GURZA Mariana - POETA DACINA DAN CU INIMA PE-O FRUNZA DE VIE

APARENT ILLUSORY DD cop"Inefabil şi diafan, ca un desen transparent, însă de o ironie subtilă”, volumul bilingv (română-engleză) de versuri „Aparent/ Illusory”, semnat de Dacina Dan, a apărut la Editura SINGUR, în colecţia SCRISUL DE AZI. Traducerea în limba engleză, a fost asigurată cu mult profesionalism, de către Mădălina Maria Dăncuş. Un titlu incitant, cu implicaţii filosofice, dacă ne-am raporta la ideea că, nu există un adevăr real, ci un adevăr aparent.

Poeta Dacina Dan, purtând cu ea o singură iluzie, doreşte să se regăsească în gene de floare. Este iubire şi lacrimă, este însăşi poezia-n care vine ploaia. (Nichita, mereu/ pag. 21) În zbor, s-ar contopi cu cerul, ar declina cu norii/…ar dezbrăca speranţa/ în stropii de ploaie/… dansând sub lună/cu picior de izvor. (Zbor/pag.23).

Dacina Dan este într-o perpetuă căutare a eului copleşit de iubire, frumos şi speranţă, deşi uneori, plouă cu singurătate. Utilizează principiul disonanţei în creaţie (lirismul ei fiind prins între trăiri contradictorii). O singurătate pe care mi-o explic, cunoscând autoarea, prin dorul de locul copilăriei. Nostalgii, uneori revoltă interioară, pentru acele zile când zborul, teii, bluzele brodate cu frunze, părul mirosind a fluturi, erau în dialog cu ploaia care îi vorbeşte …/ despre iubiri/mereu amânate. (Nostalgie/ pag.27).

Poezia Dacinei Dan este o poezie modernă, folosind metafora revelatorie. Misterioasă, îşi pune inima pe-o frunză de vie…/ iar cerul are aripi/ şi topeşte cuvinte…/ regizorul care i-a semnat prezentul/ a răsfoit o carte/şi-a lăsat-o deschisă/ pe-o masă cu pietre/ şi-acum stâncile-mi rănesc trupul. (Regizorul/ pag. 29)

Poeta surprinde lucrurile, limbajul, într-o continuă metamorfoză, atribuind adesea alte sensuri: chiar şi aici/ amiaza are trup de cruce/nici rug măcar/ poate un gând…, rătăceşte prin templul subfebril/ ce-n nopţile curând brumate/va rugini exuberant/inutil. (Rug/ pag.41)

Dacina Dan foloseşte tehnica ingambamentului care dă o notă mai personală poemelor.

indicibilă e sâmânţa
cuvântul
un copac
în care atârnă strâmb
două inimi albastre
în timp ce una bate
cealaltă-nmugureşte
sărbătorind tăcerea dintre noi
cu frunze
(Cuvânt/ pag.53)

Apropierea de Nichita, Blaga şi chiar Bacovia, se reflectă în poeme. Principiul fanteziei dictatoriale prin care poeta crează universuri posibile, se supun doar propriei sale imaginaţii. Volumul „Aparent/ Illusory”, semnat de Dacina Dan, într-o grafică excelentă, se bucură de o coperta şi o prefaţă create de fiica sa, Mihaela Gheorghiu.

Parafrazându-l pe Lucian Blaga, poetul rămâne „un donator de sânge la spitalul cuvintelor”. Volumul „Aparent/ Illusory” îşi are drumul său… Se spune că un volum este o pasăre, cu mai mult de o sută de aripi, gata de zbor. Poeta Dacina Dan, oferindu-ne cu generozitate ars poetica, într-o lume însetată, îşi oferă simbolic cuvintele – adică pe sine însăşi – lumii întregi.
-------------------------
Mariana GURZA
Timişoara
9 decembrie 2016

Web Analytics