Adina DUMITRESCU: CUVINTE AŞTERNUTE CUVINTELOR, PAUZE, CONVERTIRE-N SONATĂ

OANA PARAU Ovidiu RPA SONETTINA cop1wbAmprentă personală înfiată prin citirea cărţii „RĂSPUNSURI PENTRU ANNE” Sonettina de Ovidiu Oana-Pârâu

N-am dorinţa şi nici menirea de critic, de erudit cititor şi nici, Doamne fereşte, de post-faţator. Sunt precum fotograful din alte timpuri ce asistă în camera obscură la impresia fotografică instaurată gradual în lichidul de developare. Cu cartea încă închisă-mi imaginam firul feminităţii unei Anne aşezată în urma devenirii şi creşterii titanului, umbra aceluia, despre care izvoarele istoriei păstrează prea puţine impresii. Şi-am mers pe firul normal al existenţei acesteia. Mi-am imaginat-o fată de mici burghezi căreia-i trecuse vremea însoţirii, mi-am imaginat-o văl de sub care, nepuse la vedere stau varii sentimente pur feminine ce înglobează tremur păstrat feciorelnic, apropiere sfielnică dublată de duioşie maternă – era doar mai vârstnică decât Will, deschidere de boboc crescut în umbră şi acoperit de plin soare, năvalnică feminitate descoperitoare de izurile rozelor, de falice izuri, proaspătă mamă în multiplu de trei, lăuzie încoronată de scâncete şi prime cuvinte, singură legănătoare. Mi-am imaginat-o aşteptare, dorinţă ascunsă, aprigă frământătoare de aşternut gol, iertare, supunere şi sacrificiu de soaţă de meşter Manole, dăruire spre zidire trainică şi iubire… însoţitoare din plin de iubire statornică până-n ultima clipă a vieţii. Şi i-am spus autorului înainte de lansarea cărţii „cred că vei îmbrăca-o pe Anne cu toată iubirea ta, de care avea atâta nevoie”.

Fac prima pauză şi deschid cartea. Citesc. Obişnuit, un poet îşi descrie dragostea gradual dacă este vorba de o singură iubire, acesta merge pe firul ei de la înfiripare şi păstrează un maxim nefiresc de lung pe aceeaşi abscisă. Sau, depinde de caz, culege numai vârfuri afective din care scrie o carte. Aici, la Ovidiu Oana-Pârâu se începe cu un maxim devorator, iubirea completă, poetul ridicându-se deasupra ei, dar, ţinând bine în mână un cumul din care nu uită nici cel mai mic amănunt. Obţii tu, cititor, tot fiorul începutului acestui sentiment, toate nuanţele erosului captat, inclusiv al carnalului eliberator al momentului, nu disipându-l, ci lăsându-i un moment de respiro refrişant, continuîndu-şi apoi reînvierea.

Citește mai mult:Adina DUMITRESCU:  CUVINTE AŞTERNUTE CUVINTELOR, PAUZE, CONVERTIRE-N SONATĂ

Galina MARTEA: APARIŢIE EDITORIALĂ – ANTOLOGIA „LA TAIFAS CU IUBIREA” – COORDONATOR LIGYA DIACONESCU

DIACONESCU Ligya LA PAS CU IUBIREA cop1Într-o ţinută editorială de calitate şi cu un conţinut de valoare ce corespunde rigorilor literare, recent a apărut de sub tipar Antologia „La taifas cu iubirea” (Starpress, Editura Olimpias, România, 2017), antologist Ligya Diaconescu (poet, scriitor, publicist, jurnalist, economist). Lucrarea de faţă, fiind o creaţie artistică în poezie şi proză, este însoţită de o prefaţă destul de expresivă, consemnată de scriitoarea Mary Smith, Los Angeles, USA. În respectiva prefaţă Mary Smith ne vorbeşte cu multă delicateţe despre importanţa literaturii în procesul civilizaţiei umane şi, totodată, Domnia Sa face o descriere minuţioasă cu accent pe sufletul uman, substanţa spirituală ce dă omului viaţă şi care, nemijlocit, are mereu nevoie de sentimentul de afecţiune/de dragoste. Aici prefaţatoarea cărţii ne reproduce cuvintele lui Lao Tzu, astfel scriind: „Să fii iubit de cineva îţi da putere, iar să iubeşti pe cineva îţi da curaj”. Prin această frază Mary Smith face o paralelă demnă de apreciere la personalitatea Doamnei Ligya Diaconescu, fiinţa care respectă şi ţine extrem de mult la valorile spirituale omeneşti, la neamul românesc, la cultura naţională română şi la tot ceea ce cuprinde valoarea sentimentului faţă de propria ţară şi semenul său. În contextul dat, se menţionează că „prin antologiile publicate de Ligya Diaconescu se creionează cu un contur binemeritat imaginea României atât în plan naţional, cât şi mondial, astfel fiind promovate adevăratele valori româneşti şi adevărata cultură română. Iar dna Ligya Diaconescu reprezintă o adevărată ambasadoare a României peste hotarele ţării, dânsa fiind omul care îşi iubeşte nestingherit ţara românească şi tradiţiile naţionale româneşti… În rezultat, antologiile apărute de până acum, purtând semnătură doamnei Ligya Diaconescu, au fost foarte bine recunoscute atât în ţară, cât şi în afara ei, în modul acesta România fiind reprezentată şi promovată cu locul său binemeritat în lume”.

