm: „Excepţional!” comparându-l oarecum cu cu „Cămaşa lui Cristos”.) Cartea a fost recomandată la o emisiune a postului de radio „Vocea Americii” în limba română, precum şi de distinşii criticii literari M.N. Rusu şi Marian Popa, ultimul descriindu-i acţiunea în monumentala sa Istorie a literaturii române, intitulată „Istoria literaturii române de azi pe mâine”, dar lucrarea este amintită şi în câteva mari dicţionare biobibliografice tratând biografiile scriitorilor români.

Din cronicile literare dedicate acestui roman, cele mai ample aparţin lui Ioan Dan şi lui George Băjenaru, cunoscuţi publicişti români (aceasta din urmă a apărut sub titlul „Teism şi ateism în proza anti-comunistă”, având sub titlul „O carte despre dragoste şi convertire la credinţă, romanul „Dincolo de curcubeu”). Le vom prezenta pe amândouă, amintind şi câteva cuvinte despre autorii respectivi.

Redăm mai jos cronica romanului „Dincolo de curcubeu”, de Cristian Petru Bălan, (Editura Nort America, Chicago), apărută în ziarul ”Meridianul românesc” din Los Angeles, la 18 sept. 1998, pag. 11.

***

Citește mai mult:Ioan DAN:  DINCOLO DE CURCUBEU

MACOVEI TULCAN Voichita - LYGIA DIACONESCU - DOAMNE ALE SCRISULUI ROMANESC LA INCEPUT DE SECOL XXI

DL DOAMNE ALE SCRISULUI XXI copx1Ligya Diaconescu
Doamne ale scrisului românesc la început de secol XXI
Editura Olimpias, Galaţi, 2016

Titlul Antologiei apărută prin grija doamnei Ligya Diaconescu, este o metaforă grandioasă, ce poate părea pentru unii puţin pretenţioasă, dar care te atrage tocmai pentru a constata dacă, într-adevăr, reprezintă cu adevărat materialul cărţii. Mărturisesc scepticismul pe care l-am avut şi, poate, o oarecare teamă pentru ceea ce urma să descopăr în volumul monumental.

De la început, impresionează structura bine plăsmuită, sub formă de interviuri, prin care înţelegem că Ligya Diaconescu, om de cultură, deja cunoscut al acestei perioade, a ţintit aflarea câtorva lucruri edificatoare pentru literatura romană a începutului de secol XXI. Cu sinceritate, mărturisesc faptul că am căutat în textele Antologiei pagini bine create, literatură autentică, aşa cum ne-au învăţat marii noştri scriitori că se scrie pentru suflet si pentru minte totodată, iar textele reproduse s-au dovedit a fi cu adevărat captivante.

Doamnele care (în concepţia autorului Antologiei) reprezintă scrisul românesc de la începutul de secolul XXI au fost alese de scriitorul, publicistul şi editorul Ligya Diaconescu printr-o cunoaştere aprofundată a operei literare, dar şi a concepţiei despre artă. Aşadar, nu întâmplător. Ceea ce ni se pare extraordinar, într-o lume a discordiei, a dislocării, este faptul că Antologia doamnei Ligya Diaconescu uneşte scriitoare cunoscute atât în cultura română cât şi în diaspora. Multe dintre cele intervievate sunt scriitoare de limba română, dar şi de limba patriei adoptive, unitatea constând în calitatea actului literar. Întâlnim, de asemenea, scriitoare aparţinând atât Ligii Scriitorilor, dar şi Uniunii Scriitorilor, sau altele care aparţin atât Ligii cât şi USR.

Citește mai mult:MACOVEI TULCAN Voichita - LYGIA DIACONESCU - DOAMNE ALE SCRISULUI ROMANESC LA INCEPUT DE SECOL XXI

Răzvan VONCU: POEZIE: NELINIŞTE ŞI MÂNGĂIERE

DM FLOARE DE NISIP cop1Madeleine Davidsohn; Floare de nisip (Poeme) Editura 24 ore, Iaşi, 2015

Madeleine Davidsohn este una dintre cele mai cunoscute scriitoare de limbă română din Israel. Animatoare – împreună cu Biti Caragiale şi Francisca Stoleru - a Cercului Cultural din Haifa, scriitoarea este prezentă constant pe piaţa literară din Israel şi România, cu volume de poezie şi proză, care se bucură de o frumoasă receptare critică. Autoare complexă, Madeleine Davidsohn parcurge modalităţi diverse, de la poezia cu prozodie clasică la versul liber (şi chiar la rupturile avangardiste), de la proza realistă la cea cu inserţii fantastice şi onirice. Deşi discretă şi dezinteresată în a-şi promova imaginea, scriitoarea a reuşit să-şi consolideze, printr-o creaţie temeinică şi substanţială, prezenţa în actualitatea literară românească.

