Dorel SCHOR: MAESTRUL ELRON – DOUĂ CĂRŢI DE ARTĂ LA MADRID ŞI LA MOSCOVA

ELRON 10 ANIVERSARYLa trecerea a zece ani de când ne-a părăsit pictorul Baruch Elron, la cele două capete ale continentului european au văzut lumina tiparului cărţi omagiale închinate operei, vieţii şi memoriei lui. Publicată în capitala Spaniei, la Madrid, una din cărţile album se întitulează "Maestro Elron" şi in afară de reproducerile de bună calitate ale unor tablouri, însumeză sub coordonarea lui Hector Martinez Sanz, opiniile competente ale unor doctori în filosofie, istorici ai artelor şi artişti vizuali spanioli. Nume cunoscute ca Pedro Ortego Ventureira, Ivan Miedho, Rocio Garcia Beas si Carla BlackStar scriu cu admiraţie despre acel pe care îl numesc maestro. Textele lor reunite în acest volum oferă o largă perspectivă a operei artistului româno-israelian Baruch Elron.
Criticii de artă spanioli remarcă stilul pictorului, încadrat ca realism magic, pe care îl consideră ca fiind precis dar cu elemente improbabile, predominant realiste. Ei consideră întreaga operă a lui Elron ca fiind fascinantă şi unică, remarcând uneori cu surprindere admirativă simbolistica sa.


Un album deosebit de elegant, este publicat în limba rusă sub egida Uniunii Artiştilor plastici din Federaţia Rusă, centrul pentru cercetare în arta contemporană din Moscova sub titlul „Baruch Elron - pictor şi filosof". Redactorul acestei frumoase ediţii este Alek Epştein care semnează şi textul împreună cu Andrea Kojevnikova. Plecând de la ideia că artiştii sunt consideraţi şi după epoca istorică în care au creat, ei urmăresc cu meticulozitate etapele creative ale pictorului, reflectarea unor evenimente majore în opera sa şi fac o analiză serioasă ale izvoarelor de inspiraţie. Elron, în opinia generală, crează un idiom propriu, transpunând în imagini paralelismul cu realitatea. El are în artă o viziune unică, în care istoria se reconstruieşte, se imaginează, se interpretează, uneori fiind idealizată.
Apariţia acestor două volume, cu numeroase reproduceri, în limbile rusă şi spaniolă, limbi de mare circulaţie internaţională, vor facilita cunoaşterea operei unui mare pictor şi vizionar în cercurile celor mai largi ale iubitorilor de frumos.
--------------------------
Dr. Dorel SCHOR
Tel Aviv, Israel
10 ianuarie 2017

Web Analytics