Citește mai mult:Galina MARTEA:  APARIŢIE EDITORIALĂ – ANTOLOGIA „LA TAIFAS CU IUBIREA” – COORDONATOR LIGYA...

Petru Vasile TOMOIAGĂ: OCHIUL NEADORMIT AL BUFNIŢEI – UN NOU VOLUM SEMNAT DE ION MARIN ALMĂJAN

ALMANJAN IM ONAB cop1Scriitor în adevăratul sens al cuvântului, Ion Marin Almăjan a simţit că proza îi este menirea în care poate să-şi arate cu adevărat valoarea, altfel spus valoarea lui a strălucit prin aportul pe care l-a adus în proza contemporană, prin întregul prinos dat scrisului românesc.

Emblematic nu doar prin romanele sau volumele de proză scurtă, scriitorul a fost tot timpul şi un om al cetăţii, apărând cu demnitate şi îndârjire, în acelaşi timp, moştenirea culturală a Banatului, implicit a ţării, fiind înainte de toate un bun român. Ion Marin Almăjan este etalonul care arată că se poate face cultură şi să trăieşti demn în acelaşi timp indiferent de timp - adică de eşti tânăr, ori la maturitate şi indiferent de orânduieli - mai ales când acestea au fost la fel de nedrepte şi în socialism-comunism şi în capitalismul sălbatic de azi.

Este preţuit şi stimat pentru şi prin valorile pe care le are şi pe care le împărtăşeşte cu generozitate celor din jur. A fost în funcţii de conducere şi în vechiul, dar şi în noul regim, demonstrând că talentul autentic a fost preţuit întotdeauna, dincolo de graniţele unei orânduiri. Şi pentru că toate acestea nu se puteau face decât în cinste şi adevăr, în luptă şi credinţă, lui Ion Marin Almăjan i se potriveşte mănuşă dictonul lui Aristotel: „Platon îmi e drag, dar mai drag îmi este adevărul”, pricină din care are şi prieteni, şi duşmani pe măsură.

Citește mai mult:Petru Vasile TOMOIAGĂ:  OCHIUL NEADORMIT  AL BUFNIŢEI –  UN NOU VOLUM SEMNAT DE ION MARIN ALMĂJAN

Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA: OFERTĂ DE CARTE (25) FEBRUARIE 2017

STANCIULESCU BARDA wbVă rugăm să ne permiteţi să vă prezentăm lucrările pe care le avem disponibile pentru vânzare în stocul parohiei noastre. Ne exprimăm, totodată, speranţa, că ele vor găsi ecoul cuvenit în sufletul Dvs. şi ne veţi face comenzi cât mai consistente, atât pentru nevoile Dvs. spirituale, cât şi ale celor dragi.

Parohia noastră pune la îndemână tuturor cărţi ziditoare de suflet, de literatură, de istorie, filozofie şi din alte domenii, tocmai în această perioadă, când, pe toate canalele de informaţie, suntem bombardaţi cu tot felul de produse menite să ne îndepărteze de Dumnezeu. Cărţile propuse de parohia noastră pot fi hrană pentru sufletul Dvs., dar şi un cadou fericit, pe care îl puteţi oferi celor din jurul Dvs. Se cheltuiesc sume enorme pentru tot felul de daruri ce se fac celor dragi, deşi multe sunt doar simbolice şi de circumstanţă. Noi vă punem la dispoziţie cărţi, care să fie un prieten de nădejde pe drumul către Dumnezeu, atât pentru Dvs., dar şi pentru cel ce le primeşte ca dar din partea Dvs. O scurtă privire asupra listei de mai jos v-ar convinge de seriozitatea ofertei noastre. Ele sunt achiziţionate de la centrele eparhiale, de la diferite edituri, care s-au remarcat prin seriozitatea şi competenţa publicaţiilor în domeniile menţionate mai sus.