Recentul volum de poezie, intitulat „Floare de nisip” reprezintă, într-un anumit sens, o sinteză a experienţelor, literare şi de viaţă, pe care le-a străbătut până acum. Floarea de nisip, după cum ne dezvăluie poemul cu care se deschide volumul, este o metaforă a fragilităţii şi, simultan,a puterii poeziei. Ceea ce ne avertizează, prin urmare, că poeta este,indiferent de formula la care recurge, o conştiinţă ultragiată de de-sensibilizarea lumii contemporane. Ea reflectează (în poeme ca Hamsin, Vară fierbinte, În Galil, sau În Pustiul Sinai) pe marginea înţelesurilor a ascunse în spatele unei geografii încărcate de istorie. Poetul este,în cele din urmă,în concepţia Madeleinei Davidsohn, o fiinţă care caută înţelesurile tainice (simbolizate, într-un poem, de imaginea Muntelui Carmel) „Mă străduiam să înţeleg chemarea,/ semnal ce parcă-mi trimetea pământul”

Citește mai mult:Răzvan VONCU:  POEZIE: NELINIŞTE ŞI MÂNGĂIERE

Muguraş Maria PETRESCU: PASSIONARIA STOICESCU - SOMETHING ELSE THAN SIGNS

STOICESCU Pssionaria SETS copX1 wbPrestigioasa editură bucureşteană eLiteratura a publicat cartea binecunoscutei poete Passionaria Stoicescu, „Something Else than Signs” (Editura eLiteratura, Bucureşti, 2016, 121 pp.), versiunea în limba engleză de Muguraş Maria Petrescu şi David Paul Vnuck, Statele Unite ale Americii.

Poetul Vasile Poenaru, directorul editurii, spune că „Varianta internaţională (cu ISBN de Statele Unite ale Americii, care se tipăreşte şi se livrează local în USA şi Canada) poate fi accesată pe: https://www.createspace.com/6549735 iar ediţia digitală Kindle, pe Amazon: http://amzn.to/2bQr03U. Ambele linkuri se pot trimite diasporei române şi / sau vorbitorilor de limbă engleză.” Cartea va fi lansată în lunile următoare la Bucureşti şi la Bistriţa cu ocazia Festivalului Internaţional de Teatru „Liviu Rebreanu”.

Passionaria Stoicescu vine să ne supună atenţiei un corolar poetic care să-i explice arta scrisului, pe care îl stăpâneşte cu măiestrie de o viaţă, jucându-se cu el ca un copil, posedându-l cu toată fiinţa şi trăirea ei de scriitoare. Poeziile ei sunt misterul ironic în datul sorţii, dorinţa acută de explicaţie şi auto-explicaţie, folosind metoda paradoxului perfect care, deşi ascuns într-o mănuşă de catifea, loveşte direct la ţintă. „Something Else than Signs” este jocul culorii închis/deschis, exprimat prin cuvinte calde, clare, simple, uneori luminoase, contrase în tuşe puternic întunecate ce vin să-i acopere existenţa, identitatea, să o acopere chiar pe ea ca fiinţă. Umană?! Femeie?! Poetă?! Cât din toate acestea este foarte greu de spus sau de stabilit într-o proporţie exactă.

Citește mai mult:Muguraş Maria PETRESCU:  PASSIONARIA STOICESCU  - SOMETHING ELSE THAN SIGNS

Gheorghe PĂUN: LANSARE DE CARTE EVENIMENT

GEORGESCU CUMPANA ROMANIEI copx1 wbLuni, 10 octombrie, ora 17:00, în sala mare a Centrului de Cultură şi Arte „George Topârceanu” din Curtea de Argeş, se va lansa volumul „Cumpăna României” (Editura Christiana, 2016) de Calin Georgescu, expert internaţional in dezvoltare durabilă.

Cititorii revistei „Curtea de la Argeş” îl cunosc pe autor, din revistă (a se vedea numărul din august 2016), din conferinţa ţinuta la ziua revistei, ediţia 2015, de pe internet şi de la televizor.

Este vorba despre o carte care propune un proiect de ţară, pune diagnostice lucide lumii şi României deopotrivă, dar propune şi soluţii realiste, ba chiar urgente („hrană, apă, energie”, sub sloganul „Pentru noi, prin noi înşine!”), o carte care se poate constitui într-un benefic program de guvernare.

Vă vorbi despre carte prof. Pavel Chirilă (postfaţator al volumului. Cartea are şi doua prefeţe, una semnata de Eugen Mihăescu, membru de onoare al Academiei Române, şi una de subsemnatul). Îşi va prezenta ideile autorul, într-o scurtă prelegere.

