Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA: OFERTĂ DE CARTE (25) FEBRUARIE 2017

STANCIULESCU BARDA wbVă rugăm să ne permiteţi să vă prezentăm lucrările pe care le avem disponibile pentru vânzare în stocul parohiei noastre. Ne exprimăm, totodată, speranţa, că ele vor găsi ecoul cuvenit în sufletul Dvs. şi ne veţi face comenzi cât mai consistente, atât pentru nevoile Dvs. spirituale, cât şi ale celor dragi.

Parohia noastră pune la îndemână tuturor cărţi ziditoare de suflet, de literatură, de istorie, filozofie şi din alte domenii, tocmai în această perioadă, când, pe toate canalele de informaţie, suntem bombardaţi cu tot felul de produse menite să ne îndepărteze de Dumnezeu. Cărţile propuse de parohia noastră pot fi hrană pentru sufletul Dvs., dar şi un cadou fericit, pe care îl puteţi oferi celor din jurul Dvs. Se cheltuiesc sume enorme pentru tot felul de daruri ce se fac celor dragi, deşi multe sunt doar simbolice şi de circumstanţă. Noi vă punem la dispoziţie cărţi, care să fie un prieten de nădejde pe drumul către Dumnezeu, atât pentru Dvs., dar şi pentru cel ce le primeşte ca dar din partea Dvs. O scurtă privire asupra listei de mai jos v-ar convinge de seriozitatea ofertei noastre. Ele sunt achiziţionate de la centrele eparhiale, de la diferite edituri, care s-au remarcat prin seriozitatea şi competenţa publicaţiilor în domeniile menţionate mai sus.

Înţelegem că această activitate de răspândire a publicaţiilor religioase creştine ortodoxe face parte din însăşi misiunea noastră de a răspândi, cu timp şi fără timp, cuvântul lui Dumnezeu. Datorită acestei lucrări, putem să desfăşurăm şi o serie de activităţi misionar-pastorale în parohie, de ajutorare a unor familii şi persoane aflate în dificultate, donaţii de cărţi în parohie, gratuitatea serviciilor religioase şi multe altele.


Vă mulţumim cordial celor care aţi comandat deja cărţi. Vă mulţumim celor care ne-aţi încurajat, celor care ne-aţi îndrumat. Vă mulţumim şi celor care nu ne-aţi răspuns. Din toate am înţeles că doriţi să avem lucrări cât mai bune, cât mai ziditoare de suflet şi cât mai diverse. Ne străduim să împlinim această dorinţă a Dvs. Sperăm că prezenta ofertă să fie mult mai interesantă. Regretăm, însă, că stocurile sunt foarte mici, iar stocurile de la capitolul ,,Micul anticariat” se reduc în cele mai multe cazuri la câte un singur exemplar.

Trimitem cărţi şi în străinătate, dacă ne sunt solicitate, cu precizarea că taxele poştale revin cumpărătorului. Pentru trimiterile în ţară taxele poştale sunt suportate de parohie.

Acordăm o carte drept cadou pentru fiecare comandă de cărţi adresată parohiei noastre. Aşadar, vă aşteptăm comenzile!

Precizăm, de asemenea, că publicăm, de două ori pe lună, ,,Scrisoare pastorală”, pe care o trimitem gratuit tuturor familiilor din parohie, cât şi la câteva sute de persoane din afara parohiei, prin poştă sau pe e-mail. Daca va interesează, comunicaţi-ne şi vă putem trimite şi Dvs. această publicaţie a noastră gratuit. Găsiţi acolo multe lucruri care v-ar putea interesa.

În cazul în care mesajul nostru nu vă interesează sau vă deranjează, vă rugăm să ne scuzaţi, eventual să ne daţi un semn, ca să ştergem pentru totdeauna adresa Dvs. din evidenţele noastre. Oricum, să dea Dumnezeu ca acesta să fie singurul necaz al Dvs., altele să nu mai aveţi.

Aşadar, avem disponibile următoarele lucrări:

A. Cărţi recent apărute:

1. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2014), vol. I, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2016, 636 pag., format A5, hârtie offset, tipar offset, copertă policromă, 40 lei.
Volumul I al lucrării urmăreşte să prezinte bazele creştinismului (Secţiunea Biblică), strădaniile Sfinţilor Părinţi şi teologi de a aprofunda învăţătura creştină (Secţiunea Sistematică: Dogmatica, Morala, Filozofia creştină), cât şi mijloacele şi strategiile prin care creştinismul s-a putut răspândi în lume(Secţiunea Practică: Dreptul bisericesc, Liturgica, Omiletica şi Catehetica, Pastorala, Muzica, Pedagogia şi Îndrumările misionare sau Sectologia).

2. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2014), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol. II, hârtie offset, tipar offset, copertă policromă, plastifiată, format A5, 692 pagini, 45 lei;
Cartea cuprinde capitolele: Istoria Bisericii Universale, Ecumenism, Bizantinologie, Patrologie, Istoria Religiilor, Etnografie şi Folclor. Volumul conţine acele materiale care privesc răspândirea creştinismului în lume timp de 2000 de ani, relaţiile dintre Biserici, relaţiile creştinismului cu necreştinii, evoluţia sentimentului religios la diferite popoare, tradiţii, obiceiuri şi datini româneşti şi nu numai. Cele mai importante din cele peste 7.000 de materiale bibliografiate beneficiază de un rezumat telegrafic. Al doilea volum îşi propune să prezinte creştinismul în special şi religia în general ca fenomen istoric, ce s-a dezvoltat de-a lungul veacurilor în contextul unor realităţi culturale, sociale, politice şi religioase specifice

3. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2014), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol. III, hârtie offset, tipar offset, copertă policromă, plastifiată, format A5, 1.000 pagini, 60 lei;
Al treilea volum, – şi cel mai dezvoltat -, cuprinde Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria României, Literatură, Folclor, Redacţionale, urmărind să prezinte apariţia, răspândirea şi dezvoltarea creştinismului la poporul român din epoca apostolică până în vremea noastră. O mare parte din materiale sunt însoţite de scurte rezumate, care ajută cititorul să ştie mai bine despre ce este vorba în materialul respectiv. Mii de documente, manuscrise, recenzii, articole şi studii sunt dedicate istoriei României şi Bisericii Ortodoxe Române, iar revista noastră le-a găzduit cu generozitate de-a lungul celor 140 de ani de existenţă, devenind prin vreme ea însăşi nu numai un depozitar, ci şi un document istoric propriu-zis. Al doilea volum îşi propune să prezinte creştinismul în special şi religia în general ca fenomen istoric, ce s-a dezvoltat de-a lungul veacurilor în contextul unor realităţi culturale, sociale, politice şi religioase specifice(Secţiunea Istorică: Istoria Bisericii Universale, Bizantinologia şi Istoria literaturii creştine sau Patrologia, Istoria Religiilor). Creştinismul se remarcă drept o religie superioară, cu origine divină, capabilă să-şi croiască drum în lume în ciuda tuturor vicistitudinilor celor două milenii ale sale, capabil să devină una din cele mai puternice religii ale lumii, în permanentă expansiune în plan spiritual.

5. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Studii Teologice”(1929-2008), 808 pag., tipar şi hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 50 lei.
Lucrarea este o adevărată cheie, cu care se deschide cu uşurinţă un tezaur de cultură teologică, respectiv colecţia revistei ,,Studii Teologice” pe o perioadă de 80 ani. Cele aproape 6000 articole, studii, recenzii, reportaje publicate în revistă sunt organizate în funcţie de marile direcţii ale învăţământului teologic(Biblică, Sistematică, Istorică şi Practică), la care se adaugă alte capitole noi, precum Istoria României, Limbă şi literatură, Etnografie şi Folclor. În cadrul fiecărei secţiuni, materialul este organizat pe obiecte de studiu, urmărindu-se, pe cât a fost cu putinţă, tematica abordată de programa de învăţământ teologic universitar. În fiecare capitol materialul a fost dispus în ordinea alfabetică a autorilor. Un indice alfabetic de autori încheie cartea. Ea se adresează ierarhilor, preoţilor, elevilor seminarişti, studenţilor teologi, masteranzilor şi doctoranzilor, tuturor cercetătorilor şi oamenilor de cultură. Normele de alcătuire a unor astfel de lucrări promovate de Academia Română au constituit un ghid inestimabil pentru autori.

4. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Ortodoxia”(1949-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 609 pag., format A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei;
Revista ,,Ortodoxia” a fost şi este un fel de prinţesă a revistelor bisericeşti. Dacă ,,Biserica Ortodoxă Română” se voia un fel de ,,buletin” al instituţiei, în care să se consemneze în primul rând faptele şi după aceea articolele, studiile şi recenziile, dacă ,,Studii Teologice” era revista facultăţilor de teologie, având menirea să găzduiască, în primul rând, studiilor profesorilor, masteranzilor şi doctoranzilor în teologie, revista ,,Ortodoxia” era, pe de o parte, creuzetul în care se plămădeau ideile şi poziţiile teologiei româneşti faţă de curentele religioase care se vehiculau în lume la un moment dat, iar pe de altă parte, tribuna de la care răsunau vocile cele mai autorizate ale teologiei ortodoxe româneşti cu prilejul contactelor pe care Biserica Ortodoxă în general şi Biserica Ortodoxă Română le avea cu bisericile surori şi cu cultele creştine sau religiile lumii. Ea a fost ,,vârful de lance” al Bisericii noastre în confruntările ecumenice şi teologice internaţionale. Nivelul acestei reviste a fost întotdeauna superior celorlalte reviste centrale bisericeşti. Am putea spune, că materialele cele mai bune au fost publicate aici, ca o carte de vizită a teologiei româneşti. Cele mai bine realizate studii ale profesorilor noştri de teologie şi al celorlalţi colaboratori au găsit găzduire în paginile acestei reviste. Chiar tezele de doctorat au fost selectate şi au fost publicate aici doar cele care aveau deschidere spre universal, spre domeniul ecumenic. Poate pentru cititorii de rând şi pentru unii preoţi a fost mai greoaie prin limbajul utilizat, dar trebuie înţeles acest lucru ca pe ceva firesc în contextul misiunii pe care îl avea revista.

5. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1948-2008), vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2014, 528 pag., 40 lei;
Revista ,,Mitropolia Olteniei”, alături de ,,Arhivele Olteniei” şi ,,Ramuri”, a devenit revistă reprezentativă a Olteniei. Timp de mai bine de şase decenii, în paginile ei au publicat materiale de valoare personalităţi de elită ale Bisericii Ortodoxe Române, ale culturii româneşti în general, alături de personalităţi ale vieţii culturale şi bisericeşti din Oltenia. S-au publicat documente, manuscrise, studii şi articole privind istoria României şi a Bisericii Ortodoxe Române, în general, dar mai ales materiale de interes local, regional. Aproape că nu este localitate, biserică sau mânăstire din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Olt şi Argeş, despre care să nu se vorbească, despre care să nu se fi publicat un material, fie că e vorba de un studiu monografic, de un reportaj, documente etc. Revista şi-a depăşit demult caracterul de revistă provincială; dovadă este materialul imens de interes naţional şi internaţional. Colectivul de redacţie a avut permanent în vedere să menţină un echilibru între disciplinele tradiţionale ale învăţământului teologic.

Lucrarea aceasta se înscrie pe linia unor preocupări constante în domeniu. Amintim în acest sens bibliografiile realizate în anii trecuţi la revistele ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004)(3 vol.), ,,Studii Teologice” şi ,,Ortodoxia”. Cele aprox. 12.000 de unităţi prelucrate(studii, articole, recenzii, predici, reportaje, documente etc.) au fost grupate în două volume. În vol. I sunt cuprinse capitolele: I. Secţiunea Biblică(Vechiul Testament, Noul Testament); II. Secţiunea Sistematică(Dogmatică, Morală, Filozofie, Patrologie); III. Secţiunea Practică(Drept canonic, Liturgică, Omiletică, Catehetică, Pastorală, Pedagogie, Muzică, Îndrumări misionare); IV. Limbă şi Literatură; V. Etnografie şi Folclor; VI. Redacţionale. Se adaugă o prefaţă şi un indice de autori. Volumul al II-lea este pregătit pentru tipar şi urmează să apară în scurt timp. El va cuprinde Secţiunea Istorică(Istoria Bisericească Universală, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria României, Ecumenism, Istoria Religiilor).
Organizarea materialului s-a făcut după modelul bibliografiilor publicate de către Academia Română. Sperăm că această nouă lucrare se va constitui un instrument de lucru indispensabil pentru ierarhi, preoţi, monahi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori de religie, pentru cercetători din domeniul istoriei, teologiei, filozofiei, etnografiei, folclorului, literaturii la alcătuirea predicilor, comunicărilor, lucrărilor de tot felul din domeniile menţionate, monografiilor locale, monografiile unor mânăstiri, biserici, evenimente istorice etc.

6. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1948 – 2008), vol. II, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2014, 645 pag., hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei;

Dacă vol. I cuprindea Secţiunea Biblică, Secţiunea Sistematică şi Secţiunea Practică, vol. II este destinat Secţiunii Istorice. În el sunt înregistrate, pe discipline şi probleme, cele câteva mii de materiale privind Istoria Bisericii Universale, Bizantinologia, Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Istoria României. Nu se va putea scrie o istorie obiectivă şi adevărată a Olteniei în special şi a României în general, o istorie universală, fără a se face apel la studiile, documentele şi manuscrisele publicate în ,;Mitropolia Olteniei”. Au colaborat istorici de elită, atât din cadrul Bisericii, cât şi din cadrul culturii române în general. În ciuda cenzurii, care a supravegheat-o cu atenţie multe decenii, revista, ostenitorii şi colaboratorii ei au găsit întotdeauna soluţii ca să poată supravieţui şi în acelaşi timp să-şi facă misiunea sade revistă a spaţiului cultural oltean.

7. Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. V, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2016, 250 pag., format A5, hârtie offset, tipar offset, copertă policromă, 20 lei:
Si în acest volum, autorul continuă seria predicilor, eseurilor şi meditaţiilor autorului. El simte ca o povară a sufletului său starea moral-religioasă decăzută a contemporanilor săi şi consideră ca o datorie de conştiinţă să contribuie, cu posibilităţile sale, la redresarea situaţiei şi la înnobilarea semenului. Este o carte care zguduie sufletul cititorului. E imposibil să rămâi indiferent faţă de rostul tău în lume, după ce citeşti o asemenea carte.

8. Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2016, 240 pag., 20 lei.
Am citit multe predici aparţinâd multor autori. Am predicat de nenumărate ori în cei peste patruzeci de ani de preoţie şi, la rândul meu, am ascultat predicatori de toate categoriile. Niciodată nu am fost însă izbit de atâta sinceritate şi francheţe ca în lecturile lui Grigore Maerean. El este omul care, fără jenă, menajamente sau diplomaţie, spune lucrurilor pe nume, indiferent dacă deranjează, supără sau enervează pe cineva. El coboară analiza până în substraturile cele mai intime ale conştiinţei şi comportamentului uman, scoate la lumină aspecte pe care doar le bănuim. El taie cangrena, o pune pe masă, o disecă profesional şi ne face să simţim dezgustul faţă de păcat, faţă de decăderea morală a societăţii în general şi a noastră în special.

9. Gr. Maerean, Gr., Chemări la Domnul, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol. III, ediţia a II-a, 2016, 66 pag., 8 lei;
Eseuri, meditaţii, predici, o adevărată frescă religios-morale a lumii noastre.

10. Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. II, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2016, ediţia a II-a, 216 pag., format A5, hârtie offset, tipar offset, copertă policromă, 15 lei.
Venit din lumea laică, după câteva decenii de muncă grea de mină, autorul s-a stabilit la Mânăstirea Lainici şi aici a trăit până la sfârşitul vieţii într-o modestie şi simplitate, cum numai la sfinţi poţi găsi. În liniştea chiliei sale şi-a scris gândurile, meditaţiile, a încercat şi pe această cale să fie util semenilor. A reuşit cu prisosinţă, dovadă cele zece volume publicate sub titlul general Chemări la Domnul. Grigore Maerean ne prezintă păcatul în toată goliciunea lui şi încearcă să-l reteze de la rădăcină. Sunt pagini de mare vibraţie spirituală, bazate pe Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, pe propria experienţă de viaţă.

11. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. VIII, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2016, 624 pag., hârtie offset, tipar offset, copertă policromă, format A5, 40 lei;
Volumul cuprinde numerele 280-320 din ,,Scrisoare pastorală”, publicaţia bilunară a parohiei Malovăţ. Dacă a fost de folos sau nu, Dumneavoastră, cititorii, puteţi aprecia. Personal, regret că nu am putut s-o fac mai bună, mai de folos sufletesc. Cu siguranţă, că ar fi trebuit mult mai mult material religios. Am ţinut seamă de preferinţele celor mulţi şi am căutat s-o fac cât mai accesibilă şi cât mai plăcută, pentru a atrage cititorii. Am fugit de limbajul de lemn, specific atâtor publicaţii de acest gen; am introdus rubrici de larg interes, cum ar fi cele legate de aspectele sociale, culturale, de folclor, de istorie, pagini memorialistice, numeroase ştiri legate de viaţa parohiei şi de activitatea preotului. Am publicat pagini de zidire sufletească, de întărire în credinţă, materiale în care am luat atitudine faţă de prozelitismul sectar. Am analizat, pe cât ne-a stat în putinţă, numeroase aspecte sociale, politice şi religioase din ţară şi din străinătate, trecându-le prin filtrul de gândire al omului de la ţară, nepoluat de ideologii politice şi de partid. Am avut mereu în centrul atenţiei interesele ţării, ale Bisericii, ale neamului românesc, ale comunităţii locale. Am valorificat, pe cât ne-a stat în putinţă, comoara folclorului mehedinţean, scoţând la lumină, pentru prima dată, culegeri pe care le-am făcut pe teren în urmă cu peste 40 de ani. Prin paginile memorialistice am conturat adevărate fresce de epocă, am readus în actualitate oameni, fapte, întâmplări de altădată, zugrăvind astfel personalitatea oamenilor din aceste părţi, concepţia lor despre lume şi viaţă, contextul politico-social prin care au trecut, greutăţile, necazurile şi bucuriile lor. Multe dintre materialele publicate în ,,Scrisoare pastorală” au alcătuit cărţi tematice. ,,Scrisoarea pastorală” rămâne o mărturie, că Biserica are şi azi un rol important în peisajul religios, cultural şi social al satului românesc în special şi al societăţii în general, că se poate realiza ceva chiar şi la nivelul unui sat, dacă vrea Dumnezeu şi oamenii depun un pic de strădanie. Regretăm că nu am putut să-i oferim o altă haină, un aspect de revistă propriu-zisă, dar aceasta a fost formula cea mai potrivită şi mai ieftină pentru ca să rezistăm.

7. Bucate de post, ediţia a III-a, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc, 2016, tipar offset, copertă policromă, 416 pag., 30 lei.
Lucrarea a fost o necesitate atât pentru îngrijitorul ei, cât şi pentru cititori. Din prima ediţie a fost donat câte un exemplar fiecărei familii din Parohia Malovăţ. Ea a fost un instrument de lucru de maximă importanţă în activitatea pastorală, fiindcă a pus la dispoziţie cititorilor sute de reţete de mâncăruri de post, ceea ce a făcut ca postul să devină mult mai familiar, mai accesibil unui număr mult mai mare de credincioşi.

8. Gr. Maerean, Chemări la Domnul, ediţia a II-a, vol. I, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2016, tipar offset, hârtie offset, copertă policromă, 196 pag., 15 lei;
Grigore Maerean a scris mult, scrisul devenind a doua natură pentru el. Din păcate, n-a publicat nimic până la Revoluţie. A rânduit Dumnezeu ca să apeleze la Parohia Malovăţ şi astfel a început tipărirea şirului de zece volume din scrierile lui, intitulate, generic, Chemări la Domnul. Deoarece prima ediţie s-a epuizat repede, ne-am văzut nevoiţi ca să reedităm aceste volume. Până la Revoluţie, predicile, meditaţiile şi pildele lui Gr. Maerean circulau în manuscris, din mână în mână în Valea Jiului, în Oltenia şi în alte zone ale ţării. Lectura lor era gustată cu nesaţ, ca odinioară scrierile profeţilor. Am considerat că este o datorie de conştiinţă să încredinţăm tiparului aceste volume, pentru a fi de folos la mai mulţi iubitori de literatură duhovnicească, ziditoare de suflet.

9. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Dicţionarul proverbelor religioase româneşti, vol. I, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2016, 630 pag., hârtie offset, tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 45 lei;
Ideea realizării unei asemenea lucrări o port de mulţi ani în suflet, ca pe o povară scumpă. După 1989, am început publicarea unui serial de articole menite să explice şi să comenteze proverbe şi expresii româneşti cu conţinut religios. Articolele s-au bucurat de un ecou foarte favorabil din partea presei şi a publicului cititor. Asta m-a încurajat şi am continuat cercetările în această direcţie, ceea ce a făcut ca să public asemenea materiale şi în nişte volume speciale. Descopeream în acele crâmpeie de gândire profunzimi nebănuite, care dovedeau nu numai cunoaşterea învăţăturii creştine, ci şi puterea de creaţie, de sinteză şi de exprimare a autorului anonim. Două mii de ani de creştinism pe pământul românesc îşi spuneau cuvântul cu prisosinţă şi în această specie folclorică: proverbul. Alături de alte specii folclorice, precum colindele şi legendele, alături de complexul de tradiţii şi obiceiuri religioase, care încununează curgerea anului sau a vieţii omeneşti, proverbele religioase formează o bază documentară solidă pentru alcătuirea unei etnoteologii româneşti. Câteva studii pertinente în acest sens s-au realizat, dar e prea puţin faţă de volumul imens de material existent.
La realizarea volumelor de faţă, am avut în vedere câteva teme mari, pe care le-am ilustrat cât am putut mai bine cu material corespunzător, astfel: I. Proverbe şi expresii cu caracter dogmatic: cele privitoare la Dumnezeu(creator, conducător, mântuitor şi judecător), creaţia lumii, om(trup, suflet, mântuire), Maica Domnului, biserică, cruce, sfinţi, icoane, Sfintele Taine, viaţă, moarte, judecată, rai, iad, diavol etc.; II. Proverbe şi expresii cu caracter moral: cele privitoare la virtuţi(credinţă, nădejde, dragoste, curaj, dreptate, cumpătare, înţelepciune etc.), păcate şi vicii (alcoolism, hoţie, crimă, corupţie, mită, desfrâu, duşmănie, invidie etc.); III. Proverbe şi expresii cu caracter canonic: cele privitoare la comportamentul episcopului, preotului, călugărului, la Sfintele Taine(în special căsătoria, familia) etc.; IV. Proverbe şi expresii religioase cu caracter liturgic: cele privitoare la sărbători, slujbe, materiale şi obiecte liturgice, la comportamentul credinciosului în biserică, la Sfintele Taine etc.; V. Proverbe şi expresii religioase necreştine: cele privitoare la soartă, superstiţii de tot felul, farmece, descântece, personaje mitologice ş.a., socotind că acestea, în mare parte, sunt reminiscenţe ale unor vechi religii precreştine din spaţiul românesc sau ale unor religii ale altor popoare cu care românii au intrat în contact de-a lungul timpului. Am însoţit o bună parte din aceste proverbe de note de subsol, în care am făcut comentariile şi precizările ce le-am socotit necesare pentru înţelegerea mai bună a unităţilor paremiologice citate. Sperăm că într-un timp foarte scurt vor vedea lumina tiparului şi celelalte volume. Realizarea acestor volume constituie un pas important spre realizarea unor studii mai profunde de etnoteologie românească, bazată şi pe proverbe. Aceasta este o necesitate, fiindcă teologii, în special, când au abordat teme de acest gen s-au bazat mai ales pe genul liric, respectiv pe colinde.
Lucrarea noastră era necesară în peisajul cultural românesc actual, pentru a dovedi, încă o dată, dacă mai era cazul, câteva adevăruri fundamentale: 1. Poporul român are o vechime milenară în spaţiul carpato-danubian; 2. Poporul român are o continuitate neîntreruptă pe acest teritoriu, elemente din vechile religii precreştine regăsindu-se atât în proverbe, cât şi în alte genuri folclorice; 3. Poporul român s-a născut creştin, ceea ce a făcut ca să-şi însuşească deplin învăţătura creştină nealterată, s-o păstreze cu sfinţenie ca pe un dascăl de cuget şi simţire, ca pe o călăuză sfântă a vieţii, ca pe o pavăză şi un reazim la vremuri de nevoie; 4. Poporul român a avut capacitatea să recepteze învăţătura creştină în nuanţele ei cele mai subtile încă înainte de apariţia culturii scrise. Am putea spune, fără teama de a greşi, că poporul român a fost cel mai mare teolog al românilor dintotdeauna; 5. Limba română s-a dovedit a fi capabilă la 1688 să recepteze şi să redea cu fidelitate Biblia, fiindcă ideile şi terminologia specifică se plămădiseră îndelung în creuzetul gândirii şi vorbirii populare, proverbele şi colindele fiind dovezi incontestabile în acest sens.
Sperăm că lucrarea noastră să fie de un real folos cercetătorilor şi cititorilor.

10. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol, VII, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2015, 674 pag., tipar offset, hârtie offset, copertă policoloră, plastifiată, 40 lei.
Volumul acesta cuprinde ,,scrisorile” nr. 141-180, apărute în perioada 1 nov 2011-30 iun. 2014. Este o perioadă destul de agitată în viaţa lumii, a ţării, a parohiei, dar şi a preotului-autor al ,,scrisorilor”. Această stare tensionată se poate surprinde în mai multe materiale publicate. ,,Scrisorile” devin astfel nu numai oglindă a problemelor mari cu care se confruntă omenirea sau ţara, ci şi problemele locale şi chiar personale. Am inclus materiale menite să îndemne la viaţă creştinească; am criticat de multe ori prostia, aroganţa, nedreptatea, păcatul de tot felul. Nu ne-a fost străină gluma, ironia, ştiind că aceasta este foarte gustată şi are un mare rol educativ. Am mijlocit la cunoaşterea şi ajutorarea oamenilor de aici şi de departe. Prin ,,Scrisoare pastorală” am reuşit să creem o atmosferă familială, o relaţie de adevărată prietenie între preot şi credincioşii lui din parohie şi nu numai. Preotul nu a mai fost străin de enoriaşii lui. Tocmai datorită sincerităţii şi francheţii cu care a spus lucrurilor pe nume, oamenii au simţit că este unul de-al lor, că nu este un privilegiat al sorţii. Prin ,,Scrisoare pastorală” fii de departe ai parohiei noastre s-au simţit mai aproape de casă, de cei dragi ai lor.

11. Tatăl nostru(în zece limbi), Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2015, 16 pag., 1,50 lei;
Tatăl nostru este rugăciunea al cărui autor este Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. Este cea mai completă rugăciune, cuprinzând cereri pentru toate trebuinţele sufleteşti şi trupeşti ale omului. Este tradusă în toate limbile pământului, aşa cum este tradusă şi Sfânta Scriptură. În lucrarea de faţă sunt redate variantele în zece din cele mai des întâlnite limbi de circulaţie. În actualul context de globalizare, asemenea lucrări sunt foarte necesare, pentru ca valorile religiei creştine să fie cât mai cunoscute.

12. Pr. Stelian Zoican, Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Oameni. Fapte. Întâmplări, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc, 2015, 224 pag., 16 lei, tipar offset, hartie offset, copertă policromă, plastifiată.
Am adunat pe filele acestei cărţi o mulţime de amintiri, de fapte şi întâmplări petrecute în satele de la poalele Munţilor Mehedinţiului de la începutul veacului al XIX-lea, până într-a doua parte a celui următor. Ele se constituie ca un document memorialistic, care încearcă să reînvie nişte epoci demult apuse, să contureze mai ales portrete spirituale, momente din viaţa multora care au trecut pe tărâmul dorului, sau ale celor care continuă să urce sub crucea vieţii. După ce le citeşti, nu poţi decât să spui, şoptit, cu glas de rugăciune: ,,Doamne, cât de frumoasă este viaţa! Îţi mulţumesc pentru fiecare clipă pe care mi-o dăruieşti!”

13. Grigore Maerean, Chemări la Domnul, vol. X. La hotarul dintre viaţă şi moarte, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2015, 282 pag., 20 lei;
Scrierile Părintelui Grigore Maerean sunt un unicat în literatura de specialitate. El este un om venit din lume, lucrând în tinereţe în minele de pe Valea Jiului. S-a retras la Sfânta Mânăstire Lainici şi aici şi-a dedicat viaţa slujirii lui Dumnezeu şi studierii învăţăturii creştine, în ciuda bolilor profesionale, pe care le căpătase în subteran. A citit cu aviditate multe şi de toate şi apoi a simţit nevoia să scrie. În ultimul capitol al volumului al zecelea dezvăluie că i s-a dat în mod minunat misiunea de a propovădui învăţătura creştină într-o lume atât de debusolată şi atât de încercată. Spre deosebire de predicile menite să fie rostite în public de către preoţi, discursul Părintelui Grigore Maerean se opreşte asupra celor mai scabroase păcate care bântuie astăzi lumea, în special tineretul. Ca un chirurg, disecă fiecare astfel de păcat fără jenă, cu curaj şi cu conştiinţa că numai aşa poate salva sufletul păcătosului. Aproape fiecare temă pe care o abordează face referire şi la rătăcirile sectare, combătându-le şi îndemnând părinteşte pe creştinii ortodocşi să nu le dea urmare. Este aproape o obsesie combaterea ereziilor şi sectelor în gândirea şi scrierile Părintelui Grigore Maerean. Ne-am făcut o datorie de suflet faţă de Biserică, de autor şi de credincioşii creştini, care vor degusta cu plăcere aceste cuvinte scrise de autor cu puţin înainte de Marea Trecere. Bucuria ar fi deplină, dacă aceste seminţe de învăţătură creştină ar ajunge pe pământ bun şi ar da roade înmiite. Aceasta ar fi mană cerească şi pentru sufletul autorului, ar fi o mângâiere bine meritată, după o viaţă plină de greutăţi şi privaţiuni.

14. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. VI, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2015, 675 pag., cu numeroase imagini color, 40 lei;
Cel de-al şaselea volum din această serie cuprinde numerele 201-240 din publicaţia parohiei noastre, ,,Scrisoare pastorală”. Volumul de faţă, asemenea celorlalte din această serie, constituie o dovadă că Biserica se poate menţine şi în vremea noastră pe linia tradiţiei româneşti şi creştineşti de a fi factor de progres în viaţa comunităţii rurale în plan spiritual, cultural, pastoral-misionar şi economic. Dacă lucrările desfăşurate de parohia noastră de-a lungul anilor se pot constitui ca un sâmbure de lumină în candela sufletului românesc, înseamnă că truda noastră este pe deplin răsplătită. Nu a fost greu, ci dimpotrivă! Le-am săvârşit cu bucurie, cu conştiinţa că-I slujim lui Dumnezeu şi oamenilor şi prin asta nu ne facem decât misiune ce ne-a fost încredinţată. Dacă am reuşit sau nu, Dumnezeu va cântări, iar cititorii vor aprecia

15. Vieţile Sfinţilor, vol. V, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2014, 432 pag., 25 lei;
Acest volum conţine vieţile sfinţilor sărbătoriţi în lunile noiembrie şi decembrie. Nu putem vorbi de sfinţii dintr-o anumită perioadă a istoriei creştine, ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne gândim că cei dintâi sfinţi căzuţi pentru Hristos şi credinţa creştină au fost chiar dintre Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor, iar ultimii menţionaţi în prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu putem vorbi nici de sfinţi dintr-o anumită parte a lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman şi au suportat persecuţiile greu de înţeles pentru omul zilelor noastre, alţii în Imperiul Bizantin şi au luptat pentru apărarea valorilor majore ale învăţăturii creştine, prin sinoadele ecumenice, prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales prin însăşi jertfa vieţii lor. Alţii au trăit în Europa Occidentală, alţii în Rusia ţaristă sau în Principatele Române. Vieţile Sfinţilor nu sunt poveşti, ci fapte de viaţă, scrise cel mai adesea cu sânge şi lacrimi, dar şi cu speranţă nestrămutată. Cu ani în urmă, răsfoiam la Biblioteca Academiei din Bucureşti câteva din cele peste 40 de volume din Vitae Sanctorum(Vieţile Sfinţilor), care cuprindeau hotărârile judecătoreşti ale instanţelor romane privitoare la creştinii care nu voiau să jertfească idolilor sau să mănânce din cele jertfite acestora, care nu voiau să ia parte la manifestările şi sărbătorile dedicate împăratului, care era socotit zeu sau semizeu(sec. I-IV). Romanii nu ucideau pe creştini de dragul de a ucide, ci îi condamnau în urma unei judecăţi oficiale, desfăşurată după toate regulile procedurale, în conformitate cu legislaţia imperială în vigoare de la acea dată. Colecţia menţionată mai sus conţinea, aşadar, sentinţele judecătoreşti, prin care erau condamnaţi la moarte pentru nerespectarea legilor imperiului. Volumul de faţă nu ne prezintă documente judecătoreşti, ci povestirea multora din acele procese. Vedem oameni simpli, oameni cu diferite ocupaţii, cu diferite pregătiri intelectuale, cu diferite poziţii sociale, care manifestă credinţa şi apartenenţa lor la Biserica lui Hristos cu un curaj impresionant. Nu se înfricoşează de judecată, de bătăi, de închisoare, de maltratări, de moarte. Mărturisesc credinţa lor şi suportă cu un eroism cutremurător metodele sălbatice prin care li se storcea şi ultima picătură de viaţă din trupul vlăguit şi terciuit. Când pui astfel de oameni alături de unii dintre creştinii noştri de azi, care-şi leapădă nepăsători credinţa şi se duc la diferite secte pentru simplul motiv că acolo li se oferă o strachină de linte sau câţiva biscuiţi, poţi să realizezi cât de departe suntem de sfinţenia celor de atunci! Întâlnim în acest volum creştini învăţaţi, care-şi dedică viaţa studiului Sfintei Scripturi şi adâncirii învăţăturilor ei. Luptă cu vorba şi cu condeiul pentru apărarea învăţăturilor fundamentale ale credinţei creştine: Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfintele Icoane şi multe altele. Pentru curajul lor suferă alungări din funcţii, confiscări de averi, exiluri, bătăi şi chiar moartea. Aceştia sunt stâlpii teologiei creştine, pe care se sprijină Biserica de două mii de ani. Astfel de modele de credinţă şi de viaţă oferim enoriaşilor şi cititorilor noştri, într-o vreme în care mass-media, pe toate canalele sale, oferă cu totul alte modele.

16. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Amintiri din paradis, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2014, 270 pag., 16 lei;
Sunt cuprinse în carte o parte din amintirile autorului din copilărie, din şcoala primară, şcoala generală şi seminarul teologic. Pentru fiecare dintre noi perioada copilăriei este cea mai frumoasă din viaţă, este raiul trecerii noastre prin lume, căruia îi purtăm nostalgia de-a lungul întregii vieţi. Indiferent cât de tristă ar fi fost această perioadă, indiferent câte necazuri, lipsuri şi suferinţe am fi trăit, ea rămâne, totuşi, plină de duioşie, de sinceritate, de curăţenie sufletească. Atunci suntem cu adevărat apropiaţi de părinţii noştri, iubim şi suntem iubiţi, suntem mai lipsiţi de griji, de ambiţii şi patimi. Avem datoria să consemnăm astfel de fapte şi trăiri, chiar dacă nu suntem de talia lui Creangă. Lucrarea de faţă vine să zugrăvească viaţa unui copil de la ţară în a doua jumătate a secolului trecut şi, de ce nu, se constituie într-o adevărată frescă de epocă. Numeroase fotografii de familie din epoca respectivă însoţesc volumul.

17. Pr. Prof. Dr. Alexie Buzera, Toată suflarea să laude pe Domnul…, ediţia a II-a, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2014, 238 pag., 15 lei.
Aflată la a doua ediţie, lucrarea regretatului Părinte Alexie Buzera vine să umplă un gol imens în literatura muzicală religioasă. Cartea cuprinde Cântările Sfintei Liturghii, troparele sărbătorilor din timpul anului, zeci de pricesne şi imnuri religioase, cât şi numeroase colinde şi cântece de stea. Toate au texte literare şi notaţie muzicală lineară(pe portative), aşa că lucrarea este accesibilă şi celor ce nu cunosc notaţia psaltică, bizantină. Cartea se adresează preoţilor, cântăreţilor bisericeşti, credincioşilor, profesorilor şi învăţătorilor şi tuturor celor ce iubesc muzica bisericească autentică. Autorul, Părintele Alexie Buzera a fost preot în Craiova, profesor în învăţământul mediu teologic şi laic, cât şi profesor de muzică bisericească la Facultatea de Teologie din Craiova, aşa încât cartea propusă este lucrarea unui profesionist şi a unui mare iubitor de muzică bisericească adevărată.

18. Vieţile Sfinţilor, vol. IV, 608 pag., 40 lei;
Vol. IV cuprinde vieţile sfinţilor din lunile august, septembrie şi octombrie. Este imposibil ca cititorul acestei cărţi să nu trăiască adevărate clipe de înălţare sufletească şi întărire în credinţă. Sfântul prezentat în carte devine un contemporan al nostru, indiferent de epoca în care a trăit, indiferent de contextul în care a luptat pentru credinţă. Sfântul devine un exemplu demn de urmat, un îndemn şi un prieten care ne încurajează pe fiecare dintre noi să nu ne dăm bătuţi în lupta contra răului. Cel ce citeşte şi meditează asupra Vieţile Sfinţilor încearcă să păşească şi el pe urmele sfinţilor. Le înţelege gândurile, faptele şi vorbele; înţelege idealurile sacre care i-au animat până la jertfa supremă pentru Domnul Hristos şi nu se mai dă atât de uşor bătut în strădania lui de mântuire. Sfinţii sunt semenii noştri, oameni ca şi noi, supuşi slăbiciunilor şi ispitelor vieţii, care au devenit adevăraţi campioni ai spiritului. Sfinţii s-au apropiat de Dumnezeu au devenit mai mult sau mai puţin asemenea Lui prin sfinţenia vieţii lor. Vieţile Sfinţilor ne dovedesc cu prisosinţă că noi cei ce suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu putem atinge nivelul superior al asemănării cu El. Dacă cititorii noştri vor experimenta o asemenea performanţă în urma lecturii acestor volume, strădania noastră va fi răsplătită cu prisosinţă.

19. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Lumini şi umbre, 124 pag., 8 lei.
Cartea cuprinde un buchet de meditaţii, scrisori imaginare către diverse personalităţi ale culturii române (M. Eminescu, C. Brâncuşi), povestiri culese din viaţă, unele comice, altele dramatice, pline de învăţături moral-religioase pentru cititori. Autorul mărturiseşte: ,,Cuvântul mi-a fost cale către oameni şi către Dumnezeu. Prin el mi-am spus bucuriile şi necazurile, durerile şi speranţele; el mi-a fost lacrimă şi zâmbet, armă de apărare şi scară spre înălţimi; cu el am învăţat şi-am liturghisit, cu el am iubit, cu el am trăit; el mi-a fost început şi tot el îmi va fi sfârşit, iar când m-oi călători pe celălalt tărâm, el mă va pomeni de pe o cruce, dintr-o inimă, ori de pe fila unei cărţi. Prin el am fost mai mult decât o vieţuitoare pe pământ; el mi-a fost binecuvântare şi uneori blestem, el mi-a fost însuşi sensul de a fi. Dacă cea dintâi grijă a creştinului este de a se mântui, cea dintâi grijă a omului este de a se zidi şi a zidi prin cuvânt.”.

20. Călăuză biblică, 426 pag., 30 lei;
Cartea este o antologie de cugetări şi sfaturi înţelepte selectate din Sfânta Scriptură, organizate pe teme şi probleme, cu indici şi note de subsol. Lucrarea nu este o concordanţă biblică, ci ea se vrea chiar o călăuză în viaţa duhovnicească a cititorilor. Numeroase texte cuprinse în această lucrare sunt însoţite de comentarii, care ajută pe cititor în înţelegerea mai adâncă a sensurilor mesajului biblic. Cel care a selectate aceste texte, a făcut cuvenitele comentarii şi explicaţii, prefaţa şi indicii, a îngrijit ediţia, este Pr. Al. Stănciulescu-Bârda.

21. Vieţile Sfinţilor, vol. III, 730 pag., 35 lei;
Vol. III cuprinde vieţile sfinţilor din lunile mai, iunie şi iulie. Antologia oferă modele de viaţă creştină, de creştini adevăraţi, de oameni care au trăit în spiritul învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Sfinţii nu sunt extratereştrii, ci au fost oameni ca fiecare dintre noi, din diferite medii sociale, cu diferite pregătiri intelectuale, cu probleme personale, care au trăit într-un context social mai favorabil sau mai defavorabil decât al nostru. Urmărim pagină de pagină, la fiecare personaj în parte, cum a reuşit să lupte cu ispitele şi cu păcatele şi cum le-a biruit; cum s-a desăvârşit în practicarea virtuţilor creştine, ajungând adevăraţi campioni ai credinţei şi trăirii creştine. Se ştie doar că sfinţii sunt prietenii şi apropiaţii lui Dumnezeu, omenii care au trăit deplin convinşi de adevărul credinţei lor, l-au apărat cu preţul vieţii dacă a fost cazul, şi-au sacrificat bunuri materiale şi bucurii pământeşti, pentru ca să placă lui Dumnezeu. Lucrarea oferă crâmpeie de gândire profund creştină a acestor corifei sau ale altor semeni ai lor, pentru a le înţelege mai bine concepţia lor de viaţă, de conduită moral-religioasă. Numai nişte oameni convinşi până în măduva oaselor de adevărul învăţăturilor Mântuitorului puteau fi în stare să lupte până la sacrificiu pentru apărarea lor, pentru a nu renunţa la ele. Majoritatea sfinţilor din aceste volume au trăit în primele trei veacuri creştine, veacuri foarte frământate sub aspect politic, social, filozofic şi religios, veacuri în care au avut loc zece persecuţii crunte împotriva creştinilor, când a curs mult sânge nevinovat, când au căzut mii de oameni învinovăţiţi că sunt creştini. Astfel de cugetări i-au întărit, le-au alungat teama, le-au întărit speranţa.

22. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. V, 712 pag., 40 lei;
În acest volum sunt cuprinse numerele 159-200 din publicaţia parohiei noastre ,,Scrisoare pastorală”, apărute în perioada 15 mai 2009-28 febr. 2011. Este o perioadă destul de agitată în viaţa lumii, a ţării, a parohiei, dar şi a preotului-autor al ,,scrisorilor”. Această stare tensionată se poate surprinde în mai multe materiale publicate. ,,Scrisorile” devin astfel nu numai oglindă a problemelor mari cu care se confruntă omenirea sau ţara, ci şi problemele locale şi chiar personale. ,,Scrisoarea pastorală” a fost un amvon, a fost o tribună, a fost un prieten, a fost o punte de legătură între preot şi credincioşii săi, între preot şi cititorii săi. A fost altceva decât predica propriu-zisă. A fost una din cele mai sărace publicaţii din ultimii ani, dar a înglobat în paginile sale mult material, care se poate constitui ca o cronică a vremurilor noastre şi a celor trecute. Alte surate sunt bogate, mari, frumoase, cu multe poze frumos realizate. A noastră e simplă şi se adresează în primul rând oamenilor simpli, credincioşilor noştri din parohie, ţăranilor noştri. În paginile ei şi-au găsit de multe ori loc necazurile şi bucuriile enoriaşilor noştri, ale românilor în general. De multe ori ne-am asumat riscuri, am trezit duşmănii puternice, tocmai pentru că am spus lucrurilor pe nume şi adevărul a deranjat pe mulţi. Am inclus materiale menite să îndemne la viaţă creştinească; am criticat de multe ori prostia, aroganţa, nedreptatea, păcatul de tot felul. Nu ne-a fost străină gluma, ironia, ştiind că aceasta este foarte gustată şi are un mare rol educativ. Am mijlocit la cunoaşterea şi ajutorarea oamenilor de aici şi de departe. Prin ,,Scrisoare pastorală” am reuşit să creăm o atmosferă familială, o relaţie de adevărată prietenie între preot şi credincioşii lui din parohie şi nu numai. Preotul nu a mai fost străin de enoriaşii lui. Tocmai datorită sincerităţii şi francheţii cu care a spus lucrurilor pe nume, oamenii au simţit că este unul de-ai lor, că nu este un privilegiat al sorţii. Prin ,,Scrisoare pastorală” fii de departe ai parohiei noastre s-au simţit mai aproape de casă, de cei dragi ai lor. ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată în întregime sau parţial de multe publicaţii serioase, cu prestigiu recunoscut, din ţară şi din străinătate. ,,Scrisoare pastorală” a făcut să se înţeleagă că o parohie dintr-un sat uitat de lume poate constitui un factor de cultură şi progres spiritual, prin numeroasele cărţi publicate şi răspândite în lumea întreagă. O instituţie mai mică decât oricare alta, cu numai doi angajaţi, a reuşit să publice sute de cărţi în mii de exemplare în douăzeci de ani de libertate, în condiţiile unei crize, care nu se mai termină. Poate şi ,,Scrisoarea pastorală” constituie un argument că satul românesc încă nu a pierit, deşi este în mare pericol, că încă mai poate să ofere ceva de folos spiritual şi nu numai societăţii româneşti. Poate ne-am slujit şi astfel credincioşii, Biserica şi pe Dumnezeu. Aceasta ne-am dorit de fapt!

23. Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut, 150 pag., 6 lei;
Gheorghe Duncea a fost căpitan al lui Tudor Vladimirescu. Este unul dintre prietenii cei mai apropiaţi ai lui Tudor Vladimirescu. Au fost împreună de la vârsta de cinci ani. Au fost colegi de şcoală, tovarăşi în afaceri, în armată, în lupte. Lucrarea de faţă cuprinde însemnările scrise de autor la câteva zile după asasinarea lui Tudor, când Duncea însuşi se aştepta să fie prins şi executat. Este un text scris ,,cu limbă de moarte”, pentru a se şti de către urmaşi lucruri necunoscute din biografia marelui erou. Însemnările lui s-au păstrat ,,la căpriorul unei case” din Prejna, au fost transcrise de un urmaş al său, au fost publicate în reviste din perioada interbelică sub formă de serial şi văd acum pentru prima dată lumina tiparului sub formă de carte. Lucrarea este însoţită de un studiu introductiv semnat de Pr. Stănciulescu-Bârda. Ne facem o datorie de conştiinţă din publicarea acestui manuscris şi sperăm că el va intra în circuitul ştiinţific şi-n atenţia istoricilor şi a marelui public.