Înţelegem că această activitate de răspândire a publicaţiilor religioase creştine ortodoxe face parte din însăşi misiunea noastră de a răspândi, cu timp şi fără timp, cuvântul lui Dumnezeu. Datorită acestei lucrări, putem să desfăşurăm şi o serie de activităţi misionar-pastorale în parohie, de ajutorare a unor familii şi persoane aflate în dificultate, donaţii de cărţi în parohie, gratuitatea serviciilor religioase şi multe altele.

Citește mai mult:Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA:  OFERTĂ DE CARTE (25)  FEBRUARIE  2017

Dorina STOICA: MOMENTE DE RĂGAZ CU PODURI LIRICE

TECLICI POETICAL BRIDGES cop1Am făcut cunoştinţă cu acest concept literar de Antologie în mediul on-line, mai precis pe facebook, acum câţiva ani când o editură din Bucureşti mi-a propus să particip la un astfel de proiect cu texte de proză şi poezie. După ce am primit primele două astfel de cărţi şi am văzut că sunt publicată alături de autori din ţară dar şi din diasporă, unii dintre ei nume consacrate, am înţeles cât de important este să aduni într-o carte 10, 20 autori cu stiluri diferite, în stadii diferite ale creaţiei şi din locaţii diferite. Prin intermediul acelor cărţi am aflat mai multe lucruri despre autorii incluşi în antologie, le-am citit textele, apoi le-am căutat cărţile şi cu cei mai mulţi am devenit cu timpul prieteni în mediul virtual. Pe parcursul a doi ani am tot contribuit cu texte la alcăturirea altor antologii, cu alţi autori din ţară şi diasporă. Am participat şi la câteva lansări ale acestora chiar şi la târgul de carte Bookfest. Dacă până atunci ne cunoşteam doar din mediul on-line, cu ocazia lansărilor ne-am cunoscut personal, am făcut schimb de cărţi şi în prezent ne citim creaţiile. Antologiile sunt cu adevărat „poduri lirice” întru cunoaşterea fenomenului literar contemporan.

În Cuvântul înainte al “Poetical Bridegs - Poduri lirice”, antologie bilingvă, româno-engleză, apărută în anul 2016 la Editura Scripta manent, Napier, Noua Zeelandă (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) şi tipărită la PIM, Iaşi, editorul Valentina Teclici, ne spune că a descoperit o totală necunoaştere de către poeţii din România a poeziei scrise de cei din Noua Zeelandă şi invers. Traducerea exemplară realizată de poeta Valentina Teclici din limba română în limba engleză şi din limba engleză în limba română a făcut posibilă o interacţiune între o părticică din cele două culturi, atât de diferite dar care şi-au găsit un numitor comun în a se apropia, poezia.

Citește mai mult:Dorina STOICA:   MOMENTE DE RĂGAZ CU PODURI LIRICE 

DUMITRESCU Adina - CRISTALUL OGLINZII IN MOARATE APE

OANA PARAU Ovidiu RPA PRW copx2wbRăspunsuri pentru Will – Sonete, Răspunsuri pentru Anne – Sonettina
- impresii de cititor asupra celor două volume ale autorului Ovidiu Oana-Pârâu -

Cu cele două volume în faţă şi cu cele două percepţii în faţa mea, scrise după îndelungate şi atente citiri, încerc sintetizarea acestora exprimându-mi un punct de vedere literar, asumându-mi o responsabilitate pe care mi-o iau fără alt aviz decât cel al prea cititorului, un punct de vedere a cărei demolare stă în puterea autorului asupra mesajului cărţilor, ca şi al dumneavoastră, avizaţi cititori. Consider că o carte se prezintă singură, sau, mai nou, pe coperta patru a fiecăreia s-ar însera câteva cuvine ale criticilor avizaţi. Dar cum stilul sobru al celor două volume ne aduce trainice, clasice impresii, trec peste uzualul instaurat într-un prezent în care, notele de cititor mai mult încarcă decât simplifică orice conţinut.

