Muguraş Maria PETRESCU: PASSIONARIA STOICESCU - SOMETHING ELSE THAN SIGNS

STOICESCU Pssionaria SETS copX1 wbPrestigioasa editură bucureşteană eLiteratura a publicat cartea binecunoscutei poete Passionaria Stoicescu, „Something Else than Signs” (Editura eLiteratura, Bucureşti, 2016, 121 pp.), versiunea în limba engleză de Muguraş Maria Petrescu şi David Paul Vnuck, Statele Unite ale Americii.

Poetul Vasile Poenaru, directorul editurii, spune că „Varianta internaţională (cu ISBN de Statele Unite ale Americii, care se tipăreşte şi se livrează local în USA şi Canada) poate fi accesată pe: https://www.createspace.com/6549735 iar ediţia digitală Kindle, pe Amazon: http://amzn.to/2bQr03U. Ambele linkuri se pot trimite diasporei române şi / sau vorbitorilor de limbă engleză.” Cartea va fi lansată în lunile următoare la Bucureşti şi la Bistriţa cu ocazia Festivalului Internaţional de Teatru „Liviu Rebreanu”.

Passionaria Stoicescu vine să ne supună atenţiei un corolar poetic care să-i explice arta scrisului, pe care îl stăpâneşte cu măiestrie de o viaţă, jucându-se cu el ca un copil, posedându-l cu toată fiinţa şi trăirea ei de scriitoare. Poeziile ei sunt misterul ironic în datul sorţii, dorinţa acută de explicaţie şi auto-explicaţie, folosind metoda paradoxului perfect care, deşi ascuns într-o mănuşă de catifea, loveşte direct la ţintă. „Something Else than Signs” este jocul culorii închis/deschis, exprimat prin cuvinte calde, clare, simple, uneori luminoase, contrase în tuşe puternic întunecate ce vin să-i acopere existenţa, identitatea, să o acopere chiar pe ea ca fiinţă. Umană?! Femeie?! Poetă?! Cât din toate acestea este foarte greu de spus sau de stabilit într-o proporţie exactă.

Versurile Passionariei Stoicescu ne poartă cu gândul la un univers în exclusivitate, al ei în întregime, palpabil în sine, dar şi îndepărtat sau pierdut într-o lumină difuză. Jocul de-a du-te, vin-o, de a fi şi a nu fi, stăpâneşte toate cărţile ei. Şi de aici, din fragilitatea ca de porţelan a sufletului ei, de nobilă Doamnă Bonsai, se conturează în faţa ochilor noştri însăşi Doamna Bonsai în carne şi oase, care se vede chiar pe ea proiectată şi reproiectată în acele poezii. „Scriu.../ Am fost binecuvântată să scriu,/ să înfloresc pe hârtie/ bonsaii vieţii mele:/ copilărie tăiată,/ iubire retezată,/ vise ciuntite -/ toate în pământ puţin,/ să mă tot bucur de chin,/ să fie fascinantă şi-ntremătoare/ d u r e r e a/ - mai ales când dau în floare - / adică scriu...” (Doamna Bonsai).

Citind aceste două volume de poezie ne punem întrebarea firească unde şi cât este Passionaria Stoicescu alias Doamna Bonsai? Răspunsul poetei vine simplu, gradat, cu fiecare poem în parte. El vine de undeva de departe, materializat, tot paradoxal, într-un om – un mire, dar nu cel creat, aşa cum spune Biblia dintr-un „pumn de ţărână din pământ”, ci de la himera de cenuşă, întrupată în mirele poeziei. Iubire, pasiune, destin „De tine am ars/ până când zgura/ mi-a rostuit altfel făptura.../ Acum,/ dacă ţi-aş mai întinde un gând/ ar fi spulberat de vânt.../ Trupului meu/ torturat de arşiţi mereu/ i-am îngăduit o uşă/ prin care să pleci,/ mire al meu de cenuşă...” (Mirele de cenuşă), blestem „Nu privi înapoi -/ va ploua cu cele mai uscate ploi,/ va ninge cu cea mai neagră ninsoare,/ n-ai să mai vezi niciodată/ celălalt soare...” (idem), căutare îndelungă, permanentă şi înfrigurată „Du-te!/ În chip de drum/ fie s-alergi după fum...” (ibid). Mirele ei etern pe care-l vrea, dar îl şi repudiază din tot sufletul pentru pecetea cu care a marcat-o definitiv toată viaţa este doar Poemul „Nu-l văd şi nu-l ating - dar este,/ nu urc, dar el mă ia pe creste,/ nu-i foc, dar arde nevăzut/ şi cântă disperant şi mut.// Mi-e mire fără legământ/ şi cer imens, fără pământ,/ drag mort din patima mea vie...// El?// Eu!// Poemul – când mă scrie!” (Identitate). Iar de aici până la materializarea acestei iubiri dorite, râvnite, aşteptate cu înfrigurare, trăită la cota maximă a unei pasiuni devoratoare, dar şi blestemată în egală măsură, de la acest extaz agonic în permanenţă nu este decât un pas: „Singură,/ eu şi cărţile/ în trudnică exilare,/ privind cu spaimă/ furnicarul de pe trotuare...// Singură/ fără nume,/ c-un sentiment vinovat/ c-am purtat în mine,/ am născut/ şi am legănat/ această lume nepăsătoare,/ această lume...” (Eu şi cărţile).

***
SOMETHING ELSE THAN SIGNS („eLiteratura” Publishing House, Bucharest, 2016, 121 pp.) is a volume of poetry written by the Romanian poetess Passionaria Stoicescu and translated into English by Muguras Maria Petrescu and David Paul Vnuck.

Passionaria Stoicescu chooses to wrap herself in a diaphanous and hazy somewhat ironic mystery, that makes one think of an exclusive universe, which belongs only to herself, being palpable in itself but not distant or lost in a dim light. Her game of come and go, of to be or not to be, controls her poetry. And from here, from the chinaware fragility of her soul, as a noble Madam Bonsai, the real Madam Bonsai in flesh and blood makes her appearance in front of our eyes. She sees herself projected and reprojected in her poems.

Reading such a book one wonders naturally: where and how much of all this is Passionaria Stoicescu alias Madam Bonsai? The poetess’ answer comes with every other new poem in a very simple and gradual way. Paradoxically speaking, it is materialized in a man – a bridegroom, but not the one who was created as The Bible says „from the dust of the ground” but from the chimera of the ashes. Her answer is embodied in the bridegroom’s poetry, in love, passion, and destiny. And from here to the finding out of this longed for, yearned, waited feverishly, lived at the climax of a devouring passion but also cursed to that permanently agonic ecstasy there is only one step.”

SOMETHING ELSE THAN SIGNS can be ordered on Amazon at
https://www.createspace.com/6549735
or http://amzn.to/2bQr03U

Web Analytics