B. Cărţi în curs de apariţie:

24. Maerean, Gr., Chemări la Domnul, ediţia a II-a, vol. VI-VIII
25. Mânăstirea profanată;
26. Mitropolitul Bartolomeu-Valeriu Anania, aşa cum l-am cunoscut;
27. Mitropolitul Nestor Vornicescu, aşa cum l-am cunoscut;
28. Mitropolitul Antonie Plămădeală, aşa cum l-am cunoscut;
29. Nunta din Transilvania;
30. Dicţionarul proverbelor religioase româneşti, vol. II-IV;
31. Religia şi proverbul românesc;

C. Micul anticariat:

32. Acatistul Sf. Trei Ierarhi, Iaşi, Editura Trimitas, 2000, 64 pag., 5 lei;
33. Aldea, T., Scrisorile Apocalipsei, Alba Iulia, Editura Mateus, 1994, 170 pag., 10 lei;
34. Andreev, D., Femeia şi problemele ei, Bucureşti, Editura Sofia, 2014, 160 pag., 10 lei;
35. Apetrei, E., Mecanofonocardiografie, Bucureşti, Editura Medicală, 1977, 164 pag., 12 lei;
36. Brăescu, M., Îmi amintesc şi-mi imaginez, Bucureşti, Editura Carpathia, 2010, 240 pag., 5 lei;
37. Climer, I., Choix de poesies francaise, Bucureşti, Editura Didactică, 1967, 332 pag., 10 lei;
38. Codul rutier 2003 în 1100 întrebări, Bucureşti, Editura Naţional, 2003, 364 pag., 10 lei;
39. Colinde din Transilvania, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol. II, 2004, 250 pag., 20 lei; vol. III, 2011, 236 pag., 20 lei;
40. Constantin, Th., Cea de-a treia pistă, Bucureşti, 1969, 50 pag., 4 lei;
41. Chryssavgis, John, Vindecarea lăuntrică a omului, Bucureşti, Editura Sophia, 2015, 312 pag., 20 lei;
42. Cuvinte duhovniceşti, Craiova, Editura Contrafort, 2006, 390 pag., 25 lei;
43. Desmarest, Marie-Anne, Torente, Bucureşti, Editura Porus, 1992, vol. III, 304 pag., 6 lei; vol. IV, 206 5pag., 6 lei; vol. V, 190 pag., 6 lei; vol. VI, 208 pag., 6 lei;
44. Dessila, O., Iubim, vol. III, Bucureşti, Editura Eminescu, 1970, 216 pag., 10 lei;
45. Dobrescu, Olga, Ostila geometrie(versuri), Timişoara, Editura Marineasa, 1997, 70 pag., 5 lei;
46. Dogaru, C. St., Palimpsest, Bucureşti, Editura Gnosis, 2005, 134 pag., 6 lei;
47. Drăgulinescu, A., Cum să faci iubirea să dureze, Sibiu, Ed. Oastea Domnului, 2014, 200 pag., 25 lei;
48. Dragulinescu, A., Cum să-ţi alegi soţul/soţia, Sibiu, Ed. Oastea Domnului, 2014, 334 pag., 25 lei;
49. Duduleanu, M., Octavianus Augustus, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, 488 pag., 10 lei;
50. Eder, B., Windouws, Timişoara, Editura Bic All, f.a., 112 pag., 7 lei;
51. Epitafuri, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, vol. I, 316 pag., 20 lei;
52. Ferme, M., Înviind pe drumul Damascului, Bucureşti, Ed. Areopag, 2014, 318 pag., 25 lei;
53. Fiecare zi – un dar al lui Dumnezeu, Bucureşti, Editura Sofia, 2012, 470 lei, 30 lei;
54. Fielding, H., Tom Jones, Buc., Editura pentru literatură, 1967, vol. II, 360 pag., 5 lei; vol. IV, 382 pag., 5 lei;
55. Getino, O., Îi spuneau patruzeci şi cinci, Buc., Editura pentru literatură universală, 1966, 172 pag., 7 lei;
56. Gheorghe, V., Faţa nevăzută a homosexualităţii, Bucureşti, Editura Cristiana, 2014, 280 pag., 16 lei;
57. Gîrleanu, E., Nucul lui Odobac, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1964, 420 pag., 5 lei;
58. Guerrazzi, Fr. D., Isabella Orsini, Bucureşti, Editura Albatros, 1968, 248 pag., 7 lei;
59. Gumerov, P., Conflictele familiale, Bucureşti, Editura Sofia, 2013, 240 pag., 20 lei;
60. Guţan, I., Tudor Arghezi. Imaginarul poetic, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, 338 pag., 15 lei;
61. Ionescu, I., Icoane de sfinţi slăviţi ai Bisericii Ţării Româneşti, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, 104 pag., 10 lei;
62. Ionescu, I., Pagini de cultură veche creştină, românească, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, 182 pag., 15 lei;
63. Ionescu, I., Permanenţe autohtone şi creştine româneşti, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2003, 236 pag., 20 lei;
64. Ionescu-Târgovişte, C., Memento de vacanţă pentru hepatici, Buc., Ed. Sport, 1976, 118 pag., 5 lei;
65. Iureş, Şt., Orbita planetei EPS, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1987, 606 pag., 10 lei;
66. ,,Izvoraşul”, Revista de cultură populară, Rm. Vâlcea, 1993, nr. 4, 48 pag., 2 lei;
67. James, H., Portretul unei doamne, Bucureşti, Editura Eminescu, 1970, 600 pag., 20 lei;
68. Junimea, Bucureşti, Editura Albatros, 1970-1972, vol. I, 316 pag., 5 lei; vol. II, 294 pag., 5 lei;
69. Knittel, J., Via Mala, Bucureşti, Editura ,,Prietenii cărţii”, 1992, 496 pag., 12 lei;
70. Lilienfeld, Fairy, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 150 pag., 10 lei; (5)
71. Marcu, Vasile, Povestea corbului, Bucureşti, Editura ,,Luminădin lumină”, 1998, 256 pag., 7 lei;
72. Marin, Fl., Explorări funcţionale pentru cadre medii, Bucureşti, Editura Medicală, 1978, 188 pag., 10 lei;
73. Maugham, W. S., Robie, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, 280 pag., 5 lei;
74. Maupassant, G., Bel-Ami, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971, 326 pag., 15 lei;
75. Minunile Maicii Domnului, vol. III, Bârda, Editura Cuget Românesc, 1995, 32 pag., 3 lei;
76. Moisescu, Al. D., Modul de administrare a medicamentelor, Bucureşti, Editura Medicală, 1979, 112 pag., 7 lei;
77. Molitor, Ulric, Despre vrăjitoare şi prezicătoare, Bucureşti, Editura Tornada, 1991, 96 pag., 7 lei;
78. Mureşanu, A., Reflexii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, 214 pag., 8 lei;
79. Musicescu, Maria Ana, Mânăstirea Suceviţa, Bucureşti, Editura Suceviţa, 1967, 56 pag., 4 lei;
80. Negreanu, C., Istoria proverbului românesc, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2012, 160 pag., 8 lei(2);
81. Nikolas, Acolo unde Dumnezeu nu se vede, Bucureşti, Editura Sofia, 2014, 208 pag., 22 lei;
82. Obreja, T., Hematomul intracerebral primar, Iaşi, Editura Junimea, 1980, 220 pag., 10 lei;
83. Pann, A., De la lume adunate…, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 184 pag., 10 lei;
84. Papadaki, V., Asceza ortodoxă, Bucureşti, Editura Egumeniţa, 2015, 200 pag., 12 lei;
85. Paschia, Gh., Buna – cuviinţă creştină, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 1996, 106 pag., 8 lei; 2010, 120 pag., 10 lei(2);
86. Păcurariu, M., Pagini de istorie bisericească, Sibiu, Ed. Mitrop. Ardealului, 1991, 64 pag., 5 lei;
87. Pe cărarea raiului, Bucureşti, Ed. Sofia, 2014, 360 pag., 25 lei;
88. Poezia germană modernă, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1962, vol. II, 286 pag., 5 lei;