Lumea se grăbeşte, prezentele din contră, se aşează trainic. Încerc de asemenea să dau justă valoare autorului, locul său în literatura românească modernă, simplificată până la naraţiuni deseori sterile, căreia-i lipseşte doar miezul. Şi intervine aici o mişcare neaşteptată de prestidigitator, o iluzionie, apărută în momentul îndepărtării lor pentru a-mi face loc scrierii, eliberându-mi locul de lângă laptop. Pun pe măsuţa de lângă birou prima carte – Răspunsuri pentru Will – cu faţa, şi lângă ea, răspunsuri pentru Anne cu spatele, explicit coperta unu - Will faţă şi coperta patru – Anne. ŞI-MI APARE ca-n scamatoria de mare clasă ilustraţia unui singur costum sau smoking ivoir-crem cu cămaşă / cavată / papion desfăcut lejer de culoare granat, ţinută rafinată, de cel mai bun gust. O singură haină îmbracă două personaje? O singură haină, un cuplu! Şi mă cert şi-mi fac vină pentru că n-am spus de la început că de fapt cele două volume nu pot fi despărţite, ele dau nota cuplului unit spre veşnicie, chiar dacă ea, Anne, e intenţionat lăsată ca o umbră a marelui Shakespeare, chiar dacă ea reprezintă bobocul de roză ţinut la vedere pe reverul lui Will, înspre umărul care i-a ţinut pana.

Citește mai mult:DUMITRESCU Adina - CRISTALUL OGLINZII IN MOARATE APE

Constantin DOBRESCU: PATRIA DE PĂMÂNT ŞI DE PIATRĂ

BOTIS MR STUDIU MONOGRAFIC cop1„Noi, de fapt, avem două patrii coincidente: o dată este patria de pământ şi de piatră şi încă o dată este numele patriei de pământ şi de piatră.” (Nichita Stănescu)

Apariţia oricărei cărţi este o sărbătoare de suflet şi de spirit şi de aceea prezentul volum la care ne vom referi, scris cu multă dragoste despre meleagurile natale, constituie mai mult decât o carte de vizită, este o creaţie de valoare a autorilor. Onorat de autori cu lectura manuscrisului pot plăti o mică parte din „preţul cunoaşterii” sub forma impresiilor mele de cititor, ca unul care are rădăcini trainice pe linie paternă de pe Valea Târnavelor. Demersul ştiinţific privind frumoasa localitate maramureşeană Ulmeni de pe Valea Someşului, care vede lumina tiparului sub egida Asociaţiei Cultural Creştin Umanitare „Ars Vivat”, încearcă să abordeze în chip unitar trecutul istoric al acesteia.

Pe baza unor documente de arhivă în mare parte inedite şi a unor lucrări edite distinşii autori dau consistenţă aserţiunii că „prin cunoaşterea istoriei se realizează cunoaşterea de sine şi pregătirea viitorului.” Autorii au bătut recordul de „penetraţie persuasivă” în arhivele şi bibliotecile maramureşene.

De remarcat că dau dovadă de obiectivitate prezentând adevărul istoric privind perioada comunistă, cu onestitate acolo unde este cazul. Credem că nu greşin dacă afirmăm că autorii pun în valoare ideea „nici o localitate maramureşeană fără monografie.”

Lucrarea este expresia faptului că fenomenul istoriografic local, ca parte integrantă a istoriei naţionale – în calitate de componentă distinctivă a culturii – continuă să existe, cu toate greutăţile perioadei pe care o trăim. Credem că cei doi harnici cercetători au conceput lucrarea lor ca o cercetare deschisă care să permită aflarea unor răspunsuri cu privire la evoluţia în timp şi spaţiu a localităţii Ulmeni.

Citește mai mult:Constantin DOBRESCU:  PATRIA DE PĂMÂNT ŞI  DE PIATRĂ

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ: NECONFIDENŢIAL! (FILE DE ISTORIE COTIDIANĂ)

