Dorel SCHOR: LIVIU LĂZĂRESCU O EXPOZIŢIE RETROSPECTIVĂ

LAZARESCU Liviu PARLAMENT IAN2017APrimesc de la pictorul Liviu Lăzărescu invitaţia la expoziţia retrospectivă a creaţiilor sale, al cărei vernisaj are loc la Palatul Parlamentului din capitala României, în sala Constantin Brâncuşi. Locul obligă, onoarea e mare, dar pe mine nu mă miră pentru că, în ciuda modestiei sale, Liviu Lăzărescu este astăzi unul din cei mai reprezentativi exponenţi ai artelor vizuale româneşti.

Absolvent al Institutului Nicolae Grigorescu, clasa Corneliu Baba, asistent universitar, lector, conferenţiar şi apoi profesor universitar, a iniţiat şi întrodus în învăţământul de specialitate cursuri de cromatologie, pentru ca, nu peste multă vreme să primească titlul de profesor emeritus. A fost mâna dreaptă a maestrului Corneliu Baba şi, continuatorul acestuia, mai ales în materie de portrete. Printre cărţile publicate de el, se numără „Culoarea în artă", „Tehnica picturii în ulei" şi, în colaborare „Dicţionarul de artă".

Critici competenţi s-au pronunţat despre scrierile lui: „Structurate într-un studiu amplu şi dens, cursul profesorului-pictor trece dincolo de amfiteatrele universităţii". Dar profesorul a rămas în primul rând un peisagist, portretist, autor de compoziţii, cunoscător al sufletului uman şi creator al unui univers fabulos din care nu lipsesc esenţializările cu încărcătură filozofică.

Dar dincolo de speculaţiile estetico-filozofice, portretele lui Liviu Lăzărescu sunt interiorizate, surprinse cu un dramatism reţinut, expresia lor este uşor enigmatică. În pictura sa linia e suplă, dar decisivă. Autorul pictează cu har, distincţie şi demnitate. El crede în materia vizuală, iar aceasta nu îl trădeză.

Într-un recent volum, album de artă şi eseu exhaustiv deopotrivă, scriitorul Zoltan Terner, prieten de o viaţă cu pictorul, subliniază caracterele de bază ale artei sale: expresivitate, simbolism, acordul cromatic, armonie. La care, fără îndoială, se adaugă încărcătura emoţională, afinitatea cu privitorul, nobleţea subiectului.
-------------------------
Dr. Dorel SCHOR
Tel Aviv, Israel
11 ianuarie 2017

Web Analytics