Galina MARTEA: APARIŢIE EDITORIALĂ – ANTOLOGIA „LA TAIFAS CU IUBIREA” – COORDONATOR LIGYA DIACONESCU

DIACONESCU Ligya LA PAS CU IUBIREA cop1Într-o ţinută editorială de calitate şi cu un conţinut de valoare ce corespunde rigorilor literare, recent a apărut de sub tipar Antologia „La taifas cu iubirea” (Starpress, Editura Olimpias, România, 2017), antologist Ligya Diaconescu (poet, scriitor, publicist, jurnalist, economist). Lucrarea de faţă, fiind o creaţie artistică în poezie şi proză, este însoţită de o prefaţă destul de expresivă, consemnată de scriitoarea Mary Smith, Los Angeles, USA. În respectiva prefaţă Mary Smith ne vorbeşte cu multă delicateţe despre importanţa literaturii în procesul civilizaţiei umane şi, totodată, Domnia Sa face o descriere minuţioasă cu accent pe sufletul uman, substanţa spirituală ce dă omului viaţă şi care, nemijlocit, are mereu nevoie de sentimentul de afecţiune/de dragoste. Aici prefaţatoarea cărţii ne reproduce cuvintele lui Lao Tzu, astfel scriind: „Să fii iubit de cineva îţi da putere, iar să iubeşti pe cineva îţi da curaj”. Prin această frază Mary Smith face o paralelă demnă de apreciere la personalitatea Doamnei Ligya Diaconescu, fiinţa care respectă şi ţine extrem de mult la valorile spirituale omeneşti, la neamul românesc, la cultura naţională română şi la tot ceea ce cuprinde valoarea sentimentului faţă de propria ţară şi semenul său. În contextul dat, se menţionează că „prin antologiile publicate de Ligya Diaconescu se creionează cu un contur binemeritat imaginea României atât în plan naţional, cât şi mondial, astfel fiind promovate adevăratele valori româneşti şi adevărata cultură română. Iar dna Ligya Diaconescu reprezintă o adevărată ambasadoare a României peste hotarele ţării, dânsa fiind omul care îşi iubeşte nestingherit ţara românească şi tradiţiile naţionale româneşti… În rezultat, antologiile apărute de până acum, purtând semnătură doamnei Ligya Diaconescu, au fost foarte bine recunoscute atât în ţară, cât şi în afara ei, în modul acesta România fiind reprezentată şi promovată cu locul său binemeritat în lume”.

Cuvinte nespus de frumoase în adresa unui om de cultură, unui om cu o personalitate integră care întruneşte calităţi morale şi spirituale deosebite şi care se remarcă ca un bun expert prin arta valorilor estetice şi, nu în ultimul rând, prin arta de a concepe opere literare, în special, prin fondarea/publicarea antologiilor literare. Într-adevăr, cu sentimentul autentic faţă de valorile umane/valorile naţionale, Ligya Diaconescu prin intermediul antologiei „La taifas cu iubirea” realizează un scop bine determinat şi anume: de a distinge acele elemente spirituale care să înglobeze în sine tot ceea ce constituie obiectul iubirii faţă de ţară, faţă de oameni, faţă de lumea şi natura înconjurătoare. În consecinţă, conţinutul acestui obiectiv nobil vine completat din creaţii literare în proză şi versuri, iar autorii acestuia fiind însăşi coordonatoarea antologiei, scriitoarea Ligya Diaconescu, precum şi mulţi alţi scriitori români de pretutindeni.

Astfel, la secţiunea „poezie” ne întâlnim cu poeţii: Melania Rusu Caragioiu (Montreal, Canada), Iustinian Gr. Zegreanu (Cluj Napoca, România), Mariana Popa (Braşov, România), Andrei Fischof (Haifa Israel), Constantin Barcan (Braşov, România), Virginia Vini Popescu (Alexandria, România), Victor Burde (Alba Iulia, România), Ionela Flood (Londra, Anglia), Florin T. Roman (Arad, România), Nicoleta Claudia Drăgan-Bucşă (Braşov, România), Liliana Petcu (Bucureşti, România), Madeleine Davidsohn (Haifa, Israel), Constantin Predescu-Neacşu (Lunguleţu, Dâmboviţa, România), Olimpia Sava (Galaţi, România), Constantin Bidulescu (Ploieşti, România), Galina Martea (Amsterdam, Olanda), Maria Chirtoacă (Câmpulung-Muscel, România), Francisc Pal (Toronto, Canada), Maria Filipoiu (Bucureşti, România), Geanina Iovănescu (Lipova, Arad, România), Mirela Orban (Bistriţa, România), Stelu Pop (Cluj-Napoca, România), Eugenia Bulat (Chişinău, Republica Moldova), Nicoleta Stăvărache (Bucureşti, România), Persida Rugu (Cluj-Napoca, România), Michaela Al.Orescu (Bucureşti, România), Rodica Ghinea (Braşov, România), Ligya Diaconescu (Rm.Vâlcea, România & Toronto, Canada).

La secţiunea „proză” ne întâlnim cu scriitorii: Vasile Szolga (Bucureşti, România), Teresia Bolchiş Tătaru (Ausburg, Germania), Corneliu Zeana (Bucureşti, România), Rodica P.Calota (Tg. Jiu, România), Andrei Fischof (Haifa Israel), Agapie Gina (Buzău, România), Bucur-Caşu Ilie Sărmăşanul (Sărmaşu, Mureş, România), Magdalena Albu (Rm.-Sărat, Buzău, România), Tudor Petcu (Bucureşti, România), Galina Martea (Amsterdam, Olanda), Ioan Crăciun Petrişan (Timişoara, România), Teodora Stanciu (Vicenza, Italia), Tudosia Lazăr (Buceşti, Iveşti, Galaţi, România), Francisc Pal (Toronto, Canada), Maria Giurgiu (Pordenone, Friuli, Italia), Antoaneta Rădoi (Bucureşti, România), Urian Nadia (Cristeştii-Ciceului, Bistriţa-Năsăud, România).

Este cazul de menţionat că autorii prezenţi în antologia „La taifas cu iubirea” sunt oameni cu mare suflet, oameni care îşi iubesc cu adevărat meleagurile natale şi, în acelaşi timp, respectă valorile naţionale, indiferent de faptul unde nu s-ar afla, în cadrul ţării sau în afara ei. Pentru aceste persoane, cetăţeni români, sentimentul dragostei faţă de tot ceea ce este natal constituie elementul esenţial în existenţă. Astfel, datorită acestui fenomen nobil se produc/reproduc lucruri nespus de frumoase în viaţa spirituală a omenirii, acestea, la rândul lor, menţinând în mod generos sentimentul de afecţiune/de dragoste/de respect între oameni. În modul acesta se concep acţiuni, opere literare, valori spirituale care inspiră omul către obiective demne de apreciere.

Deci, nu ne rămâne decât să-i aducem mulţumirile de rigoare Dnei Ligya Diaconescu pentru antologia „La taifas cu iubirea”, lucrare care este o contribuţie reală pentru tezaurul cultural naţional românesc şi care, cu siguranţă, este o contribuţie reală pentru valorile spirituale umane. Iar autorilor prezenţi în antologia susmenţionată să le urăm felicitări şi succese cât mai înălţătoare în crearea de noi opere literare în proză şi versuri!
--------------------------
Galina MARTEA, dr., acad.,
din Basarabia // Olanda
25 februarie 2017

Web Analytics