BRADEA Sergiu CONFIDENTE cop1wbÎl „cunosc” pe domnul Sergiu Brandea de acum câţiva ani, din vremea când am citit, cu mare plăcere, romanul „Strâmba”, prima sa scriere apărută în anul 2010. Titlul, relativ ciudat, este de fapt numele unei străzi din oraşul natal, Bârlad şi se constituie, prin calitatea informaţiei, într-un document istoric de valoare, iar prin calitatea scrierii ca un eveniment literar demn de a fi remarcat. Întreaga construcţie romanescă are drept fundal realitatea socio-economică, dar şi culturală a acestui oraş, rămas drag autorului, încă din perioada interbelică aceea în care se îmbinau în mod armonios tradiţiile culturale ale urbei, influenţată în toate planurile de comunitatea evreilor, una puternică din toate punctele de vedere şi bine reprezentată în toate segmentele sociale ale oraşului Bârlad. De fapt, această suprapunere şi interconectare de tradiţii culturale, excelent prezentată în piesa: Tache, Ianke şi Cadâr de Victor Ion Popa, bârlădean şi el, va conduce în timp la apariţia unei efervescenţe culturale în acest oraş din Moldova de mijloc, efervescenţă ale cărei urme benefice le găsim şi în prezent. Măcar prin faptul că în România funcţionează asociaţii ale oamenilor de cultură bârlădeni la Iaşi, Galaţi, Suceava, sau Bucureşti, iar multe din numele membrilor sunt nume de referinţă în fenomenul cultural contemporan.

De curând însă am primit de la domnul Brandea o altă carte, un volum de reportaje, domnia sa fiind recunoscut ca un redutabil corespondent al mai multor publicaţii de limbă română din Israel. Aceasta fiind şi specialitatea sa literară de bază: reportajul. O specialitate dificilă pentru care trebuie să ai nu numai cultură, spirit de analiză şi sinteză ci, mai ales, acea „iuţeală” de condei care nu lasă evenimentul să se răcească aducându-l prompt şi corect la cunoştinţa publicului larg. Şi nu numai evenimentul ci şi discuţiile sau interpretările cuvenite, ori ce se ascunde în spatele faptelor.

Destul de greu şi mai ales complicat de pus pe hârtie având în vedere că nu emoţiile, sau afectele tale contează ci adevărul şi corectitudinea prezentărilor, chiar dacă afectate în mod firesc de un inevitabil subiectivism.

Citește mai mult:Mihai BATOG-BUJENIŢĂ:  NECONFIDENŢIAL! (FILE DE ISTORIE COTIDIANĂ)

Adina DUMITRESCU: CUVINTE DESPRE „RĂSPUNSURI PENTRU WILL” SONETE DE OVIDIU OANA-PÂRÂU

OANA PARAU Ovidiu RPW SONETE cop1wbÎţi ridici ochii dintre litere alergate, grupate după cum îi stă bine unei opere literare de mare ţinută, vrei să ţi-i odihneşti fără de ţintă şi ca-n basme, ţi se năzăreşte o imagine. O fixezi după cum îţi e obiceiul, mai clară ori mai obscură. Obişnuită cu acurateţea, o tragi cât poţi înspre tine. Ce vezi e o imagine stranie, o unire din două foiţe de pergament lipite prin arta iubirii şi înţelegerii pământene – e un singur om, format din două fiinţe îngemănate. Se-ntâmplă, îţi spui, deseori chiar şi tu te-ai pliat pe o mănuşă care-ţi părea caldă şi părea-n stare să te muleze. Te freci la ochi. Îi deschizi iar. Pe câmpu-ţi întreg, vizual, un holz-şurub mare cu cap înfiletat cu petală de roză ce nu lezează dedesubtul care este o carte. Citeşti pe cotor „RĂSPUNSURI PENTRU WILL” sonete de autor Ovidiu Oana-Pârâu, iar deasupra şurubului o scenă turnantă, căci nu-i aşa? „lumea e ca o scenă şi oamenii sunt doar actorii”. În rotirea de scene fără cortină, în sus-mijlocul fiecăreia tronează un medalion miniatură William Shakespeare, cu trăsături ferme, mustaţă, ochi pătrunzători, întrebători, înnobilat auxiliar de broderia clasică măiastră, mix de mătase belgiană, englezesc-avoniană, londonez-oxfordiană. În acelaţi timp, trăsăturile aceluia într-o continuă cercetare a adevărului mai presus decât toate, al adevărului ce odată pătruns, îşi schimbă înţelesul acestuia, aproape pierzându-se în hăţişul întrebărilor. Autorul şi-a ales în scrierea versurilor numărul 14 – „m6 între Open Meandric Numbers” partajare între 14 ca format din doi de 7 considerat norocos şi 14 cel „nenorocos în China, omofona expresiei vreau să mor”.

Citește mai mult:Adina DUMITRESCU:  CUVINTE DESPRE „RĂSPUNSURI PENTRU WILL”  SONETE DE OVIDIU OANA-PÂRÂU

Web Analytics