Sunt aşteptaţi iubitorii de cultură, prietenii revistei, toţi cei interesaţi în „mersul lumii”, în soarta României – aflată în cumpană în această vreme.
---------------------------------
Academician Gheorghe PĂUN
Curtea de Argeş
5 septembrie 2016

Corneliu Traian ATANASIU: ÎNCĂ O PANĂ ISCUSITĂ

GRIGORAS Vasilica copx1Prefaţă la cartea „STAREA VREMII AZI” senryu, de Vasilica Grigoraş

Două lucruri sînt importante pentru autorul de senryu: să aibă haz şi să o facă cu detaşare şi delicateţe. Primul poem al volumului dă tonul acestei exigenţe cum nu se poate mai fidel şi totodată mai graţios:
primele ştiri –
două vrăbiuţe-n zori
toacă liniştea

La prima oră nu le tace gura, toacă verzi şi uscate, aceleaşi de ieri şi, cu siguranţă, şi cele de mîine. Pălăvrăgesc, flecăresc, pentru că, evident, e vorba de o alegorie, de o mică fabulă. Oarecum inocentă, pentru că şi ciripitul lor de vrăbii gureşe este mai degrabă inofensiv. Tulbură doar tihna dimineţii. Cu duhul blîndeţii, îngăduitoare, autoarea nu pune la inimă, îşi cultivă doar seninătatea…

Nicicînd personajele implicate într-o relaţie, acum umană, nu mai sînt doar deghizări zoomorfe, umorul nu este caustic, abia de face aluzie la un poncif prea vehiculat pentru a-l persifla. Desigur, potriveala sufletelor împerecheate nu e chiar măgulitoare.
suflete pereche –
dânsa prea decoltată
el cam deocheat

Citește mai mult:Corneliu Traian ATANASIU:  ÎNCĂ O PANĂ ISCUSITĂ

Cezarina ADAMESCU: ÎNTRE SUFLET ŞI CUVÂNT – O LEGĂTURĂ NEVĂZUTĂ

PE O CRUCE DE LUMINA copx1 wbPE O CRUCE DE LUMINĂ; Antologie-culegere de texte pascale; Editura StudIs, Iaşi, 2016

Alcătuirea unei astfel de Antologii de texte pascale, este un semn binecuvântat că Dumnezeu lucrează prin credincioşi, insuflându-le harul compunerii unor texte şi lucrări picturale care să reprezinte un strop din dragostea lor pentru Dumnezeu şi pentru Biserică. Dar gestul acesta dăruitor mai are o semnificaţie: acela de a-i uni în Credinţă pe aceia care pun mai presus de oarecare interese proprii, Iubirea pentru semenii lor, ceea ce nu e puţin lucru într-o lume în care, prioritatea constă în a te afirma de unul singur, pe plan profesional, spiritual şi uman şi de a ocupa, dacă se poate, toate locurile pe un eventual podium, cu riscul de a-l înlătura pe cel de lângă tine. Ceea ce au întreprins semnatarii acestei Antologii de texte pascale este rodul trăirii de credinţă şi de iubire, dar şi mărturiile lor literare, structurate într-o carte remarcabilă, cu un aspect grafic de excepţie, o bucurie a ochiului şi a sufletelor curate care caută în cuvânt şi în rugăciune, alinare şi prilej de speranţă în mântuire. Iniţiativa îi aparţine lui Ioan Muntean şi este cât se poate de lăudabilă.

O mână de oameni uniţi în rugăciune şi evlavie, caută frumosul prin artă, fără pretenţii de clasificare, ierarhizare ori competiţie. Şi într-aceasta constă frumuseţea gestului lor: nu vor premii, diplome, medalii ori alt fel de distincţii. Răsplata va veni, însă, de la Dumnezeu care pentru un simplu gest din partea omului, dăruieşte cu asupră de măsură, adică însutit şi înmiit.

Citește mai mult:Cezarina ADAMESCU:  ÎNTRE SUFLET  ŞI CUVÂNT –  O LEGĂTURĂ NEVĂZUTĂ

Trepte -Teo Cabel- evenimente din literatura buzoiană-2011-2015

Coperta TrepteAm adunat la un loc evenimente literare la care a fost prezentă aproape toată suflarea literară buzoiană între anii 2011-2015. Unele articole au fost publicate în presa locală, pe blogul lui Marin Ifrim, „Cartelul Metaforelor”, unele pe blogul meu, unele în alte reviste din țară. Nu sunt chiar toate evenimentele, cartea ar fi avut cu totul altă dimensiune. Dacă am uitat vreunul nu a fost cu intenție. Despre cele la care nu am participat, nu am fost invitat, nu am scris.

Am stat si am cumpănit ceva timp, să pun sau nu ce a scris Marin Ifrim pe coperta din spate? Nu m-am simțit și nu mă consider victimă. Am făcut ceea ce am considerat. Timpul le așează pe toate. După cum se vede, scriitorii fac parte din același areal. Aici nu am ținut cont de simpații, de animozități. Viața literară este un tot. Am ales până la urmă să pun textul, pe coperta a patra, pentru că prin Marin Ifrim am intrat în atmosfera evenimentelor literare buzoiene, el este cel care a încurajat mulți tineri, i-a lansat și i-a dus până la siguranța de a-și lua singuri zborul. A fost primul care a reacționat la volum dintre cei patru cărora le-am trimis cartea pentru lecturare. Celelalte păreri ale lectorilor sunt în carte: Prefața semnată de prof. dr. Manuela Camelia Sava, Postfața de scriitorul Tudor Cicu și poetul Costel Suditu.

Web Analytics