NEAGA Domnita - NOTE DE LECTURA LA CARTEA - PE CARARILE VIEŢII - DE ELENA BUICA

BUICA PE CARARILE VIETII COPX1Fiinţele inteligente au fost înzestrate cu abilitatea de a alege şi cu posibilitatea de a dispune de o voinţă liberă în a alege: „Ţi s-a pus în faţă, omule, binele şi răul, viaţa şi moartea. Alege!” ( Deuteronom 30: 15)... Şi fiecare dintre noi a ales...! Şi scriitoarea Elena Buică a ales! A ales să scrie despre frumuseţe şi bunătate, despre fericire şi speranţă, despre faptele şi întâmplările la care a fost martoră; a ales să scrie despre ceea ce gândeşte şi despre frumuseţea sufletească a oamenilor pe care i-a întâlnit de-a lungul timpului, despre încrederea în ei şi în valorile perene ale unui popor înzestrat spiritual, paşnic, blând, dar prea des încercat de vitregiile unei istorii potrivnice...

„Cuvânt înainte”, care deschide volumul „ Pe cărările vieţii” ( apărut la Editura Anamarol, Bucureşti, 2016), sub semnătura scriitoarei Elena Buică, este o fereastră deschisă către cititor, întru înţelegerea tipului de literatură, în contextul căreia se înscrie şi opera originalei scriitoarei, născute pe meleaguri teleormănene, dar trăitoare de câteva decenii pe tărâmuri canadiene. Deşi departe de ţară, Domnia sa simte pulsul înnoirilor petrecute în literatura românească a ultimului sfert de secol, aici, în România postdecembristă. Autoarea precizează că scrierile epice s-au diversificat structural, au dobândit un caracter preponderent memorialistic, scriitorul fiind deopotrivă şi narator şi personaj. Celelalte personaje sunt, de regulă, persoane reale ( cu statut propriu, nume, prenume, carte de identitate) care au relaţionat cu scriitorul: „ Noile scrieri de astăzi acoperă o mai mare suprafaţă de informaţii surprinse în specii literare mai diversificate, stiluri şi opinii literare în care cititorii se regăsesc, devin participanţi alături de autor la faptele de viaţă cotidiană”.

Citește mai mult:NEAGA Domnita - NOTE DE LECTURA LA CARTEA - PE CARARILE VIEŢII - DE ELENA BUICA

GURZA Mariana - POETA DACINA DAN CU INIMA PE-O FRUNZA DE VIE

APARENT ILLUSORY DD cop"Inefabil şi diafan, ca un desen transparent, însă de o ironie subtilă”, volumul bilingv (română-engleză) de versuri „Aparent/ Illusory”, semnat de Dacina Dan, a apărut la Editura SINGUR, în colecţia SCRISUL DE AZI. Traducerea în limba engleză, a fost asigurată cu mult profesionalism, de către Mădălina Maria Dăncuş. Un titlu incitant, cu implicaţii filosofice, dacă ne-am raporta la ideea că, nu există un adevăr real, ci un adevăr aparent.

Poeta Dacina Dan, purtând cu ea o singură iluzie, doreşte să se regăsească în gene de floare. Este iubire şi lacrimă, este însăşi poezia-n care vine ploaia. (Nichita, mereu/ pag. 21) În zbor, s-ar contopi cu cerul, ar declina cu norii/…ar dezbrăca speranţa/ în stropii de ploaie/… dansând sub lună/cu picior de izvor. (Zbor/pag.23).

Dacina Dan este într-o perpetuă căutare a eului copleşit de iubire, frumos şi speranţă, deşi uneori, plouă cu singurătate. Utilizează principiul disonanţei în creaţie (lirismul ei fiind prins între trăiri contradictorii). O singurătate pe care mi-o explic, cunoscând autoarea, prin dorul de locul copilăriei. Nostalgii, uneori revoltă interioară, pentru acele zile când zborul, teii, bluzele brodate cu frunze, părul mirosind a fluturi, erau în dialog cu ploaia care îi vorbeşte …/ despre iubiri/mereu amânate. (Nostalgie/ pag.27).

Citește mai mult:GURZA Mariana - POETA DACINA DAN CU INIMA PE-O FRUNZA DE VIE

BUICA Elena - O PRIMAVARA IN MIEZUL TOAMNEI

LANSARE VINI OCT2016LANSAREA VOLUMULUI „ÎNTRE PORŢI DE UNIVERS”  DE VIRGINIA VINI POPESCU

Mi-ar fi plăcut să fiu prezentă la „botezul” acestei cărţi „Între porţi de univers” ale cărei „foi” le-am „răsfoit” pe toate părţile în timpul pregătirii ei. Dar porţile universului nu s-au deschis acum şi pentru mine ca să pot zbura până acolo şi ca atare, din departe ca spaţiu, din îndepărtata Canada şi din aproape ca participare de suflet, trimit un cald cuvânt de apreciere şi felicitare prietenei mele, fizicianei-poete, Virginia Vini Popescu. Acest cuvânt este şi mesagerul unei îmbrăţişari şi al unui cald zâmbet pentru domnia-sa, dar se adresează şi audientei, acelora care apreciază acest act de aleasă cultură prin prezenţa lor de astăzi la această lansare şi nu în ultimul rând, organizatorilor pe care îi apreciez pentru implicarea cu atâta osârdie în actul de cultură, inclusiv şi pentru mine la câteva lansări.

