Asociatia ProDiaspora

Dacă sunteți un entuziast sau membru al culturii române și doriți să aflați mai multe despre aceste subiecte și să participați la stimularea unor activități asociative, de informare și de dialog cu românii din afara țării, Asociația "ProDiaspora" are nevoie de dumneavoastră.

Asociaţia "ProDiaspora" îşi propune să contribuie la coagularea comunităţilor româneşti din diaspora printr-un liant ce vizează pattern-uri tradiţionale şi culturale în contextul unei societăţi globalizate, a unei pieţe a muncii rigide, a prejudecăţilor şi excluziunii.O definire articulată a comunităţilor românilor din străinătate şi gruparea în jurul valorilor naţionale, identificarea cu acţiuni, personalităţi şi evenimente valorizate pozitiv contribuie la îmbunătăţirea stimei de sine, la cultivarea românismului şi la conştientizarea rolului fiecăruia în cadrul societăţii în care trăieşte şi munceşte(la nivel macrosocial) şi în cadrul comunităţii, a grupului de apartenenţă şi al familiei(la nivel microsocial).

Asociatia "ProDiaspora"se bazează pe câteva concepte-cheie: interacţiune, solidaritate,utilitate, dialog, autenticitate, comuniune şi tradiţie mobilă. Scopul ei este acela de a angaja decisiv comunităţile de români în sensul unor acţiuni reflexive de identificare cu locul natal, cu muzica tradiţională, cu obiceiurile, printr-o serie de manifestări artistice cu tematică variată astfel încât să acopere o gamă cât mai variată de gusturi, în acord cu specificul fiecăruia, în funcţie de criterii socio-demografice (zona geografică de origine, vârstă, nivel de educaţie), preferinţe de consum cultural.

Promovăm activitățile asociative ale membrilor diasporei române ca prim mijloc de conservare a identității culturale românești. Pentru a deveni unul dintre noi, trebuie mai întâi să fiți de acord cu Statutul, Regulamentul de Ordine și Funcționare al ProDiaspora. Aceste documente descriu modul în care funcționează Asociația noastră și ce se așteaptă de la fiecare dintre voluntarii și membrii noștri.

Încălcarea valorilor, scopului şi obiectivelor Asociaţiei, a Statutului şi a Regulamentului de Ordine şi Funcţionare al ProDiaspora poate atrage sancțiuni care pot merge până la retragerea calității de membru al Asociației.

Completarea cererii de mai jos presupune faptul că ați înțeles și sunteți de acord cu cele menţionate anterior.

    
Declar că am luat la cunoştinţă prevederile Statutului și ale Regulamentului de Ordine
și Funcționare ale "ProDiaspora" și că sunt de acord să le respect, în condiţiile legii.
Prin prezenta vă rog a-mi aproba înscrierea în ProDiaspora în calitate de:
□ vezi selectia mai sus (mai multe în Anexa Cererii de Înscriere în ProDiaspora)
 
Atasez cererii mele de înscriere în ProDiaspora urmatoarele documente:
 Copie digitală Carte de Identitate sau, după caz, Pașaport;
De asemenea:
 Mă angajez să promovez obiectivele Asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile întreprinse de aceasta.
 Mă angajez să achit cotizaţia anuală de membru stabilită de Adunarea Generală a ProDiaspora conform Statutului , Regulamentului de Ordine și Funcționare.
 Declar că nu voi aduce niciun prejudiciu moral sau material Asociaţiei.
 Declar că am citit şi sunt de acord cu precizările anexate la prezenta cerere de înscriere.
 Prin apăsarea butonului "Trimite" se socoteste acceptarea contractului si  este valabilă ca semnătura.
Joomla forms builder by JoomlaShine
Web Analytics