89. Popescu, E., Iniţiere în utilizarea calculatorului, Craiova, Editura Else, 2003, 236 pag., 5 lei;
90. Popescu, Tudor, ,,H. W.” îşi caută umbra, Bucureşti, Editura Militară, 1970, 184 pag., 5 lei;
91. Popovici, Doru, Corespondenţe spirituale, Bucureşti, Editura Albatros, 1973, 246 pag., 7 lei;
92. Porter, E. H., Pollyanna Domnişoară, Bucureşti, Editura Sophia, 2015, 372 pag., 20 lei;
93. Preutu, Marina, Pissaro, album cu reproduceri color, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1974, 80 pag., 10 lei;
94. Prohodul Maicii Domnului, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, f.a., 36 pag., 5 lei; (3);
95. Proloagele, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, vol. I, 2003, 258 pag., 12 lei(2); vol. II, 2004, 204 pag., 12 lei(2);
96. Proloagele, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, vol. III, f.a., 106 pag., 8 lei;
97. Quai, I. şi colab., Introducere în teoria şi practica medico-legală, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, 10 lei;
98. Raşcu, I. M., Amintiri şi medalioane literare, Buureşti, Editura pentru literatură, 1967, 192 pag., 7 lei;
99. Rebedea, F., Sănătatea femeii gravide, Bucureşti, Editura Medicală, 1985, 96 pag., 6 lei;
100. Sbanţu, C., Patrula spaţială, Iaşi, Editura Junimea, 1989, 312 pag., 5 lei;
101. Schaching, Otto von, Chipul mamei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2008, 100 pag., 8 lei;
102. Schaff, A., Istorie şi adevăr, Bucureşti, Editura Politică, 1982, 372 pag., 7 lei;
103. Schumann, R., Din cronicile Davidienilor, Bucureşti, Editura Muzicală, 1972, 320 pag., 7 lei;
104. Scott, W., Quentin Durward, Craiova, Editura Oltenia, f.a., 326 pag., 8 lei;
105. Scott, W., Rob Roy, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1972, 486 pag., 15 lei;
106. Semenik, D., Dragostea, Bucureşti, Editura Sofia, 2014, 290 lei, 20 lei;
107. Silvestri, A., Aşa cum l-am cunoscut, Bucureşti, Editura Carpatia, 2010, vol. I, 272 pag., 10 lei;
108. Silvestri, A., Critica criticii literare, Buc., Ed. Carpahtia, 2013, vol. I, 270 pag., 7 lei; vol. II, 256 pag., 7 lei;
109. Sfetcu, I, Predici, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 312 pag., 20 lei(2);
110. Sfântul Ioan Rusul, Editura M-rii Crasna, 2002, 112 pag., 6 lei;
111. Silvestri, A., Critica poeziei(1973-1989), Bucureşti, Editura Carpathia, vol. II, 2014, 304 pag., 7 lei; vol. III, 2014, 272 pag., 7 lei; vol. IV, 2014, 208 pag., 7 lei;
112. Silvestri, A., Frumuseţea lumii cunoscute, Bucureşti, Editura Carpathia, 2009, 5 lei;
113. Silvestri, A., Apocalypsis cum figuris(în franceză), Bucureşti, Editura Carpathia Press, 2005, 48 pag., 5 lei;
114. Smollett, Tobias, Călătoriile lui Humphrey Clinker, Bucureşti, Editura Univers, 1971, 430 pag., 20 lei;
115. Smuul, Iuhan, Marea Japoniei, Bucureşti, ESPLA, 1965, 236 pag., 5 lei;
116. Stancu, Zaharia, Desculţ, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1971, 670, 15 lei;
117. Stănciulescu-Bârda, Al., De la daci la Meşterul Manole, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2005, 20 pag., 3 lei(2);
118. Stănciulescu-Bârda, Al., Justiţia şi proverbul românesc, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2005, 70 pag., 8 lei;
119. Stănciulescu-Bârda, Al., Momente şi schiţe, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, f.a., 280 pag., 20 lei;
120. Stănciulescu-Bârda, Al., Piscuri şi prăpăstii, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2005, 240 pag., 15 lei;
121. Stănciulescu-Bârda, Al., Scrisoare pastorală, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, vol. IV, 2010, 276 pag., 30 lei;
122. Stănciulescu-Bârda, Al., Unitate naţională. De la gând la faptă, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, 48 pag., 5 lei;
123. Stănciulescu-Bârda, Al., Vechea legislaţie bisericească bănăţeană, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2005, 20 pag., 5 lei;
124. Stăniloae, Lidia, La bursa adevărului, Bucureşti, Editura Trinitas, 2014, 384 pag., 30 lei;
125. Sue, E., Misterele Parisului, vol. II, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968, 366 pag., 5 lei;
126. Ştefanahe, Corneliu, După echinocţiul de primăvară, Iaşi, Editura Junimea, 1981, 222 pag., 5 lei;
127. Tache Sterea, Teologie Dogmatică şi Simbolică, vol. I, Buc., Ed. Institutului Biblic, 2003, 304 pag., 20 lei;
128. Talisman, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2015, 16 pag., 1,50 lei;
129. Tatăl nostru(în zece limbi), Bârda, Editura Cuget Românesc, 2015, 16 pag., 1,50 lei;
130. Tomoniu, N., Sfântul Nicodim de la Tismana, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2010, 224 pag., 20 lei;
131. Tudor, D., Hanibal, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966, 88 pag., 5 lei;
132. Ţugui, I., Contacte cu universul invizibil, Bucureşti, Editura Moldinformbusiness, 1992, 190 pag., 7 lei;
133. Ţugui, I., Viaţă şi privelişti din infern, Bucureşti, Editura Abeona, 1993, 160 pag., 7 lei;
134. Vianu, T., Opere, Buc., Editura Minerva, 1978, vol. VI, 616 pag., 20 lei; vol. VII, 864 pag., 20 lei; vol. IX, 1980, 850 pag., 20 lei;
135. Vieţile sfinţilor, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, vol. II, 2011, 552 pag., 30 lei;
136. Vlachos, H., Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă, Bucureşti, Editura Sophia, 2007, 192 pag., 12 lei;
137. Vorobiov, N., Cum să trăim în ziua de astăzi, Bucureşti, Editura Sofia, 2010, 376 pag., 30 lei;
138. Vulcănescu, R., Boşimanii, Bucureşti, Editura Tineretului, 1966, 170 pag., 5 lei;
139. Wright, N. Th., Iisus pur şi simplu, Sibiu, Editura Deisis, 2015, 366 pag., 37 lei;
140. Zola, E., O pagină de dragoste, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971, 312 pag., 15 lei;
141. Zorin, K., Dacă puterile sunt pe sfârşite, Bucureşti, Editura Sophia, 2015, 256 pag., 22 lei;
142. Zorin, K., Păcatele tinereţii şi sănătatea familiei, Bucureşti, Editura Sofia, 2010, 224 pag., 15 lei;
Aşteptăm comenzile Dumneavoastră şi înscrieri la viitoarele apariţii.
SĂNĂTATE, PACE ŞI BUCURII SĂ VĂ DEA DUMNEZEU!
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda
----------------------------------------
Pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA
Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi, România
tel. 0724 998 086
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
15 februarie 2017

Web Analytics