La apariţia acestui volum, chiar dacă am mai spus, îmi place să reamintesc şi de această data că: „Împlinirea unui vis de a-ţi vedea scrierile adunate între copertele unei cărţi, e unul dintre cele mai tulburătoare vise”. Aşa îi este dat omului, fiecare să viseze împlinirea măreţiei unui vis.

Citește mai mult:BUICA Elena - O PRIMAVARA IN MIEZUL TOAMNEI

Irina Lucia MIHALCA: INVITAŢIE LA LANSARE DE CARTE

MIHALCA LANSARE 22NOV2016 BUCAvem deosebita plăcere de a vă invita marţi, 22 noiembrie 2016, începând cu ora 18:00 la lansarea volumului de poezii „Dincolo de luntrea visului" - autor Irina Lucia Mihalca, apărută la Editura Muşatinia, Roman, sub ingrijirea editorului Emilia Ţuţuianu. Ilustraţia copertei: Vincentius Ferdinand Sonata – Indonezia. Lansarea va avea loc la Biblioteca Metropolitană Bucuresti (Strada Tache Ionescu 4, Bucureşti). În deschidere, Antonio Corneanu, poet la rândul său, va citi câteva poeme din volum. Vă aşteptam la o lansare de carte acompaniată de momente de arta, unde veţi putea cunoaşte autoarea şi afla mai multe despre cartea mea. (Irina Lucia Mihalca)

Între cer şi pământ doar un timp

Într-un ochi de oglindă, faldurile nopţii
ne-opresc timpul
pe strada Mântuleasa.
Intersecţii de raze şi umbre,
punţi către cer.

Citește mai mult: Irina Lucia MIHALCA:  INVITAŢIE LA LANSARE DE CARTE

Adina DUMITRESCU: POEMELE IRINEI LUCIA MIHALCA – DINCOLO DE LUNTREA VISULUI

MIHALCA IRINA DDL wbVorbesc porţile cerului de-o copilă ce-n zbor, le atinge cu aripile de parcă ar vrea şi n-ar avea pe unde să intre, să se lumineze sau să bea din nectarul iubirii divine, prelinsă pe ivăre.
Vorbesc gemetele pământului că alunecările faliilor în căutările locurilor sigure de aşezare sunt însoţite de paşi de femeie, de gemete surde din suflet pribeag, în căutare de suflet pribeag.
Vorbesc malurile răscolite de brize, de braţe deschise spre ele, de nisipuri cernute-n clepsidre, de fluxuri sărutate de ea, călătoarea.
Vorbesc valuri de creste-nspumate, răsturnate, de pânze-n plutiri peste hărţi amintiri, balansate sub greutatea iubirii. A ducerii acesteia departe, pe tărâmul trăiniciei, de tornade. Miezul perechii urcate e răsucit, plimbat şi dansat, lăsat cuibului pregătit pentru el, printre astre.
Vorbesc mătăsurile iatacurilor de veştminte picate, de lujer dezgolit, arătat, de splendoarea adevărului relevat, de revelaţia cercului cu două arce îmbinate, de bunătate şi de fiori, flori desfăcute din pori de femeie, de bărbat, geamăt-oftat, dorinţă izbucnită de sub cenuşa mocnită şi de contopire, alipire într-o singură floare-fiinţă, cu aceeaşi credinţă.
Vorbesc dunele de paşi suprapuşi pe nisip…
Fără să vrei, citind versurile poetei Irina Lucia Mihalca prinse-n cununa de faţă, devii poet. Fără să vrei, făcând înconjurul lumii şi urcând înspre ceruri, coborând în abisurile pline de taine ascunse, devii călătorul filozof, căci sunt la un loc şi lucruri văzute, şi bănuite, şi mesaje trimise şi deducţii.
Fără să vrei câştigi din inocenţa pierdută, devenind inocent şi pur.
Fără să vrei înfloreşti ca femeie, feminitatea romantică a autoarei îmbie la băutul izvorului cu apă vie, la al tinereţii cu cercei la urechi. Citind visezi, zâmbeşti, înfloreşti, citind te încălzeşti ca om, te transfigurezi în femeia sensibilă şi senzuală, care n-are nevoie să lepede haine, dorinţa spre celălalt izbucnind ca focurile pădurii-n noapte, acolo unde au fost ascunse comori.

