Sabina MĂDUŢA: O ANTOLOGIE DE NONA TUDOR HERDEANU

HERDEANU TUDOR Nona POEZII cop1Joi 6 iulie, de la ora 18:00, la Protopopiatul Ortodox din Oradea va avea loc lansarea volumului de antologie „Poezii”, semnat de Nona Tudor Herdeanu. Volumul a apărut recent la editura „Treira” din Oradea şi este o valoroasă colecţie de versuri memorabile.

O carte valoroasă pe care şi-ar dori-o orice colecţionar împătimit de frumos, un volum de adevărată Poezie care reuneşte trei apariţii editoriale anterioare:
Inscripţie pe viata mea – 2011
La o masă stelară - 2013 şi
Icoana din cuvânt - 2016.

Ilustraţiile de pe copertă şi cele din interior aparţin fiului poetei, artistul plastic Cristian Tudor, ele reprezentând sculpturi în lemn deosebit de expresive.

Doamna profesoară Nona Tudor Herdeanu nu şi-a ales poeziile tipărite după criterii strict cronologice fiindcă nu le-a scris spre publicare, aşa cum ne mărturiseşte şi aşa cum au făcut colegii săi de cenaclu, Ana Blandiana, Gheorghe Grigurcu, Mircea Bradu ş.a. Astfel se explică şi faptul că acestea au rămas de-a lungul anilor prin caiete sau foi volante, dar s-au dovedit până la urmă a fi veritabile.creaţii poetice.

Autoarea a ales stilul care i s-a potrivit cel mai bine, stilul anilor în care valorile moderne în Poezie erau Nichita Stănescu sau Marin Sorescu. În versul neîncorsetat de rime, cuvintele ei se bucură de libertate deplină şi respiră acel parfum inconfundabil al unei poezii originale, elaborată sub sub imperiul inspiraţiei. Versurile au înţelesuri tainice, codificate... Tocmai pentru că nu erau destinate publicării, autoarea le-a scris pentru ea însăşi la o poruncă imperioasă dinlăuntrul inimii. Versurile sunt sensibile, discrete, cum este însăşi autoarea lor: o fiinţă retrasă, tăcută, timidă chiar..Aş putea spune că în scrierile domniei sale sunt şi versuri memorabile iar ceea ce cucereşte la lectură este atmosfera unitară a volumului.

În ciuda perioadei îndelungate în care au fost elaborate, poemele trec, curg, unul din celălalt după principiul vaselor comunicante ceea ce-mi aminteşte de versurile voiculesciene din Sonetul 57 „Nu mai cunoşti această licoare cristalină?/ E dragostea strivită în teascul greu de chin,/ Dintr-un sonet într-altul am tras-o ca pe-un vin,/ Şi vers cu vers de-alungul, am limezit-o , lină!”,

Poeziile doamnei Nona Tudor Herdeanu se constitue într-o neîntreruptă confesiune lirică, adevărate bijuterii literare în care regăsim eternele teme - viaţa şi moartea,iubirea şi suferinţa din iubire. ,,Te-ndrăgosteşti de-atâtea ori/ şi doar pentr-o iubire mori” spune poeta. Şi aş mai face o observaţie: când vorbim de cărţile poetei Nona Tudor Herdeanu, înţelegem că nu avem în faţă un debut poetic tardiv, întârziat fiind doar debutul editorial!
------------------------
Sabina MĂDUŢA
Ziarul „Crişana”
Oradea, 1 iulie 2017

Web Analytics