Citește mai mult:Adina DUMITRESCU:  POEMELE IRINEI LUCIA MIHALCA – DINCOLO DE LUNTREA VISULUI

Nicolae DINA: PASIUNEA, TALENTUL ŞI DĂRUIREA ÎN SLUJBA CUVÂNTULUI

ADAMESCU BUICA AMBASADOARE copx1În urmă cu câtva timp, am primit un cadou nepreţuit constând în cărţi, între care am descoperit, cu plăcută surprindere şi cu multă încântare trei volume aparţinând unei Doamne (cu un D mare, negreşit), originară dintr-un sat teleormănean destul de apropiat de cel în care mi-am petrecut primele patru decenii din viaţă (Ţigăneşti şi, respectiv, Ştorobăneasa). Scriind o cronică despre una dintre cărţile sale, am putut lua legătura cu Domnia Sa, constatând că Doamna ELENA BUICĂ, autoarea lor, îmi era cu mult mai apropiată prin faptul că doi dintre profesorii mei de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ îi fuseseră colegi de facultate la Cluj-Napoca şi, mai mult, că era mătuşa soţiei unuia dintre cei mai buni prieteni din copilărie provenind dintr-o familie de învăţători, prieteni apropiaţi ai părinţilor mei semianalfabeţi. Ce mică e lumea, chiar dacă Doamna trăieşte peste mări şi ţări!

Citind cărţile respective (fără a fi ştiut cele de mai sus) mai mult din curiozitatea provocată de originea teleormăneană a autoarei (obiectivul meu dintotdeauna a fost promovarea scrierilor scriitorilor teleormăneni) şi a unui cititor pasionat, pe măsura parcurgerii, interesul din ce în ce mai crescând m-a făcut să descopăr un autor de o înaltă ţinută morală şi spirituală, cu o afectivitate manifestă pentru personalităţile literare cărora le-a dedicat gândurile şi opiniile sale cu mândria de a fi aparţinut aceluiaşi popor şi a de a fi scris în acelaşi dulce grai românesc (Îmi plec fruntea, Consemnări pe curat), descoperind astfel, mai întâi, ipostaza de critic şi istoric literar a unei scriitoare care nu va înceta să mă uimească prin dăruirea, pasiunea şi talentul puse în slujba scrisului, a artei în general. O a treia carte (Frumoasele vacanţe) mi-a descoperit o altă faţetă a scriitoarei, aceea de autoare a unui jurnal de călătorie în care, mânuind cu talent şi pricepere tehnicile descrierii şi ale naraţiunii la persoana întâi, realizează o interferenţă fericită a admiraţiei neţărmurite faţă de locurile minunate pe unde au purtat-o paşii călătorului împătimit, dornic de cunoaştere, cu sensibilitatea, sinceritatea trăirilor şi emoţia cu care îşi împărtăşeşte impresiile produse de minunăţiile dăruite omului pe diferitele meridiane ale Terrei.

Citește mai mult:Nicolae DINA:  PASIUNEA, TALENTUL ŞI DĂRUIREA  ÎN SLUJBA CUVÂNTULUI

George ZAVERA: ELENA BUICĂ - AMBASADOAREA SUFLETULUI ROMÂNESC

BUICA Elena Rosiorii de Vede wbAmbasadoarea sufletului românesc, Elena Buică – Buni,
şi-a lansat două cărţi la Roşiorii de Vede

Aşa cum ne-au obişnuit în ultimii ani, Direcţia de Cultură din cadrul Primăriei municipiului Roşiorii de Vede şi Asociaţia Culturală Mileniul 3, au organizat în cursul zilei de marţi, 13 septembrie, un nou eveniment cultural de excepţie, cu o foarte mare audienţă în rândul iubitorilor de literatură. Într-o sală arhiplină, în care, alături de oamenii de spirit roşioreni s-au aflat şi câţiva dintre cei mai cunoscuţi scriitori din Alexandria, îndrăgita profesoară, azi pensionară, Elena Buică – Buni , originară din comuna Ţigăneşti, şi-a prezentat ultimele sale apariţii editoriale. E vorba de noua sa carte intitulată „Pe cărările vieţii”, dar şi de un volum în care scriitoarea Cezarina Adamescu vorbeşte pe larg despre personalitatea şi opera Elenei Buică, volum purtând titlul „Elena Buică – o ambasadoare a sufletului românesc”. Ambele volume sunt tipărite în condiţii grafice de excepţie la Editura Anamarol, din Bucureşti.

Evenimentul desfăşurat la Casa de Cultură municipală a avut ca moderatoare pe distinsa şefă a Direcţiei de Cultură din cadrul Primăriei Roşiorii de Vede, Aurelia Bărbuţ, o doamnă cultivată, de spirit înalt, în cel mai pur înţeles al cuvântului, a cărei ştiinţă de a aduna laolaltă oamenii dedicaţi scrisului, artei în general, se bucură întotdeauna de succes. Meritul revine deopotrivă şi Asociaţiei Culturale Mileniul 3, dar şi scriitorilor şi altor oameni de cultură din Roşiorii de Vede, care fac adevărate regaluri din astfel de întâlniri cu iubitorii de literatură.

Citește mai mult:George ZAVERA:  ELENA BUICĂ - AMBASADOAREA SUFLETULUI ROMÂNESC

George BĂJENARU: TEISM ŞI ATEISM ÎN PROZA ANTI-COMUNISTĂ

BALAN PC DINCOLO DE CURCUBEU copx1O carte despre dragoste şi convertire la credinţă, romanul „Dincolo de curcubeu” de Cristian Petru Bălan

După revoluţia din 1989, literatura română a cunoscut o adevărată explozie de proză anti-comunistă. Cărţlor scrise şi publicate până atunci în editurile din Vest, de un Dumitru Bacu, Vintilă Horia, Paul Goma, Virgil Gheorghiu şi alţi scriitori, li s-au adăugat mereu altele, jurnalele de detenţie având un procent precumpănitor.

Deşi o asemenea proză a umplut în ultimii ani paginile multor reviste, precum şi rafturile librăriilor din ţară şi din străinătate, ea este încă deficitară în ceea ce priveşte diversitatea tematică, precum şi mijloacele de realizare artistică. În cazul când literatura anti-comunistă trece dincolo de nivelul dispoziţiei încărcate de fapte şi întâmplări extraordinare, trăite de autori în închisori sau în lagăre de muncă forţată, avem de a face cu mult prea dificilaproză de ficţiune, mai puţin practicată sub acest aspect, din motive lesne de înţeles, o asemenea proză presupunând, fireşte, un autor experimentat, de real talent scriitoricesc, capabil să convingă cititorul de urmările periculoase ale impactului ideologic comunist asupra formării indivizilor sociali.

Una din temele extrem de puţin aborate înproblema românească de ficţiune este şi aceea a conflictului dintre teişti şi ateişti. Cartea intitulată „Dincolo de curcubeu”, de Cristian Petru Bălan, se impune a fi tratată ca un act necesar de creaţie, apărut la timpul potrivit. Ea a fost scrisă, după cum mi-a mărturisit autorul, „în anul 1987, în numai o singură lună”. După cinci ani (1992), a apărut la editura „North America” din Chicago, zăbovirea fiind din cauze financiare. Lucrarea este subintitulată „Un roman al convertirii la credinţă”. Citind-o, am descoperit, filă de filă, ca pe o carte a eliberării sufleteşti şi a îmbunării omului prin creinţa în Dumnezeu, convertirea din starea de atei întru acea de creştini a celor doi eroi principali , Mihai Doran şi Florin Vernescu, fiind în cele din urmă singura cale de transformare a caracterului acestor tineri, într-o vreme când propaganda ateistă din România anilor 1970 reuşise să înstrăineze mai ales tineretul ţării de practicile religioase tradiţionale, încorsetându-i libertatea de gândire şi dezumanizându-i, uneori, caracterele, în cazul celor slabi.

Citește mai mult:George BĂJENARU:  TEISM ŞI ATEISM ÎN PROZA ANTI-COMUNISTĂ

Ioan GHITEA: LANSARE DE CARTE: „GHID DE INIŢIERE PENTRU OMUL DE STAT” DE GHEORGHE DRAGOMIR

DRAGOMIR G GHID cop wbUNIVERSITATEA DIN ORADEA
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GHEORGHE ŞINCAI” ORADEA – BIHOR
CENTRUL DE ETICĂ ŞI STRATEGII

VǍ INVITǍ
Joi: 13.10. 2016 Orele 15:30

La Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” din Oradea
Strada Armatei Romane nr. 1-A

La lansarea cărţii
„GHID DE INIŢIERE PENTRU OMUL DE STAT”,
autor GHEORGHE DRAGOMIR, Preşedinte al Centrului de Etică şi Strategii

PREZINTǍ:
Prof. Univ. Dr. MIHAI D. DRECIN
Prof. LIGIA-ANTONIA MIRIŞEAN

„În contextul Omului Nou un subiect important îl constituie modelul Liderului de Azi! Liderului care îşi asumă acum un rol important în a lucra pentru comunitate, pentru cetate şi nu pentru interese personale sau de grup. Aceasta lucrare este un ghid al valorilor şi modelelor istorice care pot reprezenta o fundaţie solida pentru Liderul de Azi. ”

Web Analytics